.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak pojistit družstevní byt 

 27 dubna, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Družstevní byt má svá specifika. Týkají se také pojištění. Jakým způsobem si nejlépe pojistit takto vlastněnou nemovitost

Pojištění nemovitosti, jaké jsou možnosti?

V případě, že si chcete svou nemovitost pojistit, je obecně nutné umět rozlišit dva druhy pojištění. Jedná se o:

  • pojištění nemovitosti
  • pojištění domácnosti

Zejména u nemovitostí, které jsou pro nás existenčně důležité, je nutné na pojištění myslet a rozhodně mít sjednané obě tyto pojistky.

Typicky je to u nemovitosti určené k trvalému bydlení, kde se jednoznačně pojištění vyplatí. Naproti tomu pojištění domácnosti nás například u rekreační chaty úplně trápit nemusí, pokud v objektu trvale nenecháváme cennější předměty, jako je třeba elektronika.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti zahrnuje vybavení bytu. Může to být například elektronika, spotřebiče a další předměty, které máte běžně doma. V omezené míře jsou do pojištění rovněž zahrnuty cennosti včetně šperků, případně peněžní prostředky.

Zjednodušeně se tak klientům někdy radí, aby si rozsah pojištění domácnosti představili prostě tak, že je sem zahrnuto vše, co není spojeno pevně se zemí.

Kromě těchto movitých věcí spadá do pojištění rovněž příslušenství a stavební součásti, které přiléhají k vnitřním prostorám bytu. To může být například podlahová krytina, malba, tapety v bytě, obklady v koupelně, vestavěné kuchyňské spotřebiče atd.

Správně navržená pojistka může chránit i předměty, které se nacházejí mimo domov, jako je například kočárek nebo jízdní kola.

Jaká rizika lze krýt z pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti zpravidla chrání součásti dotyčného bydlení před důsledky živelních katastrof, jako jsou povodně, laviny, záplavy, vichřice, krupobití, ale také před požáry nebo úderem blesku.

Rovněž lze tímto pojištěním zamezit riziku vandalismu, krádeže a vloupání. Podobně se na pojištění domácnosti můžete spolehnout u škod vyvolaných přepětím nebo podpětím, případně poruchami chladícího zařízení.

Standardní součástí tohoto pojištění bývají rovněž asistenční služby, které vám mohou pomoci, pokud si například zabouchnete klíče. Rovněž si jejich prostřednictvím můžete rychle zajistit příjezd elektrikáře nebo opraváře elektrospotřebičů.

Pojištění nemovitosti

Sjednat je možné pojištění nemovitosti i pro byt. Pojištění nemovitosti chrání na rozdíl od pojištění domácnosti samotnou stavbu.

Pojištěné máte touto formou prakticky pouze holé zdivo společně se základovou deskou a střechou. Dále sem patří například okapy či okna. Pojistka se také vztahuje na společné prostory domu, zahradu a okolí. Zahrnuta v ní je garáž, kůlna, bazén nebo plot.

Před čím chrání pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti řeší škody způsobené živelními pohromami, jako vichřice či povodeň. Dále také následky požáru, výbuchu nebo úderu blesku.

Rovněž vás toto pojištění dokáže ochránit před vodou z vodovodního zařízení. Účelné může být pojistit si nemovitosti před náhlým sesuvem hornin či poškozením vyvolaným tíhou sněhu. Stejně tak se ubráníte před škodou vyvolanou pádem stromů či jiných předmětů.

Pokud si toto pojištění sjednáte, nemusíte se bát ani vloupání nebo krádeže, případně nevítané „návštěvy“ vandalů. Podobně vás díky pojištění neohrozí například náraz vozidla či poškození fasády živočichy.

Jak pojistit družstevní byt

Specifika družstevního bytu

Družstevní vlastnictví má podstatné specifikum zakotveno již ve svém názvu. Nemovitost není v majetku přímo dotčené osoby, nýbrž družstva. Družstevník vlastní pouze podíl.

Proto je nelogické sjednávat si z pozice družstevníka pojištění nemovitosti. Samotné družstvo si nemovitost může pojistit, postarat by se o to mělo představenstvo družstva, nicméně mu bude i vypláceno plnění. To samozřejmě není zcela bezpředmětné, neboť případnou škodou je ohrožen majetek družstva, a tedy i jednotlivých družstevníků.

O pojištění nemovitosti je nutné se jako osoba obývající byt začít eventuálně uvažovat až za předpokladu, že se bude byt převádět do osobního vlastnictví. Původní pojistku družstvo s vysokou pravděpodobností zruší, pokud by se tak ale nestalo, neměli byste stejně na žádné plnění nárok a pojišťovna by platnost pojistky odmítla uznat.

Pojištění domácnosti již pro družstevníka smysl má. Analogicky obdobně je tomu například i u bytu v pronájmu. Pojistka, jak již bylo vysvětleno, chrání bezprostředně jeho vlastní majetek.

Pojištění odpovědnosti

Standardem také bývá, že si bytové družstvo sjednává pojištění odpovědnosti. Tato pojistka se nazývá pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti. Pojištění chrání před potenciálním rizikem způsobení škody někomu dalšímu. Typickým příkladem může být například zranění způsobené pádem sněhu ze střechy.

Poměrně nepříjemný, ale častým problémem bývá i to, když například soused neuhlídá prasklou hadici z pračky. Voda kapající ze stropu může znehodnotit i vybavení vašeho bytu. A právě tuto situaci řeší i pojištění odpovědnosti. Hovoříme pak o tzv. občanském pojištění odpovědnosti.

