.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak zjistit nárok na bonus z povinného ručení 

 1 ledna, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Bonus u povinného ručení výrazně ovlivňuje cenu za pojistnou smlouvu. Pojišťovny se při výpočtu bonusu řídí interními pravidly a rozdíly napříč pojišťovnami mohou znamenat až tisíce korun úspory. Jak zjistíte bonus u povinného ručení? A jaké výhody při výpočtu bonusu přinášejí klientům pojišťovny?

Co je to bonus u povinného ručení

Bonus u povinného ručení je jistá forma odměny, kterou pojišťovna poskytuje ve formě slevy. Počítá se jako procentuální sazba.

Výpočet výše bonusu vychází z délky pojištění a doby, po kterou jezdíte bez nehody (doby, kdy jste neuplatnili žádný nárok z povinného ručení vůči pojišťovně).

Bonus se nevztahuje ke konkrétní pojišťovně, u které uzavíráte smlouvu o povinném ručení, ale k vám, jako k řidiči.

Od roku 2000 jsou údaje centrálně evidovány u České kanceláře pojistitelů. Pokud řídíte vozidlo jako soukromá osoba, evidence se vede podle rodného čísla. V případě, že automobil využíváte k podnikání, je vedený na IČO.

Co je malus povinného ručení

Opakem bonusu je malus. Ten se týká osob, které způsobily nehodu. Při výpočtu ceny povinného ručení pak nemůžete počítat s bonusem, ale naopak s malusem. V některých případech může malus dokonce navýšit cenu původní částky za povinné ručení. Je totiž možné, že váš malus bude odpovídat záporným hodnotám.

Jak se vypočítává bonus u povinného ručení

Bonus vzniká vždy za 12 po sobě jdoucích pojištěných měsíců. Narůstá v případě, kdy jste během dané doby nezpůsobili žádnou dopravní nehodu a nežádali o plnění. Obvykle se bonus pohybuje okolo 5 procent slevy z ceny povinného ručení za každý rok. Tato procenta se načítají a hodnota slevy může dosáhnout až 60 nebo dokonce 65 % slevy z ceny povinného ručení. Na uvedenou slevu se mohou těšit řidiči po alespoň deseti letech řízení bez nehod.

Konkrétní výpočet bonusu se pochopitelně liší u každé z pojišťoven. U některých pojišťoven může výše slevy dosahovat až k 10 procentům za jeden rok trvání smlouvy a řízení bez nehod. Také je možné přejít k pojišťovně, která bonusy načítá progresivně a na maximální výši bonusu se dostat už třeba za 7 let.

Jak se počítá malus u povinného ručení

Jakmile způsobíte nehodu, odečítá se vám 24 nebo dokonce až 36 měsíců z doby, kdy jste měli bezškodní průběh. Řidiči začátečníci se snadno dostanou do záporných hodnot ve chvíli, kdy mají sjednané povinné ručení první nebo druhý rok.

Malus znamená nižší slevu nebo přirážku k ceně povinného ručení. Přirážka se může vyšplhat až na 150 procent původní sazby povinného ručení.

Jak mít co nejvyšší bonus

Nejvyšší bonus získávají ti, kteří mají smlouvu o povinném ručení uzavřenou po dlouhá léta a jezdí bez nehod (neuplatňují plnění z povinného ručení). Pojišťovny s pomocí bonusů odměňují řidiče, kteří nezpůsobili žádnou dopravní nehodu, a naopak trestají ty, co nehodu způsobili.

Pojišťovny, co nabízejí bonus

V současné chvíli nabízí bonus k povinnému ručení všechny pojišťovny u kterých máte možnost uzavřít povinné ručení.

povinné ručení a jeho bonusy

Převedení bonusu k jiné pojišťovně

Jak již bylo zmíněno bonus se váže k osobě řidiče. Nemáte tedy povinnost zůstávat u jedné pojišťovny jen z toho důvodu, aby vám každý rok navýšila bonus. Bonus si můžete převést k jiné pojišťovně při uzavírání nové smlouvy o povinném ručení.

Přechod k jiné pojišťovně znamená, že vám pojišťovna započítá počet let, po které jezdíte bez nehod. Při výpočtu bonusu ale bude postupovat podle interních pravidel. Procentní výše bonusu se pak může velmi výrazně lišit. Může být vyšší i o desítky procent nebo naopak mnohem nižší.

Možnost převedení bonusu na vozidlo nebo osobu

Protože se bonus váže k osobě řidiče, můžete si jej převést i v případě, kdy uzavíráte pojištění na nové vozidlo. Nárok na bonus se vám převede na nové vozidlo. Bonus z povinného ručení je také možné uplatit jako bonus při uzavírání havarijního pojištění.

Bonus je možné převést i na jinou osobu. Některé pojišťovny umožní převod bonusu mezi rodinnými příslušníky nebo členy stejné domácnosti.

