.st0{fill:#FFFFFF;}

Pojištění majetku na rok 2025 

 7 února, 2024

sarka

5/5

Říká se, že ty nejlepší věci jsou v životě zadarmo. Což je sice nepochybně pravda, ale kromě takových potřebujeme ke spokojené existenci i rozličný movitý a nemovitý majetek, který zadarmo rozhodně nedostaneme. A protože nás jeho pořízení a údržba stojí mnoho peněz, času a energie, snažíme se jej všemi dostupnými způsoby chránit – před poškozením, zničením nebo třeba ukradením. Instalujeme bezpečnostní dveře a zámky, kamerové systémy, provádíme pravidelné revize stavu rozvodů, při pohybu na veřejnosti bedlivě střežíme své osobní cennosti apod.

V životě každého z nás mohou bohužel ale (často zcela náhle) nastat i události, před kterými nás žádná běžně dostupná prevence  uchránit nedokáže – prudké bouře a vichřice, loupežná přepadení, požáry, prasklé potrubí nebo třeba řádění sprejerů či jiných vandalů. 

Není pochopitelně v našich silách vzniku podobných katastrof zabránit, nicméně zařídit, aby pro nás náprava jejich následků neznamenala finanční pohromu, můžeme. Dokonce velmi rychle a jednoduše – díky pojištění majetku.

Pojištění majetku je zaštiťující označení pro skupinu pojistek, které poskytují ochranu majetku pro případ jeho poškození, odcizení nebo zničení. 

V nabídce českých pojišťoven obvykle zahrnuje pojištění majetku tři základní složky:

 • pojištění nemovitosti (domu, bytu, rekreační stavby…)
 • pojištění domácnosti (osobního majetku)
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v běžném (občanském) životě

Kromě uzavření každé z výše uvedených pojistek samostatně bývá také možno sjednat výhodnější balíček kombinující dvě nebo tři z nich v jedné pojistné smlouvě. 

pojištění majetku na rok 2025

Pojištění majetku je České republice uzavíráno na dobrovolné bázi, v letošním roce jeho sjednání neukládá žádná zákonná povinnost a ani výhled pro rok 2025 zatím nenaznačuje v tomto směru žádné změny. Nicméně pokud svou nemovitost financujeme prostřednictvím hypotečního úvěru, bývá uzavření pojištění majetku podmínkou pro získání půjčky. 

Když jsem se sama stala majitelkou rodinného domku, nad jeho pojištěním jsem vůbec neváhala. Raději vynaložím pravidelně každý rok malou sumu peněz, než abych musela v případě havárií či živelných pohrom hradit z vlastní kapsy astronomické částky za pořízení nového bydlení a zařízení. Díky pojištění majetku bych potřebné prostředky jednoduše obdržela od své pojišťovny.

Otázku pojištění majetku neřeší samozřejmě pouze osoby, které nemovitosti vlastní, ale i lidé žijící v pronájmu. Jistě i oni ocení úhradu od pojišťovny případě, kdy nedopatřením vytopí sousedy, poškodí nechtěně vybavení bytu, nebo když jejich domov navštíví v době dovolené zloději.

Coby majitelka dvou psů a současně matka malých dětí jsem v době, kdy jsem žila v nájemním bytě, považovala uzavření pojištění majetku za naprosto samozřejmé. Riziko, že dojde k poškození zařízení bytu, bylo v našem případě pochopitelně poměrně vysoké – a pojištění majetku pokrývá právě i škody způsobené neúmyslně dětmi či domácimi mazlíčky.

Pojištění nemovitosti a domácnosti

Tyto dva produkty spadající do kategorie pojištění majetku lidé často zaměňují nebo se mylně domnívají, že pojištění domácnosti je určeno pro majitele bytových jednotek a pojištění nemovitosti pro vlastníky domů. Ve skutečnosti je možné (a dokonce velmi vhodné) uzavřít pro oba zmíněné typy nemovitostí obě pojistky, každá se totiž vztahuje k jiným objektům a chrání před jinými riziky. 

