.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak na vrácení DPH při nákupu auta v zahraničí 

 22 srpna, 2021

Jana Vochková

3/5

Pokud kupujete automobil ze zahraničí, nesmíte zapomenout na problematiku daní. Jak je to s vrácením DPH za auto? Kdo na to má nárok a za jakých podmínek? Co pro to musíte udělat?

DPH v ČR aktuálně

Daň z přidané hodnoty tvoří aktuálně jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. V ČR existují hned tři platné sazby DPH.

Základní sazba činí v současnosti (7/2021) 21 %. V Česku dále byla zavedena snížená 15% sazba DPH. Ta se vztahuje na potraviny, nealkoholické nápoje, vodné a stočné, teplo, městskou dopravu, časopisy a noviny, ubytovací služby, vstupné na kulturní akce a v zásadě také na stavební práce týkající se bydlení. Snížená sazba ve výši 10 % je uplatněna na léky, knihy a kojeneckou výživu a suroviny určené k výrobě potravin pro lidi s celiakií a fenylketonurií.

Musím DPH jako neplátce daně zaplatit?

Daň z přidané hodnoty se tedy platí z většiny zboží a služeb. Automobily nejsou výjimkou. Zaplatit ji tedy musíte.

V případě nákupu zboží v zahraničí je situace složitější, protože povinnost zaplatit DPH platí i zde. Vybrat si však libovolně nemůžete. Napříč Evropskou unií vždy platí, že místem zdanitelného plnění je Česko, které je zemí dovozu.

V případě, že nejste plátcem daně a pořídili jste si automobil v některé ze členských zemí EU, jste proto povinni podat na místně příslušném úřadu v Česku daňové přiznání.

Společně s ním se přikládá doklad o koupi vozidla a tiskopis s názvem Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku. Ten si vyzvednete na finančním úřadu. Na zaplacení vyměřené daně máte následně lhůtu do 25 dnů.

Pokud prodejci sdělíte, že daň ve svém domovském státě zaplatíte, DPH už v zahraničí platit nemusíte. Prodejci byste následně měli odeslat doklad, kterým potvrdíte, že k zaplacení daně skutečně došlo. To je typicky osvědčení o registraci vozidla, tedy velký technický průkaz. Připravte si i doklad o zaplacení DPH v ČR. Plátci DPH by si navíc měli nachystat dle odborníků stejně tak i doklad, kterým potvrdí, že jsou skutečně v tuzemsku k DPH zaregistrováni.

Jak prakticky řešit zaplacení DPH v zahraničí

Nejjednodušším řešením je tak to, že prodejce vystaví fakturu bez DPH, protože místem zdanitelného plnění je právě ČR.

V praxi se však někteří prodejci brání, a to z jednoduchého důvodu. Pakliže mají fakturu vystavenou bez DPH, důkazní povinnost před místním finančním úřadem připadá rovněž na ně. Vystaví proto raději fakturu s DPH.

Český dovozce však daň v tuzemsku zaplatit musí, protože jinak si nemůže automobil nechat napsat do tuzemské evidence vozidel. Jako oboustranně přijatelné řešení se proto osvědčilo zaplacení kauce ve výši původní zahraniční DPH.

Prakticky to tak znamená, že o vrácení DPH ze zahraničí si nežádáte tamní finanční úřad, ale jednoduše toho, kdo vám automobil prodal. Pokud se brání, doporučují experti obeznámit dotyčného s vaším požadavkem doporučeným dopisem.

Pakliže by se prodejce bránil dál, nezbývá vám, než se začít svých peněz domáhat soudní cestou, a to, pozor, u dotyčného zahraničního soudu.

Jde tedy o poměrně administrativně náročnou proceduru, která se může navíc značně komplikovat. Odborníci proto doporučují si zvážit, zda se vám dovoz auta ze zahraničí jakožto jednotlivci vůbec vyplatí. Smysl to má především u vozů dražších a luxusnějších, kde může být rozdíl v nákupní ceně v Česku a za našimi hranicemi poměrně významný.

Odpočet DPH

Termínem odpočet se dle definic rozumí uvedení daně na vstupu do daňového přiznání v příslušných řádcích, případně jeho uplatnění v rámci daňové kontroly.

V případě, že jste podnikatelem či firmou, která je plátcem DPH, a vozidlo plánujete alespoň z části využívat pro podnikání, můžete si zažádat o odpočet DPH.

Odpočet si však, pozor, nemůžete uplatnit, pokud si automobil kupujete od subjektu, který plátcem DPH není. To může být soukromá osoba, ale i podnikatel, který se jednoduše plátcem DPH nestal. Je rovněž důležité si uvědomit, že pokud budete vozidlo používat pro podnikání kupříkladu pouze z 50 %, můžete si odpočet DPH uplatnit opět pouze z 50 %. Platí to i pro jiný příslušný poměr, který lze stanovit kvalifikovaným odhadem. S tím souvisí i nutnost vést knihu jízd.

Napomoci si můžete využitím poměrného koeficientu. To znamená stanovením jednoduchého poměrného čísla: počet km pro podnikání / počet km celkem.

Uplatnit si odpočet DPH můžete u automobilu, který financujete hotově, ale také formou úvěru nebo finančním leasingem. V případě nákupu automobilu za hotové si odpočet uplatníte prostřednictvím faktury. Učinit tak můžete ode dne převzetí vozu.

