.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak pojistit pronajímaný byt 

 6 června, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

S pronajímáním nemovitostí se pojí spoustu starostí a povinností. Pokud jsou dodrženy určité kroky a postupy, vše je právně ošetřené, tak se není čeho bát a z pronajímání se může stát skvělý zdroj příjmu. Pojištění pronajímaného bytu by mělo být jakýmsi základem, chceme-li chránit náš majetek, pojišťovny zároveň nabízí i různé formy asistenčních služeb, např. zámečník, oprava kotle a dalších věcí v domácnosti. Nemusíme mít tak starost se spoustu věcmi. Jak to vše ale probíhá, a jak správně pojistit takový byt?

Pojištění domácnosti v nájemní smlouvě

Pojištění domácnosti může uzavřít nájemník, ten si vybere pojištění, které mu vyhovuje. Nabízí se různé typy pojištění, liší se rozsahem krytí majetku a vybavení bytu, výhodami a podobně. Taková verze se ale nemusí líbit pronajímateli, jelikož pojištění není sjednané dle jeho podmínek, atak jeho majetek a vybavení bytu nemusí být zcela kryto. Tohle se dá vyřešit tím, že pojištění předem zřídí pronajímatel a na místo nájemce neuvede konkrétní jméno, tím pádem pojištění bude platit pro všechny budoucí nájemníky.

Pojištění odpovědnosti nájemce bytu

Pokud chceme mít naše věci pojištěné proti zničení či poškození, je vhodné si ještě před pronájmem bytu zřídit pojištění odpovědnosti. Při zničení věcí a vybavení pronajímatele se pak naskytuje několik možností, jak takovou situaci vyřešit.

Možné situace, které mohou nastat:

  • Může dojít ke poškození či úplnému zničení věcí pronajímatele nikoliv vaší vinou, příčiny mohou být: požár, poškození vodou, krádež a další. Tento typ poškození kryje pojištění domácnosti.
  • Může dojít ke poškození či úplnému zničení cizích věci nikoliv vaší vinou, příčiny mohou být: požár, poškození vodou, krádež a další. Tento typ poškození kryjí některé typy pojištění domácnosti, v tomto případě může být pojištěn sám vlastník bytu, proti takovým situacím.
  • Svou činností poškodíte či úplně zničíte cizí věci (věci pronajímatele nebo jiné osoby). Tento typ poškození kryje některé typy pojištění v občanském životě.
  • Svou činností poškodíte či úplně zničíte svůj majetek, na tento typ poškození se nevztahuje pojištění domácnosti ani odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti je určitě dobré si zřídit. Pokud například vypukne požár a další katastrofy, co se týče nákladů, jste krytí pojišťovnou.

Pojištění domácnosti a odpovědnosti

Některé pojišťovny nabízí a předem doporučují kombinaci pojištění domácnosti a odpovědnosti. Takové pojištění totiž pokryje všechny náklady při poškození či úplnému zničení. Kryté jsou vaše osobní a celkové věci vaší rodiny v domácnosti, majetek pronajímatele (vybavení bytu a součásti bytu), a i další škody, které jsou způsobeny dalším lidem (sousedi a další).

Pokryto je obecně váš majetek, vaše vybavení bytu, u konkrétního vybavení je nutné si zjistit a ohlídat, zda a jakým způsobem bude pojištění zahrnovat vybavení bytu a jeho součásti pronajímatele, jelikož každé pojištění nemusí pokrýt vše.

Povinnost nájemce pojistit být

Zakládá si pronajímatel na tom, abyste si sjednali pojištění domácnosti? Pojištění domácnosti totiž kryje případné škody na vybavení bytu. Povinnost nájemce zřídit si pojištění domácnosti rozhodně není, nicméně pronajímatel má právo takovou povinnost nájemci uložit. Ve finále ale pronajímatel tímto krokem nemusí nic vyřešit a jeho majetek nemusí být zcela kryt. Pojišťovny totiž nabízí různá pojištění a každé má jiný rozsah krytí, to znamená, že majetek pronajímatele nemusí být zcela zabezpečen. Nicméně pronajímatel může nechat povinnost zakomponovat do nájemní smlouvy. Nabízí se možnost, že pojistnou smlouvu uzavře sám pronajímatel. Na místo jména nájemce nebude uvedeno konkrétní jméno, atak bude pojistná smlouva platit pro všechny budoucí nájemce daného bytu.

Nájemní smlouva

S nájemní smlouvou se setkáte v případech, že vlastníte byt a chcete ho pronajímat, nebo naopak hledáte vhodný byt, který si pronajmete. Tato smlouva upravuje podmínky pro používání prostoru, který si nájemce pronajme, důvod může být jakýkoliv, například bydlení, podnikání, skladování a další.

Podmínky určuje majitel pronajímaného prostoru, v našem případě bytu. Nájemce smlouvu podepisuje ze svobodné vůle, pokud se mu tedy podmínky nelíbí, může je případně prodiskutovat s pronajímatelem nebo jít hledat nová byt. Podpisem dochází k ochraně obou dvou stran, při porušení podmínek nacházejících se v této nájemní smlouvě má každá strana důkaz o uzavření dohody. Jelikož chce mít pronajímatel co nejvíce ošetřený svůj majetek a mít ho tzv. pod kontrolou a v bezpečí, smlouvu běžně předkládá pronajímatel. Nájemní smlouva musí obsahovat určité body, nicméně, fantazii se meze nekladou, a tak ve smlouvě se mohou objevit i nějaké specifické požadavky pronajímatele, mezi které patří právo vstupu do bytu, různé zákazy v podobě kouření a stavebních úprav bytu, zákaz domácích mazlíčků a podobně. Nájemci se bude pravděpodobně líbit smlouva s co nejméně takovými zákazy a omezením, jelikož chce pronajímané prostory využívat v klidu a svobodně. Nájemci se obzvlášť nemusí líbit zákaz někoho si do bytu vodit.

