.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak pojistit byt 

 30 dubna, 2021

Jana Vochková

2.1/5

Zakoupili jste si nový byt, všechno jste přestěhovali a zařídili, na nic jste nezapomněli, ale ještě jste neudělali to nejdůležitější. Svůj byt pojistit.

Důležitost pojištění bytu by se neměla podceňovat. Já jsem si toto ověřila, když jsem jako mladá v podnájmu vytopila sousedy hadicí z pračky, kterou jsem zapomněla vložit do vany. Myslíte, že vám se to nemůže stát, ale takových případů je velmi mnoho a někdy za to ani nemůžete. Stačí prasklá trubka nebo špatně utáhnutý kohoutek a katastrofa je na světě. Říkáte si no co, já mám umakartovou koupelnu v panelovém domě, která snadno vyschne, stačí vymalovat strop, na který se rozlila voda a vytvořila skvrny. Nikdy ale nevíte, jestli sousedi pod vámi nemají zcela novou koupelnu z drahých materiálů a oprava by právě vás vyšla na mnoho peněz.

Moji sousedé měli se mnou slitování a pouze vymalovali, jelikož voda z pračky nevytekla v moc velkém množství. I přes to, že natekla do elektrických drátů a blikající lustr vyděsil postarší sousedku myjící nádobí, vše dobře dopadlo. Od té doby na pojištění nemovitosti velmi dbám a sleduji nejnovější nabídky na trhu.

Pojištění nemovitosti – na co se vztahuje

Pojištění nemovitosti lze uzavřít jak na dům, tak i byt. Vztahuje se na všechny věci, které jsou napevno součástí celé nemovitosti. Stěny, zárubně, součástí stěn jako kachličky, podlahy, včetně parket, stropy, elektrické vedení ve stěnách, topení, klimatizace. Zkrátka součásti domu nebo bytu, které se nedají odnést, pouze odstranit vybouráním nebo vytrháním. V případě, že jsou tyto věci poškozeny vodou, ohněm nebo živelnou katastrofou, můžete žádat o náhradu škody.

Různé pojišťovny však tyto kategorie definují různě. Proto je dobré přečíst si vždy seznam věcí, na které se pojištění vztahuje, než jej uzavřete. Takovým způsobem často dochází k nesrovnalostem a neshodám mezi vámi a pojišťovnou. Do pojištění nemovitosti mohou být zahrnuty také skříňky, které jsou přidělány napevno ke stěně, jako kuchyň, vestavné spotřebiče nebo skříně dělané na míru, které se nedají přenést.

Základní pojištění se týká různých živelných katastrof. Oheň, povodeň, vytopení z vodovodního potrubí nebo úniku vody z pračky jako v mém případě. Zahrnuje se zde také úder blesku, pád stromu, pád letadla nebo výbuch. Jehož příčinou může být například únik plynu z trouby nebo podzemní vývěry plynu v oblastech s doly, jejichž šachty jsou naplněny metanem. Na váš dům může také spadnout stožár elektrického vedení, pouliční lampa nebo vám poškodit střechu krupobití, odnést ji vichřice či tornádo. Způsobů, jak by vaše nemovitost mohla přijít k úhoně je mnoho, proto není dobré zřízení pojištění odkládat.

Pojištění proti krádeži

Připlatit si můžete také za pojištění proti krádeži, vandalismu, poškození budovy prosakování deště, zkratu v elektrické síti nebo rozbití okna. Vždy je potřeba, abyste si zjistili, jestli pojišťovna, kterou jste si vybrali, nabízí pojištění proti rizikům, která by se mohla udát zrovna ve vaší nemovitosti. Je potřeba zohlednit, jestli bydlíte u řeky a hrozí vám záplava nebo v lese s vysokými stromy a může vám na dům padnout strom, či v oblasti s velkými atmosférickými změnami, které působí silné vichřice.

Pokud máte vybavení proti zlodějům, brokovnici a obrovského psa, je menší pravděpodobnost, že budete vykradeni, než když máte chatu v odlehlé oblasti, kde se můžou potulovat podezřelé osoby a do vaší chaty se snadno vloupat.

Pojistná částka se určuje z hodnoty nemovitosti a jejích součástí. V případě, že je nemovitost upravována, rekonstrukcí nebo jsou přidány další pevné součásti, nové přístavby atd. je potřeba také upravit pojistnou částku. O ceně pojištění rozhoduje také stáří nemovitosti, její opotřebení, v jakém se nachází stavu, lokalitě i historická či umělecká hodnota. Pokud máte starší dům v historické lokalitě s nějakými uměleckými freskami nebo štuky je třeba brát na to ohled. Jejich poškození a následné opravy by stály hodně peněz, které byste nezískali, pokud byste je při pojištění nemovitosti nezmínili. Naopak není dobré cenu nemovitosti nadhodnocovat. Při pojistné události by se přišlo na její skutečnou hodnotu a vy byste tratili na penězích, které jste za pojištění zaplatili.

Jak pojistit byt

Jak pojistit byt v osobním vlastnictví vs. pojištění družstevního bytu

V případě, že vlastníte byt v osobním vlastnictví, je potřeba jej pojistit. Měli byste si sjednat jak pojištění nemovitosti, tak pojištění domácnosti. Pojištění nemovitosti kryje události, které se mohou stát ve vašem bytě a poškodit jeho pevné součásti. Avšak nejste chráněni proti poškození vybavení bytu. V případě krádeže nebo poškození věcí byste nedostali nic. Proto je dobré sjednat si oba druhy pojištění.

