.st0{fill:#FFFFFF;}

Základ, Jistota, Jubileum. Které pojištění domácnosti a odpovědnosti od Slavia pojišťovny vybrat? 

 2 září, 2023

Jana Vochková

Ohodnotit

Pojištění domácnosti: Která varianta je pro vás ta pravá?

Svůj domov si chránit před nečekanými událostmi je pro mě důležité. A právě proto jsem se rozhodl podívat se na nabídku pojištění od Slavia pojišťovny. Slibují komplexní ochranu domácnosti a nemovitosti, a to včetně škod způsobených požárem, výbuchem, nepříznivými povětrnostními podmínkami a mnoha dalšími riziky.

Když jsem se ponořil do detailů, zjistil jsem, že nabízejí tři varianty pojištění: Základ, Jistota a Jubileum. Každá z těchto variant má své vlastní parametry a pokrytí. Rozhodl jsem se tedy provést podrobné srovnání, abych zjistil, která varianta by pro mě byla ta nejvhodnější.

Základní Pojištění: První varianta, Základ, pokrývá rizika jako požáry, výbuchy, blesky, kouř, vichřice a krupobití. Také se zde zmiňují nárazy aut nebo letadel, pády stromů a další incidenty. Volitelně lze připojit pojištění proti povodním a záplavám. K tomu je zde ještě telefonická asistence zdarma a dokonce i pomoc v případě problémů s IT a elektronikou. To vše za překvapivě výhodnou cenu.

Varianta Jistota: Druhá možnost, Jistota, rozšiřuje pokrytí o další rizika, jako je přepětí, náraz vozidla, krádeže vloupáním, vandalismus a další. Tato varianta také zahrnuje technickou asistenci, která mě ujistila, že v případě potíží s elektrospotřebiči nebo jinými technickými zařízeními budu mít rychlou pomoc a servis po ruce.

Varianta Jubileum: Poslední možnost, Jubileum, je vrcholem ochrany. Kromě všeho, co nabízí Jistota, tato varianta chrání i před atmosférickými srážkami, únikem vody, vandalismem a dalšími nebezpečími. Navíc zahrnuje i právní konzultace a názory druhého lékaře.

S ohledem na mé potřeby a přání jsem se rozhodl provést důkladné srovnání cen a možností těchto variant. Rozhodně si chci být jistý, že si vyberu to nejlepší pro svou domácnost. Zároveň plánuji provést porovnání s nabídkami od jiných bank a pojišťoven, abych měl jasný obraz o všech možnostech.

V další fázi hodlám využít kalkulátor pojištění od epojisteni.cz, který mi pomůže ještě lépe zhodnotit možnosti a možná i ušetřit na pojištění. Pro vytvoření nabídek pojišťoven můžu využít například epojisteni.cz. A tak se budu cítit mnohem bezpečněji, vědě že jsem udělal vše pro ochranu svého domova a majetku.

Proti kterým pojistným nebezpečím lze pojištění sjednat?

Základní Pojištění:

Varianta Základ se zaměřuje na klíčová rizika, která mohou ohrozit bezpečnost a hodnotu mé domácnosti. Tato varianta kryje požáry a výbuchy, ať už jsou způsobeny jakýmkoli způsobem. Dokáže chránit před následky blesků, které mohou způsobit poškození elektroniky a elektrických zařízení. Vichřice a krupobití, jež jsou někdy nevyzpytatelné, jsou také součástí ochrany.

Pojištění Základ rovněž zahrnuje krytí pro situace, kdy dojde k nárazu auta nebo dokonce letadla do domu. Pády stromů a jiných předmětů jsou také v základním balíčku. A co ještě více, pokrývá i odcizení, takže pokud by došlo k nečekané krádeži, budu mít náhradu za odcizené věci.

Je možné připojit dodatečnou ochranu proti povodním a záplavám, což je v mnoha oblastech zásadní. Telefonická asistence zdarma mě ujistila, že nejsem sám, když se potýkám s potížemi. A to ještě není všechno – pomoc s IT a elektro spotřebiči mi dává větší jistotu, že v případě problémů budu rychleji zpět v provozu.

Varianta Jistota:

Jistota je varianta, která rozšiřuje krytí o další rizika, která by mohla vzniknout nejen živlem, ale i technickými závadami nebo lidskými zásahy. Kromě všeho, co nabízí Základ, tato varianta chrání před přepětím a podpětím, což je v dnešní době s mnoha elektronickými zařízeními značně důležité. Nadzvuková vlna a mráz jsou také zahrnuty, což je užitečné zejména v oblastech s náročnými klimatickými podmínkami.

