.st0{fill:#FFFFFF;}

Plnění povinného ručení – jak získat co nejvíce? 

 31 července, 2017

Kateřina Trousilová

Ohodnotit

Jak získat co nejvyšší plnění povinného ručení, kolik jste ochotni zaplatit a jak to mají plátci DPH? Zde se dočtete více…

Co je limit pojistného plnění

Je to nejvyšší hranice plnění pojistitele (pojišťovny) při jedné pojistné události. Nejnižší zákonem stanovený limit pojistného plnění je nyní 35 milionů Kč. Do roku 2008 byl ještě nejnižší limit nastaven zákonem na 15 milionů Kč. Nejvýše si můžeme sjednat limit pojistného plnění na 150 milionů Kč. Můžeme si ale sjednat i jiné limity, těm se přezdívá ,,navýšené limty“.

Pojišťovna vždy uvádí dva limity, např. 35/35. První číslo udává hrazenou škodu na zdraví nebo usmrcení (vztahuje se na každého zraněného či usmrceného). Druhé číslo se vztahuje na škody na majetku.

S limity pojistného plnění se ale setkáme i u doplňkových pojištění, např. pojištění čelního skla, pojištění zavazadel a úrazové pojištění. U připojištění čelního skla nabízejí některé pojišťovny dvě varianty:

 1.  Pojištění na pojistnou částku – výše pojistného limitu se vztahuje na každou pojistnou událost v daném pojistném období (pojišťovna plní při každé pojistné události vzniklé v daném roce).
 2.  Pojištění na limit pojistného plnění – výše pojistného limitu se vztahuje na jedno pojistné období (pokud vyčerpáte stanovený limit dvěma pojistnými událostmi, další pojistnou událost už pojišťovna nemá povinnost plnit).

Proč se vyplatí mít vysoké limity pojistného plnění

Povinné ručení nepatří mezi nejlevnější pojištění a už vůbec ne, pokud si zvolíme vysoký limit pojistného plnění. Spoustu z nás si ale myslí, že 35 mil. jako pojistný limit stačí, že už tato částka je dostatečně velká na to, aby pokryla veškeré škody. I pár milionů navíc se nám může hodit v případě, že:

 • Způsobíme škodu na kamionech, jejichž náklady mají vysokou hodnotu – desítky až stovky mil. Kč
 • Způsobíme škodu na zdraví, nebo odškodné pro pozůstalé osoby – desítky mil. Kč
 • Ušlý zisk v případě způsobení invalidity, který je z povinného ručení také hrazen – desítky mil. Kč

Pojišťovna se brání plnění povinného ručení

Podmínky plnění povinného ručení

 

 • škodnou událost nezaviníte vy
 • škodná událost se stane v době trvání pojištění
 • škodná událost nastane na území některého z těchto států: Albánie, Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Izrael, Irsko, Island, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Vatikán

 

Kdy pojišťovna odmítne plnění?

 • škoda, kterou řidič utrpěl, byla způsobena provozem jeho vozidla
 • škoda, kterou utrpěla osoba, která žila s řidičem ve společné domácnosti v době vzniku škodné události
 • škoda na vozidle, která byla způsobena jeho provozem
 • škoda na věcech přepravovaných tímto vozidlem
 • škoda vzniklá mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem
 • škoda, která vznikla díky manipulaci s nákladem stojícího vozidla
 • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • pokud provoz vozidla způsobí škodu při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži (výjimka: pokud je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích)
 • jinou škodu než újmu na zdraví způsobenou vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba

Plnění povinného ručení a plátci DPH

Pojišťovny plátcům DPH vyplácejí pojistné plnění bez DPH, protože si tuto částku můžou odečíst z daní. Jak pojišťovny plní povinné ručení plátcům DPH:

 • U parciální škody (částečné poškození vozidla, které se dá odstranit opravou) – škoda je hrazena vždy bez DPH
 • Úplné škody:
  a) pokud vozidlo je majetkem pojištěného
  – pokud vlastníte osobních automobilů, plnení se odvíjí od ceny vozidla včetně DPH
  – jedná-li se o užitkové vozidlo (je možné uplatnit odpočet DPH), je pojistné plnění vypláceno bez DPH
  b) pokud vozidlo je majetkem leasingové společnosti
  – pojistné plnění je vypláceno včetně DPH v těchto případech: odcizení vozidla, vozidlo je havárií zničeno a vyřazeno z evidence DI, vozidlo je poškozeno tak, že náklady na opravu přesáhnou obvyklou cenu, ale není vyřazeno z evidence
  – pojistné plnění je vypláceno bez DPH v těchto případech: leasingová společnost je osobou pojištěnou a příjemcem pojistného plnění, nebo se jedná o vozidlo, u kterého je možno uplatnit odpočet DPH

Jaké limity nabízejí pojišťovny

Allianz

Pojišťovna Allianz nabízí 4 limity pojistného plnění:

 • 35 mil. Kč: základní limit
 • 70 mil. Kč.: může se hodit lidem, kteří cestují na méně rušných komunikacích
 • 150 mil. Kč.: pokud jezdíte častěji po dálnicích a rychlostních komunikacích
 • 200 mil. Kč.: vhodné pro jízdu v obtížných situacích a hustém provozu

Česká Pojišťovna

Česká Pojišťovna nabízí 4 produkty povinného ručení z nichž každý má jiné limity pojistného plnění:

 • Start: 35/35
 • Standard: 50/50
 • Exclusive: 100/100
 • Comfort: 150/150

ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí 3 produkty povinného ručení z nichž každý má jiné limity pojistného plnění:

 • SPOROPOV: 35/35
 • SPECIÁLPOV: 50/50
 • SUPERPOV: 111/111

UNIQA

Pojišťovna Uniqa nabízí 4 limity pojistného plnění:

 • 35/35
 • 50/60
 • 100/100
 • 150/150

Kde najít nejvyšší plnění povinného ručení

Pokud jste si z výše zmíněných pojišťoven nevybrali, nevadí. Zkuste se podivat na nabídky jednotlivých pojišťoven a tam zjistit více. Můžu vás ale ujistit, že to bude fuška. Pro ulehčení vám můžu doporučit online kalkulačky a srovnávače, které vám ve výběru udělají jasno. Při zadání pár údajů a vašich požadavků vám zobrazí ty nejlepší nabídky vhodné pro vás.

Plnění povinného ručení - jak získat co nejvíce? - konečný obrázek

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}