.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak zjistit, jestli má auto povinné ručení 

 27 ledna, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Jednou z mnoha věcí, kterou řeší či někdy v minulosti řešilo mnoho řidičů, bylo zjišťování, zda má určitý vůz platné povinné ručení. Tato otázka může být velice důležitá například při koupi ojetého automobilu (ale samozřejmě také v mnoha jiných životních situacích). Jak tedy mohu zjistit, jestli má můj nebo cizí automobil uzavřeno platné povinné ručení?

Co je to povinné ručení a k čemu slouží?

Pro začínající řidiče je samozřejmě nutné si v prvé řadě ujasnit, co je to povinné ručení, jaký je jeho přesný účel a kdy ho vlastně musí mít u svého automobilu uzavřeno. Povinné ručení je zažitý, ale ne úplně přesný název pro „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“. Jedná se tedy o pojištění, jehož hlavním účelem je pojistná ochrana zdraví a také majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda v souvislosti s provozováním daného vozidla. To tedy znamená, že z povinného ručení jsou hrazeny veškeré škody, které vzniknou třetím osobám v souvislosti s provozem onoho konkrétního pojištěného vozidla. Ať už se jedná o škody na zdraví nebo na majetku.

To v praxi znamená, že například v případě mnou zaviněné dopravní nehody má pojišťovna hradí veškeré škody, které vzniknou jiným účastníkům nehody. Tedy ve většině případů škody na jejich vozidlech, jejich zdraví, ale i kupříkladu škodu ve formě ušlého zisku.

Tímto se povinné ručení liší od havarijního pojištění, ze kterého jsou naopak hrazeny škody, které vzniknou přímo pojištěnému řidiči na jeho automobilu. Například při havárii nebo odcizení vozidla. Často však tyto dvě pojištění bývají na stejné vozidlo sjednány společně u jedné pojišťovny.

Jedná se o povinné pojištění

Velice důležitá je skutečnost, že povinné ručení je povinné pojištění. Musí být tedy uzavřeno pro každé vozidlo, které:

  1. je zapsáno v Registru silničních vozidel
  2. je provozováno či pouze ponecháno na veřejně přístupných pozemních komunikacích

To tedy znamená mimo jiné to, že povinné ručení musím mít uzavřené i na vozidlo, se kterým nejezdím, ale které mám zaparkováno na veřejně přístupné cestě. Naopak, pokud například auto vůbec nepoužívám a mám je zaparkované ve své garáži, tak potom u takového vozidla nemusím mít povinné ručení uzavřeno. Samozřejmě pouze v případě, že zároveň není zapsáno v Registru silničních vozidel.

Následky neuzavření povinného ručení

V případě, že povinné ručení uzavřeno nemám a přitom vozidlo používám na veřejně přístupné komunikaci, dopouštím se tím přestupku, za který mi hrozí pokuta až ve výši několika desítek tisíc. Konkrétně 5 000 – 40 000 Kč. Možnou výši pokuty stanovuje §16 zákona č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Dále také musím odvést do tzv. Garančního fondu České kanceláře pojistitelů určitou částku za každý den, kdy nemám své vozidlo pojištěno. Výše této částky se odvíjí od typu konkrétního vozidla, například u automobilů se pohybuje mezi 30 – 90 Kč v závislosti na objemu motoru daného vozidla.

A v neposlední řadě pak samozřejmě v takové situaci musím uhradit i škody vzniklé jiným osobám v souvislosti s provozováním tohoto vozidla, a to až do výše 300 000 Kč. Není asi třeba zdůrazňovat, že škody u dopravních nehod takové výše v mnoha případech lehce dosáhnou.

Je tedy bezpochyby jasné, že je pro mě o mnoho výhodnější a bezpečnější mít uzavřeno povinné ručení, které dosahuje výše pár tisíc korun ročně, než muset později platit pokuty a náhrady škody ve výši desítek či stovek tisíc korun. Pokud si nejsem jistý, které povinné ručení je pro mě finančně nejvýhodnější, mohu pro srovnání nabídek jednotlivých pojišťoven vyzkoušet například portál epojisteni.cz. Tam se po zadání parametrů svého vozidla vždy jednoduše dozvím, u které z mnoha pojišťoven se mi povinné ručení nejvíce vyplatí.

Jak zjistím, jestli je na konkrétní vozidlo uzavřeno povinné ručení?

Jak a kde se tedy mohu dozvědět, zda má určité vozidlo platné povinné ručení, abych se tak vyhnul sankcím, které by mi mohly hrozit?

Vlastní vozidlo

Pokud chci zjistit, zda u mého vozidla povinné ručení stále platí, mohu tuto informaci získat třemi způsoby.

