.st0{fill:#FFFFFF;}

Auto bez povinného ručení: sankce a řešení 

 12 listopadu, 2019

Jana Vochková

Ohodnotit

Pokud si pořídíte vozidlo nebo ho zdědíte, jste zákonem nuceni zajistit si i pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení. To se vztahuje na každé vozidlo, které je přihlášeno a zapsáno v registru vozidel. Platit povinné ručení mají i vozidla, která nejsou užívána k běžnému ježdění, ale jsou pouze odstavena.

Zákonem není uvedeno, na koho musí být povinné ručení zapsáno. Většinou bývá pojistitel a provozovatel vozidla jedna osoba, není to však povinné. Většina mladých, kteří spadají do skupiny rizikových řidičů, tak využívají svých rodičů nebo prarodičů, aby neměli pojistku na vozidlo zbytečně předraženou.

Na co se vztahuje povinné ručení

 • osobní vozidlo
 • nákladní vozidlo
 • čtyřkolka
 • motocykl
 • skútr
 • moped
 • vozík
 • traktor

Co je zahrnuto v povinném ručení

Veliká konkurence pojišťoven na trhu nabízí různé druhy povinného ručení. Je tak z čeho vybírat. Nejčastější aspekty, které ovlivňují výběr jsou vlastní zkušenosti nebo recenze klientů, cena pojištění a také pojistné plnění (do jaké výše se sjednávají limity v případě nehody).

 • škody na majetku – mezi nejzákladnější patří škoda na vozidle poškozeného. Je však také započítáno poškození ostatního majetku. Mezi nejčastější případy patří ploty, sloupy, svodidla apod.
 • škody na zdraví
 • škody na životě – je-li dopravní nehoda smrtelná, kryje povinné ručení i výlohy spojené s odškodněním za usmrcení
 • výdaje spojené s odstraněním nehody
 • náklady spojené s právním zastoupením

Povinné ručení se nevztahuje na pokrytí škod na vozidle viníka, který si tak musí opravit vozidlo sám z vlastních zdrojů nebo musí mít sjednané havarijní pojištění. Pokud viník dopravní nehody odjede z místa činu, potom vám budou ČKP (Českou kanceláří pojistitelů) vyplaceny jen výlohy spojené se zdravotní péčí. Opravu vozidla si budete muset uhradit samostatně.

auto bez povinného ručení

Na koho se povinné ručení nevztahuje

 • Bezpečnostní složky
 • Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany
 • Složky integrovaného záchranného systému
 • řidiči ze zahraničí, kteří mají platnou zelenou kartu, která je vydána cizí pojišťovnou, ale její platnost je v České republice

Povinné ručení se také netýká řidičů, kteří mají vozidlo v depozitu. Jedná se převážně o sezónní vůz nebo vozidla, která čeká dlouhodobá oprava, po kterou bude vozidlo nepojízdné. Do depozitu se nevkládá auto jako takové, ale pouze registrační značky, které odnesete na úřad a vyplníte příslušné dokumenty. Pokud jsou značky v depozitu, pak pojistník vozidla není povinen platit povinné ručení na toto vozidlo.

Kdy vaše vozidlo přichází o povinné ručení

 • Neplacení – nejčastější důvody, proč se vozidla ocitají bez povinného ručení, je neplacení pojištění. Nemusíte se však obávat hned, jakmile se s platbou zpozdíte, smlouva je vypovězena až po určité době, kdy pojistník nereaguje na výzvy.
 • Prodej
 • Ekologická likvidace vozidla
 • Krádež – vozidlo je zákonem považováno za odcizení až ve chvíli, kdy policie vydá pojišťovně a pojistníkovi záznam o odcizení.
 • Dohodou
 • Uplynutí doby pojištění

Flotilové pojištění

Podnikatelé, kteří provozují více vozidel najednou, si mohou sjednat pojištění všech vozidel na jednu smlouvu. Vozidla tak budou naceněna jednotlivě. Výhodou bývá, že je-li pojistka sjednána na více vozů najednou, pojišťovny nabízejí nemalé slevy. Navíc nemusíte vyřizovat mnoho papírů jednotlivě, ale vše spravujete najednou.

Pro výběr vhodné pojišťovny si můžete porovnat ceny pojištění na internetovém portálu ePojištění.

Nemám povinné ručení, co mě čeká

Od 1. ledna 2018 vyšla v platnost novela zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Konkrétně se jedná o část povinného ručení.

