.st0{fill:#FFFFFF;}

Pojištění auta na plyn: mýty a fakta 

 19 dubna, 2023

Jana Vochková

Ohodnotit

Již několik let jezdím s autem na plyn a rád bych se s vámi podělil o své zkušenosti ohledně výhod a nevýhod provozu tohoto druhu pohonu a také o vlivu na pojištění vozu. Alternativní paliva jsou tu s námi už odjakživa a jejich výskyt u běžných osobních automobilů je stále častější. Ukážu vám konkrétní fakta a popíšu základní typy pohonů na plyn. Díky těmto informacím budete mít lepší přehled o tom, jak to chodí.

Při výběru auta s pohonem na plyn máte na výběr mezi třemi typy: CNG, LNG a LPG. CNG (stlačený zemní plyn) je nejběžnější typ pohonu na plyn, který se nejčastěji používá v osobních automobilech. LNG (kapalný zemní plyn) se používá spíše v nákladních automobilech, kde je potřeba větší kapacita paliva. LPG (kapalný ropný plyn) je nejlevnější typ pohonu, který se používá především u starších vozidel.

Základní plynná paliva:

 • LPG
 • CNG
 • LNG

LPG

Je nesporné, že ceny paliv neustále rostou. Proto se stále více řidičů obrací ke klasické alternativě – autům na LPG. Podle zástupců České asociace LPG se počet nově zaregistrovaných vozidel na LPG během prvního pololetí minulého roku téměř zdvojnásobil na 1985. Dále se zvýšil zájem o přestavby na LPG, zkapalněný ropný plyn se stal třetím nejčastějším zaregistrovaným pohonem.

Liquified Petroleum Gas (LPG), neboli zkapalněný ropný plyn je směsí zkapalněného propanu a butanu. Může se používat jako alternativa k benzínu nebo naftě a má mnoho výhod, mezi které patří nižší náklady na palivo a příznivější vliv na životní prostředí.

Přestavba je sice spojena s určitými náklady, ale ty se mohou během cca 30 000 km vrátit. Výhodou tohoto paliva je jeho nízká cena a relativně čisté spalování. Po úspěšné přestavbě jsem si všiml, že se mi náklady na pohonné hmoty výrazně snížily. I když je spotřeba o něco vyšší, stále si výrazně šetřím peníze. Přesto si ale musím být vědom toho, že pokud chci maximální výkon, musím se spokojit s benzínovým motorem.

Přestavba LPG

Zkapalněný propan-butan využívají převážně vozidla na benzínové palivo. V kombinaci s naftou je nalezneme především u nákladních vozů. Přestavba vozidla na plynový pohon vás vyjde okolo 25 000 Kč, cena závisí hlavně na počtu válců v motoru. Při použití přímého vstřikování se cena může vyšplhat až na částku 47 000 Kč. Takto přestavené vozidlo má možnost jet pouze na plyn nebo na benzín, řidič má v kabině přepínací tlačítko s ukazatelem zásoby plynu.

Celková palivová soustava LPG zahrnuje:

 • Plnící hrdlo plynu
 • Nádrž na LPG
 • Přepínací tlačítko s ukazatelem zásoby plynu (Benzín/Plyn)
 • Spínací tlačítko volby paliva
 • Výparník
 • Plynový filtr
 • Rozdělovací lišta

Vlivem regulace tlaku před vstřikem do sání, LPG změní skupenství z kapalného na plynné, jedná se o bezbarvý plyn bez zápachu. Z hlediska životního prostředí se jedná o mnohem šetrnější palivo než benzín nebo nafta, které produkuje více škodlivých emisí. Díky nižším emisím oxidů dusíku a oxidu uhličitého, které vypouští do ovzduší, přispívá LPG ke snižování celkových emisí v dopravě a v důsledku toho má pozitivní vliv na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel.

Povinnosti – revize palivového systému LPG

Výrobci vozidel obvykle doporučují revizi LPG systému po určitém počtu najetých kilometrů, který může být 10, 15 nebo 20 tisíc kilometrů. Nicméně, zákon stanoví povinnou revizi palivového systému jednou ročně, což odpovídá platnosti revizní zprávy po dobu 12 měsíců.

Během revize palivového systému se provádí kontrola celého systému, včetně nádrže, redukčního ventilu, filtrů a trubek. Průběžná údržba palivového systému, jako je například pravidelná kontrola a výměna filtrů, může přispět k prevenci větších problémů a snížení nákladů na opravy.

Aby bylo vaše vozidlo s LPG pohonem v provozuschopném stavu a zároveň bezpečné, je nutné pravidelně a řádně revizovat palivový systém. Dodržování zákonných i doporučených intervalů revize a údržby palivového systému by mělo být samozřejmostí pro každého majitele vozidla s LPG pohonem.

Aktuální situace

Česká asociace LPG uvedla, že LPG není primárně závislé na Rusku a jeho cena tudíž není tak citlivá na geopolitickou situaci, jako je tomu třeba u zemního plynu. LPG stojí většinou přibližně polovinu toho, co stejný objem benzínu nebo nafty, což je pro mnoho řidičů dostatečným důvodem k přechodu na tento druh pohonu. LPG tak představuje zajímavou alternativu k benzínu a naftě, zvláště v době, kdy se zvyšuje poptávka po alternativních palivech.

