Tato česká pojišťovna je na trhu již od roku 1995. Postupně se vypracovala mezi tři největší poskytovatele pojištění v České republice a patří od roku 2005 do silné skupiny Vienna Insurance Group.  Kromě povinného ručení nabízí také havarijní pojištění, či pojištění domácnosti a majetku. Sídlí sice v Praze, ale pro své klienty má pobočky po celé republice. Dá se najít také na internetových stránkách, kde lidé najdou všechny novinky, výroční zprávy a akce, které pojišťovna nabízí.

Nejdříve pár řádek o povinném ručení. Pokud si pořídíte auto, měli byste vědět pár zásad, které jsou nutností dodržovat podle zákonů České republiky. Jednou z vyžadovaných povinností je zřízení povinného ručení. V případě, že způsobíte nějakému účastníkovi silničního provozu nebo sobě újmu na zdraví či majetku, jste kryti tímto způsobem. Peněžní částku, která je vyměřena za škodu pojišťovnou, se poté z povinného ručení uhradí. Cenu ručení, kterou za auto platíte, se v dnešní době počítá podle určitých kritérií. Například, zda jste osobní uživatel nebo podnikatel, podle lokality, kde žijete apod. Při podepsání smlouvy o uzavření povinného ručení, dostává pojistník nebo provozovatel auta, někdy je to jedna a ta samá osoba, zelenou kartu. Tato karta slouží jako potvrzení o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Kartou se řidič poté prokazuje v České republice i v zemích Evropské unie.

ČPP - logo

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

K povinnému ručení se dnes také přidává řada výhod. Každá pojišťovna se tímto způsobem snaží přilákat zákazníky. Pojišťovna vám tedy může nabídnout zdarma asistenční službu, náhradní vůz zdarma v případě opravy toho vašeho nebo různé bonusy, které sbíráte za kilometry ujeté bez nehody. Řada pojišťoven nabízí také slevy, když využijete jejich služby online. A samozřejmě pokud jste u jedné pojišťovny dlouhá léta, bonus můžete dostat i za věrnost.

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí tři základní druhy povinného ručení. Jsou od sebe odlišné pojišťovací cenou a tím, co je v ceně zahrnuto. Takže například v základním balíčku SPORO je auto pojištěno do 35 milionů a k tomu je přidána asistenční služba, která je aktivní 24 hodin denně. Ve druhém stupni pojištění SPECIÁL je auto pojištěné na 50 milionů a patří sem asistenční služba, stejně jako v prvním případě a k tomu ještě úrazové pojištění řidiče. V případě třetím SUPER je pojistný limit stanoven na 111 miliónů. K tomu je přidaná opět asistenční služba, úrazové pojištění řidiče a navíc první pojistná událost bez vlivu na bonus. K povinnému ručení je možnost přidat další připojištění. V případě ČPP jsou to následující položky: pojištění skel, úrazové pojištění osob ve vozidle, poškození vozidla zvířetem, pojištění přírodních rizik, pojištění zavazadel nebo servis pro a pojištění Asistence Plus. Jestliže se rozhodnete zařadit do svého povinného ručení další připojištění, je vhodné si vždy přečíst, co všechno připojištění pokrývá. V případě České podnikatelské pojišťovny můžete najít následující informace:

V případě pojištění skel platí, že toto pojištění se vztahuje na všechna skla kromě střešních oken a v dnešní době tolik oblíbených panoramatických střech. Podle limitu pojistného plnění, který je dán určitými kritérii, se platí pojistné. Kupříkladu bude rozdíl v pojistném, pokud budete pojišťovat osobní automobil nebo autobus. Pokud vybere pojistník nejnižší hranici pojistného plnění, což je 5.000 Kč, bude platit 675 Kč jednou za rok.

Co se týká úrazového pojištění osob ve vozidle, to se sjednává pro případ úrazu, který má za následek trvalé následky, pobyt v nemocnici nebo dokonce smrt pojištěného. Toto pojištění se propočítává podle sedadel v autě a je pojištěna každá přepravovaná osoba. Dále se opět upravuje limit pojistného plnění a podle toto platí pojistník pojistné.  V případě tedy, že pojistník vybere základní limit pojistného, bude platit 90 Kč za osobu ročně.