U své pojišťovny – v případě dotazů na své povinné ručení se mohu vždy obrátit na pojišťovnu, u které jsem pojištění uzavřel. Pojišťovny však většinou se svými klienty pravidelně komunikují, proto se o blížícím konci svého povinného ručení včas od své pojišťovny dozvím. Navíc v případě, že pojištění včas neprodloužím, nemusím se bát, že zanikne hned druhý den po datu konce pojistné smlouvy. Pojišťovny většinou pojištění automaticky prodlouží o 3 měsíce nebo i o půl roku, a teprve pak v případě nezaplacení povinné ručení ukončí. Ale samozřejmě budu muset ještě zaplatit za dobu, o kterou bylo pojištění prodlouženo.

Zelená kartaSnadným způsobem, jak se přesvědčit o platnosti svého povinného ručení, je ze své zelené karty. Zelená karta je mezinárodní osvědčení o uzavřeném povinném ručení. Tuto kartu musím mít u sebe vždy, když vyjedu se svým vozidlem na veřejnou komunikaci. Je to tedy vlastně doklad, kterým prokazuji své povinné ručení, ať už například při nehodě, nebo při kontrole hlídkou Policie ČR. Pokud nemohu svou zelenou kartu policejní hlídce při kontrole předložit, hrozí mi pokuta v rozmezí 1 500 – 3 000 Kč. V případě cest do zahraničí se pak ze své zelené karty dozvím, ve kterých státech mé povinné ručení platí.

V databázi České kanceláře pojistitelůV tomto případě stačí pouze ve vyhledávači na stránkách České kanceláře pojistitelů zadat registrační značku svého vozu a datum, ke kterému chci platnost povinného ručení zjistit. Obratem se dozvím, zda mám uzavřené povinné ručení, u které pojišťovny a také dobu, na kterou je sjednáno.

Co dělat, když své vozidlo v databázi nenajdu?

V případě, že své vozidlo v databázi nenaleznu, musím se ujistit, že jsem správně zadal svou registrační značku. Pokud ani při opakovaném zadání své vozidlo v databázi nenajdu, musím se obrátit na svou pojišťovnu, tedy tu, u které jsem poslední pojištění uzavřel. Může se kupříkladu stát, že nebyla na pojišťovnu nahlášena změna registrační značky, a proto se nyní vozidlo jeví jako nepojištěné

Také je možnost, že pojišťovna nenahlásila uzavření mého povinného ručení České databázi pojistitelů. To je sice povinností pojišťovny, ale samozřejmě se může stát chyba. Pak je nutné, aby pojišťovna tuto chybu napravila a můj vůz České kanceláři pojistitelů nahlásila i s příslušným povinným ručením.

A samozřejmě pokud své vozidlo v databázi nenaleznu, může to znamenat zkrátka to, že povinné ručení nemám uzavřeno, což musím ve svém zájmu co nejdříve napravit.

Cizí vozidlo

Možnosti u cizího vozidla jsou v podstatě stejné, jako u vozidla vlastního. Pokud chci například automobil od jiné osoby koupit, může mi prodejce předložit zelenou kartu, ze které údaje o povinném ručení zjistím. Nebo nahlédnu do databáze České kanceláře pojistitelů, kde opět stačí zadat registrační značku daného vozidla a datum, ke kterému chci platnost povinného ručení ověřit. 

V praxi většinou při prodeji vozidla dojde k dohodě stran, kdy prodávající své povinné ručení k určitému datu zruší a kupující ke stejnému datu povinné ručení uzavře. Většinou se jedná o datum prodeje. Jako kupující si však vždy musím pohlídat, aby vozidlo nebylo ani jeden den bez uzavřeného povinného ručení, jinak mi může hrozit některá z výše uvedených sankcí.

V nepříjemné situaci, kdy se stanu účastníkem dopravní nehody, pak poslouží zelená karta k prokázání toho, že je povinné ručení uzavřeno. Zároveň se tak dotyční dozví, která pojišťovna bude náhradu škody platit. V případě, že některá z osob svou zelenou kartu u sebe nemá, je nutné zavolat Policii ČR, protože jak bylo napsáno výše, zelenou kartu musím mít u sebe vždy, když s vozidlem vyjedu na pozemní komunikaci. V případě, že viník od nehody ujede, nezbývá mi, než si údaje o povinném ručení zjistit z databáze České kanceláře pojistitelů.                        

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Milan Wundrawitz
Milan Wundrawitz
5.3.2024 20:16

Byla aplikace kde se žádala SPZ s hned se zjistilo jestli má vozidlo povinné ručení.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}