Výkon a spotřeba

Při výběru LPG je třeba mít na paměti, že jeho energetická hodnota je nižší než u benzínu. To znamená, že při stejné jízdě bude spotřeba LPG o 10-20 % vyšší než u benzínu. To je však vyváženo cenou, která je v průměru o 30 % nižší než u benzínu.

Pokud se rozhodnete pro přestavbu na LPG, musíte být připraveni na snížení výkonu vašeho motoru. Obvykle se uvádí, že po přestavbě na LPG se výkon sníží o 5-10 %. To však není zásadní problém pro běžné řidiče, kteří využívají své vozidlo pro běžné denní jízdy.

Celkově se dá říct, že LPG je vhodnou alternativou pro řidiče, kteří chtějí ušetřit na palivu a současně “snížit“ svůj dopad na životní prostředí. Ačkoli má nižší energetickou hodnotu než benzín, stále se jedná o levnější a ekologičtější alternativu.

Cena nového vozu:

Model Motor Cena (Kč) Motor LPG Cena s LPG (Kč) Příplatek (Kč)
Fiat Doblo 1.4 289 900 1.4 LPG 317 500 27 600
Seat Ibiza 1.4 251 900 1.6 LPG 289 900 38 000
Škoda Octavia 1.6 334 900 1.6 LPG 364 900 30 000

Shrnutí přestavby LPG

Celkově tedy mohu doporučit přestavbu na LPG, pokud hledáte efektivní a relativně levnou alternativu k benzinu nebo naftě. Samozřejmě je třeba mít na paměti, že výkon motoru bude nižší a spotřeba paliva vyšší, ale vzhledem k nízké ceně LPG se stále jedná o výhodnou volbu.

CNG

CNG – ne, není zkratka pro Čokoládové Napolitánky s Gulášem. Compressed natural gas, v překladu stlačený zemní plyn je další forma alternativního paliva. Palivové soustavy LPG a CNG se liší pár docela zásadními prvky. Z důvodu vysokého tlaku má CNG speciální vysokotlakou nádrž, která je dimenzována až na 200 barů. Oproti LPG má CNG také vyšší vstřikovací tlaky, které dosahují až 11barů, celková soustava je vyrobená z materiálu odolávající vysokému tlaku.

Přestavba CNG

Jedna z největších nevýhod jsou pořizovací náklady přestavby vozidla na CNG pohon. Průměrná přestavba vozidla se pohybuje 50 000 – 60 000 Kč, což je o něco dražší než LPG. Takováto investice by se měla promyslet trochu důkladněji, vrátí se totiž až za pár let, což v důsledku dlouhodobého výhledu není zas tak velkou nevýhodou.

Podle odborníků se v současné době přestavby CNG prakticky nedělají a podíl demontáží je letos asi 12 procent. Čistě přestaveb na LPG se v prvním pololetí uskutečnilo více než 3300. Výhoda LPG spočívá mimo jiné v rozsáhlé síti čerpacích stanic, kterých je v Česku téměř 1000. Podle statistik ministerstva průmyslu a obchodu je v tuzemsku kolem 7600 čerpacích stanic, převážná většina nabízí tradiční paliva, tedy benzin a naftu.

Povinnosti – revize palivového systému CNG

Zapomeňte na to, že revize vozidla je něco, co se dá odložit nebo podcenit. Tlakové nádrže na CNG splňují nejvyšší bezpečnostní kritéria, která jsou řádově přísnější, než u benzinových nádrží. Všechny nádrže jsou vybaveny bezpečnostními ventily, které minimalizují riziko úniku plynu. CNG se ve vozidle skladuje v tlakové lahvi pod tlakem 200 barů. Ventil se automaticky uzavírá při vypnutí motoru i při netěsnosti systému. V případě úniku je CNG lehčí než vzduch, tudíž stoupá směrem nahoru a to usnadňuje jeho odvětrání.

Životnost tlakové nádrže je stanovena na 20 let od data výroby. U nových vozů na CNG z výroby se provádí revize po 3 letech a pak každé dva roky. U dodatečně montované CNG soustavy se provádí revize jednou ročně. Během revize se kontroluje stav tlakové lahve, účinnost bezpečnostního ventilu a stav spojovacích hadic.

S sebou na revizi CNG palivové soustavy:

 • Velký technický průkaz
 • Přílohu k technickému průkazu
 • Vozidlo

Důležitým krokem je samotná příprava vozidla na revizi. Je důležité mít vozidlo čisté, aby bylo pro technika snadné zkontrolovat všechny jeho části. Navíc je dobré přijet na revizi s ne úplně plnou nádrží, nebo alespoň s nízkým množstvím paliva. Je totiž důležité, aby technik mohl zkontrolovat, zda správně funguje ventil, který nádrž uzavírá.