Pojištění nemovitostí 

Toto pojištění slouží k ochraně samotné nemovitosti a jejích neoddělitelných stavebních součástí (např. stropů, stěn, podlahových krytin) před škodami způsobenými mj.:

 • vichřicí
 • úderem blesku
 • požárem
 • zemětřesením
 • pádem stromu
 • pádem letadla
 • tíhou sněhu
 • vandalismem
 • krádežemi

Typicky je pojištění uzavíráno pro byty a rodinné domy, ale lze jej sjednat třeba i pro samostatně stojící garáže nebo chaty a chalupy. Právě pro majitele rekreačních objektů by se uzavření pojistky mělo stát samozřejmostí – vzhledem k tomu, že tyto stavby bývají velkou část roku opuštěné, mohou se snadno stát terčem zlodějů či vandalů. Pojištění lze sjednat  i pro nemovitost, která je teprve ve výstavbě.

Pokud pojišťujeme rodinný dům, ochrana se kromě hlavní nemovitosti vztahuje i na samostatné stavby stojící na stejném pozemku, jako např. kůlny, zahradní domky nebo bazény.

K pojištění nemovitosti jako takové lze navíc uzavřít ještě pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti – např. pro případy, kdy kolemjdoucím způsobí škodu či zranění pád sněhu z naší střechy.

Pojištění domácnosti

Domácností se pro účely pojištění majetku nerozumí dům nebo byt jako takový, ale soubor movitého majetku, jenž patří lidem, kteří tuto domácnost (ať už se jedná o rodinný domek či bytovou jednotku) užívají.

Pojišťovaný majetek zahrnuje mimo jiné:

 • kuchyňskou linku
 • domácí spotřebiče (i vestavěné)
 • nábytek
 • sportovní vybavení
 • jízdní kola
 • koloběžky
 • oblečení
 • knihy
 • hudební nástroje
 • kočárky
 • zahradní techniku
 • invalidní vozíky

Věci mimořádné hodnoty, jako např. cenná umělecká díla se pojišťují vždy individuálně, popř. je na ně v rámci pojistky nastaven zvláštní limit.

Škála rizik pokrytých pojištěním domácnosti se liší v závislosti na nabídce konkrétní pojišťovny, ale typicky pojistka poskytuje ochranu pro případy:

 • požáru
 • vandalismu
 • odcizení
 • vodovodních škod
 • přepětí v síti a zkratů
 • vichřice
 • úderu blesku

V případě, že některá ze škodních událostí uvedených v pojistné smlouvě nastane, obdržíme od pojišťovny bez zbytečného prodlení prostředky na pořízení nového majetku a vybavení bytu. Některá pojištění domácnosti zahrnují i nadstadardní asistenční služby (např. okamžitou pomoc zámečníka, instalatéra, elektrikáře a cyklo asistenci při drobných nehodách a komplikacích na cestách) či proplacení náhradního ubytování pro případy, kdy se domácnost stane neobyvatelnou.

pojištění majetku na rok 2025

Pojistit lze nejen věci uložené přímo v bytě nebo obytných prostorách rodinného domu, ale také v zahradním domku, v šatně ve fitness studiu, v kočárkárně, ve sklepě nebo v zavazadlovém prostoru auta (zpravidla za příplatek nad rámec základní pojistky).

Pojištění domácnosti rozhodně není určeno výhradně lidem, kteří nemovitosti vlastní. Sjednat si jej pro svou domácnost mohou stejně tak i nájemníci – i vybavení a cennosti uložené v pronajatém bytě se mohou stát cílem zlodějů nebo je může zdevastovat požár či voda protékající stropem. 

Z uvedeného vyplývá, že pojištění domácnosti opravdu nepředstavuje alternativu k pojištění nemovistosti, neboť k samotné stavbě se vůbec nevztahuje. Pokud chceme svůj domov ochránit komplexně, je nanejvýš vhodné obě dílčí pojistky zkombinovat.

Příklady objektů, na které se jedno či druhé pojištění vztahuje, uvádí tabulka níže:

ObjektPojištění nemovitostiPojištění domácnosti
střechaAN
radiátoryAN
podlahové krytinyAN
dveřní zárubněAN
TV a počítačNA
platební kartyNA
jízdní kolo nebo koloběžkaNA
oploceníAN
fotovoltaická elektrárnaAN

Pojištění odpovědnosti za škodu

Současně s pojištěním domácnosti lze uzavřít také pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském (běžném) životě, známé též pod lidovým názvem  “pojistka na blbost”.