Půjčený bonus

Že výše bonusu výrazně ovlivňuje cenu povinného ručení je zřejmé. Proto pojišťovny často vypisují akce pro nové zákazníky. Součástí těchto zvýhodněných nabídek bývá i bonus na povinném ručení vyplacený předem. Pojišťovna vám nabídne bonus na následující 3 roky i v případě, kdy na takový bonus nemáte nárok. Pokud budete jezdit po následující 3 roky bez nehod, bonus platí. Jakmile byste nehodu způsobili, jste povinni pojišťovně započítaný rozdíl doplatit. Rovněž byste jej dopláceli v případě, kdybyste během uvedené doby pojišťovnu změnili.

Pojistěte si slevu

Pro ty, kteří platí vysokou částku za povinné ručení by ztráta bonusu znamenala značný výdaj navíc. Proto řada pojišťoven přišla s nabídkou doplňkového pojištění. Výši bonusu si můžete pojistit tím, že budete platit doplňkové připojištění. V případě nehody pak o bonus nepřicházíte. Pojištění bonusu bývá často i součástí nákladnějších povinných ručení.

Jak zjistit bonus

Jednou z cest, jak zjistit bonus u povinného ručení je obrátit se na svou pojišťovnu.

Při ukončení smlouvy o povinném ručení vám pojišťovna vystavuje potvrzení o bezškodném průběhu, což je váš bonus. Rovněž si bonus můžete ověřit online.

Evidence České kanceláře pojistitelů umožňuje kontrolu záznamů pouze pojišťovnám. Nejedná se tedy o veřejně přístupnou databázi.

Při nově uzavírané smlouvě o povinném ručení si pojišťovny výši bonusu v evidenci ověřují a často není nutné doložení potvrzení o bezškodném průběhu.

Jakmile budete uzavírat novou smlouvu o povinném ručení, rozhodně si porovnejte nabídky ostatních pojišťoven prostřednictvím portálu ePojištění. Srovnávač ePojisteni.cz vám přinese úsporu v podobě tisíců korun.

Slevy pojišťoven podrobně

AXA Allianz ČSOB
Bonus 5 % za každý rok. Maximální bonus 50 %. Maximální malus 150 %. Sleva 10 % při roční platbě. Bonus až do výše 67 %. Slevy dle věku, pro ZTP a ZTP/P a sleva ve výši 5 % pokud máte sjednánu další smlouvu. 10 % sleva za sjednání online. Další sleva při registraci do aplikace. Maximální bonus 50 %. Maximální malus 150 %. Sleva pro klienty nad 40 let. Sleva pro podnikatele. Sleva při sjednání více typů pojištění u Allianz. Slevy pro klienty z velkých měst. Slevy pro určité typy vozidel a pro nově registrovaná vozidla. Maximální bonus 50 %. Maximální malus 100 %. Sleva 10 % při sjednání pojištění online. Sleva za roční placení pojištění 3 % a sleva za další pojištění u pojišťovny ČSOB 5 %.
ČPP ČP Hasičská pojišťovna
Bonus za bezškodní průběh a bonus pro řidiče začátečníky. Možnost 15% bonusu předem.  Sleva 5 % na havarijní pojištění. Při uzavření smlouvy o povinném ručení sleva 15 % na pojištění majetku. Sleva za roční platbu, sleva za uzavření online. Sleva za bezškodní průběh 5 %. Maximální bonus až 55 %. Maximální malus 150 %. Sleva 20 % za sjednání online. Sleva za využívání vozidla pouze v ČR. Sleva za jednoho řidiče. Sleva za nové vozidlo, sleva při roční nebo půlroční platbě. Slevy při pojištění více vozidel na jednu smlouvu. Slevy na havarijní pojištění. Maximální bonus 60 %. Maximální malus 50 %. Sleva pro ZTP, sleva pro členy dobrovolných hasičů, sleva při roční platbě.
Wüstenrot Direct Kooperativa
Maximální bonus 60 %. Maximální malus 150 %. Sleva pro klienty společnosti Wüstenrot 10 %. Možnost převedení bonusu na 3 automobily. Maximální bonus 60 %. Progresivní růst bonusu, maximální bonus je možné získat už za 7 let. Bonusy přenosné na členy rodiny. Maximální bonus 50 %. Bonus Důvěra, bonus 15 % na 3 roky předem. Bonus 5 % při roční platbě. Bonus 5 % za další pojištění u Kooperativy. Sleva 10 % pro ZTP. Sleva na další typy pojištění.
Generali Uniqua
Maximální bonus 50 %. Sleva za další pojištění u Generali 10 %. Progresivní bonus. Sleva na ZTP 20 %. Sleva za roční platbu 10 %. Obchodní sleva ve výši 25 %. Při sjednání online sleva 20 %. Sleva za sjednání online 10 %. Sleva za další pojištění u Uniqua 10 %. Bonus 5 % za bezškodní průběh každý rok.
Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jiří
Jiří
9.12.2021 23:38

Dobrý den, článek není patrnê úplně pravdivý. Příklad: jsem provozovatelem nêkolika vozidel, s jedním způsobil tchán nehodu, o bonusy jsem přišel, i když jsem nebyl řidičem.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}