.st0{fill:#FFFFFF;}

Komfort – Extra – Max. Které pojištění majetku od Allianz zvolit? 

 30 srpna, 2023

Jana Vochková

Ohodnotit

Životy a zdraví nás i našich blízkých, pocit jistoty a bezpečí, harmonický domov… to jsou základní hodnoty, které vytváří spokojený život. Jejich naplnění samozřejmě nemáme vždy plně ve své moci, to ale neznamená, že bychom neměli dělat maximum možného pro to, abychom se jim přiblížili. Nedílnou součástí tohoto zodpovědného přístupu je sjednání pojištění. Alespoň tak to vnímám já. A jelikož jsem nedávno vybíral pro svoji rodinu pojištění majetku, rád se podělím o výsledky svého průzkumu toho, co v tomto ohledu nabízí jeden z největších hráčů na trhu: pojišťovna Allianz.

Proč jsem začal hledat vhodné pojištění majetku?

Porovnání technických parametrů toho či onoho pojištění je skvělá věc, vždy je ale třeba zasadit jej do kontextu. Proč vlastně pojištění majetku vybírat? Z mého pohledu je to jasné: možných rizik je v životě až příliš mnoho na to, abych nad nimi mohl jen tak mávnout rukou.

Mám svůj domov rád, pokaždé se do něj vracím s potěšením. Co když mi jej ale poničí nějaká přírodní událost? Co když mi ho někdo vykrade nebo poškodí (ať již úmyslně nebo neúmyslně)? Budu potom schopen svůj domov obnovit na stejnou úroveň, jakou měl před danou událostí?

Stejně tak se sám sebe ptám, co bych dělal, pokud se já sám náhodou a nechtěně dopustím něčeho, co způsobí újmu druhému. Pojištění mi z toho vychází jako nepostradatelný prvek zodpovědného přístupu k životu a záchranná vesta, která mně může – přeneseně řečeno – udržet nad vodou.

Pojišťovna Allianz

Pokud si vybíráte pojištění, je na místě projít maximum nabídek od různých pojišťoven. Je přitom těžké nepotkat přitom i nabídky Allianz. Tato pojišťovna je jednou z největších na našem i světovém trhu a toto její zázemí globálního hráče je jedním z parametrů, které mohou hrát při výběru produktu významnou roli.

Historie Allianz Group se začala psát v roce 1890 v Berlíně. Od té doby se z ní stal jeden z největších a nejznámějších pojišťovacích domů světa, který dnes působí v 70 zemích světa a zaměstnává na 140 tisíc lidí.

V České republice působí od roku 1993 dceřiná společnost Allianz Group s názvem Allianz pojišťovna, a. s. Na našem trhu je Allianz třetí největší pojišťovnou a je aktivní v oblasti pojišťování soukromých osob i podnikatelů a firem.

Nabídka pojišťovacích produktů zahrnuje celou řadu variant pojištění pokrývajících prakticky všechny myslitelé situace. Pojišťovnu Allianz volím tradičně při sjednávání cestovního pojištění, v nabídce jsem našel také pojištění úrazové a důchodové. Allianz je jednou z pojišťoven, u nichž si lze sjednat povinné ručení a není žádným překvapením, že nabízí i produkty pro pojištění majetku a odpovědnosti. A právě na ty jsem měl tentokrát zaměřeno.

Pojištění majetku od Allianz

Pod pojem pojištění majetku lze zahrnout celou řadu věcí, včetně pojištění vozidel. Pro něj má ale Allianz, stejně jako většina ostatních pojišťoven, unikátní produkty. Pojištění majetku v klasickém smyslu nabízí Allianz ve třech různých balíčcích, které se navzájem liší rozsahem plnění. Tyto balíčky nesou pojmenování Komfort, Extra a Max. V následujícím textu se na ně podívám podrobněji.

Pojištění majetku v podobě balíčku Komfort

Prvním balíčkem, v jehož rámci nabízí Allianz pojištění majetku, je Komfort. Jedná se o balíček základní, který zahrnuje základní položky: pojištění základních škod, škod způsobených přírodními živly a pojištění odpovědnosti. Vše je nesmírně důležité, ale tvoří to skutečně pouze naprostý základ.

Základní pojištění škod zahrnuje škody způsobené požárem, výbuchem či úderem blesku, stejně jako tato část pojištění kryje události jako pád letadla nebo jiného předmětu na váš majetek, nárazem vozidla do něj či sesuv půdy, a dokonce i rázovou vlnu.

Pojištění škod působených přírodními událostmi zahrnuje vítr, krupobití, deště a samozřejmě také extrémní události jako jsou povodně a záplavy. Užitečné je krytí škod způsobených tíhou a tlakem sněhu. Přiznám se, že tato položka mě samotného nenapadla, byť jsem si samozřejmě hned uvědomil, že se jedná o položku velmi užitečnou. Je proto na místě zkontrolovat si její přítomnost i v případě, že budete vybírat pojištění majetku u jiné pojišťovny.

