.st0{fill:#FFFFFF;}

Střet se zvěří: Jak získat náhradu škody 

 1 listopadu, 2023

Jana Vochková

4/5

Dopravní nehoda způsobená střetem se zvěří není ničím neobvyklým. Naopak jejich počet každoročně roste. Škody na dopravním prostředku mohou jít do sta tisíce korun. Proto se vyplatí mít takové havarijní pojištění, které vám pomůže i se škodou tohoto rázu.

Počet srážek se zvěří každoročně narůstá

Jenom v druhém čtvrtletí loňského roku připadlo více než 16 % z celkových dopravních nehod na střet se zvěří. Celkově se každý rok množství srážek pohybuje okolo 15 000. Toto číslo ovšem obsahuje pouze ohlášené srážky se zvěří. Dalších několik set či dokonce tisíc takovýchto nehod bývá často nenahlášeno. Zvíře po střetu s vozidlem odběhne, škoda na autě nesahá do závratných částek, a tak řidiči policii nezavolají. Ta tak ale nemá možnost zajistit péči o poraněnou zvěř. Navíc má řidič povinnost tuto skutečnost oznámit. A to i v případě, že se nakonec nikomu nic nestane.

Pokud dojde k situaci, že zvěř srazíte, na prvním místě se postarejte o bezpečí vaše a lidí kolem vás. Následně je potřeba zavolat policii a také pojišťovnu, kde máte sjednané povinné ručení. Ta vám poradí, jak dále postupovat při vyřizování náhrady škody po takovémto střetu. Nikdy ovšem nezapomínejte, že je nutné zajistit bezpečnost na silnici, kde k nehodě došlo.

srážka auta se zvěří

Nejčastějšími účastníky nehod jsou srnky a divočáci

Dopravní nehody nejčastěji vznikají při srážce s lesní zvěří. Více než polovinu případů zpravidla tvoří srážka se srnkou či divočákem. Méně časté jsou pak srážky s jelenem nebo laní či  daňkem. Vyskytují se ale i případy dopravních nehod v návaznosti se srážkou zajíce nebo lišky. V loňském roce byla podle statistik například srnčí zvěř v průměru sražena vícekrát než v minulosti hned ve čtyřech krajích České republiky. Nejvíce nehod je obecně vykazováno ve Středočeském kraji, který je následován krajem Vysočina.

Dopravní nehody způsobené střetem se zvěří se na silnicích objevují prakticky v každém ročním období. Velkým rizikem se zvířata stávají nejčastěji v zimních měsících, kdy je noc delší jak den. Pozor by si na ně ale řidiči měli dávat po celý rok. Dávno jsou pryč doby, kdy se zvířata dopravních prostředků spíše bála. V posledních letech si na ně zvykla a neuvědomují si, že se nejen auta mohou stát prostředkem, který jim přinese smrt.

Při srážce zvěře primárně zajistěte svoji bezpečnost

Ještě předtím, než vůbec začnete volat policii a zjišťovat stav bouraného vozidla či sražené zvěře, nezapomeňte na svou bezpečnost. Okamžitě zapněte výstražná světla. Z vozidla nevystupujte dříve než poté, co si oblečete výstražnou vestu. Za automobil byste pak měli také umístit výstražný trojúhelník, který upozorní ostatní řidiče na blížící se překážku na silnici a případné nebezpečí. Trojúhelník vždy umisťujte před zatáčku a nejméně 50 metrů za vaše vozidlo. Na dálnici pak alespoň 100 metrů od vozidla. V ideálním případě se poté spolu se spolucestujícími přesuňte daleko od krajnice vozovky, například za svodidla.

nehoda co způsobil jelen, vyšetřovaná policií

Následně o nehodě musíte informovat policii

Ať už dojde ke srážce s jakýmkoliv zvířetem, povinností každého řidiče je kontaktovat policii. A to i v případě, že se zvíře na místě nenachází a uteklo. Policie má totiž vždy povinnost kontaktovat majitele zvěře, kterým je nejčastěji lesní zpráva. Ta se následně o poraněné či mrtvé zvíře postará. Pokud z místa nehody ujedete, můžete nejenom zapříčinit další dopravní nehodu se zvířetem, které zůstalo ležet na silnici. V případě, že zvíře uteče, neposkytnete mu možnost na další život, kterou by mu právě lesní správa mohla zajistit. Poraněné a zmatené zvíře navíc může srazit i další vozidlo.

