.st0{fill:#FFFFFF;}

Povinné ručení a jeho cena 

 1 února, 2019

Jana Vochková

5/5

Povinné ručení je legislativně daná povinnost. Koho se přesně týká, jaký je smysl povinného ručení a kolik stojí?

K čemu slouží povinné ručení

Hlavním smyslem pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jak se tento typ pojistky oficiálně nazývá, je ochrana majetku a zdraví třetích osob.

V principu to znamená, že způsobí-li vlastník pojištěného vozu škodu, její náhrada bude plynout právě z povinného ručení. Náhradou škody se může samozřejmě rozumět majetková újma na vozidle, ale také ušlý zisk a v zásadě veškeré další tzv. účelně vynaložené náklady. Proto bez této pojistky automobil na silnici (nebo jiné veřejné komunikaci) být provozován vůbec nemůže.

povinné ručení a jeho cena

Základní princip havarijního pojištění

Havarijní pojištění a povinné ručení si stále řada lidí plete. Jedná se ale o dva různé produkty a je nutné je rozlišovat. Z havarijního pojištění se kryje škoda způsobená na vašem vlastním vozidle. A to škoda způsobená dopravní nehodou, dále riziko odcizení a škody způsobené živlem nebo vandalismem.

Havarijní pojištění na rozdíl od povinného ručení je ryze dobrovolnou záležitostí. A měli byste si důkladně zvážit, zda se vám vyplatí. Doporučováno bývá spíše u nových vozidel, u nichž by případná oprava byla velmi finančně náročná.

Kdo musí povinné ručení mít

Povinné ručení je pro každé vozidlo, které má registrační značka, technický průkaz, případně je provozováno na veřejných komunikacích. Povinnost je stanovena pro každého vlastníka či spoluvlastníka vozidla, pakliže zákon nedefinuje výjimku, jako je tomu například u složek integrovaného záchranného systému.

Povinné ručení tedy musejí mít majitelé osobních a nákladních automobilů, přívěsných vozíků, motocyklů atd. Od roku 2017 se navíc povinnost rozšířila i na traktory a pracovní stroje, které nejezdí po veřejných komunikacích. V budoucnu se snad dalších úprav již nedočkáme. V lednu 2019 do médií pronikly poměrně kuriózní zprávy o nové evropské směrnici. Pokud bychom ji vyložili ad absurdum, ručení by se vztahovalo i zahradní traktůrky nebo nebo elektrická kola. Což samozřejmě v praxi skutečně nedává příliš smyslu a europoslanci se nyní snaží návrh upravit a nesmyslné pasáže z něj vyškrtat.

Jak si povinné ručení správně nastavit

Povinné ručení patří spolu s havarijním pojištěním mezi nejčastěji uzavírané typy pojistek. Proto jej také většina současných komerčních pojišťoven ve svém portfoliu má. Většinu motoristů bude v první řadě zajímat cena za pojistku.

Podstatná je ale hlavně výše pojistných limitů, protože co je nad limit, musí uhradit viník. Zejména v případě újmy na zdraví mohou přitom částky dosahovat téměř astronomických výšin. Týká se to zejména tzv. bolestného a kompenzace za ztížené společenské uplatnění. V takovém případě může být zákonný minimální limit 35 milionů korun pro plnění naprosto nedostačující. Limity lze přitom sjednat dokonce až do výše 200 milionů korun. Limit se v základu stanovuje jako 35/35, tj. počítá se zvlášť – 35 milionů na škody na zdraví a 35 milionů na škody na majetku.

Sjednáme-li si vyšší limity, bude i samotná cena pojištění pochopitelně vyšší. Nicméně vhodným nastavením pojistky lze nemalou sumu ušetřit. Úspora může dosáhnout až 60 %. Pro snadné porovnání lze využít internetové srovnávače. Web ePojištění.cz vám rychle a přehledně umožní se v nabídce současných pojišťoven zorientovat a najít produkt podle vašich potřeb.

Co ovlivní cenu povinného ručení

Kalkulace povinného ručení se řídí několika základními parametry. Především je to druh vozidla a objem motoru, účel použití automobilu, dále věk řidiče a místo bydliště. Mladší řidiči jsou totiž obecně považováni za rizikovější.

