Pro vlastníky vozu může být za určitých okolností vhodné uložení do tzv. depozitu. Co to obnáší a jak na prodloužení?

Co je depozit

Uložení do depozitu je vlastně dočasné vyřazení vozu z evidence vozidel). Zároveň vás tento úkon zprošťuje platby pojištění odpovědnosti alias povinného ručení.

Což se dá velmi efektivně využít, pokud patříte mezi sváteční řidiče, kteří jsou si vědomi toho, že svoje auto po určitou část roku provozovat zkrátka nebudou. Méně zkušení řidiči například kvůli špatnému počasí nechtějí jezdit v zimním období.

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Vyplatit se vám může uložení do depozitu i v případě odjezdu do zahraničí, v případě, že máte doma veterána, plánujete rozsáhlejší opravu auta nebo tehdy, pokud se přechodně zhorší váš zdravotní stav a vy řídit zkrátka nemůžete. Za dobu, kdy nejezdíte, totiž logicky nechcete povinné ručení platit.

Dát registrační značky do tzv. depozitu se vám tak určitě vyplatí. V porovnání s platbou za povinné pojištění na vás totiž čeká jen nevelký poplatek.

Jak vyřazení auta z depozitu probíhá

Musíte se dostavit na příslušný úřad. Jedná se o jakýkoli úřad s obce s rozšířenou působností. Nově už nezáleží na tom, kde má provozovatel svoje sídlo nebo trvalé bydliště, zažádat o uložení do depozitu může kdekoli.

Tady odevzdáte registrační značky a zároveň i malý technický průkaz. Do velkého technického průkazu vám pak na úřadě zapíší, že výše citované doklady zůstaly uloženy v depozitu.

V rámci depozitu se navíc dá realizovat i převod na nového vlastníka, protože auto i v této fázi smíte prodat, případně také změna sídla nebo bydliště vlastníka původního.

Potřebné dokumenty

S sebou byste měli mít:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz)
 • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění, případně výpisu z obchodního rejstříku, jestliže jde o vozidlo firemní
 • velký technický průkaz
 • správně vyplněnou žádost
 • paměťovou kartu k digitálnímu tachografu (pokud byla vydána)

Kolik to stojí

Za uložení do depozitu se platí poplatek ve výši 200 Kč. Za prodloužení pak zaplatíte dalších 50 Kč.

Na jak dlouho se dá depozit využít

Standardně se dříve o tento úkon mohlo požádat na 12 měsíců. Posléze bylo možné tuto lhůtu ještě prodloužit, a to až o 6 měsíců. Celkem tedy bylo limitováno uložení registrační značky do depozitu na až 18 měsíců.
Při prodloužení bylo současně potřeba na příslušném úřadě, kde jsou značky v depozitu uloženy, oznámit ještě i umístění vozidla a účel jeho využití. Podle nové právní úpravy délka uložení žádným způsobem omezena není. Pokud si po 12 měsících požádáte o prodloužení a doložíte, že automobil dál reálně existuje (stačí například fotografie), můžete mít vůz vyřazen neomezeně dlouho. Stále užívaný termín „dočasné vyřazení z provozu“ tak není již v této fázi v zásadě relevantní, neboť úplně neodpovídá skutečnosti. Majitel je však povinen mít svoje vozidlo řádně zabezpečeno. Rozhodně s ním také nesmí na silnici. Zakázáno je také odstraňovat podstatné části vyřazeného vozidla, zejména karoserii a motor. Rovněž nesmíte vozidlo v tomto stavu nechat odstaveno na veřejné komunikaci.

Neexistuje žádná efektivní cesta, která by mohla majitele nutit, aby svoje vozidla z depozitu nechali vyjmout. A jednoznačně se nemusíte bát žádných sankcí za překročení určité lhůty. Žádná neexistuje. Dokonce vás nic ani nenutí k tomu, abyste na úřad předložili doklad o ekologické likvidaci vozu.

I v případě prodloužení se budete muset vypravit na příslušný úřad. Připravte se tak na to, že celý úkon vyřazení z depozitu může být kvůli čekacím dobám na úřadech poměrně značnou časovou zátěží.

Co když si o prodloužení nepožádám

Automaticky bude uložení do depozitu nastaveno na 12 měsíců. Jestliže si o prodloužení nepožádáte, oficiálně zanikne. To znamená, že bude provedeno definitivní vymazání z registru vozidel a vy o svůj vůz tak prakticky přijdete.

