.st0{fill:#FFFFFF;}

Povinné ručení pro rok 2025 

 16 ledna, 2024

Jana Vochková

5/5

Konec roku 2023 přinesl pro řidiče celou řadu novinek, se kterými je třeba se dobře seznámit. Není přitom snadné říct, která z nich je nejdůležitější a nejvýznamnější. Já osobně jsem nedávno řešil sjednání povinného ručení. I u něj došlo během vánočních svátků ke změnám pravidel. Věnoval jsem proto téměř celý den tomu, abych se lépe seznámil se všemi novinkami, které na nás řidiče v novém roce čekají. 

Novinky zavedené v roce 2024

Od prvního ledna 2024 začala platit novela Zákona o silničním provozu, která zavádí řadu změn a novinek. Některé z nich byly a jsou v médiích zmiňovány poměrně často. O jiných jsem se ale dozvěděl až ve chvíli, kdy jsem si podrobný popis změn začal sám vyhledávat. To první, co mě zajímalo, byly body v bodovém systému. 

Nová pravidla by měla učinit bodový systém přehlednější a spravedlivější. Řidiči, kteří páchají přestupky vědomě a skutečně ohrožují ostatní účastníky silničního provozu, by měli být trestáni o to přísněji, zatímco maličkosti a formality, které nikoho neohrožují budou trestány mírněji. Své body jsem si přitom raději rovnou zkontroloval na Portálu dopravy. 

Příklady bodového ohodnocení některých přestupků:

Počet trestných bodů

Přestupky

6

Jízda na červenou, nedovolený vjezd na železniční přejezd, jízda pod vlivem alkoholu, překročení rychlosti o 50 km/h (40 km/h v obci), porušení zákazu předjíždění, ohrožení chodce

4

Opuštění místa nehody, jízda bez bezpečnostních pásů, dítě bez autosedačky, překročení rychlosti o 30 km/h (20 km/h v obci), držení telefonu za jízdy

2

Překročení rychlosti o 10 km/h, parkování na místě pro invalidy

Novinky pro nové majitele řidičského průkazu

Velké změny nastaly ve spojení s pravidly pro nové řidiče. Ty se sice nedotýkají přímo mě osobně, ale jako každý, kdo má děti blížící se dospělosti, se o ně zajímám. Významnou a široce diskutovanou změnou je možnost absolvovat autoškolu již v 17 letech a následně řídit do dovršení 18 let pod dohledem. Zajímá mě především to, co musím splňovat jako takzvaný mentor. 

povinné ručení pro rok 2025

Mentor, který bude dohlížet na mladého řidiče, musí mít řidičský průkaz více než deset let, z toho posledních pět let nepřetržitě, tj. v posledních pěti letech o svůj řidičský průkaz ani na chvíli nepřišel. V bodovém hodnocení budu také muset mít aktuálně čistou nulu, což naštěstí mám. Funkce mentora pak musí být zapsána v evidenční kartě řidiče. 

Novinkou je také takzvaný řidičák na zkoušku. Znamená to, že v prvních dvou letech od získání prvního řidičského oprávnění se budou na čerstvé řidiče vztahovat zvláštní pravidla. Pokud v této zkušební době spáchají některý ze závažných přestupků, které jsou ohodnoceny šesti trestnými body, o řidičák na čas přijdou a budou muset absolvovat sérii školení a také psychologický pohovor. Pravidlo se týká prvního řidičského průkazu, pokud si tedy někdo udělá hned v šestnácti letech řidičské oprávnění pro motorku, odbyde si zkušební dobu již v tuto chvíli. Až si bude o rok či dva později doplňovat oprávnění pro auto, řidičák na zkoušku se na něj již nebude vztahovat. Je také na místě zdůraznit, že se jedná o pravidlo, které závisí jen na faktu, že jde o první řidičský průkaz, a nemá nic společného s věkem řidiče.

Konec trestů za zapomenuté doklady

Co určitě vítám, je konec povinnosti mít u sebe pokaždé řidičský a technický průkaz. V případě potřeby si policie zkontroluje vaše doklady přímo v databázi a vám již nebude hrozit žádný postih za to, že jste nechali doklady doma. Je samozřejmé, že doklady musíte mít platné. Já osobně si budu muset dávat pozor na to abych si na to nezvykl až příliš a nevyjel bez dokladů do zahraničí. Tam je samozřejmě vozit musím. Postupem času se ale možná dočkáme stejného systému na celoevropské úrovni.

