.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak na zrušení povinného ručení u Generali České pojišťovny 

 5 května, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Vlastní automobil byl vždycky můj sen a věděla jsem, že si to jednou chci splnit. Po absolvování řidičského oprávnění přišel i splněný sen. Do svých výdajů jsem si musela připsat i platby za povinné ručení, které neodmyslitelně patří ke každému vozidlu, které se chce pohybovat na pozemních komunikacích.

Při sjednávání povinného ručení nepřišla žádná komplikace. Jednalo se o dost jednoduchou a rychlou záležitost, kterou jsem zvládla online. Zelená karta přišla okamžitě po zaplacení na e-mail, čímž jsem mohla okamžitě s vozidlem fungovat. Poté přišel i originál poštou. Při sjednávání online jsem zadala své osobní údaje a podrobnosti o vozidle a pojistka byla sjednána.

Vzhledem k tomu, že se nejčastěji všechna povinná ručení na vozidlo sjednávají na dobu neurčitou, dříve nebo později také přijde období, kdy chcete pojistnou smlouvu ukončit. Ukončení může být občas docela náročné a plné papírování, neboť musíte prokazovat důvod, proč povinné ručení rušíte.

Jak se připravit na výpověď?

Povinné ručení jsem měla sjednané u pojišťovny Generali Česká pojišťovna, která patří na našem území mezi nejstarší, a také nejoblíbenější pojišťovny. Samotné rozhodnutí vycházelo z toho, že daná pojišťovna má nespočet poboček po celém území ČR, čímž si kdykoli mohu zajít na pobočku a vyřešit vše, co potřebuji.

K výpovědi pojistné smlouvy budete potřebovat nejen sepsanou výpověď, ale také velký technický průkaz. U některých druhů výpovědí také platnou zelenou kartu. Výpověď nikdy nenechávejte na poslední chvíli a snažte se ji sepsat s předstihem, pokud již víte, že chcete pojišťovnu změnit.

Výpověď pojistné smlouvy Generali – vzor

Každá výpověď pojistné smlouvy musí mít vlastní strukturu, která se musí dodržovat. U výpovědi pojistné smlouvy je také nutné brát ohled na důvod výpovědi, který se uvádí do nadpisu i textu výpovědi. Druhů výpovědí může být hned několik – výpověď ke konci pojistného období, výpověď z důvodu prodeje vozidla, výpověď z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného, výpověď v zákonné lhůtě od sjednání povinného ručení a jiné.

Jestliže si chcete stáhnout vzory výpovědi pojistných smluv Generali, dejte přednost jejich originálním dokumentům, které naleznete na jejich webových stránkách. Tyto formuláře jsou postupně opravovány a aktualizovány podle potřeb jednotlivých výpovědí. Všeobecně jinak platí, že všechny smlouvy, které jsou na internetu ke stažení, musíte důkladně přečíst a upravit podle svých potřeb.

  • Úvod – do úvodu každé výpovědi se uvádí smluvní strany, což jsou zpravidla pojišťovna (její název a sídlo společnosti), a klient (jméno a adresa trvalého bydliště). U pojišťoven se také uvádí IČO, zatímco klient může mít ve výpovědi pojistné smlouvy uvedeno rodné číslo. Obě strany jsou zapsány na levé straně.
  • Text – samotný text musíte psát spisovně, slušně a srozumitelně. Do textu je také nutné uvést číslo pojistné smlouvy. Každá smlouva má vlastní číslo, které se musí uvést, neboť někdo může mít na své jméno přihlášeno více vozidel. Uveďte také důvod, proč povinné ruční vypovídáte. Zároveň máte také nárok na potvrzení, jaká je vaše bezeškodná délka pojištění, čímž si zajistíte levnější povinné ručení díky bonusům. V opačném případě vám malusy mohou cenu povinného ručení zkomplikovat. Pokud vypovídáte smlouvu z některých níže vypsaných důvodů, můžete si nárokovat vrácení přeplatku pojistného, které jste již zaplatili. Do výpovědi se tak uvádí číslo účtu, kam chcete přeplatek pojistného vyplatit.
  • Závěr – na konci se doplňuje datum, místo a podpis klienta, který je vlastnoruční.

Jaké existují druhy výpovědi pojistné smlouvy Generali Česká pojišťovna?

