.st0{fill:#FFFFFF;}

Povinné ručení pro Peugeot 1007 – tipy, kde se pojistit nejlevněji 

 31 prosince, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Při výběru povinného ručení pro konkrétní vůz hrají hlavní roli dva vzájemně se ovlivňující aspekty – rozsah pojištění a výše pojistného (tedy sumy pravidelně odváděné poskytovateli za pojišťovací služby). Rozsah pojištění specifikuje případy, za jakých může dojít k výplatě pojistného plnění, v případě povinného ručení se jedná o kompenzaci újmy na majetku či zdraví třetím osobám v případě zaviněné dopravní nehody. Povinné ručení je zákonné pojištění, které je nutné sjednat pro každý automobil, který má být provozován a je registrován v tuzemském registru motorových vozidel. Bez povinného ručení lze s automobilem sice fyzicky jezdit, v případě kontroly nebo účasti na dopravní nehodě však hrozí v případě jeho absence vysoké pokuty, a pokud bude nehoda zaviněná, může se náhrada škody vyšplhat do velmi vysokých částek.

Výše pojistného u povinného ručení

Pojistné je částka, kterou pojištěný v předepsaných pravidelných intervalech za povinné ručení platí, sestává z několika položek. Povinné ručení je možné uzavírat na dobu určitou i neurčitou – doba určitá je využívána pro speciální typy vozidel, standardem je doba neurčitá, která je ovšem koncipována specifickým způsobem – tento typ zákonného pojištění je uzavírán na dobu jednoho roku s automatickým obnovením. Také proto je pojistné každý rok přepočítáváno podle aktuálních parametrů, jeho výše se nicméně nemění zásadně. Na částku, kterou budete za pojistné platit, má vliv především zvolený rozsah pojištění a jeho specifika, a pak okolnosti, za jakých je automobil využíván.

Vliv rozsahu povinného ručení na výši pojistného

Povinné ručení může krýt různé pojistné události, v základu se však jedná o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, a to především třetím osobám. Povinné ručení se vztahuje jak na škody či újmy na zdraví, tak na majetku osob, které byly poškozeny právě provozem vašeho vozidla. Pokud tedy zaviníte dopravní nehodu, kdokoliv, kdo bude jejími důsledky dotčen (vyjma vás), má nárok na odškodné, které je vypláceno právě z povinného ručení. K této základní složce je pak možné za zvýhodněných podmínek připojit také další typy pojištění (doplňková pojištění a připojištění), která by byla při samostatném sjednávání dražší, nebo je nelze samostatně sjednat vůbec. Z tohoto pohledu lze tedy rozsah pojištění rozdělit do dvou kategorií, a to na:

 • základní pojištění z povinného ručení
 • doplňující pojištění

Základní produkt je primárním stavebním kamenem s vysokým vlivem na výši pojistného. Jedná se o složku, jež pokrývá škody způsobené jiným osobám, a to ve formě újmy na zdraví, majetku nebo ušlého zisku. Všechny tyto položky mají obvykle stanovený limit plnění a hodnotu spoluúčasti. Výše pojistného je ve vztahu k základnímu pojištění závislá právě na nastavení těchto dvou aspektů – čím vyšší limit pojistného plnění, tím vyšší pojistné, a pak čím vyšší spoluúčast (tedy poměrná nebo fixní částka, kterou v případě pojistné události zaplatí poškozenému pojištěný), tím je pojistné nižší. Limity pro jednotlivé složky se stanovují samostatně, minimální pojistný limit však ze zákona činí 35 milionů Kč. V základním pojištění bývají standardně zahrnuty také asistenční služby (jejich úroveň se může ovšem v závislosti na poskytovateli lišit). Druhou část povinného ručení pak tvoří doplňující (a obvykle také volitelné) položky, které v podstatě zlepšují poskytované služby. Tyto položky mají zpravidla fixní sazbu a nastavují se dle potřeb konkrétního majitele vozidla individuálně. Do doplňujícího pojištění může být zahrnuto:

 • pojištění skel nebo elektrického vedení, případně dalších součástí automobilu, které podléhají specifickým typům poškození
 • pojištění úrazu nebo ztráty majetku vztažené k provozu automobilu – tzn. pojištění úrazu, který se stane řidiči (případně spolucestujícímu) a majetku v automobilu (zavazadla), kdy musí být prokázáno, že k nim došlo během používání vozu
 • rozšiřující asistenční služby nebo právní služby či poradenství ve specifických případech
 • zkombinované havarijní pojištění doplněné připojištěním GAP, které může pokrývat pouze část rizik dle individuálního výběru pojištěného (zde je ovšem vždy snížená variabilita produktu)

GAP je speciální typ připojištění umožňující uplatňovat pojistné plnění především z havarijního pojištění. Jedná se o pojištění garance ochrany majetku, které umožňuje uplatňovat pojistné plnění ve výpočtu z fixní (sjednané) částky, nikoliv z tržné ceny automobilu. Tento typ pojištění je výhodný především pro nová auta, zejména pak jsou-li pořizována na leasing.

