.st0{fill:#FFFFFF;}

Cestovní pojištění AXA Assistance 

 1 dubna, 2016

Jana Vochková

4.2/5

Pojišťovna AXA

Skupina AXA zahrnuje bankovní a hlavně pojišťovací služby. Zastřešuje několik samostatně fungujících pojišťoven v několika zemích. Její sídlo najdeme v Paříži. V České republice působí již od roku 1995.  Skupina AXA zde má okolo 2000 zaměstnanců a více než 700000 klientů. Pod ní v tuzemsku patří AXA životní pojišťovna a. s., AXA pojišťovna a. s., AXA penzijní společnost a. s., AXA investiční společnost a. s., AXA servisní společnost a. s. a AXA asistenční společnost a. s. Každá z těchto divizí se věnuje jiné činnosti. Kromě AXA investiční společnosti se zaměřují na různé druhy pojištění či zákaznický servis. Za dobu své existence na českém trhu skupina obdržela řadu ocenění. Za mnohé můžeme jmenovat například 2. místo v kategorii Penzijní společnost roku 2015 či 3. místo v kategorii Penzijní fondy, kterou získala v roce 2013.

Druhy pojištění

Skupina AXA nabízí veřejnosti široké spektrum pojištění. V její nabídce  najdeme životní, úrazové, penzijní či havarijní pojistky. Za výhodných podmínek AXA zajišťuje povinné ručení. Oblíbené mezi klienty je rovněž pojištění domácností nebo cestovní pojistné smlouvy. Klientský servis zajišťuje její divize AXA assistance ze dvou míst v České republice – Prahy a Ostravy. Z posledně jmenovaného místa jsou obsluhování také její polští zákazníci.

Cestovní pojištění

Lidem, kteří se chystají na dovolenou, pracovní cestu či pobyt v zahraničí, je určeno cestovní pojištění. Skupina AXA nabízí dva  základní typy. První z nich je určen pro plnění pojistných událostí v Evropě, druhý pak využijí cestovatelé do mimoevropských destinací. Pojištění lze uzavřít na jeden den až rok či opakovaně až na dobu 90 dnů v průběhu 12 měsíců. Nabízí se ve třech variantách, které se liší pojistným plněním. Jedná se o Excellent, Komfort a Reference. Cestovní pojistka zahrnuje několik oblastí pojistného plnění. Tou nejdůležitější pravděpodobně bude pojištění léčebných výloh. Náklady na zdravotní péči se snad v každé zemi liší. Bohužel jsou ve většině případů vyšší, než na co jsme zvyklí v tuzemsku. Také léčba ve státech Evropské unie se může cestovateli prodražit. To i navzdory tomu, že je ošetření hrazeno zdravotní pojišťovnou. Existuje zde totiž větší spoluúčast pacientů než v České republice. Pojištění léčebných výloh se vztahuje na náklady na ošetření, léčbu, léky a nutné převozy včetně dopravy vrtulníkem v jinak nedostupném terénu či zásah horské služby. U dětí se vztahuje i na transport doprovázející osoby. Cestovní pojištění obsahuje také pojistné plnění v případě trvalých následků nebo smrti. To se může vyšplhat až na částku 1000000 Kč. Často se také stává, že během svých cest neúmyslně způsobíme škodu na majetku jiné osobě. Proto je také u cestovního pojištění pamatováno na tuto možnost. Vztahuje se nejen na majetek, ale zahrnuje také zdravotní újmu. Pojištěnci se tak vyhnou vysokým finančním nárokům postižených osob či zahraničních pojišťoven, které je zastupují. Výše pojistného plnění může v takových případech činit až 25000000 Kč. V zahraničí nezřídka dochází ke krádežím osobních věcí. Součástí cestovní pojistky je proto pojištění zavazadel. To se kromě odcizení vztahuje ještě na poškození nebo ztrátu. Především v exotických destinacích často dochází k přírodním katastrofám, během kterých jsou naše osobní věci poškozeny nebo zničeny například během povodní či požáru.

