Z hlediska pojišťovnické terminologie je pojistník osoba, která sjednává pojistnou smlouvu s pojišťovnou. Co to znamená v praxi a jak se to dá využít nejen u povinného ručení?

Povinné ručení, k čemu je

Povinné ručení chrání provozovatele vozu před škodou, která mu může být způsobena na zdraví či na majetku jiným vlastníkem automobilu. Pokud dojde k nehodě a z ní plynoucím následkům v podobě úrazů či materiálních škod, budou se následky platit z povinného ručení, zaplatí je konkrétně pojišťovna viníka. Působnost povinného ručení se vztahuje nejen na ČR, toto pojištění platí také v zahraničí. Konkrétní státy jsou vždy vymezeny v zelené kartě.

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla tedy jasně stanovuje, že řidiči mít toto pojištění povinně musejí, jestliže zákon nestanoví jinak. Výjimky se vztahují například na složky integrovaného záchranného systému. Na běžného řidiče tak čeká setkání s pojišťovnou.

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Kdo je pojistník

Pojistníkem se může stát fyzická i právnická osoba. Osoba pojistníka je uvedena v pojistné smlouvě a je povinna hradit pojistné. Nemusí přitom mít žádný vztah k pojišťovanému vozidlu. To znamená, že jej nemusí vlastnit a není ani nutné, aby jej reálně provozovala. Protože z titulu zákona je dokonce možné, aby majitelem vozidla bylo čerstvě narozené dítě, pojistník a majitel vozidla jednoznačně nemusí (a v praxi ani velice často nebývá) totožná osoba.

Takovýto postup je plně v souladu s tuzemskou platnou legislativou. Vlastník vozidla je určen dle velkého technického průkazu, pojistníkem se však stane jiná osoba. Proč to může být výhodné?

Proč se (někdy) vyplatí nebýt pojistníkem

Smysl má takový krok zejména pro mladé řidiče do cca 25 let věku. A to zejména za předpokladu, že si budou pořizovat silný sportovní vůz.

Z pohledu pojišťovny jsou totiž považováni za rizikovou cílovou skupinu, která statisticky způsobuje častěji nehody. Povinné ručení jim tak vypočítá vysoké. Není tím pádem výjimkou, že si mladí motoristé nechávají povinné ručení vypočítat například na rodiče či na prarodiče. Jinak by mohli pojišťovně zaplatit i dvojnásobek nebo dokonce trojnásobek takto stanovené částky.

Tuto možnost využívají, jak vyplývá z dostupných informací, dokonce tři pětiny z nich. Nemalému počtu mladých motoristů byla možnost sjednat si na něj povinné ručení dokonce starším příbuzným přímo nabídnuta. O této možnosti informují své ratolesti povětšinou samotní rodiče.

Co to je bonus a malus

Začínající řidič navíc nemá vyježděný dostatečný bonus. Ten získáte za tzv. bezeškodní průběh, tedy za dobu, po kterou jezdíte bez nehody. Můžete díky tomu získat slevu na povinném ručení, a to až ve výši 60 % (častěji 50 %) ceny. Naopak pokud nehodu způsobíte, příslušný počet měsíců vám bude odečten. Započítá se vám tedy tzv. malus, jinak bychom mohli říci záporný bonus.

Bonus se neváže ani na konkrétní vozidlo a ani na pojišťovnu. Jestliže tak pojistník automobil prodá nebo přejde k jinému poskytovateli, bonus si „vezme s sebou“. Je totiž primárně vázán na jeho osobu, respektive na jeho rodné číslo.

kalkulace pojištění

Proč se nevyplatí pojistka na jinou osobu

Důvodů, kdy vám zdánlivě výhodné řešení může způsobit problémy, je hned několik.

V první řadě je to ten, že pouze pojistník může smlouvu změnit či vypovědět. Pojistníka navíc nelze změnit. Poměrně komplikovaná situace tak nastává zejména tehdy, jakmile přijdou ve vztazích mezi původně blízkými osobami neshody. Rodiče nebo prarodiče totiž nejsou těmi jedinými, kteří na sebe mají povinné ručení mladých řidičů napsané. Často to bývá i partner či partnerka nebo dokonce kamarád či kolega.

