.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak vypovědět povinné ručení 

 20 prosince, 2016

Kateřina Trousilová

5/5

Pojišťovny nám občas nedávají na výběr. Může se stát, že z jakýchkoliv důvodů se nám už u naší pojišťovny nemusí líbit. Dnes v moderní době je možná výpověď povinného ručení a můžeme přejít k jiné pojišťovně. Jak to ale všechno zvládnout a co je potřeba vědět?

Rizika a výhody změny pojišťovny

Jedinou ztrátou při pojišťovny pro nás může být čas. Výpověď povinného ručení je bezplatná. Výhodou může být získání pro nás výhodnějšího pojištění.

Ke změně pojišťovny, budeme muset stávající pojistnou smlouvu písemně vypovědět. Smlouvu však nemůžeme vypovědět kdykoliv a jakkoliv. Výpovědi smlouvy se řídí příslušnými zákony (§ 1811 a § 2760 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999).

Doporučuji smlouvu vždy vypovědět písemně, předat na přepážce patřičné pojišťovny nebo zašlat doporučeně poštou. Na výpovědi nikdy nesmí chybět vlastnoruční podpis.

Nechte si zhotovit výpověď ve dvou vyhotoveních a kopii si nechat potvrdit.

Jak vypovědět smlouvu

1. Výpověď ke konci pojistného období

Výpověď musíme vyplnit písemně a musí být doručena nejméně 6 týdnů před výročním dnem a měsícem počátku smlouvy na adresu pojišťovny. Datum , kdy končí pojistné období najdeme v pojistné smlouvě nebo také na zelené kartě.

Výpověď můžeme poslat ihned, smlouva však bude ukončena k datu ukončení pojistného období.

2. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Pokud bylo povinné ručení sjednáno teprve nedávno (max. před 2 měsíci), můžeme kvůli nespokojenosti smlouvu vypovědět. Pojišťovna by nám měla přeplatek na pojištění vrátit na bankovní účet nebo formou složenky.

Ukončení smlouvy nastane za 8 dní od doručení výpovědi.

3. Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události můžeme ukončit pojistnou smlouvu do 3 měsíců od oznámení jejího vzniku.

Pojišťovna by nám měla přeplatek na pojištění vrátit na bankovní účet nebo formou složenky.

Ukončení smlouvy nastane za 1 měsíc od doručení výpovědi.

4.  Výpověď dohodou

Pokud chceme smlouvu vypovědět dohodou, budeme k tomu potřebovat souhlas naší pojišťovny.

Proto je nejlepším řešením si počkat s uzavřením nového pojištění a to až do doby, kdy naše stávající pojišťovna vydá souhlas s výpovědí. Musíme vhodným způsobem uvést důvod naší výpovědi. Pokud jako důvod výpovědi uvedete výhodnější nabídku od jiné pojišťovny, stávající pojišťovna to většinou nechce akceptovat. Mezi akceptovatelné důvody patří nespokojenost, uvedení v omyl při sjednání pojistné smlouvy, apod.

Pojišťovna by nám měla přeplatek na pojištění vrátit na bankovní účet nebo formou složenky.

Ukončení smlouvy nastane ke dni dohody obou stran.

5. Změna vlastníka, prodej vozidla

Patří mezi jeden z nejčastějších důvodů změny pojištění.

Pokud vozidlo prodáme, nebo se změní jeho vlastník, měli bychom tuto událost oznámit pojišťovně. Pojišťovna totiž předepisuje pojistné podle zákona, nikoliv k datu prodeje vozidla, ale k datu nahlášení změny vlastníka. Pokud nahlásíte tedy prodej vozidla např. měsíc po jeho prodeji, pojišťovna vám bude za tento měsíc účtovat pojistné.

Pojišťovny požadují doklad o změně vlastníka buď kopií kupní smlouvy nebo kopií velkého technického průkazu. Podle zákona stačí oznámení této skutečnosti ve výpovědi. Raději si ale obstaráme kopii kupní smlouvy nebo velkého technického průkazu a příložíme k výpovědi.

Pojišťovna by nám měla přeplatek na pojištění vrátit na bankovní účet nebo formou složenky.

Ukončení smlouvy nastane ke dni oznámení změny vlastníka.

6. Vyřazení vozidla z evidence vozidel

Častým důvodem k ukončení pojistné smlouvy bývá také uložení značek do depozita. Nejčastěji se jedná o takzvaná sezonní vozidla. Pokud se rozhodneme vypovědět pojistnou smlouvu tímto způsobem, můžeme tak učinit u jakéhokoliv vozidla a to kdykoliv. Pro tento druh výpovědi nám bude stačit, když na dopravním inspektorátu odhlásíme náš vůz. Poté zašleme výpověď s kopií velkého technického průkazu pojišťovně.

Pojišťovna by nám měla přeplatek na pojištění vrátit na bankovní účet nebo formou složenky.

Ukončení smlouvy nastane ke dni vyřazení vozidla z evidence vozidel.

7. Změna pojistného

Pokud nám pojišťovna zaslala dopis, kde došlo ke změně výše pojistného a nejsme s touto výší spokojeni, můžeme ukončit smlouvu do jednoho měsíce od oznámení této změny. Pojišťovna má navíc povinnost nás podle zákona informovat o změně pojistného na další pojistné období minimálně dva měsíce před ukončením daného pojistného období.

Ukončení smlouvy nastane k datu ukončení pojistného období.

8. Nezaplacení pojistného

Nezaplacení pojistného nedoporučuji. Nemusí to totiž hned znamenat zánik pojištění. Pojišťovna má povinnost nás informovat a vyzvat k zaplacení dlužené částky.  Po celou dobu, kterou trvá pojištění, má  právo na pojistné za naši smlouvu. Může tak vymáhat i poplatky, které jsou spojené s vymáháním dlužného pojistného.

Jak najít výhodnější povinné ručení?

Způsobů je opravdu mnoho. Můžeme obejít jednotlivé pojišťovny nebo zavolat na některou z jejich poboček. Výpověď povinného ručení neznamená, že si nikdy žádné dobré už nenajdeme. Můžeme si přečíst nepřeberné množství informací na internetu, poptat se známých a dát tak na jejich rady. Existuje i mnoho diskuzí ohledně výhodných pojištění. Pokud se ale rozhodujete spíše kvůli ceně, doporučuji vyzkoušet takzvanou online kalkulačku. Na internetu je jich spousta a tak je opravdu těžké, zvolit si tu nejlepší. Mně osobně vyhovuje nejvíce kalkulačka epojistni.cz, která je jednoduchá a rychlá. K vyplnění formuláře, který je potřebný pro srovnání cen pojišťoven nám na míru, je potřeba jen velký či malý technický průkaz a pár našich osobních údajů, bez kterých to bohužel nejde. Po vyplnění formuláře se nám naskytne pohled na ta nejvýhodnější pojištění. My si jen vybereme a sjednáme ho.

Přejeme Vám příjemnou výpověď povinného ručení!

Jak vypovědět povinné ručení - konečný obrázek

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}