Toto pojištění se vztahuje na všechny členy žijící ve společné domácnosti (lze do něj zahrnout i domácí mazlíčky) a poskytuje nám ochranu pro situace, kdy kterýkoliv z nich způsobí neúmyslně škodu třetím osobám, typicky:

 • dítě rozbije zboží v obchodě nebo vybavení bytu na návštěvě
 • poškodíme neúmyslně hotelové vybavení
 • způsobíme škodu při nehodě na kole nebo koloběžce
 • vytopíme sousedy
 • náš pes poraní jiného psa nebo člověka

Pokud výše uvedené události nastanou, zaplatíme namísto kompletní škody pouze spoluúčast v řádu několik set nebo nižšcích tisíců korun, o zbytek se postará pojišťovna. 

Základní pojistka zpravidla nepokrývá škody vzniklé v souvislosti se specifickými aktivitami, např. při adrenalinových sportech, jízdě na koni apod., ty je třeba řešit s pojišťovnou individuálně. Samostatná pojistka se uzavírá také pro škody způsobené při výkonu zaměstnání.

Platnost pojištění odpovědnosti se u většiny pojišťoven neomezuje jen na území ČR, ale pokrývá celou Evropu (územní platnost si nesmíme zapomenout pohlídat při uzavírání pojistné smlouvy). Z pojistky jsou pochopitelně  ve všech případech vyloučené škody způsobené třetí straně úmyslně nebo škody způsobené pod vlivem omamných látek a alkoholu.

Cena pojištění majetku

Cena pojištění majetku, tedy výše ročního pojistného, je určována vždy individuálně pro konkrétní případ a její finální výši ovlivňuje celá řada faktorů, především:

 • pojistný produkt (zda se jedná o pojištění nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti či jejich kombinaci)
 • výše pojistné částky (maximální suma, kterou nám pojišťovna vyplatí v případě vzniku škodní události, vychází z hodnoty pojišťovaného majetku)
 • výše spoluúčasti (částka, kterou se na případné náhradě škody budeme podílet sami)
 • pravděpodobnost vzniku pojistné události 
 • lokalita, v případě bytů též patro (s ohledem na pravděpodobnost krádeží a povodní)
 •  stavební vlastnosti nemovitosti
 • historie pojistných událostí na dané nemovitosti
 • stupeň zabezpečení nemovitosti (instalace kamerových systémů, bezpečnostních dveří apod.)
 • šíře krytých rizik
 • škála služeb poskytovaných v rámci pojistky (vč. astistenčních služeb a právního poradenství)
 • frekvence platby pojistného (zpravidla probíhá jednou ročně, rozložení do více splátek na přání klienta znamená také zvýšení ceny)

Pojišťovny pro zpřehlednění a lepší orientaci v cenách pojistného nabízí zpravidla několik přednastavených balíčků odstupňovaných podle míry pokrytých rizik a rozsahu služeb. Pokud si mezi nimi nevybereme žádný odpovídající přesně našim potřebám a možnostem, navolíme si úroveň krytí a souvisejícího servisu individuálně.

Základní cenu pojištění je obvykle možné výrazně snížit díky využití některé z poskytovaných slev – třeba za uzavření smlouvy online, za současné sjednání více typů pojištění (např. majetku i domácnosti v jednom), za tzv. bezečný domov (pokud máme nainstalovány detektory kouře, kamerové systémy, bezpečnostní dveře atd.), pro držitele průkazů ZTP ZTP/P aj.

Zorientovat se v rozsáhlé nabídce pojištění na českém trhu a kalkulovat si orientační cenu pojistky na stránce každé pojišťovny zvlášť může být těžkopádné a časově velmi náročné. Snazší a rychlejší cestou pro komplexní porovnání jsou přehledné online kalkulačky.

Ačkoli cena pojištění hraje při rozhodování českých zákazníků tradičně klíčovou roli, rozhodně se nemůžeme při výběru pojistného produktu omezit jen na ni. Je důležité mít na paměti, že se nesnažíme najít univezálně nejlepší pojištění majetku, ale takové, které nejlépe odpovídá našim potřebám, tedy to nejlepší pro požadovanou úroveň krytí a dostupný rozpočet. Optimální varianta samozřejmě nemusí být vždy ta nejlevnější, podstatné je, aby nám poskytla dostatečnou ochranu pro rizika, která jsme vyhodnotili jako relevantní. Před uzavřením smlouvy nesmíme zapomenout ohlídat začátek její účinnosti a také územní platnost, prostudovat důkladně výluky z pojištění (zpravidla bývají vyloučené škody způsobené válečnými konflikty a teroristickými útoky, špatným stavem nemovitosti a zanedbáním údržby, neodborně nainstalovanou technikou, škody, které způsobíme pod vlivem alkoholu a omamných látek a další specifické případy dle konkrétního produktu a pojišťovny). Smlouva se standardně uzavírá na dobu neurčitou. 

