.st0{fill:#FFFFFF;}

STK pro veterána: co dělat, aby vaše historické vozidlo prošlo technickou 

 26 října, 2023

Jana Vochková

4.7/5

Jednou z novinek roku 2023 ve vztahu k povinnostem řidičů a majitelů automobilů je i zavedení povinné STK pro veterány. Nejen pro majitele aut s „véčkovým“ číslem se tím mění poměrně hodně věcí. A protože se tahle změna dotkla i mě, musel jsem se do detailů nových pravidel ponořit i já. Byla to navíc dobrá příležitost osvěžit si i ta stará…

Auto může získat status veterána ve chvíli, kdy od data jeho výroby uplynulo třicet let a vozidlo projde úspěšně dvoustupňovým testováním podle tzv. Mezinárodního technického kodexu FIVA 2010. Po splnění všech zákonných podmínek získá majitel průkaz historického vozidla, osvědčení o jeho registraci a v neposlední řadě může požadovat také speciální registrační značky s písmenem „V“. 

Tím však povinnosti majitelů veteránů nekončí. A stejně jako každý jiný majitel historického vozidla, i já musím mít v těchto pravidlech jasno. A by toho nebylo málo, od září letošního roku se přidává i povinnost absolvovat s historickým vozidlem jednou za pět let státní technickou kontrolu. Je pravdou, že tato povinnost v Česku jako v jedné z mála zemí Evropy dosud chyběla. Se svým veteránem se přitom po silnicích pohybuji stejně jako ostatní řidiči a špatný technický stav mého vozu může způsobit havárii stejně jako kterékoliv jiné auto.

Je také třeba si uvědomit, že status veterána mohou mít dnes vozy s maximální rychlostí klidně přes 200 km za hodinu a již dávno se nejedná jen o raritní prvorepubliková auta. Povinnost absolvovat STK pro veterány tak lze vcelku bez problémů přijmout, i když jejich majitelé obecně věnují péči o ně nadstandardní čas i energii a celkový dopad asi nebude příliš velký.

Jak můžu jezdit s veteránem

S veteránem je možné jezdit v zásadě dvěma způsoby. Ten první spočívá ve vyřízení „zelených“ nebo také „véčkových“ značek. Druhým způsobem je potom používání klasických „bílých“ SPZ. Status historického vozidla mě v obou případech osvobozuje od ekologické daně, zajišťuje nižší povinné ručení a ruší povinnost pořídit si dálniční známku.

Pro provozování historického vozidla na duhou stranu samozřejmě platí určitá omezení. Na běžných provozních komunikacích s ním musím samozřejmě dodržovat veškerá pravidla silničního provozu platná v daném místě. Omezení historických vozidel ale spočívá především v tom, že jej nemůžu využívat pro běžné účely. Jinými slovy nesmí mi sloužit třeba ke každodenní dopravě do práce. Stejně tak jej já ani jiný majitel nemůžeme využívat k podnikatelským účelům.

Specifickým požadavkem je pak např. naplnění technických požadavků pro obrysová světla. Podle vyhlášky 355/2006 musí být vybaveno alespoň dvěma obrysovými světly bílé barvy vepředu a dvěma obrysovými světly červené barvy vzadu. U motocyklů se samozřejmě jedná o jedno světlo vepředu a jedno světlo vzadu.

Jak dostat na auto veteránské značky

Proces registrace historického vozidla je třeba realizovat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností v kraji, který odpovídá trvalému vlastníka vozidla. V tomto případě tak jde o jiný postup než při registraci běžného vozu, kterou lze provést kdekoliv… Alespoň takto to platilo do 1. září letošního roku. Jednou z novinek je ale možnost registrovat si historické vozidlo v kterémkoliv kraji, tedy na kterémkoliv ze čtrnácti registrů historických vozidel v České republice. To je tedy dobrá zpráva.

