.st0{fill:#FFFFFF;}

Prima vs. Komfort. Které pojištění domů a bytů od Kooperativy zvolit? 

 30 srpna, 2023

Jana Vochková

Ohodnotit

Pojištění nemovitosti vám může ušetřit řadu starostí. Jaké parametry nabízí pojistka od společnosti Kooperativa?

K čemu slouží pojištění majetku

Pojištění majetku patří do kategorie pojištění neživotního. Jako pojištění majetku označujeme konkrétně takové pojištění, které zahrnuje krytí rizik, jejichž realizací dochází ke škodám na majetku nebo v souvislosti s těmito škodami.

Patří sem následující spektra rizik:

 • rizika přímých věcných škod (rizika živelných pohrom, riziko havárie, rizika odcizení a vandalství atd.)
 • rizika finančních ztrát (rizika přerušení provozu, rizika úvěrová)

Nejběžněji se do tohoto typu pojištění řadí:

 • pojištění domácnosti
 • pojištění samotné budovy
 • havarijní pojištění 

Na co je pojištění domu?

Pojištěním domu se rozumí pojištění bytové jednotky nebo rodinného domu a souvisejícího vybavení. Rozdělit lze tento typ pojistky na:

 • pojištění nemovitosti
 • pojištění domácnosti

K čemu slouží pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti se vztahuje na poškození nemovitosti samotné, a to vlivem živlu, působením vody, zloděje či vandala, ale také zvířat. Vztahuje se tak primárně na její pevné součásti. To zpravidla zahrnuje položky jako okna, podlahy, dveřní zárubně, radiátory, sprchový kout, plynový kotel či bojler, obklady v koupelně nebo zateplovací materiály ve stropech či podlahách.

K čemu slouží pojištění domácností

V rámci pojištění domácnosti je pojištěno vybavení. Jednoduchá pomůcka, která pomáhá rozlišit rozdíl mezi oběma typy pojištění, zní, že si máme představit, že se dům nebo byt obrátí vzhůru nohama. Co vypadne, to je oním vybavením a nejde o pevnou součást nemovitosti. To, co zůstane, se za část nemovitosti považuje a patří do pojištění domácnosti. Tato pojistka tak zahrnuje třeba elektrospotřebiče, koberce, svítidla nebo věci osobní potřeby.

Pozor: Existují i položky, které jsou sporné a záleží tak primárně na pojišťovně, kam je bude řadit. Je proto potřeba si důsledně přečíst smluvní podmínky. To jsou hlavně kuchyňské linky, vestavěné spotřebiče, vestavěný nábytek nebo například závěsné skříňky. Teoreticky se všechny tyto součásti dají zařadit jak do pojištění nemovitosti, tak do pojištění domácnosti.

Pojištění domu od Kooperativy

V tomto případě se jedná o klasické pojištění nemovitosti. Pojistit lze touto formou rodinný dům či byt. A to včetně nemovitosti rozestavěné nebo v rekonstrukci. Samostatně se však, pozor, pojišťují rekreační objekty (chaty, chalupy) nebo domy bytové.

Pojistit lze samotnou nemovitost, ale i vše, co k ní náleží. A to četně tzv. vedlejších objektů na pozemku, jako je garáž, plot, kůlna, bazén apod. Zahrnout do pojištění je možné i movité předměty v podobě stavebního materiálu a předmětů sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě pojištěného domu.

Základem této pojistky je primárně krytí škod vzniklých přírodními živly. Stejně tak sem patří i hrozby vodovodní. Pojistka v případě potřeby platí kompletní opravu. A svými parametry tak odpovídá, jak Kooperativa oficiálně uvádí, také pro zajištění hypotečního úvěru.

Co patří do pojištění nemovitosti podle Kooperativy:

 • hlavní budova (obvodové zdi, nebytový prostor a podíl na společných částech domu, okna, dveře, podlahy)
 • vedlejší objekty (chodník, plot, garáž, bazén atd.)
 • veškeré instalace a přípojky
 • vestavěná kuchyňská linka vč. spotřebičů
 • zabezpečovací systém
 • klimatizace
 • bojler
 • solární panely

Asistenční služby

Součástí pojistky jsou i asistenční služby. Jejich prostřednictvím můžete vyřešit drobné nehody, jako jsou zabouchnuté dveře nebo prasklé trubky. A to do limitu až do 10 000 Kč.

A to ovšem, pozor, ve vyšší verzi KOMFORT. Varianta PRIMA nabízí limit pouze 5 000 Kč. Ostraha pojištěného majetku je ve variantě PRIMA také s limitem nižším o polovinu než v dražší verzi. Nastaven je na celkem 10 000 Kč.

