.st0{fill:#FFFFFF;}

Povinné ručení u Hasičské pojišťovny 

 21 září, 2018

Jana Vochková

Ohodnotit

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinným pojištěním pro všechny motoristy. Představme si podrobněji tento produkt u Hasičské vzájemné pojišťovny.

Historie společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. vznikla už v roce 1900. V současné době tak patří k nejstarším pojišťovacím ústavům v celé Evropě. Za obnovením fungování stálo v roce 1992 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Aktuálně se tak instituce zaměřuje primárně na pojištění majetku, a to jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby. Proto mezi nabízené služby patří rovněž autopojištění. Mezi těmito produkty pak najdeme i tzv. povinné ručení.

Co je povinné ručení a k čemu slouží

V tuzemsku tento typ pojištění zákon po motoristech vyžaduje. Povinné ručení, správně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je v ČR povinné, musí si ho sjednat každý. Slouží k ochraně motoristy v případě, že zaviní nehodu a při této nehodě způsobí někomu škodu.

Újma, ať majetková nebo jiná, třetí osoby se bude hradit z povinného ručení. Zde je potřeba hledat klíčový rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním. Z havarijního pojištění se hradí škoda způsobená na vozidle vašem. Havarijní pojištění povinné není, avšak řada pojišťoven ho nabízí rovněž, proto je v mnoha případech výhodnější mít pojištění obě a sjednávat si je u vybrané pojišťovny naráz. Na druhou stranu nabízí většina poskytovatelů možnost vybrat si k oběma produktům i různá dalších doplňková pojištění.

Hasičská vzájemná pojišťovna

U volitelných připojištění, jako je například pojištění čelního skla, si můžete vybrat, ze kterého pojištění se vzniklá škoda potom vlastně uhradí. Proto je vhodné nad kombinací obou produktů a těchto volitelných připojištění dobře popřemýšlet, abyste si neplatili na jediné riziko zbytečně dvakrát.

Povinné ručení u Hasičské vzájemné pojišťovny

Také v tomto případě lze sjednat obě pojištění zároveň a poskytovatel garantuje potom zájemcům cenové zvýhodnění.

Povinné ručení se nabízí v těchto variantách pojistných limitů:

 

  • STANDARD – plnění 35/35
  • NADSTANDARD – plnění 70/70
  • EXKLUZIV – plnění 100/100

 

Cena by tak neměla být tím jediným, podle čeho si budete povinné ručení volit. Důležité je i právě jeho vhodné nastavení včetně pojistných limitů. Pro porovnání jednotlivých nabídek lze efektivně využít internetové srovnávače, které vám pomohou najít nejvýhodnější alternativu pojištění, která zároveň pokryje veškeré vaše potřeby. Pro rychlé a snadné porovnání jednotlivých nabídek se podívejte na srovnávač www.epojisteni.cz.

Zároveň lze získat také:

  • základní asistenční službu
  • úrazové pojištění posádky vozidla

Volitelně sjednávaná dodatková pojištění:

  • čelní sklo nebo všechna skla
  • odcizení
  • živel, střet se zvěří nebo zvířetem
  • úrazové pojištění posádky vozidla nad základní limit
  • věci osobní potřeby nebo i věci určené k podnikání
  • nadstandardní asistence

 

Pokud způsobíte škodu v zahraničí, máte nárok na uhrazení škod, pakliže dojde také k:

  • újmě na zdraví nebo usmrcení
  • újmě vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci
  • újmám, které mají povahu ušlého zisku
  • účelně vynaloženým nákladům spojeným s právním zastoupením pojištěného

 

Slevy, výhody a bonusy na povinném ručení u Hasičské vzájemné pojišťovny:

  • bonus ve výši až 60 %
  • sleva za věk a místo pojištění
  • u varianty NADSTANDARD a EXKLUZIV první škoda nemá vliv na bonus
  • slevy tzv. za komplexnost, tedy při sjednání povinného ručení a havarijního pojištění zároveň
  • slevy pro členy SDH
  • slevy pro držitele průkazu ZTP

Kde si povinné ručení zařídit a jak pojišťovnu kontaktovat

V současné době jedinou dostupnou volbou je návštěva pobočky. Tu nejbližší si můžete dohledat prostřednictvím oficiálních webových stránek, po republice jich existuje zhruba 80, jsou tedy velmi dobře dostupné, přestože jinak se o pojišťovně zatím ví všeobecně poměrně málo. Na pobočkách vám zodpoví i případné další dotazy, obracet se se žádostí o podrobnější informace můžete také na telefonickou linku nebo vznášet dotazy e-mailem.

