Co musíte vědět o dolévání a výměně motorového oleje ve vašem autě a jak si vybrat ten nejvhodnější typ? Poradíme vám.

Kde zjistím přesnou informaci

Asi nejjednodušším řešením je podívat se, co se píše v servisní knížce. Právě tady by měla být tato informace napsaná. Podívat se můžete i na štítek na výměnu oleje. Ten může být nalepený v motoru či na rámu dveří u řidiče. Informace se dá vyčíst i z návodu k obsluze auta. Jestliže příručku k vozidlu, ani žádné potřebné zdroje k dispozici nemáte, odpověď je zapotřebí hledat u výrobce automobilu.

Tak se dopracujete ke značení oleje. Z tohoto označení vyčteme přesnou specifikaci, a to buď podle ACEA či API. Neméně podstatná je také klasifikace podle SAE. Nicméně musíme vědět, co v číslech a značkách vlastně máme vidět. Jak tedy značení oleje rozkódovat?

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

ACEA či API

Tato označení patří k tzv. výkonnostním třídám. Tedy se podle nich stanovuje, zda se olej smí použít v zážehovém či vznětovém motoru. ACEA je označení evropské, API americké.

Stejně tak se podle označení ACEA dozvíte, zda se jedná o náplň s prodlouženým intervalem výměny, případně zda můžete olej použít pro motory s přímým vstřikováním paliva. Stejně tak stanovují optimální stáří motoru, pro které lze olej využít. Například API SJ nám udává, že se jedná o náplň doporučenou pro agregáty pocházející z roku 1996 nebo mladší.

motorový olej do auta

Podle značení ACEA A1 nebo B1 poznáte, jestli se má jednat o standardní olej s běžnými intervaly výměny. Najdeme-li značení v podobě ACEA A3 či B3, už víme, že se jedná o oleje vhodné pro vysokou zátěž a prodloužený interval výměny. ACEA A4/B4 pak označuje produkty vhodné pro agregáty s přímým vstřikováním.

Co je SAE

SAE znamená viskózní klasifikaci. Viskozita, citujeme definici, udává poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami proudící kapaliny. Jedná se o proměnlivou veličinu.

Viskozita tedy, zjednodušeněji řečeno, určuje míru vnitřního tření, a tedy hustotu. Zadaný můžete mít tento parametr například v podobě 10W-40.

Což znamená:

Značení, velmi zjednodušeně řečeno, určuje, jak se olej chová za různých podmínek. Tedy jak viskózní je při teplotě vysoké (v rozpětí asi 80 až 90 °C) či nízké (pod 0 °C). Vícestupňové neboli multigrade oleje (se dvěma číselnými údaji na obalu) jsou proto určeny pro celoroční provoz.

První číslo je tzv. zimní, značí se číslem a písmenem W (od slova winter neboli zima). Druhé číslo je letní.

  • zimní třídy: OW, 5W, 10W, 15W, 20W a 25W
  • letní třídy: 20, 30, 40, 50 a 60

Nižší zimní číslo znamená řidší olej za nízké teploty, a tedy lepší ochranu motoru. U letního čísla je to naopak, vyšší číslo znamená hustší olej při vysoké provozní teplotě motoru, a právě tím zajištěnou lepší ochranu.

V našich podmínkách jsou za nejvhodnější považovány zimní 5W oleje a v letním období pak nejlépe oleje pod označením 40 a 50.

Obecně bychom se pokynů výrobce držet měli, jinak způsobíme trhání mazacího filmu, a tedy v konečném důsledku i poškození součástí motoru. U starších motorů však lze zvolit i oleje hustší než doporučované. Zpravidla totiž bývají opotřebované a je žádoucí, aby olej nepronikl přes netěsnosti.

Musím se viskózní klasifikací řídit přesně?

V zásadě byste měli dodržet přesnou specifikaci. Pokud ale koupíte olej označený vyšším číslem, nemělo by to vadit. Pro motoristu je to ovšem zbytečné, neboť takový olej bývá dražší a výraznější benefity to pro funkčnost motoru nepřináší, neboť určitě nedojde k prodloužení životnosti oleje.

Minerální nebo syntetický olej?

Motoristé znají termíny jako olej syntetický, polosyntetický a minerální. Do značné míry je však toto rozdělení zavádějící. Proč?