Pokud bydlíte v domě a poškodíte vytopením, ohněm či jinou událostí sousední byty, pojištění nemovitosti ani domácnosti tyto škody nehradí. Měli byste si k nim určitě přidat produkt, který se nazývá Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. To vám kryje veškeré události, které způsobí škodu také sousedním bytům.

Rozdíl mezi pojištěním bytu v osobním vlastnictví a pojištěním družstevního bytu spočívá v tom, že družstevní byt vám vlastně nepatří. Je majetkem družstva a vy máte pouze členská práva k družstvu. Proto by mělo celý bytový komplex mít pojištěno družstvo jako takové. Tím pádem jste automaticky pojištěni. Do tohoto pojištění spadají opět pevné části bytu a celého domu. Stropy, podlahy, stěny a další součásti. Vybavení bytu do pojištění, které sjednává družstvo, nespadá. Je na vás, abyste si pojistili sami vybavení bytu, které by mohlo být v případě pojistné události poškozeno.

Pojištění domácnosti a nemovitosti

Obětí vytopení nebo krádeže či ohně, nemluvě o živelných událostech se může stát každý. Nemusíte někoho vytopit vy, ale také někdo vás. Jak se bude chovat příroda nebo ostatní lidé nemůžete nijak ovlivnit. Proto je potřeba dbát na prevenci a svou nemovitost i domácnost si nechat pojistit.

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti spočívá v tom, že pojištění nemovitosti se vztahuje na pevné části stavby, kdežto pojištění domácnosti na věci volně ložené, vybavení bytu. Vše, co můžete přemístit a odnést jinam zahrnuje pojištění domácnosti. Věci, které byste museli odmontovat nebo vytrhat, jako třeba parkety v podlaze spadají pod pojištění nemovitosti.

Do pojištění domácnosti spadají také věci, které máte uloženy ve sklepě nebo ve stavbách na pozemku, v zahradní chatce, altánku nebo v malém domečku na nářadí.

Pojištění bytu v panelovém domě

Pojištění všech bytů v panelovém domě by mělo zajišťovat společenství vlastníků. Platí pro celý dům a všechny byty v něm. Toto by mělo být pojištěno pojištěním nemovitosti. Je na vás, abyste se zajímali o nahlédnutí do pojistné smlouvy u správce bytového družstva a zjistili si tak, proti čemu je váš byt pojištěn.

Pojištění je dobrovolné, takže není jisté, jestli jej společenství vlastníků nechalo pojistit. Někteří vlastníci domů, aby ušetřili, nechávají pojistit dům jen proti některým rizikům daným v oblasti, ve které bydlíte, nebo zvolí jen úplné základy pojištění.

Vy sami si můžete sjednat pojištění domácnosti na věci, které máte v bytě i na věci, které skladujete ve sklepních prostorech domu.

Na co se vztahuje pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se vztahuje na všechny věci ve vašem bytě nebo domě, včetně sklepa a staveb na zahradě, které jdou odnést a nejsou přidělány na pevno.

Kryje veškeré pojistné události, které můžou nastat, vytopení bytu, vyhoření, krádež nebo zkrat elektřiny, který může způsobit požár.

Pojištění domácnosti zahrnuje koberce, sedačky, postele, skříně, všechen nábytek, který máte v bytě. Také pod něj spadá elektronika, jako televize, hifi věž, DVD přehrávač, fotoaparát, nesmíte zapomenout ani na počítače a mobilní telefony. Pojistit si můžete také sportovní vybavení, které mívá rovněž vysokou cenu a jeho ztráta by vás finančně zasáhla. Kolo, brusle, tenisové rakety a další. Spadají sem i dekorace, osvětlení, oblečení, cenné předměty nebo šperky.

Do pojištění domácnosti nespadají věci, které nejsou ve vašem vlastnictví, i když se nacházejí ve vašem bytě. Pokud byt pronajímáte, věci, které patří podnájemníkům, do něj nepatří. Také věci, které slouží k podnikání, jsou pojištěny jinými druhy pojištění. Do kategorie pojištění domácnosti nespadají některá exotická zvířata, letadla, lodě, motorová vozidla a všechny další stroje, které disponují vlastním pohonem. Záznamy na kazetách, DVD a CD nepatří pod pojištění domácnosti.

Pojistná částka se určuje podle toho, v jaké lokalitě se byt nachází, jestli je zde zvýšená kriminalita a panuje vyšší ohrožení, že by byl byt vykraden. Nebo zvýšené ohrožení přírodními živly. Důležitá je úroveň zabezpečení domácnosti. Pojišťovna zjišťuje, zda máte bezpečnostní dveře, zajištěné bezpečnostním zámkem, které zabrání vysoké možnosti vykradení vašeho bytu a zda jsou zajištěny sklepní prostory mříží a zámkem.

Vždy platí, že byste si měli zjistit veškeré dostupné informace, u které pojišťovny je nejlepší svůj byt pojistit. Tak aby vám sedělo pojištění přímo pro vás na míru. Pro srovnání nabídek pojišťoven můžete využít například epojisteni.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}