Je ovšem nutné upozornit na to, že pojištění odpovědnosti z vás jako vlastníka majetku nijak nesnímá povinnost se o svěřený majetek starat. Pokud tak například necháte chátrat střechu a uvolněná krytina způsobí vašemu sousedovi škodu na zaparkovaném automobilu, nijak vám pojištění odpovědnosti pravděpodobně nepomůže.

Jak si vybrat vhodné pojištění

U pojištění je především důležitý jeho rozsah. A pro pojištění vašeho domova to i v podmínkách družstevního bytu platí rovněž.

Výčet rizik byste měli najít v pojistné smlouvě u obou typů pojistek, tj. jak pro pojištění domácnosti, tak i pro pojištění nemovitosti. Než si smlouvu sjednáte, měli byste mít představu o tom, zda je pojistka pro vaše potřeby vhodná. Balíček různých rizik bývá obvykle napříč pojišťovnami rozdělen na základní a rozšířenou variantu. Ty se od sebe v případě obou pojištění liší nejen rozsahem, ale i pojistnými limity.

Do základní verze pojištění obvykle patří:

  • riziko poškození živlem
  • poškození záplavou a povodní
  • vodovodní škody
  • loupež nebo krádež vloupáním
  • vandalismus

Na čem závisí cena pojištění

Cena, kterou za pojištění zaplatíte, závisí na tom, na jakou hodnotu jste pojištění. Obvykle to bývá na tzv. novou cenu.

Pro pojištěného se jedná o variantu nejvýhodnější, avšak nejdražší. Jde o takovou cenu, za kterou byste si mohli (u pojištění nemovitosti) v dané lokalitě pořídit novou nemovitost. Stejnou metodiku výpočtu je možné uplatnit i na vybavení domácnosti.

Méně často se používá pro výpočet pojistného plnění tzv. cena časová nebo obecná (obvyklá) cena. U ceny časové se počítá s amortizací. Cena obecná se odráží od aktuálních cen, za které se dotyčné vybavení prodává vybavení či nemovitost v daném okamžiku.

Nastíněné metodiky výpočtu dokládají, že cena by tak jednoznačně neměla být stěžejním kritériem pro výběr konkrétního pojištění.

Pozor na pojistnou terminologii i výluky

Kromě toho, na co se pojištění vztahuje, by si měl každý zájemce o pojistku dát pozor i na to, na co se pojistka nevztahuje. Tedy jaké výluky obsahuje.

Nejčastější problémy vyvstávají u pojištění domácnosti s jejím příslušenstvím, tedy s předměty, které se nacházejí v kůlně, garáži nebo v dalších nebytových prostorách, jako je sklep či garáž. Narazit můžete například s tím, pokud vám bude odcizena půjčená věc (zahradní sekačka).

Překvapit by vás mohla i pojistná terminologie. Povodeň z pohledu pojišťovny vždy působí řeka vylitá z břehů. Jako záplava se označuje jev, který je vyvolán proudící vodou (tedy povětšinou průtrží mračen). Je proto nezbytné si v pojistných podmínkách zkontrolovat, na které riziko jste přesně pojištěni.

Problematika podpojištění

Odborníci upozorňují zejména na problematiku tzv. podpojištění. To je poměrně typický problém, kdy se pojištěný pojistí na nižší částku, než by odpovídala skutečné hodnotě pojištěných předmětů. Odhaduje se, že tímto problémem trpí až 30 % nemovitostí

Praktickým důsledkem takového postupu je především to, že z pojištění nezískáte adekvátní částku, která by případnou škodu pokryla.

Podpojištění představuje fatální problém především u pojištění nemovitosti. Při vysoké škodě často částka získaná z pojistky zkrátka nestačí k tomu, abyste si bydlení opravili a bylo tak možné nemovitost dále plnohodnotně užívat.

U pojištění domácnosti je podpojištění obdobně častým nešvarem. Ačkoli je pochopitelně nutné přijmout jako fakt, že citovou hodnotu zničených věcí nelze nahradit jakkoli, finanční kompenzace škody by přesto měla být adekvátní.

Proto je nutné pojistnou smlouvu pravidelně revidovat. Obecně je to nutné nejméně jednou za 5 let, ideálně každé 2 až 3 roky. Revizí by pojistka měla projít po každé zásadnější změně, která by mohla znamenat zvýšení hodnoty vašeho majetku (tedy kupujete nové vybavení do bytu, stavíte bazén nebo nemovitost rekonstruujete).

Jak postupovat při sjednání pojištění družstevního bytu

Pokud vaše družstvo už má pojištění nemovitosti, nejprve je nutné si od družstva vyžádat smlouvu od pojištění a seznámit se s jejími podmínkami. Od družstva si navíc vyžádejte informace ohledně vyplácení pojistného plnění.

Následně je nutné si sjednat adekvátně dimenzovanou pojistku na domácnost. Najít vhodné pojištění můžete například prostřednictvím online srovnávačů. Do nich zadáte požadované parametry a necháte si vygenerovat nabídky, které si můžete přehledně srovnat a vybrat si tu nejvhodnější. K nejoblíbenějším portálům tohoto typu patří v tuzemsku web ePojištění.cz.

V současné době je již navíc možné nechat si pojistku sjednat pohodlně online. Pokud si pojištění sjednáte tímto způsobem, jsou vám pojišťovny nabídnout slevu, a to obvykle ve výši 20 až 30 %.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}