U leasingu je situace o něco složitější. Záleží totiž na smlouvě a ustanoveních v ní zavedených. Stěžejní totiž je, že si nájemce posléze musí automobil z leasingu odkoupit. Pak si může DPH uplatnit z předem uhrazené splátky a pak postupně z každé měsíční splátky leasingu.

Jak na prodej automobilu s uplatněným odpočtem

Pokud jste si pořídili automobil a uplatnili si na něj odpočet DPH, při následném prodeji musíte kupní cenu o DPH navýšit. Nový vlastník si za předpokladu, že je plátcem DPH, může DPH nárokovat.

Vyplatí se mi stát se plátcem DPH kvůli autu?

Pokud už plátcem DPH jste, nárok na odpočet DPH si můžete bez problémů uplatnit. Pokud jím ale nejste, má smysl se kvůli odpočtu DPH dobrovolně plátcem DPH stát?

Obecně lze říci, že většině drobných živnostníků se tento krok nevyplatí. Zejména se to týká řemeslníků. Výjimkou jsou ti, kteří mohou zboží prodávat klientům, jež se rovněž řadí mezi plátce DPH. Spíše by se mohl přechod na placení DPH vyplatit profesím, jako jsou účetní.

Jak na vrácení DPH při nákupu auta v zahraničí

Jak podat žádost o vrácení DPH v rámci EU

V současnosti je již možné podat žádost jednoduše prostřednictvím aplikace s názvem Vracení DPH v rámci EU. Zde si vyhledáte odkaz VRÁCENÍ DPH.

Jak uvádí přímo finanční správa, žádost je možné vyplnit přímo v aplikaci, případně můžete načíst XML soubor, vytvořený pomocí některého ze SW třetích stran. Uznávaný elektronický podpis již k žádosti připojovat nemusíte. Tato povinnost je nahrazena právě přihlášením do aplikace.

Jak je to u ZTP a ZTP/P

Podobně si mohou požádat o vrácení DPH jako neplátci také lidé se zdravotním postižením. Tuto možnost mají u vozu zakoupeného v ČR, v rámci Evropské unie, ale také mimo EU.

Vrátit je možné DPH jak při nákupu automobilu nového, tak i u vozidla ojetého. Ovšem pozor, základní podmínka je tak, že aby vám mohla být daň vrácena, musíte si nejprve požádat o příspěvek na nákup automobilu. Jedná se o tzv. příspěvek na zvláštní pomůcku. Osobám, které si zakoupily automobil bez příspěvku od úřadu práce, nemůže být DPH vráceno, a to ani za předpokladu, že mají přiznán status ZTP nebo ZTP/P.

Limitem je dále skutečnost, že daň lze vrátit maximálně do výše 100 000 Kč za jeden zakoupený osobní automobil. Další podmínkou je to, že daň je možné vrátit pouze za jeden osobní automobil, který byl zakoupen v období 7 let.

Nárok na vrácení zaplacené daně si může osoba se zdravotním postižením v souladu se zákonem uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla, případně též od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.

V případě ojetého automobilu je dalším omezením to, že si musíte svůj vůz pořídit od plátce DPH. Jinak vám prodávající na daňovém dokladu daň nevyčíslí.

Dále je nutné počítat s tím, že DPH je nutné zaplatit předem v ceně vozu. O vrácení se žádá posléze. Nezapomeňte, že musíte přiložit k žádosti o vrácení rovněž rozhodnutí o přiznání zmiňovaného příspěvku na nákup vozu.

Co je překlenutí DPH

V případě, že se nechcete o náležitosti spojené s vrácením DPH starat, nabízejí někteří prodejci tzv. překlenutí DPH.

To znamená, že se o vrácení DPH jednoduše postarají sami. Tuto možnost již v současné době zajišťují autosalony, ale i některé autobazary. V praxi vypadá celý postup tak, že autobazar či autosalon daň zaplatí a vrácení posléze proběhne na účet prodávajícího. Žádné jednání s finančním úřadem proto podstupovat nemusíte.

Nezapomeňte na pojištění

Jakmile budete mít vyřízené náležitosti související s DPH, čekají vás i další povinnosti spojené s pořízením nového vozu.

Zejména se jedná o pojištění. Zásadní je pro každého majitele vozu primárně povinné ručení. Mnohým se vyplatí i havarijní pojištění. O obou druzích pojištění pro řadu motoristů na prvním místě rozhoduje cena. Tím nejdůležitějším by však měla být spíše jakási „užitná hodnota“ pojistky.

Jinými slovy: Pojištění by mělo plnit tu funkci, kterou hlavně má. Daní za velmi levnou pojistku je však často nedostatečná ochrana. Jednotlivé nabídky byste si proto měli pečlivě rozvážit. K tomu vám pomohou internetové srovnávače.

Do těchto online kalkulaček stačí zadat požadované parametry a nechat si snadno porovnat jednotlivé nabídky. K nejoblíbenějším takto zaměřeným portálům patří především web ePojištění.cz.

Pojištění a plátce DPH

Plátcům DPH se ohledně pojištění ještě vyplatí vědět, že pokud si automobil pořídíte s odpočtem DPH, můžete si ho na stejnou částku i pojistit.

To pro vás bude především znamenat nižší pojistné. Plnění vyplatí pojišťovna rovněž bez DPH. Plátce jej uhradí přímo servisu a posléze si uplatní nárok na odpočet v rámci svého přiznání k DPH.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}