Jistota rovněž pokrývá krádeže vloupáním a krádeže vůbec, což zahrnuje i rozbití skel. Tato varianta také nabízí krytí proti vandalismu, což je užitečné zejména v oblastech s vyšší mírou nelegálních činností. Navíc lze v rámci této varianty získat pomoc s technickými problémy, což může být velmi cenné, pokud se vyskytnou potíže se zařízeními domácnosti.

Varianta Jubileum:

Pokud hledám maximální pokrytí, varianta Jubileum je tou pravou volbou. Tato varianta rozšiřuje krytí o další nebezpečí, včetně atmosférických srážek a různých typů úniku vody. To může být zásadní v případě, že se vyskytnou problémy s vodovodními nebo kanalizačními systémy.

Jubileum také chrání před vandalismem a dokonce i před poškozením zateplení fasády zvířaty. Možnost pojištění proti poškození plotu zvěří a technické poruchy je také součástí tohoto balíčku. Tato varianta je vhodná pro ty, kteří chtějí mít opravdu kompletní ochranu svého domova.

Které události pojištění nechrání?

Základní Pojištění:

Přestože varianta Základ poskytuje širokou ochranu proti různým rizikům, existují i situace, které toto pojištění nepokrývá. Například škody způsobené povodněmi a záplavami nejsou automaticky v rámci tohoto balíčku zahrnuty. Dalším prvkem, který Základní Pojištění nezahrnuje, je ochrana proti vandalismu, pokud není připojena volitelná pojistka. Totéž platí pro poškození plotu zvěří.

Varianta Jistota:

Navzdory širokému krytí má i varianta Jistota určité výluky. Například nezahrnuje škody způsobené atmosférickými srážkami, jako jsou déšť a sníh. Kromě toho nemusí být kryty škody způsobené únikem vody z akvária, a to i přes rozšíření ochrany o vodu. Poškození zateplení fasády zvířaty není v rámci této varianty automaticky pokryto, pokud není připojena příslušná pojistka.

Varianta Jubileum:

I když je varianta Jubileum značně rozšířená v ochraně, existují některé situace, na které se pojištění nevztahuje. K tomuto balíčku připojená pojistka proti poškození plotu zvěří může pokrýt určité situace, ale i tak nejsou všechny možnosti zahrnuty. Ochrana například nepokrývá škody způsobené nárazem vozidla nebo stromu na plot, pokud není příslušná pojistka sjednána.

Srovnání pojištění domácnosti 

Porovnání Variant Pojištění Domácnosti od Slavia Pojišťovny

Slavia Pojištění Domácnosti nabízí tři různé varianty, které se liší v rozsahu ochrany a pojistných limitech. Zde je přehled toho, co každá varianta chrání:

Základní Pojištění:

 • Pojištění Základní Živelní Ochrany: Kryje škody způsobené živly, stejně jako Slavia Pojištění Nemovitosti Základ.
 • Náklady na Náhradní Ubytování: Poskytuje finanční pomoc, pokud je vaše domácnost vlivem pojistné události neobyvatelná.
 • Pojištění Stavebních Součástí: Pokrývá škody na stavebních prvcích jako jsou dveře, okna apod.
 • Pojištění Cenností: Ochrana pro cenné předměty, jako jsou šperky, bankovky nebo mince.
 • Pojištění Nebytových Prostorů: Pokrývá škody na nebytových prostorách jako jsou sklepy, komory nebo garáže.
 • Asistenční Služby Základ: Poskytuje podporu v krizových situacích, stejně jako Slavia Pojištění Nemovitosti Základ.

Varianta Jistota:

 • Obsahuje všechny prvky Základního Pojištění, ale s vyššími pojistnými limity.
 • Rozšířené Pojištění Živelní Ochrany: Zahrnuje další živelní rizika, jako je přepětí, nadzvuková vlna, mraz, tíha sněhu, náklady na odstranění vodovodních škod.
 • Pojištění Ochrany Majetku: Pokrývá krádeže vloupáním, nárazy vozidla, rozbití skla a další rizika.
 • Pojištění Protí Povodni a Záplavě: Zajistí ochranu v případě povodní a záplav.
 • Další Možnosti Pojištění: Včetně pojištění peněz, domácích zvířat, elektroniky od zaměstnavatele.
 • Možnost Rozšíření O Pojištění Vandalismu: Ochrana proti vandalismu a dalším rizikům.