Pojistka se vztahuje rovněž na osobní doklady. Kromě nich jsou součástí pojistného plnění fotoaparáty, kamery, počítače, elektronika a vybavení pro rekreaci či sport. Cestovní pojistka se týká také zpoždění letů nebo dodání zavazadel. V takovém případé pokrývá náklady na občerstvení v letištních halách, nákup nezbytného ošacení a osobní hygieny. Lidé, kteří uzavřeli cestovní pojistku mohou využít také asistenčních služeb. Ty jsou k dispozici dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Tím cestujícím odpadnou možné problémy v komunikaci v cizím jazyce a množstvím času stráveným vyřizováním nejrůznějších záležitostí. Ochotní oprátoři asistenční služby rádi poskytnou informace o zastupitelských úřadech a konzulátech, dokladech nutných k vstupu na území daného státu, požadované finanční částce, kurzu místní měny, cen základního zboží, aktuálních povětrnostních podmínkách nebo bezpečnostní situaci. Na této telefonní lince lze získat také podrobnosti o úrovni zdravotní péče v dané zemi, nutnosti očkování, imunologických zařízeních, výskytu epidemií a dostupných léků na tamním trhu. Pokud se již dostaneme do některé z nepříjemných situací, AXA asistance nám pomůže při hledání právních služeb. Poskytne nám také tlumočnické služby, které se nám budou hodit v případech spáchání dopravního přestupku nebo lékařského ošetření. Na to vše se vztahuje pojištění asistenčních služeb. Výjimkou není ani spáchání přestupku, který je řešen soudní cestou. Na to pamatuje pojištění právní asistence. To pokrývá především administrativně – právní asistenci a řešení pojistné události na soudě v soudním a exekučním řízení.

AXA logo

Připojištění k cestovnímu pojištění

K cestovní pojistce si lze sjednat rovněž připojištění. Skupina AXA nabízí hned několik druhů. Mezi nejrozšířenější patří rodinné pojištění opakovaných výjezdů. Je určeno především pro rodiny s dětmi, které často míří do zahraničí. Při větší frekvenci cest mimo Českou republiku je cenově výhodnějši než jednotlivá krátkodobá pojištění. Vztahuje se nejen na samotného pojištěnce, ale zahrnuje také celou jeho rodinu – manžela/manželku, druha/družku za podmínky sdílení společné domácnosti a všechny nezletilé děti. Cestovat přitom mohou spolu i samostatně. Toto připojištění se vztahuje na neomezený počet až 90 denních cest. Období letních dovolených bývají dobou častých vloupání do bytů či domů. Připojištění Bezpečný domov nám umožní prožít odpočinek klidněji. Pojistná smlouva se vztahuje nejen na krádeže, ale součástí pojistného plnění je také technická asistence např. zásah instalatéra, sklenáře nebo elektrikáře. Skupina AXA myslela i na rodiče nejmenších dětí. Pro ty připravila připojištění Klidný rodič. To obsahuje úhradu pobytu matky či otce s dítětem v nemocnici. Připojišťovací balíček Dovolená bez starostí se o nás postará rovněž po návratu domů. Jeho obsahem je totiž doprava k lékaři, dovoz léků i starost o domácího mazlíčka. Pojišťovna se nám také postará o servis motorového vozidla v zahraničí, případně zajistí jeho odtah zpět do České republiky nebo nám zajistí náhradní ubytování. Především chronická onemocnění představují největší část nákladů na hospitalizaci, neboť při jejich výskytu je nezbytný dlouhodobý pobyt v nemocničním zařízení. Proti tomu se však můžeme pojistit. Budeme pak mít jistotu, že pojišťovna zaplatí náklady na neodkladná vyšetření a léčení a to i včetně ošetření ambulantního zákroku, pokud k němu došlo alespoň 30 dní před započatím cesty. Nevztahuje se však na tuberkulózu, rakovinu, inzulinoterapii a ledvinovou nedostatečnost. Mnoho z nás odjíždí do zahraničí pracovat. Lidé se mohou proto pojistit také proti případným pracovním úrazům. Toto připojištění lze uzavřít jak pro zaměstnanecký poměr, tak pro podnikatelskou činnost. Mnoho lidí dnes vyhledává možnosti aktivního odpočinku. Plánují cyklistické výlety, vodácké sporty a mnohdy také různé adrenalinové zábavy. Těm skupina AXA vychází vstříc s připojištěním určeným právě jim. Vztahuje se na všechny kategorie sportů. Lze jej po vzájemné dohodě sjednat i na ty sportovní aktivity, které nejsou v nich zahrnuty.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}