Zřízení povinného ručení, neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je dle legislativy povinností všech provozovatelů vozidel, jimiž jsou nejen vlastníci automobilů, ale i motocyklů, nákladních aut, autobusů, traktorů a dalších motorových prostředků. Kupujete-li nové auto, měli byste mít již v den podepsání kupní smlouvy uzavřené povinné pojištění.

K čemu je pojištění vozidla dobré, co by mělo zahrnovat a jak vybrat to nejvýhodnější právě pro vás? Na čem závisí jeho cena? Je toto pojištění opravdu povinné? A co se stane, pokud povinné ručení nesjednáte?

To jsou otázky, které řeší každý majitel automobilu. Vzhledem k tomu, že jsem sama v nedávné době kupovala nové auto, a problematiku pojištění důsledně nastudovala, mohu vám na tyto otázky dát odpovědi.

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Co nám povinné ručení poskytuje a za co si musíme připlatit

Povinné ručení pojištěnci zajistí úhradu škody způsobené jeho motorovým vozidlem, přičemž proplatí pouze ztrátu poškozeného. Ze zákona je minimální limit pojištění 35 miliónů korun na každého zraněného nebo usmrceného a 35 miliónů korun na celkovou majetkovou újmu.

K pojištění vlastního vozidla je již potřeba zřízení havarijního pojištění, které pokryje škody způsobené havárií zaviněnou pojištěncem, odcizením, vandalismem a přírodními katastrofami, včetně povodní či krupobití.

Povinné ručení se také nevztahuje na různorodé asistenční služby, poškození auta při srážce se zvířetem či rozbití skla například při ráně odraženým kamínkem. Na tyto služby a škody bychom se již museli připojistit.

povinné ručení - jak spočítat

Povinné či nepovinné

Zřízení povinného ručení nařizuje majitelům vozidel zákon č. 168/1999 Sb. Je tedy povinné, a pokud si ho přesto nezřídíte, hrozí vám nemalé sankce. Pokud jste auto již pojištěné měli, ale pojištění skončilo a vy jste neuzavřeli nové, tak vám hrozí pokuta 1 500 až 20 000 korun. Pokud auto pojištěné nebylo vůbec hrozí pokuta i 40 000 korun.

Mimoto za každý den, kdy auto není pojištěné, může Česká kancelář pojistitelů, jež má na starost kontrolu platnosti povinného ručení, majiteli vozidla účtovat poplatek, takzvaný příspěvek do garančního fondu. Tento poplatek činí pro osobní automobily 30 až 70 korun za den dle objemu motoru. Za měsíc se tedy tento poplatek může vyšplhat až na 2 170 korun.

Pokud způsobíme havárii vozem bez povinného ručení, budeme muset navíc sami způsobené škody uhradit.

Myslím, že toto jsou již pádné důvody pro zřízení povinného ručení.

Kdy přeci jen neplatíme

Existují výjimky, kdy povinné ručení platit nemusíme. Jednou z nich je případ, kdy je vozidlo vyřazené z provozu. U vyřazeného vozidla však musíme vrátit poznávací značku, odhlásit jej z registru vozidel a již nesmí jezdit po pozemních komunikacích. Mezi výjimky osvobozené z platby povinného ručení patří samozřejmě i auta odcizená či zaniklá.

Cena pojištění

Během hledání nejvýhodnějšího povinného ručení, jsem zjistila, že ceny pojištění se velmi liší nejen mezi pojišťovnami, ale dokonce i v rámci jedné pojišťovací společnosti. Mezi faktory, které mají vliv na cenu, patří:

 • druh vozidla
 • značka vozidla
 • obsah a výkon motoru
 • hmotnost vozidla
 • stáří vozidla
 • druh paliva
 • účel použití motorového vozidla
 • najeté kilometry
 • věk a bydliště pojištěnce
 • limit plnění
 • frekvence placení
 • bonusy a malusy
 • asistenční služby
 • slevy

Výše zmíněné parametry jsou buďto uzpůsobeny odlišným nárokům zákazníků nebo jsou hodnoceny dle statických průzkumů rizikovosti jednotlivých kategorií klientů. To znamená, že čím větší je pravděpodobnost, že pojištěnec způsobí dopravní nehodu, tím vyšší bude cena jeho pojištění.

Hodnocené faktory se však liší mezi jednotlivými pojišťovacími společnostmi.

Parametry vozidla

Na cenu pojištění má vliv druh vozidla. Za povinné ručení osobního automobilu zaplatíme jinou částku než za pojistku motocyklu či autobusu.