Uložení do depozitu a povinné ručení

Úřad vám vydá o uložení do depozitu potvrzení. S tím se vydáte na svou pojišťovnu. Teprve tímto okamžikem může oficiálně zaniknout povinné ručení. Přeplatek na již zaplaceném pojistném vám vaše pojišťovna následně vrátí. Výpověď lze realizovat taktéž písemně.

Je uložení do depozitu jedinou možností?

Vyřazení vozidla je nutným krokem, jestliže nechcete dále platit povinné ručení například za starý již nepojízdný automobil.

Jestliže vás napadne, že by bylo řešením zkrátka pojištění nezaplatit, jednoznačně to nedělejte. V takovém případě vás může kontaktovat Česká kancelář pojistitelů, která bude chtít, abyste zaplatili příspěvek do znovuzavedeného garančního fondu. Z tohoto fondu se hradí škody, které způsobí nepojištěná vozidla.

Ročně tak může jediný řidič odvést i desetitisícové částky. V porovnání s povinným ručením je tak cena za pojistku prakticky zanedbatelná. Rozhodně si tak zaplacené ručení ohlídejte, případně automobil včas nechte vyřadit či definitivně zaniknout. Sankce jsou velmi nepříjemné.

Pokud byste se s nepojištěným autem navíc vypravili na silnici, mohli byste si vysloužit pokutu až ve výši 40 000 Kč. Pokud byste ještě za těchto okolností způsobili škodu, samozřejmě bude její náhradu ČKP vymáhat přímo po vás.

auto depozit

Musím vše vyřizovat sám?

Nemusíte. Vlastník vozidla má možnost jinou osobu k tomuto úkonu zplnomocnit. Na úřadě tak za vás vše může vyřídit třetí osoba. Plná moc navíc nemusí být úředně ověřená.

Jak si značky vyzvednout

Jakmile budete chtít značky vyzvednout, musíte si pamatovat dvě základní zásady. Potřebujete mít zaplacené povinné ručení (tedy mít platnou zelenou kartu) i platnou technickou prohlídku.

A právě v tomto bodě někteří motoristé narazili. Když nemáte registrační značky, vůbec s automobilem (ani například také s motorkou) na silnici nesmíte. Na STK se tedy po vlastní ose nedopravíte a vozidlo budete muset nechat odtáhnout. A to nemusí být úplně levná záležitost.

U povinného ručení se zase vyplatí si pamatovat, že je potřeba si adekvátně nastavit limity pojistného plnění a hlavně si pečlivě porovnat nabídky jednotlivých pojišťoven. Mohou se napříč jednotlivými poskytovateli významně lišit.

Někteří řidiči tak na povinném ručení zbytečně přeplácejí i tisíce korun. Proto se jednoznačně vyplatí využít internetové srovnávače, jako je například portál ePojištění.

Které dokumenty potřebujete pro vyzvednutí z depozitu

 • doklad o novém povinném ručení
 • protokol o technické prohlídce
 • technický průkaz
 • potvrzení o vyřazení vozidla

Kolik vyzvednutí z depozitu stojí

Za uložení registračních značek se platí poplatek, za jejich vyzvednutí už nemusíte platit nic. Stát vás tak tento úkon bude v zásadě čas strávený další návštěvou úřadu.

Zánik vozidla

Dříve se tento úkon nazýval trvalé vyřazení vozidla z provozu. Na rozdíl od vyřazení dočasného se v tomto případě vozidlo klasifikuje jako autovrak a ruší se definitivně.

V této fázi již dochází k vymazání zápisů z evidence motorových vozidel. Majitel k tomu musí navštívit příslušný úřad a o zánik si vyplněním příslušného formuláře požádat. Analogicky jako u dočasného zániku v tomto případě platí, že teprve následně můžete zrušit povinné ručení. Pojišťovna vám poměrnou část teprve poté vrátí.

Které dokumenty potřebujete:

 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz
 • registrační značky
 • doklad o ekologické likvidaci
 • občanský průkaz

Pozor, na rozdíl od dočasného vyřazení se u zániku vozidla žádné poplatky neplatí.

Jak provést prodloužení depozitu

Štítky:

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na