.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak pojistit pronajatý byt 

 25 července, 2022

Jana Vochková

5/5

Budete se domnívat, že když byt není váš, nemá smysl, abyste si zabezpečili svou domácnost. Jak jste již mohli slyšet, často se mluví o smlouvách s podmínkou dohody o pronájmu, kdy je vyžadována ochrana rodiny s bohatým krytím odpovědnosti. Ale v případě, že tomu tak nebude, je vhodné si určitou ochranu rodiny v pronajatém bytě zajistit. Vše, co požadujete v rámci rodiny, můžete mýt zahrnuto do jedné celkové ceny a složky.

To zahrnuje vaše vybavení, jako je nábytek, dílna, stroje, a také osobní věci, jako je oblečení a kosmetika. Podstatnou věcí při pořizování domácích záruk v pronajatém bytě je pak pojištění odpovědnosti. Standardně se obvykle připojištění závazku vztahuje na ochranu proti třetím osobám v každodenním životě. Bude se vám hodit nejen v souvislosti s chodem rodiny, ale navíc v případě, že dohlédnete na to, kdybyste nechtěně poškodili výrobky v obchodě nebo rozbili drahou vázu na návštěvě.

Jak uzavřít pojištění domácnosti při pronájmu nebo podnájmu?

Výpočet ochrany rodiny u pronajatého bytu nebyl nikdy tak snadný. Ochranu si budete moci vypočítat rychle a efektivně online z pohodlí své domácnosti. Stačí znát parametry vaší domácnosti, jako jsou metry čtvereční, správná adresa, zabezpečení, a jako u všeho – myslete na výši pojistného. V tu chvíli můžete porovnat nabídky až šesti společností poskytujících ochrany a jejich produkty. U většiny ochranných společností je v základu zahrnuto nebezpečí běžného zničení, které zahrnuje požár, výbuch, vichřici, tíhu sněhu, kouř, vodu, únik vody.

Volby dodatečných ochran jsou v tomto bodě široké a zahrnují:

 • vloupání a vandalismus
 • přepětí
 • povodeň
 • asistence

V rámci nabídky také nastavíte zadané limity na rodinné úspory a cennosti, všemožnou elektroniku nebo stavební součásti. Po výběru vhodné ochranné pojišťovny a jejich nabídky, pokračujete dále a vaši objednávku ukončíte pomocí tlačítka Nákup. Budete vyzváni k vyplnění dílčích prvků pojistníka a oblasti. Sjednání uzavřete kliknutím na tlačítko Sjednat. Objednávky jsou v tomto okamžiku připraveny a smlouvy jsou vám zaslány poštou k podpisu. A v případě, že si nevíte rady s uspořádáním ochrany, neváhejte využít kontaktů. Každá pojišťovna má zákaznický servis, který musí být k dispozici.

Pojištění pronajímaného bytu

Tato ochrana se vztahuje na veškeré vybavení, které není ve vašem bytě či v pronajatém bytě nijak uchyceno (nábytek, oblečení, pomůcky atd.). Kryje škody způsobené běžnými katastrofami a vandalismem, podobně jako ochrana majetku.

Kdo sjednává pojištění domácnosti v pronajatém bytě

Domácí ochranu si může sjednat jak majitel nemovitosti, tak její nájemce. Záleží na tom, zda se jedná o výbavu vlastníka nebo nájemce. V případě, že se jedná o vybavení vlastníka, organizuje ochranu vlastník. V případě, že se jedná o majetek nájemce, je na nájemci, aby pojištění zorganizoval. Pravidelně se můžete setkat i s případy, kdy je část majetku od vlastníka, ale jsou zde také věci, které přinesl nájemce.