Určitým úskalím je také okamžik, kdy dojde k nehodě. V takovém případě na to totiž doslova a do písmene doplatí obě zúčastněné strany. Jak pojistníkovi, tak majiteli či provozovateli automobilu se povinné ručení zvýší. Ve výsledku se tak povinné ručení může celé rodině spíše nepříjemně prodražit.

Průzkum společnosti Generali přitom ukázal, že se nejedná o nijak výjimečnou situaci. Mladí motoristé, kteří mají povinné ručení sjednané na někoho dalšího, bourají statisticky dokonce častěji než ti, kteří mají vozidlo pojištěno na sebe, přestože mnozí doslova hýří sebevědomím. Jestliže se ocitnete naopak v situaci, kdy byste měli například někomu z mladších příbuzných kývnout na to, že si na sebe napíšete jeho povinné ručení, určitě je na místě opatrnost. Pojistník totiž nese významnou zodpovědnost, proto zvažte, komu svůj bonus propůjčujete.

Pro mladého řidiče také určitě v čase bude žádoucí, aby si začal vyjíždět svůj vlastní bonus. Bude-li mít neustále povinné ručení uzavřené na odlišného pojistníka, pojišťovna nemůže zohlednit bonus a sazba bude tudíž vždy i v následujících letech vyšší.

Jak na vlastní bonus

Jestliže mladý řidič uvažuje o tom, že je čas si vyjíždět bonus vlastní a současně se mu nechce platit vysoké povinné ručení, má i jiné možnosti, jak situaci řešit.

Finanční poradci doporučují si povinné ručení sjednat na malou motorku, případně také na staré auto, například v příbuzenstvu. Vlastnit je, jak vyplynulo z předchozích řádků, také ve skutečnosti nemusíte, bonus se vám už ale načítat začne.

Jak zjistit, kolik bude povinné ručení stát

Pojišťovny mají svou vlastní metodiku pro výpočet výše povinného ručení. Osoba pojistníka je jen jedním z celé řady kritérií, které je potřeba zohlednit.

Jestliže chcete vědět, kolik bude stát pojištění konkrétně vás, určitě má smysl využít internetovou kalkulačku a výši pojistky si předběžně spočítat. Díky šikovným online srovnávačům zároveň můžete hned zjistit, jaké služby nabízejí v současné chvíli tuzemské pojišťovny a jejich produkty si snadno porovnáte. Jedním z takových kalkulátorů je web ePojištění.cz.

Jak sjednat povinné ručení

V současné době už se nemusíte vypravovat přímo na pobočku konkrétní pojišťovny. Uzavřít si pojistku lze také jednoduše přes internet.

K uzavření budete potřebovat:

  • občanský průkaz
  • malý technický průkaz
  • velký technický průkaz

Jestliže si neuzavíráte povinné ručení poprvé a máte už svůj bonus, pokud si jej budete převádět jinam, nezapomeňte si také připravit číslo předchozí pojistky.

Povinné ručení vždy platí od data, které je uvedeno ve smlouvě. Může to být datum aktuální nebo pozdější, povinné ručení si nemůžete sjednat se zpětnou platností. Pozor, zároveň však pojištění vzniká také okamžikem, kdy došlo k uhrazení pojistného. Zaplatit byste měli povinné ručení převodem nebo jednoduše kartou, a to ve lhůtě, kterou pojišťovna stanovila.

Havarijní pojištění, jak na něm ušetřit?

Vzhledem k tomu, že jedním z podstatných kritérií při určení ceny havarijního pojištění je věk, nabízí se otázka, zda v tomto případě lze uplatnit stejný postup jako u povinného ručení.

Odpověď zní ano, pojišťovny zde uplatňují stejnou optiku: Mladší řidič je rizikový a cena stoupá i s dražším a novějším vozidlem. Jestliže jste si tak koupili nové auto a je vám do třiceti let, rozhodně si můžete i havarijní pojištění nechat napsat například na někoho ze starších příbuzných. Jedná se o postup, který je v souladu s pravidly. Významně díky tomu navíc ušetříte. Nezapomeňte si od nich ale nechat podepsat plnou moc. Budete ji potřebovat k řešení události.

Pokud je to možné, sjednejte si najednou havarijní pojištění a povinné ručení. I to vám dopomůže k finanční úspoře. Z finančního hlediska nejvýhodnější pak pro vás bude, když si vše zařídíte přes internet.

Jak řešit pojištění auta na jinou osobu

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na