Jak pojistit pronajímaný byt

Co by měla nájemní smlouva obsahovat:

Osobní údaje obou stran (pronajímatel a nájemce):

Samozřejmostí jsou jména a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo občanského průkazu.

Uvedení objektu, který bude pronajímán:

V katastru nemovitostí jsou k dispozici informace o vlastnictví, adrese, podlaží, popřípadě číslo pozemku a výměra pozemku. Nájemce má právo si vyžádat on pronajímatele doklad, kterým dokáže vlastnictví dané nemovitosti. Už mnohokrát se stalo, že se pronajímatel snažil pronajímat byt, který ve skutečnosti nevlastnil.

Délka pronájmu:

Stačí uvést období platnosti sjednané smlouvy. Pokud tento údaj ve smlouvě nenalezneme, automaticky je období smlouvy bráno, jako na dobu neurčitou. Takové případy jsou typické pro lidi, kteří počítají, že v bytě dožijí.

Předem definovaná práva a povinnosti obou stran (pronajímatel a nájemce):

Tato část patří zároveň i k nejsložitějším. Je potřeba se na všem předem domluvit, ať po podepsání smlouvy nevznikají různá nedorozumění.

Způsob provedení platby:

Velice důležitá část smlouvy, předem uvedená částka, kterou bude nájemce pronajímateli každý měsíc pravidelně platit. Popřípadě je možné doplnit výši kauce, kterou pronajímatel v případě nezaplacení nájmu, poškození majetku či nějakému jinému problému použije na kompenzaci vzniklých škod.

Konec nájemní smlouvy (nepovinný údaj):

Zpravidla to bývá den, kdy skončí platnost nájemní smlouvy. Ve smlouvě tento údaj nemusí být uveden.

Závěrečná ustanovení:

Podpisy, datum a místo podepsání smlouvy a začátek její platnosti.

Pojištění odpovědnosti nájemníka

Jak již bylo zmíněno, pojišťovny nabízí pojištění odpovědnosti zároveň s pojištěním domácnosti, dochází tak k úplnému krytí majetku pronajímatele. Při kombinaci těchto dvou pojištění pokrytá škoda nevzniká vinnou nájemce (požár, voda a další) a zároveň jak název pojištění odpovědnosti napovídá, dojde ke krytí majetku v důsledku jeho poškození vinnou nájemce. Toto vidím jako obrovskou výhodu, která najde zastoupení v mnoha uzavřených nájemních smlouvách.

Pojištění nemovitosti

Již jsem se zmínil o dvou pojištěních, domácnosti a odpovědnosti. Při pojištění pronajímaného bytu připadá v úvahu ještě třetí, a to pojištění nemovitosti. Pojištění nemovitosti kryje věci a vybavení, které jsou s bytem pevně spojené (radiátory, zárubně, parapety, podlahy a další). Některé společnosti radí, že pojištění nemovitosti by měl být základ při pojišťování pronajímaného bytu, z důvodu již zmiňovaného krytí (požár, povodně, přírodní katastrofy).

Jaké jsou ceny pojištění bytu v nájmu?

Cena pojištění takové nemovitosti ovlivňuje mnoha faktorů, jako je velikost bytu, v jaké lokaci se byt nachází, jaká je variace a rozsah krytí pojištění, případně pokud si k daném pojištění vyberete ještě nějaké připojištění, cena se tak pohybuje od jednoho tisíce a výše ročně. O tom že pojištění je důležitá věc a je to jeden z nejlepších způsobů jak si zabezpečit byt se nemusíme ani bavit, dávejte si však pozor při výběru. Některé nabídky pojištění na trhu jsou za přemrštěné částky a neobsahují zdaleka takové krytí majetku jako jiná pojištění. Je proto důležité si nejdříve udělat nějaký průzkum trhu a omrknout více pojišťoven, prohlédnout si jejich nabídky a až pak se rozhodnout. Rozhodně by se s takovým pojištěním nemělo příliš spěchat.

Srovnání ceny a vybrání té nejvhodnější varianty

Na trhu je pojišťovnami nabízeno obrovské množství pojištění domácnosti, odpovědnosti a proto je nutné si udělat důkladný průzkum a vyhodnotit nejlepší variantu, která bude obsahovat jak perfektní krytí majetku, tak zároveň aby částka, kterou budeme za pojištění pravidelně platit, nebyla nijak přemrštěná. Jenomže takový detailní průzkum zabere spousty času a starostí, dokonce pro lidi, kteří se v pojištění nevyznají. Je tu jedna možnost. Pojištění si vyhledám a srovnám na epojisteni.cz, kde si zajistím nejlepší nabídky na trhu, nemusím tak strávit volný čas u nekonečného sezení u počítače a hledání té nejlepší volby, epojisteni.cz to udělá za mě. Z mé zkušenosti mohu tento srovnávač pouze doporučit.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}