Pro vyřízení registrace je nutné si připravit několik dokladů. V první řadě se jedná o doklad o nabytí vozu, případně plnou moc vlastníka nebo leasingové společnosti, pokud byl vůz zakoupen na leasing. Kromě toho jsem musel předložit také zelenou kartu a vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla, která musí obsahovat také protokol o kladném výsledku testování ze strany klubových a krajských testovacích komisí.

Přiložit je třeba také barevné fotografie vozu 6×9 cm pořízených v pravozadní a levozadní orientaci, stejně jako fotografickou lokalizaci identifikačních znaků vozidla, typicky jde o VIN kód, štítek s vyraženým výrobním číslem apod. Číslo motoru není nutné uvádět. Pokud stále existují původní registrační doklady anebo doklady o vyřazení v jiném státě, i ty by měly být předloženy. Celý proces bude trvat asi týden a majitele vyjde na nějaké 6000 Kč. 

Jak přihlásit veterána na bílé SPZ

Vozidlo starší třiceti let lze registrovat i na standardní „bílé“ SPZ. Takové vozidlo může získat klubový průkaz historického vozidla a být díky němu osvobozené od ekologického poplatku. Jinak pro něj neplatí žádná omezení pro provoz na silnicích a při registraci je třeba předložit pouze žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele. Samozřejmou nutností je absolvování STK každé dva roky.

Měření emisí u veteránů

Od září 2019 platí pravidla pro měření emisí u veteránů v takové podobě, že u vozidel s motorem neřízeným systémem se při kontrole zadává do informačního systému technických prohlídek popis základního paliva typu směs a emisní systém je označen jako neřízený. Do poznámky je mi proto potom pouze uvedeno, že se jedná o vozidlo s prokázáním historické původnosti. Tu dokládá zápis v technickém průkazu nebo přímo protokol klubové testace. 

Testace veteránů od roku 2023

Nyní se dostáváme k tomu pro mnohé nejpodstatnějšímu. Letošní rok zavádí řadu novinek. Tou nejzásadnější je povinnost majitele veterána absolvovat jednou za pět let návštěvu STK (mluvíme přitom o veteránech na zelených značkách, pro auta s bílými značkami platí standardní dvouletý interval). Tato kontrola se bude lišit podle toho do které ze tří kategorií veteránů vozidlo spadá. Zákon rozlišuje kategorie tři: 

 • Předválečná a válečná vozidla s datem uvedení do provozu do 30.6. 1953
 • Poválečná vozidla uvedena do provozu do 30.6. 1972
 • Novodobá historická vozidla uvedena do provozu po 30.6. 1972

Problém ovšem je, že panuje zmatek ohledně přesné podoby veteránských technických kontrol. Neočekávám, že by snad byli pracovníci STK schopni jakkoliv podrobně zkoumat technický stav třeba předválečných vozidel. Pro některé úkony také chybí vybavení apod. Např. brzdy předválečných vozů nelze testovat na válcích, je třeba testovací plocha, kterou ale STK většinou nemají apod. Většina majitelů proto očekává, že tato STK bude spočívat ve víceméně formální kontrole světel, případně brzd. Tato povinnost je ještě nová a já, stejně jako naprostá většina majitelů veteránů s ní nemám osobní zkušenost. Jde tedy spíše o stav napjatého očekávání.

STK historického vozidla

Jak již bylo uvedeno, nová úprava zákona zavádí povinnost majitelé historického vozidla absolvovat s ním STK jednou za pět let. Ve stanicích technické kontroly se bude tedy kontrolovat technická způsobilost s přihlédnutím k tomu, kdy bylo vozidlo vyrobeno. Důležitou informací je, že při technické kontrole již nebude opět kontrolována historická původnost vozidla. Ta bude ověřována pouze před registrací.

Podle kategorie historického vozidla bude auto pravděpodobně kontrolováno pouze vizuálně (u nejstarších aut), nebo budou procházet standardní linkou STK, avšak jejich stav bude posuzován podle pravidel platných v době, kdy bylo vozidlo vyrobeno, ovšem s jistými omezeními danými znalostmi techniků a jejich vybavením. U historických vozidel bez řízeného systému spalování nebudou kontrolovány emise. U veteránů, které již řízený systém mají, budou aplikovány dobové normy. 