Jakákoliv výpověď povinného ručení přináší i jisté povinnosti. Žádné vozidlo nesmí být nikdy bez povinného ručení, pokud tedy jednu pojistku zrušíte, musíte si buď vy, nebo nový majitel okamžitě sjednat novou pojistnou smlouvu.

Výpověď pro změnu vlastníka

Nejčastější výpověď povinného ručení bývá změna vlastníka vozidla. Jestliže jste vozidlo prodali, musíte se na pojišťovnu dostavit (nebo zaslat doporučeně poštou) výpověď. S tím také musíte doložit kupní smlouvu na vozidlo, která slouží jako důkaz, že již vozidlo nevlastníte. Novou pojistku si musí sjednat poté nový majitel vozidla. Nahlášení o prodeji není vhodné odkládat, neboť pojistka nemůže zaniknout zpětně, ale až v den, kdy je oznámena výpověď. Při prodeji zvažte, zda necháte novému majiteli nějaký čas, aby si sjednal pojistku vlastní. Pokud např. při cestě domů způsobí dopravní nehodu, vše je z vašeho povinného ručení.

Výpověď ke konci pojistného období

Jestliže vám končí pojistka, a chcete ji změnit, protože jste si vybrali jinou pojišťovnu, kde je pojištění levnější, musíte na pojišťovnu zaslat písemnou výpověď. Ta musí být doručena, nikoli odeslána, nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Pokud si nejste jisti přesným datem ukončení pojistného období, odpověď naleznete buď na zelené kartě ve vozidle, nebo na pojistné smlouvě.

Výpověď do dvou měsíců od sjednání pojištění

Sjednání pojištění je často doprovázeno i nespokojeností. Někdy očekáváte od pojistky něco jiného, ale v praxi zjistíte, že potřebujete spíše připojistit více kola, neboť neustále při parkování škrtáte o obrubník, než si nechat připojistit skla. Je-li výpověď zaslána do dvou měsíců od sjednání pojistky, není nutné udávat důvod. Smlouva zaniká po osmi dnech, kdy běží výpovědní lhůta. Jestliže takto ukončujete pojistku, bude vám vrácena částka za nadbytečně zaplacené pojistné. Pojišťovna také bude vyžadovat platnou zelenou kartu, abyste ji nadále nemohli zneužívat.

Jak na zrušení povinného ručení u Generali České pojišťovny

Výpověď pro nesouhlas se změnou ceny pojistného

Pokud vám pojišťovna zvedla pojistné, máte právo na tuto situaci reagovat. Do jednoho měsíce musíte podat výpověď. Jestliže k takové změně dochází, je zákonem dané, aby vám to pojišťovna oznámila minimálně dva měsíc před novým pojistným obdobím.

Výpověď pro odcizení vozidla

Na pojišťovnu musíte doložit výpověď, ale také policejní protokol, ze kterého je patrné, že bylo vozidlo odcizeno.

Výpověď pro dočasné nebo trvalé vyřazení vozidla

Jedná se především o situaci, kdy je vozidlo vyřazeno z provozu dočasně, registrační značky jsou uloženy v depozitu. Kromě dočasného vyřazení vozidla z evidence může také nastat trvalé odhlášení z registru vozidel. V takovém případě musí být opět odevzdána platná zelená karta a vráceno zaplacené pojistné.

Výpověď pro vznik pojistné události

Jestliže jste způsobili dopravní nehodu, máte právo do 3 měsíců od pojistné události vypovědět pojistnou smlouvu.

Výpověď dohodou

Výpověď vedena dohodou je nejlepší řešení, často dost nereálné. Pojišťovny totiž nepřijímají výpovědi, které jsou vedeny na základě vysokých cen za pojištění. K dohodě je potřeba souhlas obou zúčastněných stran.

Žádost o zrušení pojistné smlouvy

Podání výpovědi je možné dvěma způsoby:

Osobní doručení – sepsanou výpověď můžete snadno odnést na pobočku, čímž si můžete zajistit rychlejší doručení. U osobního kontaktu bývá často zdlouhavý proces, neboť se vám budou všichni snažit nabídnout alternativu, abyste od pojišťovny neodcházeli.