Podobné je to se zelenou kartou. V jejím případě ale působí nová pravidla trochu zmateně. Je jasné, že již v průběhu minulého roku přestala platit povinnost vozit s sebou zelenou kartu v papírové podobě, a stačilo ji předložit vyfocenou v telefonu či tabletu. Nová pravidla pro povinné ručení platí od 23. prosince 2023 s tím, že tato pravidla ruší povinnost mít u sebe zelenou kartu úplně, stejně jako je tomu u řidičských a technických průkazů.

Zákon však také hovoří o tom, že existuje šestiměsíční přechodné období, během kterého mají pojišťovny povinnost upravit své systémy tak, aby poskytovaly informace o povinném ručení v reálném čase, což umožní policistům kontrolu a nahlížení do databází přímo při kontrole. Ve skutečnosti by tak mělo ke zrušení povinnosti vozit zelenou kartu dojít až 1. července 2024. Já budu mít každopádně svojí zelenou kartu připravenou v telefonu i nadále. Je to i proto, že v zahraničí se bez ní stále neobejdu. I to je stejné jako s řidičským a technickým průkazem.

Od nového roku bude místo dvou technických průkazů jeden jediný. Nebudeme kvůli tomu ale naštěstí muset obíhat úřady a výměna bude průběžně realizována v několika následujících letech, vždy v souvislosti s jinou návštěvou úřadu. Vesměs jde tedy o příjemné změny, které lze hodnotit kladně. 

Digitalizace a zjednodušení administrativy

Osobně jsem velkým příznivcem digitalizace. Některé její výhody již byly zmíněny v podobě konce povinnosti vozit s sebou doklady, další výhody spočívají v mnohem jednodušší komunikaci s úřady. Elektronicky lze žádat o změny v registru silničních vozidel, bude možné zažádat si o třetí značku, elektronicky bude veden průkaz žáka autoškoly a samozřejmostí je i elektronická žádost o výměnu řidičského průkazu. 

Zcela odpadá povinnost předložit při zápisu do registru protokol o evidenční kontrole a na učitele v autoškole budou kladeny nižší nároky z hlediska vystudovaných oborů. Nové funkce získává Portál dopravy, kde si každý řidič může zkontrolovat údaje o svém řidičském průkazu, přestupcích, profesní způsobilosti, vlastněných automobilech apod. V neposlední řadě je možné si zkontrolovat stav svého bodového konta a nově si nechat prostřednictvím sms, nebo emailu zasílat všechny informace o změně. 

Nové značky a dálniční známky

Od nového roku přibydou i některé nové dopravní značky. Půjde například o značku bezpečný odstup. Označení parkování s nabíjením nebo označení parkoviště nového typu, takzvané P+D. To bude určeno pro řidiče, kteří zaparkují svůj vůz a v cestě budou dál pokračovat jakožto spolujezdci. Zaujala mě také značka pro nedostatečný průjezdný profil vozovky. Nově jsou také značena vozidla terénních sociálních služeb, které budou mít rozšířené možnosti parkování.

Nově zaváděné dopravní značky:

 • Bezpečný odstup
 • Sdílená zóna
 • Parkoviště P + D
 • Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů
 • Piktogram e-auta a e-koloběžky: může být značka označení nabíječky, parkování
 • Parkoviště s nabíjením pro e-auta a e-koloběžky
 • Nedostatečný průjezdný profil vozovky

Co se dálničních známek týká, je již známá věc, že od prvního března stoupne cena ročního kupónu na 2300 korun. Je tedy nejvyšší čas, pořídit si kupón ještě za starou cenu, to jsem již naštěstí udělal. Pro někoho mohou být zajímavou novinkou i jednodenní dálniční známky za 200 korun. 

