.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak zrušit povinné ručení – vzor 

 3 srpna, 2016

Jana Vochková

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinné pro každého majitele příp. provozovatele motorového vozidla v České republice (majitel vozidla se může lišit od pojistníka i provozovatele). V současné době tento druh pojištění (dále jen povinné ručení) nabízí nesčetné množství pojišťoven, které nabízejí současně i mnohá připojištění a asistenční služby. Pokud budeme chvíli hledat, pak správným výběrem povinného ručení můžeme ušetřit i několik tisíc ročně. Pro tuto potřebu máme dnes možnost využít velkého množství on-line dostupných srovnávacích portálů, které se zaměřují na povinná ručení. Samozřejmě, že pokud zjistíme, že při uzavření povinného ručení u jiné pojišťovny výrazně ušetříme při srovnatelné výši pojistného plnění, obsahu a ceně různých připojištění, začneme přemýšlet jak stávající nevýhodnou smlouvu ukončit.

Samozřejmě, že kromě výše uvedeného důvodu existují další důvody, proč se dříve či později, setkáme s nutností zrušit stávající povinné ručení.

Z jakých důvodů tedy nejčastěji rušíme povinné ručení?

 • z důvodu převod vozidla na jiného vlastníka
 • z důvodu vyřazení vozidla z evidence vozidel
 • z důvodu dočasného vyřazení vozidla z evidence vozidel
 • z důvodu odcizení vozidla
 • z jiných důvodů na straně pojistníka vozidla

Zrušení povinného ručení z důvodu převodu vozidla na jiného vlastníka

Tento důvod ukončení smlouvy povinného ručení se uplatňuje při prodeji nebo darování vozidla. Pokud rušíme povinné ručení z tohoto důvodu doručíme pojišťovně poštou (vždy doporučeně) nebo osobně písemnou výpověď spolu s kopií velkého technického průkazu se záznamem o změně vlastníka (dostačujícím dokladem je kopie kupní smlouvy) a s originálem zelené karty. V tomto případě dochází ke zrušení povinného ručení okamžitě dnem informování pojišťovny. Za tento den se považuje naše fyzická návštěva pobočky nebo datum doručení písemnosti poštou.

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Zrušení povinného ručení z důvodu trvalého vyřazení vozidla z evidence vozidel

Tento způsob rušení povinného ručení je aktuální pro ty, kteří se rozhodli, že své vozidlo již nebudou používat (dávají jej tedy k likvidaci) nebo jej prodají za účelem použití na náhradní díly. V současné dob není požadován doklad o likvidaci, za postačující je považováno čestné prohlášení.

Podobně jako u předešlého případu doručíme pojišťovně osobně nebo písemně výpověď spolu s kopií velkého technického průkazu se záznamem o vyřazení vozidla z evidence vozidel nebo s dokladem o likvidaci vozidla a originálem zelené karty. Interval zrušení je stejný jako u prvního případu.

Zrušení povinného ručení z důvodu dočasného vyřazení vozidla z evidence vozidel

Tento případ se týká vozidel, které dává majitel tzv. do depozitu. Tedy pokud se rozhodl vozidlo dočasně nevyužívat k provozu. Vozidlo může být dočasně vyřazeno z evidence vozidel na dobu maximálně 18 měsíců. Postupujeme stejně jako u dvou předešlých případů. Zrušení je opět platné ode dne informování pojišťovny.

Zrušení povinného ručení z důvodu odcizení vozidla

V případě odcizení vozidla dokládáme pojišťovně výpověď, kopii policejního protokolu o krádeži vozidla a originálem zelené karty. Povinné ručení je ukončeno ke dni nahlášení krádeže na Policii České republiky.