Součástí balíčku Komfort je však i asistence v situacích jako je zabouchnutí klíčů nebo ve chvíli, kdy se vám doma objeví hlodavci či jiní škůdci. Balíček pak kryje i právní poradenství nebo případné opravy elektrospotřebičů.

Při popisu balíčku Komfort nelze vynechat pojištění odpovědnosti. Mít pojištěnou odpovědnost považuji za jeden z nejdůležitějších pilířů celkového pojištění, které byste si měli vytvořit. Pokud bych někomu způsobil újmu na zdraví či majetku, je logické, že jí musím zaplatit. Může však jít o částky opravdu vysoké, které mohou člověka finančně prakticky zničit, a vůbec přitom nezáleží na tom, že jiného poškodil neúmyslně.

Pojištění odpovědnost v případě Allianz pojištění domácnosti zahrnuje situace vzniklé provozem domácnosti, chováním zvířat či sportování. Tato část zahrnuje i používání malých plavidel a především: vztahuje se i na výkon vlastnictví budovy, a naopak kryje i škody způsobené na pronajaté nemovitosti. Samozřejmostí je úhrada nákladů na léčení.

Výčet škod krytých v rámci balíčku Komfort je zajímavý, ale považuji jej skutečně pouze za základní. Balíček zahrnuje ochranu proti živelným katastrofám a pojištění odpovědnosti. To ale není vše. Dovedu si představit celou řadu dalších problémů a katastrof, které mohou nastat.

Pojištění majetku v podobě balíčku Extra

Balíček Extra představuje řešení, které k základnímu výčtu prvků zahrnutých do balíčku Komfort přidává několik doplňků. Jak již jsem zmínil, balíček Extra je tou prostřední ze tří možností a zajímalo mě, kolik toho přidá k základu tak, aby zbyl ještě prostor pro zlepšení v nejvyšším balíčku. Balíček Extra samozřejmě zahrnují všechny prvky z balíčku Komfort a něco navíc.

Za velice užitečné považují krytí škod vzniklých v důsledku poruch vodovodního potrubí. Ty mohou zahrnovat popraskání potrubí mrazem, vylití vody, anebo chybu hasicího zařízení. Užitečným se může ukázat pokrytí situace v podobě vylití vody z akvária. Opět se jedná o skupinu škod, kterou může člověk při uzavírání pojistné smlouvy snadno opomenout. Velmi důležité je mít tento prvek zahrnutý v pojištění rekreačních objektů, které na zimu opouštíte. Já jsem sice nehledal zrovna pojištění chaty, ale i tak považuji tento prvek za velmi důležitý.

Kromě pojištění spojeného s poruchami potrubí a dalších vodních systémů bych v rámci balíčku Extra dostal krytí škod v podobě rozbitých skel. Samozřejmě, pokud mi okno rozbije tornádo, bude stačit balíček Komfort. Pokud jím ale proletí míč ve chvíli, kdy se hrající si děti trochu „rozvášní“, je fajn mít sjednaný alespoň balíček Extra.

V případě balíčku Extra je to však z nadstandardních služeb vše. Jedná se tak o Komfort obohacený o vodovodní potrubí a sklo. Už v tuto chvíli jsem si ale uměl představit celé spektrum dalším potenciálních problémů, které by bylo dobré mít pojištěné. Předpokládal jsem proto, že je najdu v nejvyšším balíčku nazvaném Max.

Pojištění majetku v podobě balíčku Max

Jakožto nejvyšší úroveň pojištění majetku u Allianz by měl Max zahrnovat vlastně všechny další myslitelné problémy. První, co jsem si zkontroloval, bylo krytí škod způsobených krádeží nebo loupeží. Toto pojištění v balíčku Max naštěstí nechybí. Ať už se mi někdo vloupá do domu anebo mě přepadne na ulici či ukradne ze sklepa kočárek, chci mít škody pokryté. Balíček Max zahrnuje dokonce i proplacení případného výjezdu bezpečnostní agentury.

Další oblastí, kterou balíček Max pokrývá je vandalismus. Škody, které mi na majetku způsobí vandalové, mi Allianz v tomto případě proplatí. Do této kategorie však spadají i škody způsobené zvěří. Je přitom jedno, jestli mi divočák povalí plot, kuny sežerou zateplení nebo mi hmyz zničí trámy v pergole. 

Rozhodně se jedná o velmi užitečnou část pojištění majetku, nad jejíž pořízení jsem moc neváhal. 

Elektrospotřebiče jsou kusy vybavení, které jsou k poškození poměrně dost náchylné. Přepětí, podpětí, zkraty a to vše může vyústit ve významné škody. Právě tyto škody na elektrospotřebičích balíček Max pokrývá a přidává i škody způsobené poruchou chladícího zařízení, nebo jiných součástí strojů. 