Kdo v takovém případě uzavírá pojistnou smlouvu? Je zbytečné, aby domácí ochranu organizoval jak vlastník, tak obyvatel. Záleží tedy na dohodě obou zúčastněných stran. Pokud jako vlastník požadujete, aby si nájemník sám zařídil pojistnou ochranu, nezapomeňte to zahrnout do nájemní smlouvy. Kromě toho byste měli ve smlouvě uvést, jaký nábytek necháte nájemníka používat. Ochrana, kterou si nájemce zařídí, se bude vztahovat jak na majetek pronajímatele, tak na majetek nájemce.

Pojištění odpovědnosti pronajatý byt

Jako vlastník budete vyžadovat, aby měl nájemník zajištěnou ochranu závazků. Tato ochrana slouží k náhradě škod způsobených pojistníkem třetím osobám. Nekryje vás v případě, že způsobíte škodu na svém majetku nebo na majetku své rodiny. Pojištění je pro nájemce navíc cenná pro naprosto jiné události v každodenním životě, a jaké že jsou?

 • Ve chvíli, kdy se vám podaří vytopit sousedův byt
 • Když náhodou rozbijete výrobky v obchodě
 • Když vaše rodina způsobí majetkovou újmu třetí osobě

Velice důležité – Tato ochrana se nevztahuje na okolnosti, kdy obyvatel způsobí škodu na nábytku v pronajatém bytě. V případě, že obyvatel potřebuje být zajištěn za škodu, kterou způsobí na majetku pronajímatele, musí si sjednat ochranu závazku pro pronajatý majetek.

Vlastník by měl zvážit uzavření pojištění majitele domu, které by pokrylo případné škody způsobené vlastnictvím nemovitosti. To může být určeno pro případy, kdy vaše nemovitost způsobí škodu třetím osobám.

Jaké příležitosti zde můžeme zahrnout

 • Požár se rozšíří z vaší domácnosti do domu souseda
 • Pěší osoba uklouzne na mrazivém asfaltu před vaším bytem
 • Hasiči při hašení vašeho podkroví navíc poškodí podkroví vašeho souseda

Odpovědnost za škodu v pronajatém bytě

Všechny nároky na odměnu musí být podloženy důkazy, které prokazují existenci škody a rozhodují o výši výplatného. Mělo by se přistoupit k sepsání předávacího protokolu na začátku nájmu a připojit fotografie nebo videozáznam pořízený přenosným telefonem, aby se ukázalo, jaký byl stav majetku na začátku nájmu. Takový protokol doplněný fotografiemi nebo videozáznamem může sloužit jako důkaz, například zda nájemce poškodil umyvadlo, podlahu, kuchyňskou linku atd. Pro vlastníka může být obtížné vymáhat škodu od nájemce. Proto řada majitelů vyžaduje na začátku obývání bytů složení jistoty, která může být započtena proti případným škodám. Částka jistoty nesmí být vyšší než trojnásobek nájmu a také případných zákonných sankcí.

Jak pojistit pronajatý byt

Pojištění odpovědnosti bytu

 • Ochrana se vztahuje i na pronajaté věci (svatební šaty nebo oblečení z půjčovny, pronajaté sportovní vybavení atd.), ale s několika výjimkami (např. auto)
 • Také je pokryto neúmyslné poškození majetku v hostinci, penzionu apod.
 • Navíc některé pojišťovny kryjí i škodu, kterou způsobíte jiným osobám při neopatrném pohybu při sportu (např. v případě, že na kole srazíte osobu jdoucí pěšky)
 • Také budete mít záložní plán pro dočasný pobyt v zahraničí s vyššími limity, než si budete moci sjednat v rámci cestovního pojištění
 • Ochrana se vztahuje i na studenty a škody způsobené během jejich studijních pobytů
 • Jsou pokryté újmy, které by po vás poskytovatelé zdravotního pojištění požadovali uhradit
 • V případě souhrnu mnoha pojistných událostí uprostřed roku je omezení pojistného plnění dvojnásobné

Pojištění domácnosti a odpovědnosti

Zajistěte výzdobu svého domova. Můžete si pomoci s ochranou pomůcek, nábytku a starožitností. S pojišťovnou to zvládnete online a během několika minut.