Významným hodnoceným parametrem je obsah a výkon motoru. Vyšší objemy a výkony motorů, typické pro sportovní auta, jsou považována za rizikovější faktory, neboť řidiči takovýchto automobilů bývají dle policejních statistik častěji viníky dopravních nehod.

Stejně tak hmotnost dopravního prostředku má dopad na cenu. Robustnější a těžší vozidlo způsobí při havárii větší škody než vozidlo drobné a lehké a pojišťovna poté musí zaplatit za pojištěnce vyšší částky.

Pojišťovny již dokonce vycházejí ze statistik, které typy aut nejčastěji bourají, a podle této skutečnosti se pak odvíjí ceny pojistek. Bude se tedy lišit cena pojištění mé Škody Fabia například od Opelu Astra. Cenové rozdíly můžeme pozorovat i mezi sedanem, kombi a hatchbackem.

Některé společnosti hodnotí zároveň druh paliva, přičemž za méně rizikové jsou v tomto případě považována benzínová vozidla.

Dalším kritériem je počet najetých kilometrů za rok či způsob využití vozidla. Opět platí, že čím více kilometrů vůz ročně najede, tím větší je pravděpodobnost nehody. S tím souvisí i účel používání motorového prostředku. Například řidič taxislužby zřejmě za rok urazí v automobilu výrazně více kilometrů než většina běžných pojištěnců.

Věk pojištěnce

Ceny se též různí dle věku klienta. Statistiky uvádějí, že nejvíce viníků dopravních nehod je mezi osobami ve věkové skupině od 18 do 25 let. Tato věková kategorie bude mít proto nejdražší pojištění.

Já bych dle kalkulátoru povinného ručení ePojištění.cz platila jako začínající třicetiletá řidička s automobilem typu Škoda Fabia Combi pojištění od 3 800 korun ročně, zatímco začínající osmnáctiletý řidič by za stejných podmínek v lepším případě zaplatil 5 000 korun ročně a více. U některých společností však takto mladí řidiči platí i desetitisíce za rok.

Místo trvalého pobytu

Neméně významným faktorem, ovlivňujícím cenu pojištění, je místo trvalého pobytu pojištěnce. Nikoho jistě nepřekvapí, že v Praze dochází k více dopravním nehodám než na venkově, a že Pražané tudíž zaplatí větší částku za povinné ručení než obyvatelé malé vesničky.

Kromě odlišností ve velikosti obcí však cena závisí též na oblasti pobytu. V Ostravském kraji může být například nehodovost jiná než v Karlovarském kraji, a proto nebudou jednotné ani ceny pro klienty z různých částí republiky.

Limit plnění

Jak již bylo výše zmíněno, minimální limit, který je pojišťovací společnost povinna uhradit za každého zraněného či za celkovou škodu na majetku při dopravní nehodě, způsobené jejím klientem, je 35 000 000 korun.

Limit plnění, neboli výše krytí, nám udává, jakou částku za nás pojišťovna uhradí v případě způsobení škody na majetku či újmy na zdraví třetí osoby užíváním motorového vozidla. Tato částka může být vyšší, než udává zákon, ale zároveň je nad rámec povinností pojišťovny a klient si za ní musí připlatit.

Bonusy a malusy

Bonusy jsou slevy, které klient získává za roky pojištění, kdy jezdil bez nehod. Zpravidla jde o pokles ceny pojištění o 5 % ročně. Jedná se o takzvané lineární bonusy, kdy je každým rokem sražena z celkového pojištění stejná částka, pokud pojištěnec nezpůsobil havárii. Maximální sleva, které lze na povinném ručení dosáhnout, bývá 60 %.

Některé pojišťovny nabízejí progresivní bonusy, kdy již po prvním roce jízdy bez nehod sleva činí například 20 %, další rok 30 % až sleva dosáhne svého maxima. Progresivní bonusy by mohly být cestou ke snížení velmi drahého povinného ručení nejen mladých řidičů.

Pokud je však klient viníkem dopravní nehody, je mu z bonusů odečteno zpravidla 24 až 36 měsíců, což se opět liší mezi jednotlivými pojišťovnami.

Pokud je řidič účastníkem havárií příliš často, může se dostat s bonusy do záporných čísel. Bonusy v záporných hodnotách jsou označovány malusy, jež nám mohou navýšit cenu povinného ručení až na trojnásobek původní částky.

Kalkulátory povinného ručení

Ceny povinného pojištění si můžete snadno spočítat na kalkulátorech povinného ručení, kterých je na internetu dostupných zdarma hned několik, ze své zkušenosti mohu ale doporučit ePojištění, kde mi opakovaně vycházely kalkulace lépe než v jiných kalkulačkách.

Povinné ručení: Co od něj můžeme očekávat a jak jej spočítat

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na