Trendy na trhu s automobily

Při hledání novinek jsem narazil i na výhledy týkající se cen nových i ojetých aut. Koneckonců mít přehled o situaci na trhu se vždycky vyplatí. Zdá se, že analytici předpovídají autům v roce 2024 zlevňování. Na světovém trhu by mělo být díky návratu výroby k předcovidovým číslům asi o pět milionů aut více než v roce 2023. Zájem o nová auta ale současně o moc větší nebude, lze tedy očekávat určité zlevňování. Neznamená to tedy, že by byla auta levnější nějak dramaticky, určité uvolnění cen ale očekávat lze. Podle všeho by se mělo zlevňování týkat především velkých SUV. 

Pokračujícím trendem bude růst prodejů elektromobilů, byť v absolutních číslech možná zatím nedosahuje na očekávání z doby před několika lety. Všechny tyto trendy se propíšou i na trh s ojetými vozy, a i tam by mělo dojít ke snižování cen a rozšiřování nabídky. U elektromobilů došlo k dramatickému snížení ceny ojetých aut v důsledku zlevnění nových vozů Tesla již v loňském roce. Takto skokové zlevnění nás již letos asi nečeká, přesto by měly u elektrických aut ceny mírně klesat. 

Výhled do roku 2025 je samozřejmě značně obtížný a budou na něj mít vliv i těžko předvídatelné geopolitické faktory. Lze však rozhodně očekávat další nárůst počtu elektromobilů spojený mimo jiné i s příchodem levnějších čínských vozů na západní trhy. Ten je prakticky nevyhnutelný, např. automobilka BYD (největší světový producent elektromobilů) již staví novou obří továrnu v Maďarsku.

Novinky v povinném ručení

Novinky se týkají i povinného ručení. Zákon o povinném ručení vychází z evropské směrnice z roku 2021 a zdá se, že poměrně logicky reflektuje nové trendy a současnou realitu. V první řadě dochází k rozšíření okruhu vozidel, pro které je třeba sjednat povinné ručení. Nově se bude týkat i následujících vozidel (definiční hranice pro vozidlo je hmotnost 25 kg a rychlost vyšší než 14 km/h nebo pouze rychlost vyšší než 25 km/h):

 • Elektrické koloběžky
 • Vozítka typu segway
 • Zahradní traktory a další pracovní stroje
 • Golfová vozítka
 • Sněžné skútry a rolby

Co je ještě důležitější, je ovšem fakt, že za sjednání povinného ručení bude zodpovědný provozovatel vozu, nikoliv jeho majitel. Tato změna samozřejmě souvisí s tím, že pokud byl zodpovědnou osobou majitel a nikoliv řidič, vytvářelo to prostor pro nejrůznější vytáčky a obcházení pravidel při hledání viníků přestupků apod.

Pro mne bylo důležité si ověřit, že elektrokola do kategorie vozidel nespadají a také to, že na zahradní traktůrek samozřejmě nemusíte mít povinné ručení v případě, že se s ním pohybujete jen na svém pozemku. O další změně v podobě konce povinnosti vozit zelenou kartu pak již byla řeč.

Významnou věcí je ovšem změna limitů pojistného plnění. Doposud byla minimální výše pojistného plnění nastavena na 35 milionů korun. I tato změna je logická, zvyšují se ceny a opravy či případné léčení zraněných jsou stále dražší. Oněch 35 milionů skutečně stačit nemusí. Platí přitom, že limit 50 milionů korun platí pro jednu škodnou událost a veškerou škodu na majetku, která při ní vznikla. V případě zranění či úmrtí platí plnění 50 milionů korun pro každou postiženou osobu.

Co z toho všeho plyne? Především to, že nově uzavírané smlouvy povinného ručení mohou být výhodnější než ty současné, a je tedy na místě uvažovat o uzavření nové smlouvy. Jak si vybrat tu nejvhodnější nabídku? Nejlépe prostřednictvím srovnávače jako je portál epojisteni.cz.

Závěr a shrnutí

Co jsem během svého pátrání po změnách týkajících se řidičů a jejich vozů zjistil? Že rok 2024 zavádí změny podstatné a skutečně se vyplatí se s nimi seznámit. Ovlivní totiž celou řadu oblastí a dotknou se každého řidiče. Novinky v oblasti povinného ručení jsou také podstatné, navýšení limitů mění situaci pro mnoho řidičů poměrně radikálně a uzavření nové smlouvy dává jednoznačný smysl. Pro rok 2025 nelze další tak velkou změnu očekávat, takže vhodný okamžik je právě nyní.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}