Deratizace, pozáruční oprava spotřebičů a dezinsekce, odchyt včelích rojů, likvidace vosích a sršních hnízd jsou pokryty pouze ve zprostředkované formě. Asistence pro případ stěhování pak není v levnější verzi pojistky zahrnuta vůbec.

Asistenci si lze sjednat jako doplňkové služby k:

 • pojištění rodinného domu
 • pojištění bytového domu
 • pojištění chaty a chalupy
 • pojištění domácnosti
 • pojištění bytu

Jak je to se spoluúčastí?

Spoluúčast je nepovinnou součástí pojištění, pojistka se dá sjednat také bez ní. Jde o sumu, kterou si klient při případné škodě hradí sám. Výše spoluúčasti se sjednává při sjednávání pojistné smlouvy.

Vyšší spoluúčast vám může zlevnit cenu pojištění, a to následovně:

 • 0 Kč (15% přirážka)
 • 1 000 Kč základní spoluúčast
 • 3 000 Kč (10% sleva)
 • 5 000 Kč (15% sleva)
 • 10 000 Kč (20% sleva)

Pro pojištění povodně a záplavy platí spoluúčast 1 %, minimálně však 10 000 Kč. Dále také je v pravidlech Kooperativy stanoveno, že pokud byly předměty, na něž se vztahuje pojistka, v době pojistné události chráněny IoT produktem (chytrá čidla) určeným k ochraně proti pojistnému nebezpečí, které bylo právě příčinou vzniku pojistné události, spoluúčast odečtena nebude. Výše uvedené ustanovení nicméně neplatí pro povodeň nebo záplavu.

Prima vs Komfort. Které pojištění domů a bytů od Kooperativy zvolit?

Jaké jsou další možné slevy:

 • sjednání pojistky již v průběhu stavby: 25 %
 • bezeškodní průběh: až 20 %
 • roční frekvence placení: 5 %
 • držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 20 %
 • pojistná částka nemovitosti nad 10 000 000 Kč (ne ve výstavbě): 15–25 %

Jak vysokou částku vlastně v případě škody dostanu

Kooperativa má, podobně jako jiné pojišťovny, svůj systém oceňování škod. Přímo v pojistných podmínkách k tomuto pojištění tak uvádí, že se pouze u některých předmětů dostanete na původní sumu.

Jinde ale musíte počítat s pevně nastavenými limity. V případě cenných předmětů tak dává smysl navýšení jednotlivé pojistné limity navýšit. Pojišťovna garantuje, že částky odpovídají aktuální ekonomické realitě a nemusíte se tak obávat toho, že by byly cíleně stanoveny níže, než by bylo adekvátní.

Hlášení škody je velmi jednoduché. Vše probíhá online. Zároveň máte možnost přes internet také sledovat, v jaké fázi se právě celá událost nachází.

Modelový příklad pro pojištění domu:

Pro zjednodušení našeho modelového příkladu počítejme pouze sklep o výměře 80 m2 a uvažujme, že majitelé této nemovitosti nemají garáž ani pergolu, které bychom do celkové zastavěné plochy museli zahrnout rovněž.

Kalkulujeme s obytnou plochou nemovitosti 120 m2. Pojistná hodnota domácnosti se počítá podle minimální hodnoty za 1 m2, která činí 4 500 Kč, k níž je nutné připočítat nadstandardní vybavení domácnosti. V tomto případě vypočítala pojišťovna pojistnou hodnotu vzhledem k výměře nemovitosti na 660 000 Kč.

Dále počítáme s tím, že nemovitost se nachází ve Středočeském kraji, na menším okresním městě s 30 000 obyvateli. Její hlavní konstrukční prvky nejsou poškozeny a nemovitost je trvale obývána. Pojistné budeme platit vždy ročně a spoluúčast akceptujeme ve výši 1 000 Kč.

varianta KOMFORT:varianta PRIMA:
8 476 Kč za rok10 595 Kč za rok

Verdikt, co se vyplatí více?

Jak objasňuje dále Kooperativa prostřednictvím svého webu, Varianta PRIMA zahrnuje nejčastější nebezpečí, zatímco varianta KOMFORT pojistku rozšiřuje o další pojistná rizika, má vyšší limity plnění a širší asistence.

