.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak zařídit pojištění finanční způsobilosti dopravce 

 19 listopadu, 2018

Jana Vochková

1/5

Pojištění finanční odpovědnosti dopravce je vhodnou volbou pro každého, kdo podniká v tomto oboru

Vlastníte společnost, jež se zabývá vnitrostátní či mezinárodní dopravou a využíváte k ní vozidla, jejichž hmotnost je vyšší než 3,5 t? Pak jistě víte, že na základě platných právních předpisů České republiky musíte prokázat finanční způsobilosti dopravce. Kdo je touto povinností zatížen a jak se vlastně finanční odpovědnost prokazuje? Informace se dozvíte níže v článku, a to včetně informací o možnosti uzavření pojištění finanční odpovědnosti dopravce.

Na koho se povinnost prokázání finanční odpovědnosti vztahuje a kdy se musí dokládat?

Tato povinnost se vztahuje na každého, kdo vlastní koncesi na provozování vnitrostátní či mezinárodní silniční dopravy. Jedná se tedy o každého vlastníka koncese, který provozuje vozidla určená pro přepravu více jak devíti osob (např. autobusy), tahače, nákladní vozidla či jiná vozidla přesahující hmotnost 3,5 t. Ideální řešení této povinnosti může představovat uzavření vhodného pojištění či smlouvy o ručení, která se taktéž uzavírá s pojišťovnou. Tímto krokem jednak splníte zákonnou povinnost a dále budete mít jistotu, že v případě, kdy se dostanete do neschopnosti s plněním závazků, budete pojišťovnou zajištěni.

Finanční způsobilost dopravce je ze zákona nutné pravidelně dokládat a ve chvíli, kdy tato nebude doložena, hrozí danému subjektu vysoké sankce a případně i odebrání samotné koncese, což v praxi znamená ukončení podnikání. Proto se vyplatí si tuto povinnosti ohlídat, abyste se nedostali do nějaké tíživé situace. Finanční způsobilost dopravce je nutné dokládat příslušnému dopravnímu úřadu v určených termínech, a to jedenkrát ročně.

Jak se prokazuje finanční způsobilost dopravce?

Finanční způsobilost je nutné prokázat na základě § 4a zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě. Firma či podnikatel ji prokazují především obchodním majetkem, objemem finančních prostředků a provozním kapitálem. Rovněž nesmíme zapomenout ani na finanční rezervu pro zajištění provozu, a to alespoň na 12 měsíců, jež je velmi důležitá pro rozhodnutí o finanční způsobilosti. Prokázání finanční způsobilosti může být mnohdy velmi obtížné, jelikož jsou požadavky poměrně vysoké a drobnější podnikatelé nemusí mít dostatek finančních prostředků na pokrytí požadovaných částek. Lze však také využít alternativní způsob prokázání finanční způsobilosti. Tím je možnost uzavření pojištění či ručení. Taková pojištění jsou nastavena tak, aby pokryla zákonem požadovanou částku v případě, kdy dopravce nebude schopen dostát svých závazků.

pojištění odpovědnosti dopravce

Finanční způsobilost je nutné udržovat a prokazovat po celou dobu provozování dopravy

Mnohým z nás může v hlavě vyvstat otázka, zda je nutné finanční způsobilost k provozování dopravy dokládat pouze při vzniku koncese nebo i dlouhodobě. Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá. Dopravce musí být finanční způsobilý po celou dobu provozování dopravy. Příslušný dopravní úřad samozřejmě finanční způsobilost hlídá. Každý, kdo provozuje silniční dopravu, a to ať už vnitrostátní či mezinárodní, musí jednou za rok doložit svou finanční způsobilost. Pokud tak neučiní hrozí mu odebrání koncese, protože nesplnil základní zákonem požadovanou podmínku.

Prokázání finanční způsobilosti lze vyřešit i jiným způsobem

Nemáte dostatek finančních prostředků pro prokázání finanční způsobilosti? Nemusí to být extrémní problém, pokud si uzavřete pojištění či smlouvu o ručení. Uzavření smlouvy s pojišťovnou samozřejmě představuje mnohonásobně rychlejší, a především levnější variantu prokázání způsobilosti. Po uzavření pojištění či smlouvy o ručení stačí příslušnému dopravnímu úřadu doložit pouze potvrzení o pojištění a vše je hotovo. Dá se tedy říci, že uzavření pojištění představuje velmi vhodnou volbu pro každý subjekt podnikající v oblasti silniční dopravy. Uzavření pojištění působí samozřejmě i důvěryhodněji na potencionální klienty, kteří získají jistotu v případě, kdy by se dopravce dostal do finanční nezpůsobilosti.