Jak stanovit hodnotu pojišťovaného majetku

Správné stanovení hodnoty pojišťovaného majetku je při uzavírání pojistné smlouvy klíčové. Právě od této hodnoty se odvíjí částka, kterou nám pojišťovna vyplatí v případě, že nastane pojistná událost. 

Pokud cenu nemovitosti (či dalšího majetku) nastavíme příliš vysoko, dochází k tzv. přepojištění. Takové nadhocení rozhodně není v našem zájmu, ve svém důsledku vede totiž akorát k tomu, že platíme zbytečně vysoké pojistné. Pojišťovna nám při vzniku škody stejně neuhradí více, než činí resp. činila skutečná hodnota majetku.

Je-li hodnota nemovitosti a dalšího majetku naopak nastavena příliš nízko, dochází k tzv. podpojištění. V takovém případě sice ušetříme na pojistném, ale při vzniku pojistných událostí obdržíme od pojišťovny nedostatečnou úhradu.

pojištění majetku na rok 2025

K podpojištění může dojít nejen nesprávným stanovením ceny v okamžiku uzavření smlouvy, ale také v důsledku změny hodnoty majetku (vlivem tržních změn nebo inflace) v době jejího trvání.

Zvlášť u nemovitostí mohou změny během pár let dosáhnout nezanedbatelné výše, a pokud po zhodnocení nedojde k odpovídající úpravě pojistné smlouvy, zbytečně se v případě vzniku škodní události připravíme o část pojistného plnění.

Pojistnou smlouvu se proto vyplatí pravidelně (miminálně jednou za dva roky, ale ideálně ještě častěji) revidovat a pojistnou hodnotu zahrnutého majetku aktualizovat. 

Nastavení a udržování správné a reálné pojistné hodnoty ve smlouvě je nepochybně zásadním krokem, který ale člověku, jež nepůsobí jako odborník v oboru nebo profesionální odhadce, může činit trochu potíže. Pojišťovny proto nabízí pomocnou ruku v podobě poradenského servisu a online kalkulaček, které nám po zadání lokality, stavebních charakteristik nemovitosti a dalších údajů, orientační cenu majetku vypočítají. Je důležité mít na paměti, že hodnota majetku zpravidla neodpovídá jeho pořizovací ceně!

Pojistit majetek na novou, časovou, nebo obvyklou cenu?

Dalším klíčovým rozhodnutím, které musíme při pojišťování majetku učinit, je zda smlouvu sjednáme na tzv. novou, časovou nebo obecnou cenu. 

Typ cenyDefinicePro jaký typ pojištění je vhodná
novácena, za kterou lze pořídit ekvivalent pojištěného objetku v dané lokalitě a daném čase (např. postavit obdobný nový dům)rodinný dům, domácnost
časovácena, za kterou lze pořídit nový objekt, ale zohledňuje opotřebení (popř. modernizaci) pojištěného majetkurodinný dům
obvyklácena, kterou bychom obdrželi při prodeji majetku v daném čase a místěbyt, umělecké předměty

U domů se standardem českých pojišťoven se stává pojišťování na novou cenu. Použití ceny časové znamená pro klienta sice nižší pojistné, ale také menší pojistné plnění v případě vzniku škod. V našem vlastním zájmu je nastavit vždy pojištění tak, abychom si v případě, kdy dojde k totální destrukci našeho domu, mohli díky úhradě od pojišťovny pořídit dům obdobný bez vynaložení větších částek z vlastní kapsy – což nám umožní právě pojištění na novou cenu. 

Byty jsou z obdobného důvodu pojišťovány zpravidla na cenu obvyklou – tj. takovou, za kterou bychom si třeba v případě živelné katastrofy mohli zakoupit v dané lokalitě srovnatelný byt. 

Rovněž pojištění domácnosti je vhodné uzavřít na ceny nové, abychom v případě škodních událostí získali od pojišťovny částku na pořízení srovnatelného vybavení. Pokud by v úhradě mělo být zohledněno opotřebení, obdrželi bychom třeba v případě starší elektroniky plnění velmi nízké, pokud vůbec nějaké – pojištění na časové nebo obvyklé ceny by se v tomto případě určitě nevyplatilo. 