Varianta Jubileum:

 • Obsahuje všechny prvky Jistoty, ale s ještě vyššími pojistnými limity.
 • Rozšířená Pojištění Živelní Ochrany: S vyššími pojistnými limity pro různá rizika.
 • Rozšířené Pojištění Ochrany Majetku: S většími pojistnými limity a širším pokrytím.
 • Další Možnosti Pojištění: Stejné jako u Jistoty, ale s vyššími limity.

Při výběru správné varianty je důležité zvážit hodnotu vašeho majetku, živelní rizika ve vaší lokalitě a specifické potřeby vaší domácnosti. Důležité je si uvědomit, že nejlevnější pojištění nemusí automaticky být nejvhodnější volbou, a je dobré se zaměřit na pokrytí a pojistné limity, které odpovídají vašim potřebám.

Pojištění odpovědnosti

Slavia Pojištění nabízí dvě různé kategorie pojištění odpovědnosti, které zahrnují různé aspekty:

Pojištění Odpovědnosti z Běžného Občanského Života:

 • Základní Varianta: Ochrana pro škody na zdraví, majetku a finanční ztrátě spojené s běžným životem. Zahrnuje například i škody způsobené vedením domácnosti, rekreačními sporty, cyklistikou, provozem nemotorových vozidel a dalšími běžnými aktivitami.
 • Varianta Jistota: Kromě toho, co obsahuje Základní varianta, zahrnuje také pojištění regresu zdravotní pojišťovny a pojištění chovu domácích a drobných hospodářských zvířat.
 • Varianta Jubileum: Kromě obsahu Jistoty, zahrnuje také pojištění hospodářských zvířat, jako jsou krávy nebo koně.

Poznámka: Ke všem třem variantám můžete přikoupit pojištění škody na pronajaté budově.

Pojištění Odpovědnosti z Vlastnictví Nemovitosti:

 • Základní Varianta: Ochrana spojená s vlastnictvím trvale obývaného rodinného domu, bytu, pozemku a vedlejších staveb. Tato varianta například kryje škody, které může způsobit uvolněná taška ze střechy na zaparkované auto.
 • Varianta Jistota: Zahrnuje pojištění týkající se vlastnictví rekreačně obývaného objektu, jako je například chata.
 • Varianta Jubileum: Obsahuje pojištění týkající se vlastnictví trvale obývaného rodinného domu, bytu, pozemku a vedlejších staveb a také pojištění regresu zdravotní pojišťovny. Můžete také přikoupit pojištění týkající se vlastnictví rekreačně obývaného objektu.

Při výběru mezi těmito kategoriemi je důležité zvážit, zda se jedná o ochranu před riziky spojenými s běžným životem nebo s vlastnictvím nemovitosti. Taktéž je klíčové vybrat variantu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám a situaci.

Nabídku pojištění Slavia Pojištění nemovitosti a odpovědnosti naleznete na ePojisteni.cz, kde můžete využít jednoduchého a rychlého porovnání různých variant. Srovnání vám umožní přesně zjistit rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami a jejich nabídkami, abyste mohli vybrat ta nejlepší pojištění pro váš domov a majetek.

Na ePojisteni.cz najdete detailní informace o různých variantách pojištění od Slavia Pojištění, včetně variant Základ, Jistota a Jubileum. Můžete si snadno ověřit, jaké rizika každá varianta kryje a jaké jsou jejich limity. Dále můžete porovnat ceny a možnosti těchto variant pomocí srozumitelných tabulek, které vám umožní rychlé rozhodnutí na základě vašich individuálních potřeb.

Pro vytvoření nabídek pojišťoven můžete využít právě ePojisteni.cz, kde získáte komplexní přehled o dostupných možnostech. Jednoduše si vyberte ty parametry, které jsou pro vás důležité, a ePojisteni.cz vám během okamžiku zobrazí seznam pojišťoven s cenami a krytím. Tímto způsobem můžete snadno porovnat různé nabídky a zvolit tu nejvýhodnější pro vás.

Nechejte ePojisteni.cz pomoci vám najít optimální zabezpečení pro váš domov, majetek a odpovědnost.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}