Vhodně zvolené pojištění pokryje závazky dopravce

Pojištění finanční způsobilosti dopravce kryje neschopnost dostát svým finančním závazkům. Pojistné je samozřejmě vypláceno oprávněným osobám, kterým vznikla újma, a to do maximální výše, jež je uvedena v konkrétní smlouvě, a to za předpokladu, že daný dopravce není schopen splnit svůj závazek být finančně způsobilý.

Které pojišťovny nabízejí pojištění finanční způsobilosti dopravce?

Na českém trhu samozřejmě nalezneme bohaté spektrum pojišťoven, které se specializují na určitá odvětví. Z toho důvodu si každý dopravce může vybrat tu nejvhodnější pojišťovnu, která splní jeho očekávání a požadavky. Smlouvy mohou být poměrně variabilní a řeší se velmi individuálně. Základní požadavky jsou však vždy stejné, proto je pojištění ve většině případů nastaveno tak, aby odpovídalo platným právním předpisům a pokrylo zákonem požadované částky finanční způsobilosti. K těmto typům pojištění nabízejí pojišťovny i různá další pojištění, která se mohou pro podnikatele či firmy stát vhodnou volbou.

Jak se orientovat v nabídce pojištění a kterou pojišťovnu zvolit?

Výběr vhodné pojišťovny, s níž dopravce uzavře smlouvu o ručení či pojištění může být poměrně složitý. Především vždy záleží na konkrétních požadavcích a nárocích daného subjektu. Zajímat by nás měla především výše pojistného a poskytované krytí či záruka. Nesmíme zapomenout ani na pečlivé prostudování všeobecných obchodních podmínek, které nám mohou také poskytnout dostatek informací. Vhodnou volbu může představovat i prostudování dostupných recenzí od klientů. Uzavřené pojištění by mělo být výhodné především pro vás či vaše klienty/uživatele.

Jaká je výše požadované finanční způsobilosti dopravce?

V roce 2018 je finanční způsobilost dopravce nastavena tak, že je požadována částka ve výši 233.955,- Kč za první vozidlo a částka 129.975,- Kč za každé další vozidlo, jež je provozováno v odvětví silniční dopravy. Může se jednat např. o autobus, tahač, nákladní automobil apod. Výše jednotlivých částek se každý rok mění v závislosti na kurzu eura tak, aby odpovídala požadavkům EU.

Finanční náročnost pojištění

V nabídkách pojišťoven nalezneme různé nabídky pojištění finanční odpovědnosti dopravce. Většina těchto pojištění se pohybuje okolo 3.000,- Kč v případě užívání jednoho vozidla či okolo 5.000,- Kč v případě užívání dvou vozidel. Výše pojištění se tedy odvíjí od počtu využívaných vozidel. Pojistné se platí jednorázově na celou dobu platnosti pojištění.

Nevíte si rady s výběrem vhodného pojištění? Může pomoci online srovnávač

Pomoci vám může on-line srovnávač, jež vám nabídne několik vhodných řešení, která si můžete vzájemně porovnat či si projít nabídky jednotlivě. Pokud i tak budete tápat v nabídce, můžete se také obrátit na nějakého odborníka z oboru pojišťovnictví, který vám pomůže nalézt co možná nejvýhodnější řešení, které příliš nezatíží váš rozpočet, ale zároveň vám poskytne potřebnou ochranu.

Proč je srovnání pojištění vhodné a výhodné?

Působí na vás množství nabídek chaoticky a nevíte, která je pro vás ta nejvýhodnější? Pak neexistuje vhodnější řešení než využít online kalkulátor. Během několika vteřin po zadání konkrétních parametrů se vám na monitoru či displeji zobrazí dostupné nabídky pojištění. Nemusíte se strachovat, práce s on-line srovnávačem pojištění je velmi snadná a rychlá. Nevěříte? Vyzkoušejte online srovnávač pojištění finanční odpovědnosti dopravce a přesvědčte se na vlastní kůži. Uzavření pojistné smlouvy nikdy nebylo rychlejší a výhodnější než právě nyní. Navíc můžete díky online srovnání či online uzavření pojistné smlouvy ušetřit.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}