Jak postupovat v případě vzniku pojistné události

Cheme-li si ušetřit mnoho času a starostí při vyřizování pojistné události, připravíme se na ni preventivně ještě předtím, než vůbec nastane. Oskenujeme si všechny doklady související s pořízením majetku (kupní smlouvy, faktury, účty, záruční listy apod.) a celou domácnost a nemovitost důkladně nafotíme. Takto pořízenou dokumentaci v elektronické podobě nahrajeme na bezpečné online úložiště (nikoli na pevný disk počítače!), aby byla snadno dostupná i v případě zničení nebo odcizení PC nebo notebooku. Složku s fotografiemi a doklady poté podle potřeby průběžně doplňujeme a aktulizujeme.

Pokud ke vzniku škodní události skutečně dojde, např. naši střechu poškodí vichřice, dům navštíví zloději nebo nám v bytě praskne vodovodní potrubí, vyřešíme vždy nejprve v závislosti na typu incidentu akutní a havarijní stav (v případě potřeby ve spolupáci s policií ČR, hasičským záchranným sborem či asistenční službou pojišťovny) a zamezíme, pokud je to možné, dalšímu poškození majetku. 

Nezapomene pořídit podrobnou foto či video dokumentaci poškozeného majetku zachycující detaily i celkový pohled a zapsat si kontaktní údaje na případné svědky události, v případě krádeží a vandalismu pak pečlivě uschováme protokoly vystavené příslušníky policie. 

Abychom mohli uplatnit nárok na pojistné plnění z pojištění majetku, musíme vzniklou škodu vždy bez zbytečného prodlení po jejím vzniku nahlásit pojišťovně, u níž máme pojistku uzavřenou. Informace, jak v takové situaci postupovat, zveřejňují pojišťovny na svých webových stránkách.  

Konkrétní průběh procesu nahlášení a vyřízení škody záleží na typu události a podmínkách konkrétní pojištovny. Standardem se již stala možnost ohlásit vznik škody pomocí online formuláře na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci, v případě mimořádných událostí a rozsáhlých škod ale doporučuji kontaktovat pojišťovnu telefonicky nebo navštívit její pobočku osobně. 

Pro rychlý a bezproblémový průběh ohlášení si již dopředu ním nachystáme doklady, které bude pojišťovna pravděpodobně vyžadovat, především:

 • relevantní fotografie a videa zachycující škodu
 • seznam poškozeného majetku obsahující informace o jeho stáří a cenách (pojišťovny zpravidla poskytují pro tento účel vlastní formulář)
 • fotografie a oskenované doklady připravené před vznikem škody
 • pořizovací doklady k majetku, záruční listy, faktury apod.
 • protokol vystavený policií ČR v případě vloupání, krádeže, vandalismu apod.
 • položkově rozepsané faktury za opravy majetku

Po ruce bychom měli mít připravenou také související pojistnou smlouvu, číslo bankovního účtu a osobní identifikační doklady. Pojišťovna může v závislosti na typu události a škody požádat o dodání dalších dokumentů nebo také o osobní prohlídku majetku likvidátorem.

Po ohlášení přidělí pojišťovna škodní události číslo a můžeme rovnou také obdržet odkaz pro online sledování vyřizování škody.

Zaměstnanci pojišťovny následně vyhodnotí získané podklady, rozsah poškození majetku a stupeň krytí, který pojištění uzavřené jeho majitelem poskytuje, poskytnou návrh pojistného plnění a po odsouhlasení.převedou prostředky na bankovní účet klienta. 

Pojišťovny v rámci celkového zkvalitňování svých služeb usilují o co nejrychlejší vyřizování škodních událostí a pokud se nejedná o škody rozsáhlé a mimořádné, můžeme plnění obdržet během několika málo dní. 

Závěr a shrnutí

Pojištění novitých i nemovitých věcí bychom měli v roce 2025 brát jako zcela nedílnou a samozřejmou součást jejich vlastnictví. Neštěstí se bohužel nevyhýbá nikomu z nás. Stačí krátká chvíle a řádění živlů, zlodějů nebo jen nešťastná náhoda můžou na našem majetku způsobit statisícové i milionové škody. Hradit tyto částky z vlastní kapsy by pro osobní život běžného člověka mohlo znamenat opravdovou katastrofu, a právě pojištění majetku je tou nejsnazší cestou, jak jí předcházet.