Která rizika zahrnuje varianta KOMFORT:

 • živelné nebezpečí včetně vodovodních nebezpečí
 • skla a sanita „all risks“
 • náklady na náhradní ubytování
 • krádež, loupež
 • vandalismus
 • přepětí, podpětí, zkrat
 • zatečení atmosférických srážek
 • aerodynamický třesk
 • mechanická poškození zateplení budovy zvířetem
 • mechanická poškození oplocení zvěří
 • únik vody v důsledku pojistné události (vodné, stočné)
 • havárie rozvodů „all risks“
 • škoda při stavebně-montážních pracích
 • úklid a úprava pozemku po živelní události
 • benefit OBNOVA – pro případ velké škody

Která rizika zahrnuje varianta PRIMA:

 • živelné nebezpečí včetně vodovodních nebezpečí
 • skla a sanita „all risks“
 • náklady na náhradní ubytování
 • krádež, loupež
 • vandalismus

Obecně tak lze říci, že především záleží, zda ve své nemovitosti předpokládáte výše zmíněná rizika. Pokud například bydlíte na kopci a poblíž vašeho domu není řeka nebo jiný vodní zdroj hrozící rozlitím, zřejmě pro vás toto riziko relevantní nebude. Pokud se spokojíte se základním krytím a nevyžadujete ani pokročilou asistenci, stačí vám levnější verze pojištění.

Můžu si připojistit u Kooperativy domácnost?

Ano, dokonce se to doporučuje. Pokud si totiž sjednáte obě pojistky najednou, můžete na pojištění ušetřit. Sleva činí až 10 %.

V případě, že budete mít zájem si u Kooperativy pojistit také domácnost, můžete počítat s tím, že vás pojistka opět chrání před poškozením živlem, případně před krádeží, ale také před vodovodní škodou.

Pojištění se vztahuje na nábytek, elektroniku, ale i oblečení nebo vaše cennosti. Pojištěny budou i další předměty, jako jsou kola nebo lyže ve sklepě.

Co patří do pojištění domácnosti podle Kooperativy:

 • nábytek
 • oblečení a obuv
 • vybavení na sport
 • nezabudované spotřebiče
 • elektronika
 • zahradní technika, nářadí
 • věci zvláštní hodnoty (vč. cenností)
 • knihy, nosiče dat
 • hračky

Také v tomto případě si můžete vybrat z pokročilé varianty KOMFORT, která nabízí rozsáhlé krytí. Kromě toho si můžete zvolit i další připojištění. Připojistit se především navíc můžete i vůči škodám, které potenciálně způsobíte vy sami svému okolí.

Výběr dostupných připojištění zahrnuje proto konkrétně:

 • běžná odpovědnost
 • odpovědnost z vlastnictví
 • elektrozařízení
 • další vybrané věci
 • hřbitovní stavby
 • ztráta nájemného
 • rostliny a porosty

Co se týče ceny, ta vás už v zásadě tolik nezatíží. Pojištění domácnosti vychází v průměru, jak přímo uvádí Kooperativa, pouze 150 Kč měsíčně. Do kalkulace se pak promítá hned několik faktorů. Těmi nejdůležitějšími jsou velikost vaší domácnosti, místo, kde bydlíte a vybavení, které doma máte. Rozdíl mezi variantou PRIMA a KOMFORT je taktéž zanedbatelný, bývá v řádu desetikorun měsíčně. Zejména pokud máte doma věci cennější, v tomto případě kvůli ceně příliš s dražší variantou pojistky váhat nemusíte.

Jaké další nabídky na současném trhu najdeme?

Jak si stojí Kooperativa v porovnání s ostatními tuzemskými pojišťovnami? Obecně lze říct, že průměrná pojistka na nemovitost pak je okolo 2 500 až 4 000 Kč ročně. Vždy je tak potřeba si přesně porovnat parametry jednotlivých pojistek.

V Česku momentálně vedle Kooperativy poskytuje tento typ pojištění na dvě desítky pojišťoven. Je tak poměrně složité si všechny informace projít. A přestože každá pojišťovna na svém webu má i kalkulátor, který dokáže spočítat cenu pojištění, je to samozřejmě vzhledem k množství poskytovatelů i zdlouhavé.

Orientačně se ceny u vybraných poskytovatelů při stejných parametrech popsaných v modelovém příkladě výše, pohybují následovně:

 • Maxima – 4 824 Kč
 • Direct – 4 920 Kč
 • Slavia – 5 084 Kč
 • ČPP – 5 308 Kč
 • ČSOB – 6 993 Kč

Vždy je ale potřeba kalkulovat cenu na konkrétní podmínky a toto srovnání je čistě orientační. Proto si můžete požadované informace porovnat mnohem jednodušeji: Prostřednictvím kalkulačky ePojištění.cz, která byla navržena právě s cílem jednoduchého a rychlého srovnání nabídek pojištění na českém trhu.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}