.st0{fill:#FFFFFF;}

Recenze: životní a úrazové pojištění od Uniqua 

 24 listopadu, 2018

Jana Vochková

4.2/5

V životě mohou nastat různé situace, kdy je potřeba být finančně zajištěn. Ať už jde o náhlé úmrtí či úraz s trvalými následky, vyplacené pojistné plnění může pokrýt potřebné náklady a zbavit vás tak stresu ohledně zajištění rodiny a svých blízkých. Slouží hlavně k zajištění vašich blízkých pro případ nenadálé situace. Na rozdíl od investičního životního pojištění není jeho součástí samozřejmě investiční složka. Je tu ale jedna nevýhoda – pokud během vašeho života nenastane pojistná událost, nedostanete na konci pojištění žádné vyrovnání.

Před samotným pojištěním je určitě dobré spočítat si, kolik budeme za pojištění platit. A na to bychom měli brát zřetel hlavně v návaznosti na další výdaje, které běžně máme. Celkově se od pojistné částky odvíjí samozřejmě cena pojištění, kterou budete platit. Výši pojistného ovlivňuje také vaše zaměstnání, věk a zdravotní stav. Tyto tři aspekty pojišťovna při uzavírání pojištění zohledňuje a údaje byste za každých okolností měli uvádět pravdivě.

uniqua logo

Pojištění DOMINO Risk od pojišťovny UNIQA

Pojišťovna UNIQA samozřejmě stejně jako ostatní pojišťovny nabízí i rizikové životní pojištění. Základem tohoto produktu je sjednání pojištění, kde ale není sjednáno pojistné plnění pro případ dožití. Což je nevýhoda, ale co se týče tohoto typu pojištění, mají to tak zpravidla všechny pojišťovny.

Základem je tedy rizikové životní pojištění pro případ smrti, kde je minimální výše pojistného plnění stanovena na 30 000 Kč. Maximální pojistná částka není omezena. Pojištění lze ale sjednat na míru, a to tak, že lze vybrat další volitelné složky pojištění nebo připojištění. Například to mohou být události s dlouhodobým finančním dopadem na život nebo události s dočasným vlivem, kde pojištění kompenzuje dočasný finanční výkyv. V rámci tohoto pojištění lze také pojistit děti a studenty do 26 let.

Mezi ty události, které se charakterizují jako události s dlouhodobým dopadem, patří:

  • pojištění pro případ smrti s ročně klesající pojistnou částkou – vhodné pro vypořádání např. úvěrového závazku
  • pojištění pro případ smrti úrazem – dvojnásobné plnění v případě smrti úrazem při dopravní nehodě
  • pojištění pro případ prvního z rizik – smrt nebo invalidita 3.stupně

Dále pak lze zvolit připojištění invalidity III.stupně ve formě jednorázové výplaty, a nebo připojištění dlouhodobé péče (v případě nemohoucnosti) pro vyplácení ročního důchodu. Zde je pojistné plnění vypláceno v případě přiznání nároku na příspěvek pro II., III. nebo IV. stupeň závislosti.

Nepodceňujte ani pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním nebo pojištění horních končetin (bez progresivního plnění). Můžete získat až šestinásobek sjednané pojistné částky v případě úrazu s trvalými následky.

Události charakterizované jako události s dočasným vlivem zahrnují několik připojištění, které lze k tomuto pojištění sjednat:

  • pojištění velmi závažných onemocnění – 36 definovaných diagnóz
  • pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti – pomáhá při ztrátě výdělku
  • pojištění pro případ řidičského oprávnění ze zdravotního důvodu – renta po dobu max. 10 let
  • pojištění měsíční dávky při pracovní neschopnosti –  pomáhá při ztrátě výdělku
  • denní odškodné za dobu nezbytné doby léčení v důsledku úrazu – lze sjednat i zpětné plnění
  • nemocniční denní dávka – kompenzace nákladů spojených s pobytem v nemocnici
  • chirurgický zákrok – hrazeno pokud je to v souvislosti s úrazem nebo nemocí

Co se za pojistnou událost nepovažuje?

