.st0{fill:#FFFFFF;}

Pojištění majetku a nemovitosti od Maxima pojišťovny [recenze a zkušenosti] 

 19 října, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Maxima pojišťovna na českém trhu působí již od roku 1994 a svým klientům nabízí kompletní portfolio pojistných produktů. Kromě klasických pojistných produktů také pojišťovna navazuje vztahy s externími smluvními partnery, díky čemuž poskytuje profesionální klientský servis.

Maxima pojišťovna je známá svým zaměřením na oblast zdravotního pojištění cizinců, úrazové pojištění, pojištění pracovní neschopnosti či hospitalizace. Dále zajišťuje služby v rámci segmentu zvláštních finančních rizik u pojištění motorových vozidel. Maxima samozřejmě nabízí také klasické produkty, jako je pojištění majetku, pojištění běžných rizik a odpovědnosti občana.

Pojištění nemovitosti

V rámci pojištění stavby dostanete komplexní ochranu domu či bytu, a to v případech požáru, poškození stavby silným větrem a proti dalším živelným pohromám. Pojistit dům či byt lze sjednat jednoduše online a při tomto sjednání navíc získáte slevu až 40 %. Na výběr jsou tři balíčky pojištění, ze kterých si vyberete a během několika minut si váš dům nebo byt pojistíte.

Pojištění domu

Pojištění domu kryje vaši nemovitost včetně, a to se všemi dalšími stavebními součástmi. Maxima pojišťovna vám dům pojistí od začátku samotné stavby až po kolaudaci a dokončení. Co se týká online sjednání, tak lze pojistit pouze zkolaudované objekty. Pojištění nemovitosti se vztahuje na všechny vlastníky domů na území České republiky.

Budete chránění proti těmto vlivům:

 • požáru, blesku, výbuchu, kouři, pádu letadla
 • poškození vodou z vodovodního či kanalizačního potrubí
 • vichřici, krupobití a dalšímu poškození domu deštěm
 • odcizení stavebních součástí třetí osobou
 • krádeži vloupáním, loupež stavebního materiálu

Varianty pojištění:

Můžete si zvolit ze tří variant pojištění domu, které Maxima pojišťovna nabízí. Varianty se liší množstvím rizik, na které se pojištění vztahuje.

Prvním je základní balíček pojištění IDEAL, který kryje široké spektrum možných rizik:

 • požár kouř, výbuch, úder blesku
 • vichřice a krupobití, zemětřesení, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin
 • sesouvání nebo zřícení lavin, pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • kapalina unikající z vodovodního zařízení; tíha sněhu nebo námrazy
 • přetlak a zamrzání vody; rozbití skla nepojištěným nebezpečím
 • imploze, náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu
 • náraz nebo zřícení letadla, jeho dílů a nákladu
 • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky
 • vandalismus, zkrat, přepětí a podpětí
 • poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci

Balíček pojištění EXCELENT obsahuje stejný rozsah pojistného krytí jako balíček IDEAL, je ovšem rozšířený o pojistné krytí nebezpečí:

 • vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek
 • lom trubky s limitem plnění až 25 tis. Kč
 • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky
 • balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 100 tis. Kč

Balíček pojištění VIP obsahuje veškerá krytí jako balíček EXCELENT a k tomu navíc kryje tato rizika:

 • povodeň a záplava, vystoupnutí vody z kanalizace
 • ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky – limit až 50 tis. Kč
 • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky
 • balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 200 tis. Kč

Pojištění bytu

V rámci pojištění bytu si pojišťuje samotný byt v osobním vlastnictví společně s jeho stavebními součástmi a podílu na společných částech domu. Lze pojistit taky byt v družstevním vlastnictví včetně jeho stavebních součástí.

Pojištění bytu vás ochrání proti těmto vlivům:

 • požár, blesk, výbuch, kouř, pád letadla
 • poškození vodou z vodovodního či kanalizačního potrubí
 • vichřice, krupobití a další poškození domu deštěm
 • odcizení stavebních součástí třetí osobou
 • krádeži vloupáním, loupež stavebního materiálu

Varianty pojištění:

Můžete si zvolit ze tří variant pojištění bytu, které Maxima pojišťovna nabízí. Varianty se liší množstvím rizik, na které se pojištění vztahuje.

Základní balíček pojištění IDEAL kryje široké spektrum rizik, a to konkrétně:

 • požár kouř, výbuch, úder blesku
 • vichřice a krupobití, zemětřesení, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin
 • sesouvání nebo zřícení lavin, pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • kapalina unikající z vodovodního zařízení; tíha sněhu nebo námrazy
 • přetlak a zamrzání vody; rozbití skla nepojištěným nebezpečím
 • imploze, náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu
 • náraz nebo zřícení letadla, jeho dílů a nákladu
 • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky
 • vandalismus, zkrat, přepětí a podpětí
 • poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci

Balíček pojištění EXCELENT obsahuje stejný rozsah pojistného krytí jako balíček IDEAL, je ovšem rozšířený o pojistné krytí nebezpečí:

 • vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek
 • lom trubky s limitem plnění až 25 tis. Kč
 • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky
 • balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 100 tis. Kč

Balíček pojištění VIP obsahuje veškerá krytí jako balíček EXCELENT a k tomu navíc kryje tato rizika:

 • povodeň a záplava, vystoupnutí vody z kanalizace
 • ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky – limit až 50 tis. Kč
 • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky
 • balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 200 tis. Kč

Pojištění majetku a nemovitosti od Maxima pojišťovny - recenze a zkušenosti

Pojištění samostatné garáže v osobním vlastnictví

Abyste si mohli garáž pojistit, tak musí splňovat tyto parametry. Garáž musí být samostatně stojící, řadová, jednopodlažní i dvoupodlažní. Také musí být zapsána v katastru nemovitostí jako garáž a být ve vlastnictví pojištěného. Taky to jediný typ vedlejší stavby, kterou si můžete v rámci pojištění staveb Maxima pojistit samostatně, a to pojištění hlavní budovy. Pokud si garáž pojistíte spolu s hlavní budovou, tak musí být garáž započítána do hodnoty vedlejších staveb.

Pojištění vedlejší stavby a vedlejších prostor

Vedlejší stavby rodinného domu nebo chaty či chalupy musí mít určitých charakter. Jsou to stavby určené ke společnému užívání s hlavní budovou a musí být spojené se zemí pevným základem. Musí se také nacházet na stejném pozemku jako hlavní pojištěná budova.

Jsou to tedy prostory jako:

 • garáž, dílna, kůlna nebo stodola
 • oplocení včetně brány
 • septik, studna, skleník, pergola nebo altán
 • bazén zapuštěný do země, opěrná zeď
 • podzemní sklípky a technická zařízení určená k užívání s hlavní nebo vedlejší stavbou

Vedlejší stavby a vedlejší prostory v rámci pojištění nemovitosti Maxima nelze pojistit samostatně. Pokud budete chtít pojistit vedlejší stavbu starší, než 50 let, tak musíte doložit aktuální fotodokumentaci nebo znalecký posudek, který nesmí být starší jednoho roku.

Pojištění odpovědnosti

Stačí náhoda nebo chvilková nepozornost a vy, vaše dítě nebo domácí mazlíček můžete způsobit škodu. Z těchto i mnoha dalších důvodů byste neměli zapomínat na správně zvolené pojištění odpovědnosti. Níže najdete, co nabízí pojišťovna Maxima.

Pojištění odpovědnosti za škodu občanů

Pojišťovna Maxima vám pojištění odpovědnosti za škodu občanů sjedná jako doplňkové připojištění k pojištění stavby nebo domácnosti. Pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé pouze na území České Republiky.

Pojištění se vztahuje na tyto škody:

 • činností pojištěného v běžném občanském životě
 • vedením domácnosti a provozem jejího zařízení
 • rekreací a zábavou
 • pojištěným jako cyklistou a chodcem
 • provozováním sportů z důvodů zdravotních nebo rekreačních s výjimkou závodů a profesionální činnosti, pojištěným jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích, drobných a hospodářských zvířat s výjimkou zvířat držených pro výdělečnou činnost
 • pojištěným jako vlastníkem, provozovatelem nebo uživatelem nemotorového plavidla (včetně windsurfingu), které nepodléhá evidenci Státní plavební správy

Varianty pojištění:

Maxima pojišťovna nabízí tři varianty pojištění odpovědnosti za škodu občanů, které se liší množstvím rizik, na které se pojištění vztahuje. Níže naleznete specifikaci balíčků

Základní balíček pojištění IDEAL obsahuje tyto pojistné limity na různé typy odpovědnosti:

 • újma na zdraví (na životě): 1 000 000 Kč
 • újma na věci: 500 000 Kč
 • následná finanční újma: 250 000 Kč
 • nemajetková újma: 25 000 Kč

Balíček pojištění EXCELENT obsahuje tyto pojistné limity na jednotlivé typy odpovědnosti:

 • újma na zdraví (na životě): 2 000 000 Kč
 • újma na věci: 1 000 000 Kč
 • následná finanční újma: 500 000 Kč
 • nemajetková újma: 50 000 Kč

Balíček pojištění VIP obsahuje tyto pojistné limity na jednotlivé typy odpovědnosti:

 • újma na zdraví (na životě): 6 000 000 Kč
 • újma na věci: 3 000 000 Kč
 • následná finanční újma: 1 000 000 Kč
 • nemajetková újma: 100 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka nebo nájemce nemovitosti taktéž nelze sjednat samostatně. Pojištění lze sjednat jako doplňkové připojištění nemovitosti nebo domácnosti.

Připojištění se vztahuje na tyto škody:

 • vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou nemovitosti
 • vlastnictvím a provozem zařízení v domě určeném pro nájemníky
 • vlastnictvím budovy nebo díla ve stavbě, s vlastnictvím nebo užíváním k nim příslušného pozemku
 • prováděním stavební činnosti
 • vztahuje se na škody vzniklé na území ČR

Na epojisteni.cz si můžete srovnat nabídku Maxima pojišťovny s ostatními pojišťovnami.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}