Vliv specifik automobilu a jeho užívání na výši pojistného

Výše pojistného pro zvolený rozsah je dále nastavena podle specifik, která určují míru pravděpodobnosti, s jakou může pojistná událost nastat. Ta vyplývá především z technického stavu a parametrů automobilu, schopností řidiče a podmínek daných aktuálními okolnostmi. Souhrnně lze tedy říci, že daná suma se stanoví na základě následujících kritérií:

 • typ automobilu (model, rok výroby, motorizace, implementované bezpečnostní prvky)
 • stáří automobilu a jeho technický stav (doba užívání, údržba)
 • charakter provozu (zátěž užívání, míra užívání, pravidelná péče)
 • zkušenosti řidiče (věk řidiče, vydání řidičského průkazu, řidičská historie a nehodovost)
 • místo užívání (rizika vzniku škody na základě vyšší moci, míra nehodovosti v místě užívání apod.)

Každý z uvedených parametrů může pozitivně či negativně ovlivnit výši pojistného. Kupříkladu pojistné u ojetého vozu bude v porovnání s novým vozem při stejném rozsahu nižší díky jeho ceně (vyplývající z charakteristiky modelu vozu). Pokud se ovšem bude jednat o starší vůz v jiné výbavě, může být jeho pojistné mnohem vyšší s ohledem na bezpečnostní prvky, které se v automobilu nachází. Standardně platí, že čím menší riziko z daného parametru vyplývá, tím bude pojistné v návaznosti na jeho vliv nižší.

Povinné ručení pro vůz Peugeot 1007

Francouzská společnost Peugeot se zabývá především výrobou malých i větších osobních automobilů pro soukromé užívání, orientuje se především na jednotlivce, páry nebo rodiny s dětmi. V portfoliu společnosti je celá řada funkčních modelů s příjemným designem, které jsou neustále inovovány a obohacovány o nové prvky podporující především pohodlnou a bezpečnou cestu. Model Peugeot 1007 představuje řadu malých třídveřových vozů, která byla vyráběna v letech 2004-2009 v jedné generaci.

Povinné ručení pro Peugeot 1007

Charakteristika vozů značky Peugeot 1007

Vzhledem k relativně krátké době produkce a počtu prodaných kusů byla vozidla značky Peugeot 1007 vyráběna pouze v několika omezených variantách, co se týká motorizace i výbavy. Tento model je určen pro poměrně úzkou skupinu spotřebitelů a byl v roce 2009 nahrazen vyšší řadou s lepším koncepčním řešením. Série tohoto vozu tak byla vyrobena pouze v jedné generaci. Nicméně, vozy značky Peugeot 1007 bylo (a jako ojetinu stále je) možné pořídit jak v dieselové, tak v benzínové motorizaci, a to:

 • 1,4 l
 • 1,4 l 16V
 • 1,6 l 16V
 • 1,4 l HDi
 • 1,6 l HDi

Tento model vozů se dále vyráběl ve dvou kategoriích výbavy – základní výbavě Urban a v pokročilé výbavě Premium, které se mezi sebou lišily především mírou uplatnění ochranných prvků a osvětlením. V současné době je možné vůz této značky pořídit jako ojetinu v cenové relaci do 100 000 Kč. Povinné ručení tohoto typu vozu se v základu pohybuje kolem 2 000 – 5 000 Kč podle toho, v jakém jsou technickém stavu a jakou mají aktuální výbavu, a také jaké limity a spoluúčast si nastavíte.

Výběr povinného ručení pro vůz Peugeot 1007

Při výběru vhodného pojišťovnického produktu pro tento vůz je nutné zohledňovat především jeho cenu, a pak také rizika, která s sebou nese jeho provoz. Pokud chcete pouze změnit poskytovatele či vyměnit produkt stávajícího poskytovatele za výhodnější a chystáte se sjednat povinné ručení pro automobil této značky, který jste před nějakým časem kupovali jako nový, pak si můžete dovolit polevit na limitech, a především pak na doplňujícím pojištění. V případě, že se jedná o ojetý vůz, který jste koupili a potřebujete pro něj sjednat nové povinné ručení, je lepší si připlatit za vyšší limity a nižší spoluúčast, jelikož nemáte jistotu, jak s ním bylo dříve zacházeno. V žádném z uvedených případů se ovšem nevyplatí sjednávat příliš náročné složky doplňkového pojištění nebo připojištění GAP, jelikož aktuální hodnota vozu nedosahuje významné výše. Chcete-li si sjednat optimální povinné ručení, je dobré porovnat nabídky jednotlivých poskytovatelů, které se mohou lišit zejména s ohledem na podmínky získávání bonusů, případně připojištění, které by se vám mohlo hodit a lze jej započítat do standardního pojistného. Pro srovnání těchto aspektů lze využít online porovnávacích platforem, mezi které patří i portál epojisteni.cz. Na jeho stránkách je možné vyplnit jednoduchý formulář, na jehož základě pak zkušení konzultanti vytvoří individuální variantní nabídku s ideálním obsahem. Odborní konzultanti disponují informacemi, které nejsou zpravidla kompletně přístupné veřejnosti, sestavená nabídka tak bude odpovídat vašim požadavkům i aktuální situaci na trhu.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}