Je také třeba dávat si pozor, co se za pojistnou událost nepovažuje, a kdy tedy není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění. Jedná se zpravidla o úrazy nebo jejich následky, které vznikly už před samotným uzavřením pojištění, což je logické. Za pojistnou událost se rovněž nepovažuje například sebevražda nebo pokus o sebevraždu, a to v období do dvou let od sjednání pojištění, nebo také aktivní účast na závodech motorových vozidel či motorových plavidel.

Pojištění, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, se také nevztahuje na úrazy, které vznikly při použití prostředků k létání (letecké sporty), při parašutismu nebo při bungee jumpingu. Dále pak se nevztahuje na úrazy při horolezeckém sportu, při aktivní účasti na motoristických závodech nebo při aktivní účasti na celostátních či mezinárodních závodech v zimních sportech, jako je lyžování, snowboard, skoky na lyžích, boby nebo skiboby.

Nadstavbová rizika

Lze sjednat TOP ASISTENCI, což je zajištění přednostního vyšetření u renomovaných specialistů na klinikách v Praze či v Brně. Tuto službu lze sjednat jak u dospělých, tak i u dětí a studentů do 26 let.

Může pojistitel odstoupit od smlouvy?

Odstoupení od smlouvy ze strany pojistitele proběhne v případě, pokud například zjistí, že zájemce o pojištění z nedbalosti nebo záměrně uvedl nepravdivé údaje, které by v případě pravdivosti vedli k neuzavření pojistné smlouvy.

Recenze od klientů

Celkově vzato není pojišťovna UNIQA svými klienty v recenzích na internetu vnímána příliš pozitivně, ale to se v případě finančních služeb dá očekávat u spousty bank a pojišťoven. Sice jde o stabilní pojišťovnu, která se na trhu pohybuje už několik let, ale klienti s ní dost často dle recenzí nebývají spokojeni ohledně výplaty pojistného nebo uznání pojistné události. V internetových porovnávačích a srovnávačích cen pojištění se na předních příčkách, co se jednotlivých služeb týče, také nepohybuje.

Nespokojený byl dle recenzí například klient, který si postěžoval na pojistné plnění ohledně úrazu a trvalých následků. O pojistné plnění během deseti let žádal několikrát a vždy v tom byl dle jeho názoru ze strany pojišťovny nějaký problém. Například mu při uzavírání pojištění údajně nebyla předložena tabulka týkající se zhodnocení úrazu, a nebo zase v dalším případě byly pojišťovnou ztraceny dokumenty ke smlouvě a bylo tak nutné je dokládat znovu. To se stalo v roce 2011. Může se tedy zdát, že je to již delší doba a pohled klientů se na pojišťovnu změnil. Bohužel to zde neplatí a negativní recenze spíše jen přibývají, a to z různých důvodů. Někdy se ale také může jednat spíše jen o neznalost klientů nebo o nedostatečné prostudování smluv při uzavírání pojištění, na což zpravidla upozorňují hlavně spokojení klienti. Aby tedy nezůstalo pouze u negativ, najdou se samozřejmě i kladné recenze, kde například jeden spokojený klient vylíčil svou dobrou zkušenost s pojišťovnou z letošního července. Jednalo se o plnění úrazového pojištění a trvalých následků spojených s úrazem, kdy pojišťovna provedla pojistné plnění v přesně stanovené lhůtě, a to i při následném zažádání o výplatu pojistného plnění ohledně trvalých následků.

Nelze tak přímo říci zda se vyplatí či nevyplatí sjednat si rizikové životní pojištění u pojišťovny UNIQA. Před uzavřením pojištění je rozhodně záhodno zjistit si co nejvíce možností a nabídek u více pojišťoven, a sjednat si tak pojištění přímo na míru dle vašich potřeb. Vždy si také dostatečně dobře projděte pojistné podmínky, popřípadě požádejte o pomoc s vysvětlením jednotlivých pojmů finančního poradce. Vyhnete se tak nepříjemným zjištěním, kdy pojišťovna rozhodne o nevyplacení pojistné události ačkoliv vy sami na to spoléháte a myslíte si, že na výplatu pojistného máte nárok.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}