.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak zrušit povinné ručení [vzor] 

 21 února, 2022

Jana Vochková

5/5

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinné pro každého majitele příp. provozovatele motorového vozidla v České republice (majitel vozidla se může lišit od pojistníka i provozovatele). V současné době tento druh pojištění (dále jen povinné ručení) nabízí nesčetné množství pojišťoven, které nabízejí současně i mnohá připojištění a asistenční služby. Pokud budeme chvíli hledat, pak správným výběrem povinného ručení můžeme ušetřit i několik tisíc ročně. Pro tuto potřebu máme dnes možnost využít velkého množství on-line dostupných srovnávacích portálů, které se zaměřují na povinná ručení. Samozřejmě, že pokud zjistíme, že při uzavření povinného ručení u jiné pojišťovny výrazně ušetříme při srovnatelné výši pojistného plnění, obsahu a ceně různých připojištění, začneme přemýšlet jak stávající nevýhodnou smlouvu ukončit.

Samozřejmě, že kromě výše uvedeného důvodu existují další důvody, proč se dříve či později, setkáme s nutností zrušit stávající povinné ručení.

Z jakých důvodů tedy nejčastěji rušíme povinné ručení?

 • z důvodu převod vozidla na jiného vlastníka
 • z důvodu vyřazení vozidla z evidence vozidel
 • z důvodu dočasného vyřazení vozidla z evidence vozidel
 • z důvodu odcizení vozidla
 • z jiných důvodů na straně pojistníka vozidla

Zrušení povinného ručení z důvodu převodu vozidla na jiného vlastníka

Tento důvod ukončení smlouvy povinného ručení se uplatňuje při prodeji nebo darování vozidla. Pokud rušíme povinné ručení z tohoto důvodu doručíme pojišťovně poštou (vždy doporučeně) nebo osobně písemnou výpověď spolu s kopií velkého technického průkazu se záznamem o změně vlastníka (dostačujícím dokladem je kopie kupní smlouvy) a s originálem zelené karty. V tomto případě dochází ke zrušení povinného ručení okamžitě dnem informování pojišťovny. Za tento den se považuje naše fyzická návštěva pobočky nebo datum doručení písemnosti poštou.

Zrušení povinného ručení z důvodu trvalého vyřazení vozidla z evidence vozidel

Tento způsob rušení povinného ručení je aktuální pro ty, kteří se rozhodli, že své vozidlo již nebudou používat (dávají jej tedy k likvidaci) nebo jej prodají za účelem použití na náhradní díly. V současné dob není požadován doklad o likvidaci, za postačující je považováno čestné prohlášení.

Podobně jako u předešlého případu doručíme pojišťovně osobně nebo písemně výpověď spolu s kopií velkého technického průkazu se záznamem o vyřazení vozidla z evidence vozidel nebo s dokladem o likvidaci vozidla a originálem zelené karty. Interval zrušení je stejný jako u prvního případu.

Zrušení povinného ručení z důvodu dočasného vyřazení vozidla z evidence vozidel

Tento případ se týká vozidel, které dává majitel tzv. do depozitu. Tedy pokud se rozhodl vozidlo dočasně nevyužívat k provozu. Vozidlo může být dočasně vyřazeno z evidence vozidel na dobu maximálně 18 měsíců. Postupujeme stejně jako u dvou předešlých případů. Zrušení je opět platné ode dne informování pojišťovny.

Zrušení povinného ručení z důvodu odcizení vozidla

V případě odcizení vozidla dokládáme pojišťovně výpověď, kopii policejního protokolu o krádeži vozidla a originálem zelené karty. Povinné ručení je ukončeno ke dni nahlášení krádeže na Policii České republiky.

Zrušení smlouvy o povinném ručení z jiných důvodů na straně majitele/provozovatele vozidla

Zrušit smlouvu o povinném ručení z jiných než výše uvedených důvodů je o něco složitější, protože se musíme spoléhat na slušnost pojišťovny a dodržet určité termíny, abychom měli na zrušení nárok.