S čím můžete počítat při pojištění domácnosti:

 • Počítače, televizory a další elektronika
 • Nábytek a domácí spotřebiče
 • Peníze, šperky, obrazy, cennosti
 • Oblečení, sportovní potřeby
 • Předměty uložené ve sklepě nebo garáži
 • Zahradní vybavení
 • Věci, které nevlastníte, ale máte je pronajaté nebo vypůjčené
 • Domácí zvířata

Na co rozhodně nestačí:

 • Střecha, stěny, stropy, podlahy a elektroinstalace
 • Okna, dveře a schodiště
 • Radiátory, klimatizace, tepelná čerpadla a solární panely
 • Hospodářské budovy – skleník, studna, bazén, kůlna nebo plot
 • Vana, umyvadlo a další sanitární zařízení
 • Kuchyňské linky, vestavěné skříně a spotřebiče
 • Garáž nebo přestavba podkroví

Povinnost nájemce pojistit byt

Jednou z nejčastějších obav majitelů z pronájmu bytu je obava, že byt nebo některé z dekorací budou během doby pronájmu poškozeny. Někteří majitelé proto požadují, aby si nájemce zařídil ochranu, která by pokryla případné škody na bytě. Může vlastník vůbec požadovat ochranu? A jaký druh ochrany si máte zvolit?

V několika nájemních smlouvách nájemcům je klauzule, která vyžaduje, aby nájemce vyžadoval ochranu pro případ poškození pronajímané nemovitosti. Souhlasíme s tím, že taková povinnost může být na nájemce uvalena, protože to není závazek, který by se vymykal normě, protože je navíc v zájmu nájemce, aby takovou ochranu vyžadoval. Ať tak či onak, majitel nemusí být s ochranou sjednanou nájemcem spokojen, protože pojišťovny nabízejí odlišné druhy a rozsah krytí. Následně je otázkou, zda není pro vlastníka výhodnější si sjednat pojištění sám a následně zohlednit cenu v nájemném.

Stupeň ochrany

V případě nevýhodného pronájmu nemovitosti je třeba zvážit tři druhy ochrany – domácí, majetkovou a rizikovou. Rodinná ochrana se vztahuje na poškození nábytku, jako jsou nábytek, koberce, pomůcky, svítidla nebo jednotlivé osobní potřeby. Ochrana nemovitosti se vztahuje na věci, které jsou usazeny v domácnosti, jako jsou dřevěné podlahy, radiátory nebo obrysy vchodů. Ať tak či onak, je občas sporné, které věci jsou zajištěny domácí ochranou a které ochranou nemovitosti, proto je třeba pečlivě zvážit ujednání o ochraně a související podmínky. Sporné mohou být například kuchyňské linky nebo vestavěné přístroje.

V případě, že majitel organizuje určité pojištění, může ho použít tak, že on jako pojistník platí pojistné a nájemce je tím, jehož škody jsou zajištěny ochranou. Na druhou stranu může být záložním plánem rovnou majitel a za způsobenou škodu bude platit pojišťovna. Ochrany mohou být navíc organizovány tak, že smlouva o pojištění se nevztahuje na konkrétního nájemce, takže se bude vztahovat na všechny myslitelné budoucí nájemce místností.

Třetí alternativou je ochrana před rizikem konkrétního jedince. Ta se vztahuje na případy, kdy občan náhodně způsobí škodu na cizím majetku nebo na jiné osobě. Ať už je to jakkoli, je důležité věnovat pozornost tomu, zda se vůbec vztahuje na škodu v pronajatém bytě, nebo zvážit, zda je pojistný limit adekvátní k pokrytí potenciální škody.

Pro srovnání nabídek pojišťoven a k ušetření peněz na pojištění využijte kalkulátor pojištění nemovitosti od epojisteni.cz!

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}