Zasláním poštou – výpověď může být také zaslána písemně poštou. Nejedná se o nic neobvyklého, často se většina nechce bavit s pracovníky pojišťovny, proč danou smlouvu chtějí ukončit a odpovídat na otázky, že opravdu nechtějí měnit část té smlouvy, ale chtějí ji ukončit kompletně. Je-li výpověď zaslána poštou, zaměřte se především na doporučené psaní nebo psaní do vlastních rukou. Máte tak jistotu, že je výpověď dopravena do cíle. Jestliže už máte danou výpověď sepsanou, musíte ji nejprve vytisknout, a posléze doplnit vlastnoruční podpis. Nechávejte si vždy kopii výpovědi, stejně tak útržek z pošty.

Změna osobních údajů aneb pojišťovna musí vědět vše

Stejně jako v každé pojišťovně, bance nebo zaměstnání, jste ze zákona povinni nahlásit jakoukoli změnu osobních údajů. Ani povinné ručení není od této povinnosti oproštěno. Nejčastěji změnou, která se hlásí, je změna trvalého bydliště. U žen také často přichází i změna příjmení z důvodu svatby, jedná se však i o maličkosti – telefon, e-mail a jiné. Změna osobních údajů je často nutné nahlásit osobně nebo zaslat na sídlo pojišťovny. U těchto změn se musíte často prokázat dokladem totožnosti.

Kromě změny osobních údajů si také můžete změnit frekvence plateb povinného ručení.

Kde si porovnat jednotlivé nabídky pojištění?

Když jsem si vybírala povinné ručení, byla pro mě největší prioritou cena pojistky. Pojištění pro mě byla jen formalita, kterou potřebuji, ale nic jsem o něm nevěděla. Na trhu je hned několik pojišťoven, které se snaží nalákat zákazníky na své služby. Dnes při výběru nedávám jen na cenu, ale soustředím se i na jiné aspekty pojištění. Abych si vybrala správnou pojišťovnu, dávám přednost online srovnávači epojisteni.cz, kde mohu najít několik nabídek k tomu, co požaduji.

Portál zahrnuje nejen seznam všech pojišťoven, ale také jednotlivé nabídky, které jsou vhodné pro vaše vozidlo a věk. Pokud spadáte do kategorie rizikových řidičů, je pro vás pojištění dražší. Stojí tak za zvážení, zda si necháte pojištění psané na své jméno nebo využijete nějakého člena rodiny.

Jaké jsou výhody sjednání pojištění online?

Jestliže pro sjednání využijete online srovnávač epojisteni.cz, máte nárok na několik výhod, které portál nabízí a jsou nesporně důležité, pro každého klienta.

  • Časová úspora – neustále opakovanou výhodou bývá ušetřený čas, což ocení každý klient. Můžete si jednotlivé nabídky porovnat a vybrat třeba v noci, kdy je váš oblíbený seriál přerušen reklamou. Nejste zaseknutí na otevírací době v pracovní dny. Navíc také nemusíte odpovídat pracovníkům na pobočce na otázky, které jsou vám nepříjemné. Pojistíte si také jen to, co chcete, nikoli nic navíc.
  • Finance – vedle časové úspory je také ta finanční stránka. Portál nabízí levnější pojistku právě proto, že mají s pojišťovnami sjednané spolupráce. Často ročně ušetříte několik stovek korun.
  • Pojistka dle vašich potřeb – u jednotlivých pojišťoven nacházíte jednotlivé dílky, které od pojištění očekáváte. Na portálu najdete mnoho pojišťoven a podle svých požadavků přesně najdete tu, kterou potřebujete.
  • Zelená karta ihned k dispozici – stejně jako na pobočce dostanete zelenou kartu okamžitě po zaplacení, platí to i při sjednání online. Zelená karta chodí okamžitě po zaplacení na e-mail.
  • Zkušenosti – k dispozici máte také zpětnou vazbu klientů, kteří mají povinné ručení u dané pojišťovny již sjednané. Objektivně si tak zjistíte spokojenost klientů.

Jaké jsou dárky za sjednání povinného ručení online?

Online srovnávač epojisteni.cz nabízí za sjednané pojištění i dárky, které se různě mění. Některé jsou zahrnuty přímo v povinném ručení pouze jako bonus, což může být např. pojištění pneumatik, cestovní pojištění nebo dokonce pojištění dopravních pokut. Někdy je také možné získat různé poukazy na nákupy do jednotlivých obchodů nebo slevy na produkty do vozidel.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}