Na významu nabývá pojištění majetku v České republice mimo jiné i v důsledku stále častějšího výskytu extrémních meteorologických jevů. Život nám v současnosti již poměrně pravidelně komplikují prudké bouře, vichřice, intenzivní krupobití a sněžení, silné mrazy a dokonce i tornáda. Sama jsem se v loňském roce opakovaně potýkala s následky řádění silného vichru, mj. s poškozeným oplocením a střešní krytinou. Díky uzavřenému pojištění majetku mě naštěstí potřebné opravy zásadně finančně nezatížily.

pojištění majetku na rok 2025

V rámci pojištění majetku lze uzavřít pojištění samotné nemovitosti/stavby (domu, bytu, chalupy), pojištění domácnosti (souboru osobního majetku vč. zařízení domu/bytu), a v neposlední řadě také pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v běžném životě (třeba pro případ rozbití zboží v obchodě dítětem nebo vytopení sousedů). Pojistky se vzájemně doplňují, každá se vztahuje k jiným objektům a pokrývá jiná rizika, v praxi je proto ideální všechny tři zkombinovat. Řada pojišťoven nabízí v takovém případě klientům zajímavé slevy.

Nabídka pojištění majetku na českém trhu je dostatečně široká a produkt přesně podle svých potřeb a finančních možností si nepochybně vybere opravdu každý. Při volbě optimální varianty pojištění je důležité neřídit se jen jeho cenou a poskytovanými slevami, ale vyhodnotit také rozsah a kvalitu služeb (vč. poradenských a asistenčních), stupeň krytí, možnost přizpůsobení pojistky na míru specifickým potřebám apod. 

Při uzavírání smlouvy je klíčové stanovit správně cenu pojišťovaného majetku tak, abychom neplatili zbytečně vysoké pojistné, ale abychom současně v případě vzniku pojistné události obdrželi úhradu v dostatečné výši. 

Studovat a kalkulovat nabídku pojištění na webech jednotlivých pojištoven může být těžkopádné a časově náročné, rychlejší a přehlednější srovnání nabízí například tato praktická online kalkulačka.

Protože v rozhodování českých zákazníků hrála vždy podstatnou roli cena, snaží se pojišťovny přilákat nové klienty mimo jiné nabídkou zajímavých slev, třeba za sjednání pojistky online, při současném uzavření více typů pojištění, pro držitele ZTP, za instalaci bezpečnostních systémů apod. Trendem, který bude jistě pokračovat i v následujícím roce, je také snaha pojišťoven o zlepšování dostupnosti zákaznické podpory (mj. i díky nástrojům umělé inteligence), zjednodušování smluvních podmínek, snaha o transparentnost pojistných smluv a snižování doby potřebné pro vyřízení škod.

Současné geopolitické, ekonomické, technologické a společenské změny se promítají i do oblasti pojištění majetku. Standardem se již stala možnost uzavřít pojistku online prostřednictvím formuláře na webu pojišťovny (stále lze však postupovat i klasickou cestou přes návštěvu pobočky nebo telefonicky). Pojišťovny se snaží být svým novým i potenciálním klinetům stále k dispozici, a zlepšují proto dostupnost svého zákaznického servisu, mj. i díky zapojení nástrojů umělé inteligence.

Do své politiky pojišťovny promítají také celosvětově rostoucí tlak na ochranu životního prostředí a snižování spotřeby energií. Některé z nich nabízejí svým klientům při vzniku škody kromě náhrady jako takové navíc také úhradu solárních panelů nebo aktuálně velmi populárního tepelného čerpadla. Např. při výrazném poničení domu živly tak může díky bonusu od pojišťovny současně s rekonstrukcí budovy proběhnout rovnou i modernizace vedoucí ke snížení její energetické náročnosti.

Zdroje

Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů 

Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví

Česká asociace pojišťoven. Pojištění domácnosti [online]. ©2024 [cit. 2024-01–30]. Dostupné z: https://cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-majetku/obcane/pojisteni-domacnosti

Česká asociace pojišťoven. Pojištění budov [online]. ©2024 [cit. 2024-01–30]. Dostupné z: https://cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-majetku/obcane/pojisteni-budov

Česká asociace pojišťoven. Pojištění odpoědnosti [online]. ©2024 [cit. 2024-01–30]. Dostupné z: https://cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-odpovednosti/obcane

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}