Dalším z připojištění je poškození vozidla zvířetem. V tomto případě se sjednává pojištění ve dvou variantách. Je to pojištění proti střetu se zvířetem nebo poškození kabeláže auta zvířetem a k tomu živelná událost. Obě dvě mají 50.000 Kč pojistný limit. V případě prvním pojistník zaplatí 840 Kč za rok a ve druhém případě se platí 380 Kč za rok

Pojištění přírodních rizik, toto pojištění se vztahuje na živelnou událost, střet se zvířetem a poškození kabeláže vozidla zvířetem. Nejnižší limit pojistného je 25.000 Kč a pojistné se platí ve výši 670 Kč za rok.

Dalším z pojištění může být pojištění zavazadel. V tomto případě se do pojištění vztahují i osobní věci, které jsou přepravovány ve vozidle nebo v uzamčené rakvi na střeše. Toto pojištění lze sjednat ve dvou variantách, MAXIZAV A MINIZAV. MAXIZAV slouží pro případ havárie, živelné události, odcizení, vandalismu a ztráty zavazadel. MINIZAV se pojišťuje pro případ havárie, živelné události nebo ztráty. Podle toho jsou také rozdělené pojistné limity. V základní výši je pojistný limit stanoven na 10.000 Kč, v případě MINIZAV se zaplatí pojistné 82 Kč za rok a v případě MAXIZAV se bude platit 557 Kč za rok.

Tzv. připojištění Servis PRO zajistí pomoc v případě zaviněné nehody ze strany jiného účastníka silniční dopravy. Pojišťovna za pojistníka vyřídí událost s pojišťovnou viníka nehody, zajistí opravu a její úhradu a přispěje na půjčení náhradního vozidla. Toto připojištění stojí 207 Kč za rok.

Česká podnikatelská pojišťovna také nabízí pojištění Asistence PLUS. Najdete v něm vyšší limity pro pomoc od asistenční služby a další rozšířené služby. Pomůže v případě nehody v České republice i jinde v Evropě. V případě dalších otázek je ke stáhnutí na webových stránkách podrobný popis této služby. Základní limity stojí 395 Kč za rok a dvojnásobné limity stojí 750 Kč. Za rok.

Nakonec se celý balíček služeb započítá do povinného ručení, které se poté platí ročně, pololetně nebo čtvrtletně.

Povinné ručení se ale nevztahuje pouze na osobní automobily. U České podnikatelské pojišťovny se dá pojistit mimo jiné užitkový automobil do 3,5 tuny, motorka, motorová tříkolka nebo čtyřkolka, nákladní automobil do 12 tun, traktor a přípojné vozidlo.

Co se týká bonusů u ČPP, existuje tzv. EXTRABENEFIT PROFI, který je určen pro ty nejlepší řidiče, kteří uzavírají smlouvu a věří, že po dobu 3 let od podepsání smlouvy nezpůsobí žádnou pojistnou událost. Tento systém má svá pravidla. Například tento program je určen pouze pro nově sjednané smlouvy na dobu neurčitou, platí pro všechny kategorie vozidel, ale musí se platit roční nebo pololetní platba pojistného. V případě nehody se bonus za všechny nastřádané roky ruší a vrací.

Bonusů se u pojišťovny nabízí celá řada a dá se s nimi různě nakládat. Například mnoho lidí se bojí, že když odejdou od své stávající pojišťovny, ztratí tak bonusy, které našetřili. To je omyl. Bonusy jsou přenosné, jak z pojišťovny na jinou pojišťovnu, tak i na jiného člena rodiny nebo na jiné vozidlo, či na převod do havarijního pojištění a existují ještě zálohové bonusy.

V České republice existuje mnoho pojišťoven, které už dnes nabízejí podobné služby za srovnatelné ceny. Konkurenční prostředí je dnes velmi úzké. Lidé se rozhodují podle mnoha faktorů a velmi často i předchozích zkušeností. Je tedy na pojišťovně, jak ochotná k potencionálnímu zákazníkovi bude.

Nakonec je ještě nutné říci, že než si sjednáte pojištění vozu, můžete si srovnat ceny přes tento srovnávač. Funguje tak, že do kolonek zadáte potřebné informace. Většinou o značce a typu vozidla, o základních parametrech a lokalitě, kde osoba žije a k čemu bude vozidlo používat. Podle toho vyjede seznam povinného ručení. Ten si může klient poskládat od nejlevnějšího po nejdražší nebo například podle délky trvání povinného ručení či dalších parametrů. Pokud je člověk zběhlý v práci na počítači, rovnou si může přečíst recenze o ručení, které mu nikdo jiný neposkytne a podle toho vybrat a zakoupit vybraný balíček služeb.

ČPP povinné ručení

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na