Pokud zvěř odvezete, hrozí vám trestní stíhání

Velmi často po srážce se zvěří řidiči nakládají uhynulou zvěř a maso z ní následně využívají k vlastnímu užitku. V takovém případě se ale jedná o přestupek nebo dokonce trestný čin krádeže. Maso navíc může pocházet ze zvířete, které je nemocné. Proto ani není ve vašem zájmu, abyste na něj sahali. Nejenže budete trestně stíháni, můžete se také od zvířete nakazit.

Pojišťovna vám poradí, jak vymáhat náhradu škody

Po zavolání policie zkuste ještě celou dopravní nehodu nafotit. Může vám to pomoci nejenom při komunikaci s policií, ale také při řešení pojistné události. Pojistnou událost byste následně měli nahlásit své pojišťovně. A to v co nejkratším možném čase. Asistenční služba by vás následně měla informovat o všech krocích, které kvůli vyplacení pojistného budete muset podniknout.

Pojišťovně je při takové dopravní nehodě nutné doručit potvrzení o účasti na dopravní nehodě. To řidič získává od policistů poté, co dojde ke zdokumentování a zaznamenání celé dopravní události.  Jediným, u koho může majitel vozidla vymáhat škodu, je jeho pojišťovna. A to v případě, že má kromě základního pojištění zaplacené také připojištění právě na srážku se zvěří.

Policii řidič vozidla musí zavolat vždy

Pokud se dostanete do situace, že srazíte zvěř, vždy okamžitě zavolejte policii. A to i v případě, že zvíře z místa nehody zmizelo a vaše auto nejeví žádné velké známky poškození. Policie vám poradí, jak celou situaci řešit. Během pár minut na místo nehody dojede policejní posádka. Policie navíc okamžitě oznámí lesní správě, že došlo k nárazu do zvěře, která tak může být zdravotně indisponovaná. Lesní správa se pak pokusí zvíře najít a pomoci mu.

Povinností policie je poučit řidiče, jak má při nehodě postupovat. Vždy je nutné označit místo nehody a zkontrolovat zdravotní stav jak řidiče tak také posádky vozu. Podle uvážení policistů je na místo kromě policejní hlídky vyslána také záchranná služba. Následně policie informuje lesní správu nebo jiného majitele zvěře o jejím usmrcení či poranění. Po těchto úkonech policie vystaví potřebné doklady. Kopii dostává i řidič vozidla. Právě tyto materiály následně řidič využije při žádosti o náhradu škody.

Přestupkové řízení šetří zavinění dopravní nehody řidičem

Ne vždy může za srážku se zvěří řidič vozidla. Právě to je ale na šetření policie. Ta se podle zákona snaží zjistit, zda nedošlo k žádnému porušení právních předpisů ze strany řidiče dopravního prostředku. V případě, že bylo vozidlo osvětleno, řidič se věnoval řízení a nepřekračoval maximální povolenou rychlost, během několika týdnů či měsíců bývá šetření ukončeno. Zpravidla je individuální posouzení v rámci přestupkového řízení odloženo a řidič vozidla není z dopravní nehody uznán vinným.

Základní povinné ručení je při srážce se zvěří nedostačující

Většina řidičů si neuvědomuje, že základní povinné ručení je neochrání před náklady, které vzniknou při srážce se zvěří. K úhradě těchto nákladů je nutné připojištění povinného ručení. To, kolik za něj zaplatíte, již záleží na vašem základním havarijním pojištění a výběru tohoto připojištění. Takovéto připojištění je vždy možné pouze na celý rok, nikoliv sezonně. Musíte si také uvědomit, že se nevztahuje na srážkou s každým druhem zvířete.

Při srážce tak nemáte právo na žádnou kompenzaci škody

Pokud přeci jen k dopravní nehodě dojde a vy na srážku se zvěří nejste připojištění, nezbývá vám, než náklady škody uhradit ze svého. Alespoň se tak ze svých chyb poučíte a okamžitě si připojištění proti srážce zvěře sjednáte. Několik stovek korun ročně navíc vám v budoucnu může zachránit nemalé peníze.