Příklad

Koupila jsem si vozidlo, které se mi moc líbilo, ještě jsem neměla dodělanou autoškolu, takže jsem si auto nechala dovézt až k domu, kde jsem ho nechala postavit na parkoviště. Samozřejmě, že jsem s ním nejezdila, jen se chodila koukat. Nesjednala jsem si na něj ale povinné ručení, protože jen stálo a nebylo používáno k provozu. Autoškola se protáhla, takže vozidlo zůstalo nehnutě několik měsíců. Po jisté době mi přišel dopis, že nemám sjednané povinné ručení na vozidlo, které je zapsáno v registru vozidel na mé jméno, takže mi automaticky naskakují poplatky v podobě příspěvků do České kanceláře pojistitelů. Šla jsem tedy na úřad vysvětlit, že vozidlo není využíváno k provozu, jen je zaparkované. Na tento argument mi bylo řečeno, že parkoviště je součástí pozemní komunikace. Poplatky mi začaly naskakovat za každý den, kdy jsem pojištění neměla sjednané. Dále mě čekalo ještě zaplacení všech mimosoudních výloh. Obě tyto částky jsou stanoveny vyhláškou. Právo na úhradu zaniká po jednom roce, takže je možné vymáhat pouze částku, která je řádně doložena výzvou, která byla vystavena do jednoho roku od vzniku.

Přepis vozidla na někoho jiného

Není-li vozidlo řádně přepsáno v registru vozidel, může se stát, že poplatky za neuhrazené povinného ručení přijdou bývalému majiteli, který je povinen je zaplatit. Problémy také nastávají ve chvíli, kdy dojde k dědictví. Pokud majitel vozu zemře, jsou zákonní zástupci nuceni se o vozidlo postarat. Buď povinné ručení nadále platit a po ukončení dědického řízení, kdy je rozhodnuto o novém majiteli, bude vystavena nová smlouva. Po dobu dědického řízení je také možné uložit značky do depozitu, aby za vozidlo nikdo nemusel platit.

Aby byla výzva k zaplacení platná, musí obsahovat následující náležitosti:

 • přesný důvod, proč ČKP vzniká nárok na tento příspěvek
 • jaká je výše příspěvku a nákladů ČKP
 • stanovení lhůty, do kdy je nutné příspěvek zaplatit
 • poučení o právech a povinnostech

Jestliže dojde k nedopatření a přijde vám výzva k zaplacení, okamžitě kontaktu svoji pojišťovnu. Můžete si také zkontrolovat, zda je vaše vozidlo pojištěné na webových stránkách ČKP, budete potřebovat akorát znát svoji registrační značku. https://ic.ckp.cz/ICwww/servlet?_page=searchSPZ&lngID=1.

Sazebník

Jednotlivé sazby jsou určovány podle zdvihového objemu válců motoru.

Motocykl

 • do 50 cm3 – 4 Kč / za den
 • od 50 – 350 cm3 – 8 Kč / za den
 • od 350 – 500 cm3 – 21 Kč / za den
 • nad 500 cm3 – 25 Kč / za den

Osobní automobil

 • do 1000 cm3 – 30 Kč / za den
 • od 1000 – 1350 cm3 – 35 Kč / za den
 • od 1350 – 1850 cm3 – 47 Kč / za den
 • od 1850 – 2500 cm3 – 65 Kč / za den
 • nad 2500 cm3 – 93 Kč / za den

Traktor

 • ve výši 16 Kč / za den

Přípojné vozidlo neboli vozík je určován podle nejvyšší povolené hmotnosti

 • do 750 kg – 4 Kč / za den
 • od 750 – 10000 kg – 7 Kč / za den
 • nad 10000 kg – 70 Kč / za den

Vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem

Rozhoduje výkon v kW.

 • motocykl – 4 Kč / za den
 • automobil do 40 kW – 30 Kč / za den
 • automobil od 40 – 55 kW – 30 Kč / za den
 • automobil od 55 – 80 kW – 47 Kč / za den
 • automobil od 80 – 135 kW – 65 Kč / za den
 • automobil nad 135 kW – 93 Kč / za den

Další náklady spojené s neplacením povinného ručení

Zajistit si na vozidlo povinné ručení, kdy budete platit několik tisíc ročně (podle typu vozidla, pojistníka a užívání vozidla), se vyplatí mnohem více, než když nesjednat si pojištění žádné. Kromě sazeb, které se vypočítávají na dny, je také majitel povinen uhradit náklady, které jsou spojené s mimosoudním uplatněním práv. Jejich výše činí 300 Kč na příspěvek. Hrozí vám také pokuta, která se pohybuje ve výši 5 – 40 tisíc korun. Pokutu ovšem mohou dostat i řidiči, kteří sice povinné ručení mají zaplacené, ale při silniční kontrole nepředloží platnou zelenou kartu. Výše této pokuty se pohybuje od 1.500 – 3.000 Kč. Nejvíce se to pak nevyplatí v případě, že nepojištěné vozidlo zapříčiní dopravní nehodu. Provozovatel vozidla je totiž nucen veškeré náklady spojené s nehodou uhradit v plné výši z vlastních zdrojů. Není-li tak učiněno, bude zahájeno soudní řízení.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}