.st0{fill:#FFFFFF;}

Registrace nového vozu [návod] 

 1 února, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Registrace auta je nutným úkonem, který se týká motoristů. Kdo ji musí podstoupit a jak to probíhá?

Co stihnout před registrací

Pojištění

Už před samotnou registrací je nutné myslet na pojištění. Ve chvíli, kdy s vozem vyjíždíte od prodejce, se vystavujete jeho provozem riziku.

Se zařízením povinného ručení se proto zaručeně nevyplatí otálet. Při registraci vozidla bude nutné doložit, že vůz pojištěný máte. Zanedbat byste tuto povinnost však neměli ve vlastním zájmu, nehoda vás může potkat jednoduše kdykoli.

Jak si vybrat nejvhodnější pojištění? Porovnejte si jednotlivé parametry a zaměřte se na cenu. Orientační výpočet vám poskytnou internetové kalkulačky. Do nich stačí zadat parametry a nechat si vygenerovat výsledky. K těm nejznámějším patří v současnosti web ePojištění.cz.

Zarazit by vás nemělo, že vaše pojišťovna potřebuje doplnit registrační značku. To však lze udělat i později. Naopak bez povinného ručení k registraci nemůžete, je tak nasnadě, který z úkonů má z časového hlediska přednost.

Ačkoli havarijní pojištění není povinné a konečné rozhodnutí je tak na vás, u nových automobilů lze i toto pojištění doporučit.

Evidenční prohlídka

Evidenční kontrolu je nutné podstoupit při změně vlastníka, tj. převod, vývoz vozu atd. Pozor, tato prohlídka se tedy netýká nových vozidel, absolvovat ji ale musíte s ojetým vozem, který si pořizujete ze zahraničí.

S sebou si na evidenční kontrolu vezměte osvědčení o registraci vozidla alias malý technický průkaz a technický průkaz vozidla (originál) neboli „velký techničák“.

Právě to je smyslem celé kontroly: Doložit, že se zapsané informace shodují s těmi, které jsou reálné a že tedy stav vozidla odpovídá tomu, co je deklarováno.

Kromě VIN se kontroluje i řada dalších parametrů. Nejčastěji to bývá typ motoru, dále barva karoserie, rozměry pneumatik a ráfků, výrobní štítek s údaji o vozidle, počet míst k sezení a zápis tažného zařízení.

Kontrola je tak primárně ochranou kupujícího, který se dozví o reálném stavu vozidla. Budete mít tímto potvrzeno, že na automobilu nejsou vady a má transparentní historii. Ve vlastním zájmu proto tuto část žádným způsobem nepodceňte.

Realizuje se na stanici technické kontroly, přičemž nemusíte na tu v místě svého bydliště a ani se dotyčné místo nemusí shodovat s pozdější registrací vozu. Vypravit se tak podle svého uvážení můžete na kteroukoli STK v tuzemsku.

Stěžejním výstupem z kontroly je protokol, který obsahuje jméno provozovatele/vlastníka. Protokol budete dokládat při registraci. Je nutné si ohlídat, že nesmí být starší než 30 dnů.

Registrace nového vozu - návod

Co je registrace

Registrace automobilu se týká veškerých vozů, které ještě registrovány nejsou, tj. těch nových nebo aktuálně dovezených. Znamená to, že je nutné takovýto vůz zapsat do registru vozidel.

O registru vozidel

Registr vozidel je oficiální databází veškerých vozidel, která jsou v tuzemsku registrovaná. A to včetně těch, která jsou již zaniklá nebo byla vyvezena mimo ČR. Dle posledních dostupných informací se počet vozů v databázi pohybuje okolo 7,5 milionu.

Původně byla celá agenda v rukou Policie České republiky. Od července 2012 pak přešla pod pravomoc Ministerstva dopravy.

Která vozidla je potřeba registrovat (dle Zákona č. 56/2001 Sb./zákon o podmínkách provozu vozidel):

 • všechna silniční motorová vozidla a nemotorová vozidla, která jsou vyrobena za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,
 • zvláštní vozidla, která jsou vyrobena k jiným účelům, avšak zároveň taková, která Zákon č. 56/2001 Sb., k provozu na pozemních komunikacích schvaluje
 • stejně tak se jedná o všechna silniční motorová vozidla, u nichž platí, že osoba, která je provozuje, má na území České republiky trvalý pobyt, dále dlouhodobý pobyt, případně jedná-li se o občana jiného členského státu, má tento přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, případně se také může jednat o osobu, jíž byl udělen azyl nebo má na území ČR sídlo, jedná-li se o právnickou osobu nebo jí byl udělen azyl nebo sídlo, jedná-li se o právnickou osobu; výše uvedené však neplatí, pakliže silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo je provozováno na pozemních komunikacích v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy o silničním provozu po dobu, která nepřesáhne 6 měsíců v kalendářním roce

Naopak registraci nepodléhá pracovní stroj přípojný neboli vozidlo patřící do kategorie S. To jsou vozidla účelově a technicky dimenzována pro zemědělskou činnost. Na žádost vlastníka je nicméně registrovat lze.

