.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak vybrat úrazové pojištění pro dítě? 

 30 října, 2018

Jana Vochková

1.3/5

Jak se říká, děti, naše radost i starost. A jednou ze starostí je zabezpečení dítěte v případě nemoci či úrazu. Už před porodem či hned v porodnici dostane maminka několik informačních letáků, které nabízejí pojištění pro dítě. Ale jak se v nabídce úrazového pojištění pro dítě vyznat, když tuto službu nabízí mnoho pojišťoven na našem trhu?

Pojišťovny nabízející úrazové pojištění pro děti

Mezi pojišťovny, které mají v nabídce úrazové pojištění pro děti, patří Aegon, AXA, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Direct, Generali, Kooperativa, MetLife, Pojišťovna České spořitelny a Uniqua. Podívejme se na jejich nabídky blíže.

úrazové pojištění pro děti

Aegon

Pojišťovna Aegon nabízí v rámci svého úrazového pojištění pro děti odškodnění následků trvalého úrazu a denní odškodné při úrazu.

Společnost poskytuje pojistnou ochranu pro případ nemocí i úrazů. Zde jsou zahrnutá různá závažná onemocnění a částka či její procentuální část se vyplácí, pokud dítě onemocní, anebo trpí těžkými zdravotními následky, které nemoc způsobila. Patří sem nemoci jako rakovina, epilepsie, encefalitida, cukrovka 1. typu, těžké astma, poškození či ztráta zraku a sluchu, rizikové operace nebo transplantace, ochrnutí nebo ztráta končetiny, následky po popáleninách, úrazech hlavy, selhání ledvin.

Dalšími možnými riziky, která lze do úrazového pojištění pro dítě přidat, je pojištění invalidity dítěte, kdy se pojistná částka vyplácí dle stupně invalidity a podmínek společnosti. Rovněž lze přidat pojištění v případě hospitalizace, kdy lze sjednat určitou denní dávku při pobytu dítěte v nemocnici, nebo také ošetřování dítěte, tam je denní dávka vyplácena za každý den ošetřování dítěte dospělou osobou.

AXA

U této společnosti lze sjednat úrazové pojištění pro děti v rámci rodinného pojištění Rodina. Nabízí pojistnou ochranu v případě trvalého tělesného poškození následkem úrazu, a to od 1% poškození. Do pojistky pro rodiče jsou následně zdarma zahrnuty všechny děti včetně těch, které se narodí až po uzavření pojistné smlouvy.

Česká podnikatelská pojišťovna

Pojišťovna nabízí dva typy možných úrazových pojištění pro dítě, jsou jimi Rizikovka a Filip Plus.

Rizikovka pojistí celou rodinu, lze do ní zahrnout dva dospělé a samostatně až čtyři děti, případně k jedné dospělé osobě automaticky přidat všechny děti, který s ní mají definovaný vztah. Jako hlavní a povinné pojištění je dáno pojištění pro případ náhlé smrti dospělého pojistníka a dítěte. K tomu lze připojistit různá další rizika dle vašeho výběru, například speciální rizika pro pojištěné děti – třeba hospitalizaci dítěte s doprovodem nebo ošetřování dítěte jiným členem rodiny v případě nemoci či úrazu, pojištění závislosti na péči nebo příspěvek na zvláštní pomůcky. Zahrnout lze i připojištění vrozených vad a cukrovky.

Filip Plus je skupinové pojištění, kdy jsou skupinou myšleny nejméně dvě osoby, a krom zaměstnavatelů či pořadatelů dětských akcí nebo táborů jej můžete využít i pro své děti. Toto pojištění zahrnuje pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním nebo bez něj, připojištění smrti následkem úrazu, denní odškodné následků úrazu, denní odškodné při pobytu v nemocnici z důvodu úrazu, přidat lze i připojištění zlomenin.

Česká pojišťovna

U této společnosti v rámci životního pojištění Můj život najdete i úrazové pojištění pro dítě. Připojistit lze hospitalizaci dítěte, ošetřování dítěte v případě nemoci či úrazu, trvalé následky po úrazu. Pojistit lze i závažná onemocnění, a to v několika variantách – základní či rozšířené, možné je určit pevnou či klesající pojistnou částku.

V základní variantě se nachází nemoci jako rakovina, cévní mozková příhoda, krvácení do mozku, infarkt myokardu ve svých těžších variantách, dále transplantace, slepota, selhání ledvin, roztroušená skleróza, či amputace končetin.