Není zvěř jako zvíře

Při sjednávání připojištění proti srážce se zvěří si dejte pozor na terminologii. Připojistit lze jak srážku se zvěří tak také se zvířetem. Srážkou se zvěří je myšlena zvěř jako taková. Na toto pojištění se tak nevztahuje škoda vzniklá po sražení domácího zvířete. V takovém případě nese odpovědnost za škodu majitel zvířat. Pokud tedy dojde ke středu vozidla s krávou, kočkou nebo psem, vždy za to nese odpovědnost majitel této zvěře. V takovém případě tak připojištění havarijního pojištění nemá žádný smysl.

Existuje zákon upravující nehody způsobené srážkou zvěře

Dopravní nehodu způsobenou sražením zvěře, která je při tomto střetu zraněna nebo usmrcena, je podle zákona upravena vyhláškou č. 32/2001 Sb. Na základě toho je také upraven způsob, jakým je dopravní nehoda evidována.

Ze zákona řidiči plynou určité povinnosti

Z tohoto právního rámce vyplývají také povinnosti řidiče při srážce zvěře. Jak již bylo řečeno, řidič má ze zákona povinnost informovat o této dopravní nehodě policii. A to i v případě, že zvěř z místa dopravní nehody zmizí. Povinností řidiče je zajištění bezpečnosti daného místa umístěním výstražného trojúhelníku v dostatečné vzdálenosti od místa nehody.

Primární je bezpečnost řidiče, který si musí obléct reflexní vestu. Po umístění výstražného trojúhelníku by měl řidič vozidlo opustit. Stejně tak je důležité zajistit bezpečí posádky vozidla. Po následném zavolání policie by si měl řidič bezpečným způsobem pořídit fotografie místa dopravní nehody. V žádném případě nesmí sahat na zvíře, které ani nesmí nikam převážet. Následně lze kontaktovat pojišťovnu.

Na střet se zvířetem se lze alespoň částečně připravit

Střetu se zvěří nikdy nelze 100% předejít, lze na něj být ale připraven a minimálně alespoň snížit vzniklou škodu. Občas se řidičům dokonce podaří i bezpečné vyhnutí se zvěři, aniž by ohrozili sebe, svůj vůz nebo protijedoucí řidiče. Oči na stopkách by řidiči měli mít především v zimním období, kdy jsou noci delší než dny. Nejenom tma ale stojí za těmito typy dopravních nehod.

Dopravní značky není radno podceňovat

Řidiči by měli zbystřit vždy, když vidí dopravní značku upozorňující na možný výskyt zvěře. Ani silnice, které obklopuje les či různé kopce a louky, by ale řidiči vozidla neměli podceňovat. V těchto místech je na místě snížení rychlosti. Pokud kolem silnice nebo na ní uvidíte jakoukoliv zvěř, automaticky již předpokládejte, že se někde kolem ní objeví i další. Jen velmi zřídka se například srnky nebo zajíci pohybují sami.

Pokud dojde k situaci, že na silnici prudce zabrzdíte a zvíře zůstane na cestě nehybně stát, zkuste na něj zatroubit a pomalu se k němu rozjet. Většinou jej to donutí k pohybu a útěku mimo vozovku. Aby vůbec nedošlo k žádnému střetu se zvěří, vždy se naplno věnujte pouze řízení. Telefon, jídlo nebo komunikace se spolucestujícími pro vás při řízení nesmí být prioritou.

Online srovnávače přehledně představí nabídku havarijního pojištění

To, jak se alespoň pokusit vyhnout jakémukoliv střetu vozidla se zvěří již víme. Stejně tak známe povinnosti a pravidla, jak se zachovat při případném sražení zvěře a jak uplatnit náhradu škod u své pojišťovny. Důležité je ale také vybrat správné připojištění proti srážce se zvěří.

Snad každá společnost již v dnešní době toto připojištění nabízí. Velmi často se také setkáte s možností připojistit i srážku se zvířetem. Ne u každé pojišťovny však tuto službu naleznete. Protože je konkurence opravdu vysoká, s výběrem toho pravého havarijního pojištění pro vás a vaše vozidlo může pomoci online srovnávač. Například epojisteni.cz vám přehledně podle vašich kritérií představí jednotlivé možnosti pojištění.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}