Jak nahlásit škodu a jak probíhá řešení pojistné události

Pojistnou událost je nezbytné řádně nahlásit a dodat veškerou potřebnou dokumentaci. Nahlášení vzniklé pojistné události je potřeba provést na telefonickou linku příslušnému úseku, písemně nebo online prostřednictvím e-mailové adresy. Podkladem pro sjednání povinného ručení je velký technický průkaz, ze kterého vyčtete požadované informace.

Pokud si budete chtít sjednat i havarijní pojištění, což je doporučovaný postup, pak je nutnou informací také cena vozu, neboť se z ní výše pojištění vypočítává.

Škodu můžete nahlásit vy sami, případně ji může hlásit stejně tak i samotný poškozený. Tomu bude následně pojišťovnou uhrazena vzniklá škoda. Je nutné si uvědomit, že je nutné pojišťovně vždy sdělit maximum informací tak, aby se mohlo adekvátně prokázat, že škoda vznikla a kdo ji zavinil a že tedy poškozený má skutečně na její nahrazení právo.

Situaci byste si měli řádně zdokumentovat, nejlépe je pořídit si fotografii či video a mít celou událost potvrzenou svědectvím. Pakliže to situace vyžaduje, nutný je i zásah policie nebo hasičů či lékaře.

Uchovávat byste si měli i příslušné dokumenty, které s pojistnou událostí souvisejí a k jejichž sepsání dojde následně. To znamená lékařské zprávy, pakliže bude vzhledem k charakteru nehody nutné je vystavit, dále se to týká doklady o opravě, to znamená faktury atd. Potřebná dokumentace může být po nehodě vyžádána likvidátorem, jeho přítomnost nebývá ale vždy podmínkou. Ten vás bude kontaktovat zpravidla do 1 dne.

Pokud u nehody není přítomen likvidátor, trvá vyřízení pojistné události většinou do 10 dnů, kdy vám pojišťovna proplatí škodu. Jestliže u pojistné události je nutná přítomnost likvidátora, zpravidla dojde k vyřízení v rozmezí 5 až 10 dnů od jeho návštěvy. Praktické zkušenosti s pojišťovnou však říkají, že čekání na likvidátora může být v určitých případech citelně delší, než pojišťovna deklaruje.

Nutné informace, které byste měli v případě nehody vždy znát

Tyto informace se neliší, pokud byste se rozhodli náhradu škody neuplatnit z povinného ručení, ale z havarijního pojištění.

  • číslo uzavřené pojistky
  • identifikační údaje vlastní
  • identifikační údaje poškozeného
  • kontaktní informace
  • údaje o vzniku pojistné události, tzn. datum a čas

Bonus versus malus

Pokud už ke škodě dojde, ovlivní vás to zároveň do budoucna. Od této chvíle totiž můžete platit dražší povinné ručení. Tuto přirážku (neboli malus) dopočítá pojišťovna odečte příslušný počet měsíců od celkového počtu měsíců. Když se s počtem měsíců dostanete do minusu, to znamená, že bouráte velmi často a pojišťovna neustále odečítá, dochází ke zdražování.

Naopak bonus, to znamená počet měsíců, kdy se vám podaří žádnou nehodu nezpůsobit, vám přinese snížení ceny, u Hasičské vzájemné pojišťovny to může být až již uvedených 60 %. Povinné ručení tedy svým principem podporuje ty řidiče, kteří žádnou škodu nezpůsobí. Proto jde bonus vždy za řidičem jako osobou, nevztahuje se na vozidlo.

Šanci na výhodnější povinné ručení tak zpravidla bude mít nejen řidič, který reálně jezdí bez nehod, ale i ten, který je starší, tudíž z pohledu pojišťovny zkušenější a existuje menší pravděpodobnost, že škodu způsobí. To se týká motoristů ve věku nad 30 let. Podobně jsou na tom i ti, kteří žijí mimo velká města.

Proč si sjednat povinné ručení u Hasičské vzájemné pojišťovny:

  • můžete získat rozšířené asistenční služby
  • fyzickým osobám umožňuje pojišťovna přenos bonusu až na 5 vozidel,
  • vyberete si pouze produkt, který vám vyhovuje, havarijní pojištění si sjednat nemusíte, případně si naopak zařídíte pouze to
Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}