V rozšířené variantě jsou samozřejmostí všechny diagnózy varianty základní i v lehčích formách, dále encefalitida, meningitida, HIV onemocnění, tetanus, tyfus, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, Crohnova nemoc, hluchota a jiné. Dalšími možnostmi, které lze přidat do tohoto pojištění, je pojištění invalidity a pojištění ztráty soběstačnosti.

Pojišťovna nabízí i asistenční službu Návrat do života pro děti, která zajišťuje poradenskou službu, dopravu do a z nemocnice, druhý lékařská názor a následnou péči v případě závažných onemocnění a poranění.

ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna nabízí úrazové pojištění pro děti jako součást životního pojištění Fortík. Slouží jako ochrana i spoření a lze ho v jeho průběhu měnit podle aktuálních potřeb dítěte. Do smlouvy lze k dítěti navíc přidat až dvě dospělé osoby, v případě jejich smrti či invalidity je dítěti vyplaceno pojistné, přičemž jeho pojištění zůstává.

V rámci tohoto pojištění je v základu onemocnění lymskou boreliózou a mononukleózou, připojistit lze potom vážné choroby a úrazy, péči o dítě se zdravotním postižením následkem nemoci či úrazu, pojištění trvalých následků úrazu při více jak 1% poškození s progresivním plněním, pojištění v případě hospitalizace. Přidat je možné i léčení úrazu s výplatou bolestného.

Direct

Úrazové pojištění pro děti u Directu zahrnuje v základu pojištění v případě trvalého tělesného poškození následkem úrazu s progresivním plněním, připojistit lze také odškodnění pro případ nezbytného léčení úrazů na denní bázi a denní odškodnění za hospitalizaci následkem úrazu.

Generali  

U této společnosti lze do rodinného pojištění zahrnout až 8 osob a je možné měnit rozsah podle aktuální potřeby. Úrazové pojištění pro dítě lze sjednat na smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, denní odškodné a pojištění pobytu v nemocnici. Rovněž lze získat paušální částky v případě jizev, zlomenin a ztrát zubů.

Kooperativa

Pojistný produkt Na přání má ve svém základu pojištění v případě úrazu či nemoci dítěte a případné smrt rodiče. Dle svých preferencí můžete do úrazového pojištění pro dítě volit pojištění pro případ smrti, invalidity a pobytu v nemocnici.

MetLife

MetLife nabízí úrazové pojištění pro děti s názvem Kamarád. Je určeno pro jedno dítě a až dvě dospělé osoby. Vybírat lze z nabídky 11 pojištění úrazu a nemoci. Jsou jimi trvalé následky úrazu s progresivním plněním, následky úrazů, závažná dětská onemocnění jako jsou rakovina, meningitida, epilepsie, slepota a hluchota, nemoc HIV, tetanus, cukrovka, transplantace a další, chirurgický zákrok, pojištění hospitalizace či doby nezbytné pro léčení úrazu, invalidita, snížená soběstačnost v různých úrovních, zlomeniny a popáleniny a smrt úrazem.

Pojišťovna České spořitelny

V rámci Flexi pojištění lze zařídit úrazové pojištění pro dítě, dospělý je pojištěn pro případ úmrtí, dítě lze pojistit pro případ invalidity 3. stupně, pro vážné nemoci a úrazy, které zahrnují 30 různých diagnóz, poskytnutí denního odškodnění v případě úrazu a pojištění trvalých následků úrazu. Je možné přidat i pobyt v nemocnici a ošetřování dítěte v případě úrazu.

Uniqua

Společnost nabízí úrazové pojištění pro jednotlivé osoby i pro celé rodiny, tedy dva dospělé a až 6 dětí. Na výběr je ze dvou typů pojištění.

Progres zahrnuje pojištění smrti úrazem, trvalých následků způsobených úrazem, denní odškodnění léčby úrazu a pobytu v nemocnici, pojistné plnění v případě zlomenin, popálenin a kosmetických operací v důsledku úrazu, připojistit je možné i invaliditu následkem úrazu.

Simply obsahuje vše, co je součástí pojištění Progres, navíc je rozšířeno o Milionovou ochranu, kdy v případě úrazu s trvalým tělesným poškozením v rozsahu 50% získá pojistník jeden milion korun, dopravní pojištění, pojištění invalidity 3. stupně způsobené úrazem.

 

Máte vybráno?

Pokud se i přes tento výčet ztrácíte v nabídce úrazových pojištění pro dítě a všech možných připojištění, využijte srovnávacích portálů. Poradí vám, který produkt pro vás bude ten pravý na základě vašich konkrétních požadavků.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}