Tímto bodem výčet škod, které balíček Max pokrývá, končí. Allianz už mi jen nabídl, že si mohu majetek pojistit i proti zemětřesení. Toto pojištění je však volitelné a je třeba ho do pojistné smlouvy speciálně zavést. 

 Balíček KomfortBalíček ExtraBalíček Max
Základní pojištění majetkuANOANOANO
Pojištění škod způsobených přírodní událostiANOANOANO
Krytí asistenceANOANOANO
Krytí dalších nákladůANOANOANO
Pojištění odpovědnostiANOANOANO
Pojištění škod na vodovodním sytémuNEANOANO
Pojištění skelNEANOANO
Krádeže, vloupáníNENEANO
Škody způsobené vandalismemNENEANO
Pojištění škod souvisejících s elektrozařízenímiNENEANO

Kolik to všechno stojí? 

Když jsem se seznámil s rozsahem pojistného krytí, přišel čas na to, abych se začal zajímat o cenu pojištění. Konkrétní cena pojištění se bude odvíjet od podoby pojišťované domácnosti. Pro lepší porovnání uvedu dva konkrétní příklady. První bude zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, druhým potom byt ve druhém patře. 

Jako první se podíváme na rodinný dům. Zadal jsem do systému jeho parametry, tedy dvě nadzemní podlaží, obytnou plochu 134 metrů čtverečních a zaškrtl jsem, že chci pojistit, jak domácnost, tak vlastní nemovitost. Hodnota nemovitosti činila sedm milionu korun, hodnota vybavení domácnosti potom 1,5 milionu korun. Přibližné ceny za roční pojištění v balíčcích komfort, extra a Max jsou v následující tabulce.

KomfortExtraMax
5000 Kč6500 Kč9000 Kč

Byt pro srovnání měl 75 metrů čtverečních a nacházel se v druhém patře bytového domu. Hodnota nemovitosti byla nastavená na 3 miliony korun, hodnota vybavení domácnosti potom na 650 000 korun. Ceny ve všech třech balíčcích jsou potom v následující tabulce. 

KomfortExtraMax
1750 Kč3200 Kč4500 Kč

Protože Allianz není první pojišťovnou, u které jsem si nechal odhad pojištění zpracovat, na první pohled mě zaujalo, že ceny jsou u Allianz vyšší než u většiny jiných pojišťoven. Na tom však nemusí být vůbec nic špatného, Allianz je silná globální společnost se známou značkou, a pokud služby, které nabízí, kvalitativně odpovídají, je to zcela v pořádku. Lze říci, že obecně tomu tak skutečně je. Podíváme-li se na nabídky dalších pojišťoven, zjistíme, že jsou často ochuzeny o některé prvky. 

Není výjimkou, že jejich nabídky neobsahují například škody na vodovodním potrubí, nebo rozbití skel. Příkladem může být pojištění Jistota od pojištění Slavia. Za pět tisíc korun v jeho případě klient dostane pojištění základních rizik, a navíc i krytí škod způsobených atmosférickými srážkami, přepětím elektrické síti a pojištění se vztahuje i na krádeže, vandalismus, nebo rozbití skel. Chybí však zmíněné škody na rozvodech vody, pojištění nepokrývá povodeň a je třeba si připlatit pojištění odpovědnosti z běžného života i z vlastnictví nemovitosti. Pokud bychom k pojištění Jistota přidali i vyjmenované chybějící prvky, dostali bychom se na nějakých 7500 Kč ročně. To je stále méně, než kolik stojí balíček Max u Allianz. 

Jak ušetřit při sjednávání pojištění? 

Peníze samozřejmě nerostou na stromech a uvedený cenový rozdíl mě motivoval k tomu, abych se víc zaměřil na porovnání balíčků Allianz s nabídkami jiných pojišťoven. Je nutné samozřejmě brát v potaz, že jednotlivé pojistné produkty se navzájem vždy trochu liší. Každé srovnání je tedy třeba chápat v kontextu toho, co daná smlouva nabízí, nebo naopak nenabízí. O porovnání jsem se pokusil v následující tabulce. Jedná se o porovnání roční ceny produktů pro uvedený dům, které se pyšní tím, že jsou označovány za maximálně kompletní, nebo jako nejvyšší třídy pojištění u dané pojišťovny. 

Allianz MaxSlavia JistotaDirect 2022ČPP Domex + Opti
9000 Kč5200 Kč7000 Kč7200 Kč

Jak již ale bylo uvedeno, porovnání tohoto typu je jen výchozím bodem pro další studium nabídek jednotlivých pojišťoven a jejich konkrétních parametrů.

V dnešní době představují nejjednodušší možnost porovnání pojistných produktů, tzv cenové srovnávače. Ty uživatelům často nabízí i vytvoření individuálních nabídek pojištění. Pro takové vytvoření individuálních nabídek různých pojišťoven je možné využít třeba portál epojisteni.cz. Finální rozhodování o svém pojištění jsem založil právě na těchto individualizovaných nabídkách zaslaných právě tímto portálem.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}