Směrem nahoru i dolů může cenu ovlivnit i tzv. bonus a malus. Bonus získáte, jestliže jezdíte bez nehod. Započítává se vždy za 12 měsíců bezškodního průběhu, většinou ve výši 5 %. Naopak malus se podle příslušného počtu měsíců odečte od celkového počtu bonusových měsíců. Tím naopak dojde ke zdražení pojistky.

Pojistník versus majitel vozidla

Pojistník nemusí být a v mnoha případech také není totožný s majitelem vozidla. Pojistníkem se stane jiný subjekt. V praxi to využívají hlavně mladí řidiči, kterým by pojišťovny vypočítaly vysoké povinné ručení. Ti se mohou domluvit s někým z příbuzenstva, většinou to bývají rodiče či prarodiče.

Mladý řidič zůstává jako vlastník vozidla a pojistníkem se stane například maminka. Podobná praktika je z legislativního hlediska akceptovatelná, prakticky má ale svoje úskalí. Mladý řidič si takto „nevyjezdí“ žádný bonus. Do budoucna tedy nemá příliš šancí, aby se mu pojistné snížilo, kdyby se chtěl stát pojistníkem. Dojde-li k nehodě, promítne se to do ceny povinného ručení, a to jak majiteli, tak i pojistníkovi. Dobře tedy zvažte, co se vám více vyplatí.

Sjednání povinného ručení

Povinné ručení lze v současné době sjednat osobně na pobočce nebo také jednoduše přes internet. Online vyřízení je v některých případech dokonce výhodnější, neboť pojišťovny nabízejí při tomto způsobu uzavření pojistky slevy.

Dokladem o tom, že povinné ručení máte uzavřené, je zelená karta, která vám při sjednání přes internet přijde nejprve e-mailem, poté poštou. Musíte ji proto vždy mít u sebe, za její nepředložení vám může hrozit pokuta až 20 000 Kč. Karta je mezinárodním osvědčením. Platí i v zahraničí, a to stejně striktně jako u nás: Bez zelené karty na silnici jednoduše nesmíte. Konkrétní seznam zemí, v nichž je tento dokument platný, je na kartě uveden. Chystáte-li se do země, kde pojistku platnou nemáte, čeká na vás další povinnost v podobě koupě hraničního pojištění.

Do kdy si musím povinné ručení sjednat

Jediná správná odpověď zní: Nejlépe ihned. Nechat auto nepojištěné i jediný den by se vám nemuselo vyplatit. Může vám hrozit pokuta dokonce až 40 000 Kč.

Jakmile podepíšete kupní smlouvu, stáváte se majitelem vozu a zodpovídáte za to, že je auto řádně pojištěné. Pokud si kupujete ojeté auto, musíte počítat s tím, že bývalý majitel nechce zbytečně povinné ručení platit déle a rovnou k tomuto datu pojistku zruší. Pak už tedy musíte jednat vy.

A pozor, určitě neexistuje žádná ochranná lhůta v délce 14 dnů nebo jakákoli jiná, jak se řada motoristů mylně domnívá. Vozidlo musí být po celou dobu nepřetržitě pojištěno. Ony 2 týdny máte na to, abyste mohli po skončení povinného ručení „beztrestně“ odevzdat registrační značku a osvědčení, jestliže se k tomu rozhodnete.

Musím mít povinné ručení, i když nejezdím?

Ano, musíte. Myšlenka, že stačí, když vám automobil stojí doma v garáži a vy s ním na silnice nevyrážíte, tudíž nepotřebujete ručení, protože žádnou škodu způsobit nemůžete, je dalším oblíbeným omylem. Nechcete-li platit ručení za vůz, který nevyužíváte, musíte odevzdat registrační značky a osvědčení o registraci vozidla do tzv. depozitu.

Volitelná připojištění k povinnému ručení

Připojištění vám pochopitelně výslednou cenu pojistky zvýší. Mohou ale být za určitých okolností výraznou pomocí. Rozhodně má smysl uvažovat například o připojištění skel, pojištění střetu se zvěří nebo o úrazové pojištění pro posádku, tedy pro řidiče i další cestující.

Pojištění skel se často objevuje jako doplňkové pojištění k havarijní pojistce. Budete-li mít sjednané obě pojištění, dbejte o optimální rozvržení rizik, abyste měli vše potřebné a současně neplatili nic zbytečně. I u jednotlivých připojištění pochopitelně platí, že stěžejní jsou pojistné limity.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}