Zrušení smlouvy o povinném ručení z jiných důvodů na straně majitele/provozovatele vozidla

Zrušit smlouvu o povinném ručení z jiných než výše uvedených důvodů je o něco složitější, protože se musíme spoléhat na slušnost pojišťovny a dodržet určité termíny, abychom měli na zrušení nárok.

zrušení povinného ručení

Vypovědět stávající smlouvu o povinném ručení můžeme následovně

 • nejpozději 6 týdnů před výročím smlouvy, jinak bude pojišťovnou automaticky prodloužena na další rok. Pokud tedy máme smlouvu o povinném ručení uzavřenou například k 1. květnu, musíme doručit výpověď nejpozději do 20. března. Pojistka je pak zrušena s koncem pojistného období.
 • do dvou měsíců od sjednání pojištění, se zdůvodněním, že nám uzavřená smlouva nevyhovuje. Což znamená, že v případě, kdy uzavřeme smlouvu nebo je nám automaticky prodloužena, můžeme do dvou měsíců od smlouvy odstoupit. Smlouva zaniká osmý den po ohlášení pojišťovně.
 • odstoupení od smlouvy, pokud nám byla v průběhu pojistného období navýšena cena povinného ručení. V tomto případě můžete podat výpověď do jednoho měsíce od doručení oznámení o změně pojistného. Povinné ručení je pak ukončeno do jednoho měsíce od doručení výpovědi pojišťovně.
 • výpověď povinného ručení z důvodu vzniku pojistné události. Tato možnost ukončení smlouvy o povinném ručení je využitelná do třech měsíců od oznámení pojistné události pojišťovně. Povinné ručení by pak na základě výpovědi mělo být zrušeno do jednoho měsíce od doručení výpovědi pojišťovně.
 • dohodou, máme také možnost se zkusit s pojišťovnou dohodnout na zrušení povinného ručení. Na základě oboustranné dohody pak dochází ke zrušení povinného ručení k dohodnutému datu.

Nezapomeňte si vždy uzavřít nové povinné ručení, v případě provozování vozidla bez platného povinného ručení Vám může být udělena pokuta až 40.000,-Kč. Rovněž Vám také hrozí postih ve formě trvalého vyřazení vozidla z evidence vozidel.

Zrušení povinného ručení ze strany pojišťovny

Samozřejmě se nám může stát, že se na nás nevztahuje žádná z výše uvedených důvodů ke zrušení povinného ručení a pojišťovna se není s námi ochotná dohodnout na zrušení povinného ručení. V tomto případě pak také existuje možnost, jak donutit pojišťovnu, aby od smlouvy s námi odstoupila sama. Povinné ručení zpravidla zaniká v případě, že jste neuhradili pojistné za dobu posledních třech měsíců. Jedná se, ale o poměrně riskantní krok, jelikož si musíte projít pojistné podmínky, zejména ohledně upomínek a možných sankcí a sami si spočítat, zda se Vám tento způsob vyplatí. K výslednému finančnímu obnosu si samozřejmě musíte připočítat pojistné za dlužné tři měsíce, jelikož je musíte obratem po zániku smlouvy uhradit, aby nebyla částka předána k dalšímu vymáhání.

Jak by měla forma písemné výpovědi povinného ručení vypadat?

V případě, že nevíte, jak by měla výpověď vypadat můžete využít mnoha portálů o zrušení povinného ručení, které Vás přesměrují na standardizovaný výpovědní formulář ve formátu pdf, který si jen pak vytisknete, podepíšete a odešlete pojišťovně.

Samozřejmě můžete napsat výpověď sami, v tomto případě by měla splňovat následující náležitosti:

 • údaje pojistitele
 • číslo pojistné smlouvy
 • osobní údaje pojistníka
 • důvod zrušení pojistné smlouvy
 • kam chcete, aby Vám byl zaslán případný přeplatek (přeplatek zpravidla nevzniká, pokud vypovídáme povinné ručení k výročnímu datu smlouvy)
 • kam chcete, aby bylo zasláno potvrzení o bezeškodním průběhu

Vzor výpovědi k výročnímu datu smlouvy

 Výpověď pojistné smlouvy

Pojistitel

Pojišťovna

Ulice

PSČ Obec

 

Pojistník

Jméno a přijmení

Ulice

PSČ Obec

Rodné číslo

Telefon

 

Věc: Výpověď pojistné smlouvy č. …..

Dobrý den,

v souladu s VPP vypovídám výše uvedenou pojistnou smlouvu ke konci pojistného období.

Současně žádám o zaslání dokladu o trvání bezeškodního průběhu na adresu mého trvalého bydliště.

 

V……………, dne…………..

S pozdravem

………………………………..

(vlastnoruční podpis)

 

Formát výpovědi zůstává ve všech případech stejný, jen se mění odůvodnění výpovědi, v případě, že zasíláme některé požadované dokumenty připojíme do dopisu, také soupis těchto příloh.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}