zrušení povinného ručení

Vypovědět stávající smlouvu o povinném ručení můžeme následovně

 • nejpozději 6 týdnů před výročím smlouvy, jinak bude pojišťovnou automaticky prodloužena na další rok. Pokud tedy máme smlouvu o povinném ručení uzavřenou například k 1. květnu, musíme doručit výpověď nejpozději do 20. března. Pojistka je pak zrušena s koncem pojistného období.
 • do dvou měsíců od sjednání pojištění, se zdůvodněním, že nám uzavřená smlouva nevyhovuje. Což znamená, že v případě, kdy uzavřeme smlouvu nebo je nám automaticky prodloužena, můžeme do dvou měsíců od smlouvy odstoupit. Smlouva zaniká osmý den po ohlášení pojišťovně.
 • odstoupení od smlouvy, pokud nám byla v průběhu pojistného období navýšena cena povinného ručení. V tomto případě můžete podat výpověď do jednoho měsíce od doručení oznámení o změně pojistného. Povinné ručení je pak ukončeno do jednoho měsíce od doručení výpovědi pojišťovně.
 • výpověď povinného ručení z důvodu vzniku pojistné události. Tato možnost ukončení smlouvy o povinném ručení je využitelná do třech měsíců od oznámení pojistné události pojišťovně. Povinné ručení by pak na základě výpovědi mělo být zrušeno do jednoho měsíce od doručení výpovědi pojišťovně.
 • dohodou, máme také možnost se zkusit s pojišťovnou dohodnout na zrušení povinného ručení. Na základě oboustranné dohody pak dochází ke zrušení povinného ručení k dohodnutému datu.

Nezapomeňte si vždy uzavřít nové povinné ručení, v případě provozování vozidla bez platného povinného ručení Vám může být udělena pokuta až 40.000,-Kč. Rovněž Vám také hrozí postih ve formě trvalého vyřazení vozidla z evidence vozidel.

Zrušení povinného ručení ze strany pojišťovny

Samozřejmě se nám může stát, že se na nás nevztahuje žádná z výše uvedených důvodů ke zrušení povinného ručení a pojišťovna se není s námi ochotná dohodnout na zrušení povinného ručení. V tomto případě pak také existuje možnost, jak donutit pojišťovnu, aby od smlouvy s námi odstoupila sama. Povinné ručení zpravidla zaniká v případě, že jste neuhradili pojistné za dobu posledních třech měsíců. Jedná se, ale o poměrně riskantní krok, jelikož si musíte projít pojistné podmínky, zejména ohledně upomínek a možných sankcí a sami si spočítat, zda se Vám tento způsob vyplatí. K výslednému finančnímu obnosu si samozřejmě musíte připočítat pojistné za dlužné tři měsíce, jelikož je musíte obratem po zániku smlouvy uhradit, aby nebyla částka předána k dalšímu vymáhání.

Jak by měla forma písemné výpovědi povinného ručení vypadat?

V případě, že nevíte, jak by měla výpověď vypadat můžete využít mnoha portálů o zrušení povinného ručení, které Vás přesměrují na standardizovaný výpovědní formulář ve formátu pdf, který si jen pak vytisknete, podepíšete a odešlete pojišťovně.

Samozřejmě můžete napsat výpověď sami, v tomto případě by měla splňovat následující náležitosti:

 • údaje pojistitele
 • číslo pojistné smlouvy
 • osobní údaje pojistníka
 • důvod zrušení pojistné smlouvy
 • kam chcete, aby Vám byl zaslán případný přeplatek (přeplatek zpravidla nevzniká, pokud vypovídáme povinné ručení k výročnímu datu smlouvy)
 • kam chcete, aby bylo zasláno potvrzení o bezeškodním průběhu

Vzor výpovědi k výročnímu datu smlouvy

 Výpověď pojistné smlouvy

Pojistitel

Pojišťovna

Ulice

PSČ Obec

Pojistník

Jméno a přijmení

Ulice

PSČ Obec

Rodné číslo

Telefon

Věc: Výpověď pojistné smlouvy č. …..

Dobrý den,

v souladu s VPP vypovídám výše uvedenou pojistnou smlouvu ke konci pojistného období.

Současně žádám o zaslání dokladu o trvání bezeškodního průběhu na adresu mého trvalého bydliště.

V……………, dne…………..

S pozdravem

………………………………..

(vlastnoruční podpis)

Formát výpovědi zůstává ve všech případech stejný, jen se mění odůvodnění výpovědi, v případě, že zasíláme některé požadované dokumenty připojíme do dopisu, také soupis těchto příloh.

Zde ke stažení ve Wordu

Zde ke stažení v podobě PDF

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}