Kdo si žádá o registraci

Učinit tak může fyzická nebo právnická osoba. Eventuálně celý úkon vyřizuje zmocněnec. Ten se musí prokázat na podkladě plné moci. Vyžaduje se podepsání úředně ověřeným podpisem, případně uznávaným elektronickým podpisem.

Dotčen je tímto úkonem standardně vlastník vozu, eventuálně leasingová společnost. Případně se bude jednat o žádost vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

Posléze se proto jako provozovatel silničního vozidla rozumí ta osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, pokud zde jako provozovatel není uvedena osoba jiná.

Kde si požádat

Žádost se podává na příslušném městském úřadě, na odboru dopravy. Jedná se vždy o obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Od roku 2018 už nemusíte dodržet místní příslušnost. Znamená to, že si můžete v rámci řešení této záležitosti zajít na kterýkoli úřad. Vhodné řešení je to pro ty, kteří by tak chtěli vozidlo pro zjednodušení nechat zapsat v místě, kde pracují, případně se z nějakého důvodu v místě svého bydliště většinou nezdržují.

Co obsahuje žádost

Žádost se podává na příslušném formuláři, který odbor dopravy zveřejňuje i v elektronické podobě. Obsahovat musí tyto informace:

 • údaj o druhu a kategorii silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ silničního vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu silničního vozidla, číslo schválení technické způsobilosti silničního vozidla a účel, pro který je silniční vozidlo určeno,
 • údaje o vlastníkovi silničního vozidla,
 • údaje o provozovateli silničního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem tohoto vozidla,
 • u silničních motorových vozidel, která jsou vybavena podle přímo použitelného předpisu Evropské unie záznamovým zařízením, též žádost o vydání paměťové karty podniku,
 • úředně ověřený podpis nebo uznávaný elektronický podpis žadatele; to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci.

Které doklady je nutné si vzít s sebou

 • občanský průkaz,
 • u firemních vozů živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku,
 • doklad o technické způsobilosti vozidla,
 • protokol o evidenční kontrole vozidla nebo doklad o technické prohlídce vozidla, pokud se nejedná o nové vozidlo
 • doklad o zákonném pojištění vozidla (zelená karta),
 • doklad osvědčující zákonem předpokládaný pobyt,
 • doklad o zaplacení DPH u nových vozů,
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání TP,
 • souhlas vlastníka s ověřeným podpisem, pakliže vlastník a provozovatel nejsou totožné osoby.

Jak vysoké jsou poplatky

Poplatky se hradí přímo na místě, tj. na úřadě. S sebou si tak vezměte příslušný obnos v následující výši dle kategorie vozidla:

 • moto do 50 ccm – 300 Kč
 • moto nad 50 ccm – 500 Kč
 • automobil – 800 Kč
 • vozík do 750 kg – 500 Kč
 • vozík nad 750 kg – 700 Kč

Jak dlouho celý úkon trvá

Jestliže s sebou přinesete potřebné dokumenty a správně vyplníte žádost, na úřadě s vámi vše vyřídí na počkání. Doba čekání závisí na aktuální vytíženosti úřadu. Pakliže nechcete podstupovat dlouhou frontu, předem se objednejte.

Do kdy musím registraci stihnout

Obecná rada zní: Automobil je vhodné zaregistrovat co nejdříve. A konkrétněji: Stihnout byste to měli do doby, než vám vyprší platnost dočasných registračních značek, které se podle své typické barvy označují i jako „zelené značky“. Ty platí pouze 10 dnů. Současně vám tu dočasné registrační značky vymění za ty trvalé.

Navíc je nutné si uvědomit, že zelená značka má platnost výlučně na českém území. Vyjet s nimi do zahraničí určitě nemůžete. Limitován je i účel, se značkou byste měli jet jen a pouze na úřad za účelem registrace. Kdo tedy automobil potřebuje užívat nebo vyjet z ČR, musí registraci absolvovat neprodleně.

Pokud vás policejní hlídka „nachytá“ s autem, ve kterém máte vzdor dočasným značkám celou rodinu i se sbalenými zavazadly na týdenní dovolenou, což celkem zřetelně ukazuje na to, že se na úřad nechystáte, vyhodnotí to tak, že jste se dopustili přestupku. Za to vám může hrozit pokuta ve výši až 2 500 Kč.

Lze údaje v registru dodatečně měnit?

Pochopitelně je možné později údaje i změnit. Vyplnit byste v takovém případě měli příslušný formulář se žádostí o změnu.

Současně k němu budete přikládat velký a malý technický průkaz a doklady osvědčující tuto změnu.

Typickou situací, kdy toto můžete potřebovat, je například skutečnost, že jste se přestěhovali a potřebujete v registru změnit trvalé bydliště. Ženy zase často řeší změnu příjmení po svatbě či rozvodu.

V takovém případě se oněmi doklady osvědčujícími změnu rozumí jednoduše váš občanský průkaz, kde se tyto informace nachází. Změna rovněž podléhá správnímu poplatku. Za celý úkon zaplatíte 50 Kč.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}