Náklady na revizi CNG zařízení se pohybují v rozmezí 500 – 1000 Kč, což je přibližně stejná cena jako u revize LPG palivové soustavy. Přestože jsou náklady na CNG vozidla obecně vyšší než u benzinových nebo naftových vozidel, v dlouhodobém horizontu jsou CNG vozidla mnohem ekonomičtější a ekologičtější volbou.

Parkování v garážích

Možná se obáváte, co se stane, když dojde k úniku plynu v podzemní garáži. Je pravda, že vjezd CNG vozidel do podzemních garáží je od roku 2011 povolen, ale pouze za předpokladu, že garáž splňuje určité povinnosti, jako je instalace větrání a detektorů. Hlavním důvodem pro tyto požadavky je skutečnost, že metan, který je hlavní složkou CNG, může vytvářet výbušnou směs ve vzduchu. Plyn stoupá nahoru, celý systém je tomu přizpůsoben. Pokud se tedy v podzemní garáži vyskytne únik plynu, ochranné prvky by měli zabránit možnému vzniku nebezpečí.

Detektory jsou nastaveny tak, aby se při dosažení 10% dolní meze výbušnosti aktivovalo nucené provozní větrání, při 20% havarijní větrání a při 50% dolní meze výbušnosti se vyhlásí požární poplach. To znamená, že detektory jsou velmi citlivé a jsou schopné rychle reagovat na únik plynu. Pokud tedy dojde k úniku plynu, bude nucené provozní větrání ihned spuštěno, což pomůže snížit koncentraci plynu a minimalizovat riziko výbuchu.

Je třeba mít na paměti, že CNG vozidla mají specifické požadavky na parkování v podzemních garážích. Důležité je dbát na to, aby byla vozidla správně zaparkována a aby nebyla narušena ventilace. Je také nutné být opatrný při manipulaci s vozidlem a vyvarovat se situací, které by mohly vést k poškození nádrže s CNG.

LNG

Zkapalněný zemní plyn, LNG (Liquefied Natural Gas), se využívá stále častěji v energetickém sektoru. Jedná se o průzračnou, namodralou kapalinu s minimální viskozitou, která se získává zkapalněním zemního plynu při teplotě -162°C.

Využití LNG v dopravě zatím není v České republice příliš rozšířené, nicméně díky své poloze uprostřed Evropy a průjezdu velké části přepravních firem přes území ČR máme k úspěšnému využití LNG několik výrazných předpokladů.

Výroba

Proces zkapalnění zemního plynu zahrnuje ochlazení zemního plynu a jeho převedení do kapalného stavu za účelem snížení objemu, což umožňuje efektivní přepravu zdroje energie. LNG se v přírodě téměř nevyskytuje, po vytěžení se zkapalní a dopravuje do terminálů pomocí speciálních tankerů. Na terminálech se kapalina ukládá do zásobníků, ze kterých se postupně odpařuje a přepravuje plynovodním potrubím.

LNG a LPG – Srovnání

LPG a LNG jsou dva různé druhy zkapalněných plynů, které se používají pro různé účely. LPG (Liquefied Petroleum Gas) se skládá převážně z propanu a butanu a bývá uchováván pod tlakem v lahvích nebo nádržích. Na druhé straně, LNG (Liquefied Natural Gas) je zkapalněný zemní plyn, který se získává kryogenním zkapalňováním plynu při teplotách kolem -160°C.

Únik

Jedním z hlavních rozdílů mezi LPG a LNG je, že LPG je těžší než vzduch, zatímco LNG je lehčí než vzduch. To má vliv na to, jak se oba plyny zachovávají v případě úniku. Pokud dojde k úniku LPG, plyn se usadí na zemi a vytvoří riziko požáru, zatímco LNG se bude vypouštět do vzduchu a rychle se rozptýlí, stejně jako CNG.

Výhřevnost paliva

Dalším významným rozdílem mezi LPG a LNG je, že LPG má vyšší výhřevnost než LNG. To znamená, že LPG poskytuje více energie na jednotku objemu než LNG. Pro zajímavost, LPGvýhřevnost 93,2 MJ/m³, zatímco LNGvýhřevnost 55 MJ/m³. LPG je energeticky efektivnější než LNG a v některých případech může být levnější.

Pojištění aut na plyn

Když přijde řeč na pojištění, mnoho lidí si pokládá otázku, zda je havarijní a povinné pojištění dražší nebo levnější oproti vozidlům na benzin či naftu. Z mé vlastní zkušenosti mohu říci, že cena pojištění je velmi podobná, a to bez ohledu na typ pohonu. Pokud se chcete ujistit, že platíte správnou cenu, je nejlepší porovnat nabídky různých pojišťoven.

V této souvislosti bych rád zmínil portál epojisteni.cz, který nabízí možnost porovnat nabídky různých pojišťoven. Na základě údajů o vozidle, požadovaného rozsahu krytí a dalších faktorech je možné najít nejen to nejvýhodnější havarijní pojištění, ale také povinné ručení pro vozidla na CNG, LNG nebo LPG. Sám jsem portál v minulosti využil a byl jsem velmi spokojený. Díky rychlému a snadno ovladatelnému kalkulátoru jsem dokázal najít vhodnou nabídku pojišťovny během několika minut.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}