Prodloužení testace historického vozidla

Nová pravidla mění logicky i dobu platnosti testace historických vozidel. Doba platnosti testování se prodlužuje ze dvou na pět let. I mě jako každého jiného majitele historického vozidla ale zajímá, jak je to s dobou platnosti aktuálních testací. V tomto ohledu se rozlišují historická vozidla se zelenými značkami a ta která fungují pod bílými značkami.

Auta se zelenou značkou, která prošla testací do 30.8. 2023 mají svoji testaci platnou na dva roky. Teprve testace provedené po tomto datu budou platné pět let. U historických vozidel na bílých značkách je rozhodující datum 1.3. 2023. Všechny testace provedené po tomto datu již jsou pětileté. 

Odhlášení veterána

Ve chvíli, kdy chce majitel veterána z nějakého důvodu prodat, je postup velmi podobný tomu, který je aplikován při prodeji běžných aut. Prodávající a kupující spolu sepíšou smlouvu. Prodejce následně odmontuje značky a odevzdá je na registru vozidel společně s malým technickým průkazem a průkazem historického vozidla. Kupující si následně bude muset auto znovu přihlásit a provést novou testaci. V případě, že auto není prodáváno je třeba jej nechat stejně jako jiné auto ekologicky zlikvidovat. 

Veteránská testace bílé značky

Jak již jsem zmiňoval. Historické vozidlo lze provozovat i na klasických bílých značkách. I v tomto případě je ale potřeba, aby vozidlo prošlo standardní testací historického vozidla. To znamená, že musí projít klubovou testací, která se zaměřuje na historický původ vozidla. Technickou způsobilost vozidla potom řeší krajská testace. Pro testování je využíván zmíněný kodex FIVA 2010. Především je důležité, aby bylo vozidlo udržováno v historicky co nejvěrnějším stavu. Vozidla s bílou značkou potom musí absolvovat STK každé dva roky stejně jako běžná auta. 

Historická vozidla

K tomu, aby bylo vozidlo uznáno způsobilým pro získání průkazu historického vozidla musí splňovat následující podmínky: 

 • Auto musí být v dobrém technickém stavu a plně funkční
 • Hliníkové i chromované části nesmí mít poškozený povrch a karoserie nesmí vykazovat známka koroze
 • Auto musí mít původní motor i převodovku
 • Ráfky musí být původního typu i rozměru
 • Na autě nesmí být nepůvodní doplňky
 • Všechny části vozu musí být čisté
 • Auto musí mít zachovalý interiér
 • Lak musí být jednotný a celistvý, pokud není původní

Status historického vozidla tak rozhodně nenáleží každému autu, které je starší třiceti let. Řada lidí vidí v tomto statusu pouze cestu k nižšímu povinnému ručení nebo osvobození od ekologické daně. Tak snadné to ale není. Každé staré auto zkrátka ještě není veterán. Do něj je třeba také něco vložit.

Závěr

Je zřejmé, že na majitele historických vozidel jsou kladeny určité nároky, kterým je třeba dostát. Každý, kdo má veterána proto, že k němu má skutečný vztah, je však jistě rád a bez problému splní. Mění se sice lhůty, termíny a administrativa, stejně jako letos.  To nejdůležitější je ale stále stejné: o veterána je zkrátka třeba se starat co nejlépe. To děláme všichni dobrovolně a rádi.

Kromě záležitostí spojených s technickou kontrolou zůstává nedílnou součástí péče o veterána i zařízení povinného ručení, to je sice u historických vozidel nižší, přesto se ale vyplatí věnovat jeho výběru dostatečnou pozornost. Pro vytváření individuálních nabídek od jednotlivých pojišťoven je možné využít srovnávače jako je epojisteni.cz. Díky nim je možné získat ty nejvýhodnější nabídky a vybrat si z nich tu pravou. Historická vozidla si ji zaslouží. 

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}