Určitý podíl minerální složky najdeme všude. A to i navzdory tomu, že ve složení se podobnou informaci nedočtete a výrobce bude hlásat, že před sebou máte plně syntetický olej. Mezi urputně se držící mýty lze zařadit také pradávnou poučku, která tvrdí, že syntetický olej je lepší než minerální kvůli vyšší kvalitě.

Současné oleje se prakticky výhradně vyrábí jakožto směs základových olejů a přidaných aditiv, která mají za úkol zlepšit funkčnost oleje za kritických podmínek. Většina z nich tak má adekvátní kvalitativní úroveň.

Smysl má však řídit se výhradně výše citovanou specifikací dle SAE, která stanovuje vhodnost použití konkrétního oleje v konkrétních podmínkách. O tom, jak „dobrý“ či „špatný“ motorový olej je, však značení na obalu nevypovídá nic.

Stejně tak se nemusíte řídit žádnou konkrétní značnou. Výrobci automobilů dnes již určují vhodnost použití olejů právě dle viskózní klasifikace. Sám motorista se tak zpravidla rozhoduje většinou již jen podle svých finančních možností.

Musí se dávat aditiva?

Aditiva neboli dodatečné přísady do olejů patří k oblíbeným prodejním artiklům. Ne každý motorista má jasno v tom, zda je na místě je skutečně používat.

Odpověď je jednoduchá: Nikoli, jedná se o populární mýtus. Současné oleje již přidání jakýchkoli dalších složek nevyžadují. Na trhu se setkáte s mnoha druhy aditiv určených do motorového oleje. Některá jsou v zásadě zbytečná, jinými v dobré víře však v čase můžeme svému motoru spíše uškodit.

Aditiva totiž obsahují odlišné mazivostní látky s vyšším účinkem. Krátkodobě se tak schopnosti oleje jistě mohou zlepšit. Olej sám o sobě je však adekvátně navržen na to, aby fungoval i při mezném či suchém tření. Současně má ovšem i motor chránit proti korozi. U aditiv to neplatí, po určité době je tak riziko vzniku koroze v motoru značné.

Kdy se olej mění

Názory na vhodnou dobu pro výměnu oleje se různí. Velmi přibližně lze říci, že mezní hranicí by mělo být zhruba 15 až 20 tisíc najetých kilometrů. Někteří výrobci nicméně doporučují až 30 tisíc kilometrů. Jiná doporučení se spokojí s časovým intervalem. Olej by mělo stačit vyměnit zkrátka jednou ročně.

Opět platí, že nejspolehlivějším vodítkem je obrátit se k doporučení výrobce pro konkrétní vůz a stanovené intervaly zodpovědně dodržovat.

Interval výměny lze zkrátit, jestliže často vyrážíme na cesty se studeným motorem, případně se pohybujeme primárně v městském provozu. Jezdíte-li zejména dlouhé trasy bez častějších zastávek, lze říci, že nebude docházet k tak intenzivnímu opotřebení oleje, což se odrazí i v nutnosti ho tak často neměnit. Samostatnou kategorií se specificky vysokými nároky na výměnu oleje jsou pak sportovní vozidla.

Proč se musí olej měnit

Kdybychom olej neměnili, postupem času by se nám znehodnotil kvůli zanášení sazemi a naředil nespáleným palivem. Nemůže tedy správně plnit svou funkci. V konečném důsledku to vede ke značně snížené životnosti motoru. V krajním případě motor zanedbáváním výměny oleje zadřeme.

Kdy dolít olej a jaký použít

Většina motoristů stále zná klasickou ruční měrku, s jejíž pomocí hladinu oleje v motoru zkontrolujete. Rovněž vás na nedostatek oleje upozorní také elektronika. U motorů prémiových automobilek se často již s měrkou nesetkáte a spolehnout se tak budete muset výhradně na elektronické čidlo.

Při dolévání oleje je vždy vhodnější používat olej stejné specifikace, která už se v motoru nachází. Pokud bychom v nouzi použili jiný, v zásadě se z krátkodobého pohledu nic nestane. A vzhledem k tomu, že olej plní v motoru velmi důležitou funkci, určitě lze tvrdit, že je lepší zvolit mírně odlišnou specifikaci než nepoužít žádný.

Jaký motorový olej do auta? Poradíme, jak to zjistit

Štítky:        

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na