.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak na pojištění domu ve výstavbě 

 17 dubna, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Pořízení nemovitosti k bydlení bývá obvykle největší investicí, kterou běžní lidé za svůj život provedou. Jak koupě hotové budovy, tak její postupná výstavba bývají z hlediska financí velmi náročné a jejich majitelé doufají, že jim v dobrém stavu budou dlouho sloužit. Vlivem nečekaných událostí však může dojít ke konstrukčnímu nebo funkčnímu poškození nemovitosti, které není důsledkem postupného stárnutí, a může si vyžádat menší i větší opravy. Pro takové případy je možné nemovitost pojistit. Výběr vhodného pojištění závisí na různých faktorech, velikosti, a hlavně rizicích vyplývajících z regionu a užívání stavby. Kromě klasického pojištění budovy lze uzavřít pojistnou smlouvu také na rozestavěný objekt.

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti, stavby a rozestavěné stavby

Pokud se chystáte pojistit svou nemovitost, je nutné rozlišovat tři základní varianty, které v této oblasti poskytovatelé nabízejí, a ti:

 • pojištění domácnosti
 • pojištění stavby (nebo také nemovitosti)
 • pojištění rozestavěné stavby

Pojištění domácnosti

Nejjednodušším typem pojišťovnického produktu vztahujícího se na vlastní bydlení je pojištění domácnosti. Toto pojištění chrání proti ztrátě nebo poškození domácího vybavení, zahrnujícího prakticky vše kromě konstrukcí a samotné nemovitosti. Toto pojištění pokrývá především rizika poškození, poničení nebo odcizení nábytku, domácích spotřebičů, ale také dekorativního či jinak cenného majetku včetně ošacení, šperků či hotovosti, které se v obydlí nachází.

Pojištění stavby (nemovitosti)

Pojištění stavby, dříve označované jako pojištění nemovitosti) označuje pojišťovnický produkt, který se vztahuje na hotový objekt (dokončenou stavbu) a rizika poškození či poničení vyplývající z jejího užívání. V tomto směru se nejčastěji jedná o rizika zahrnující:

 • živelní pohromy
 • požár
 • poškození vlivem neštěstí nebo nehody (pád stromu, havárie)
 • problémy s rozvody vody a z nich vyplývající rizika
 • problémy s rozvody elektřiny a z nich vyplývající rizika
 • poškození částí stavby zvířetem
 • vandalismus, případně odcizení

Společně s pojištěním stavby jsou obvykle sjednávány také asistenční služby. Rozsah pojištění je možné si u většiny poskytovatelů nastavit flexibilně podle vlastních potřeb, případně si sjednat různé typy připojištění zahrnující např. porosty na pozemku, skleněné výplně nebo zodpovědnost z vlastnictví nemovitosti a další.

Pojištění rozestavěné stavby

Výhody pojištění rozestavěné stavby spočívají především ve výši pojistného, které pojištěný ročně za pojistku platí. V rámci tohoto typu pojištění není totiž nutné vztahovat pojistnou částku na celkovou předpokládanou cenu dokončené stavby, a navíc obvykle pokrývá také nakoupený stavební materiál, který se na staveništi nachází. Podmínkou pro úspěšné proplacení pojistného plnění v případě rozestavěné stavby je však zabezpečení odpovídající požadavkům pojišťovny. Tento druh pojištění se vztahuje jak na živelní pohromy, tak na poškození stavby, její části či materiálu zvěří, vandalismem, nebo na odcizení částí, které nejsou pevně spojené se stavbou či zemí.

Jak se sjednává pojištění rozestavěné stavby

Chcete-li si sjednat pojištění rozestavěné stavby, není k němu potřeba číslo popisné nebo orientační, do pojistné smlouvy se zpravidla uvádí parcelní číslo pozemku, na kterém bude budova stát. Obvyklý limit pojištění se stanoví na předpokládanou budoucí hodnotu stavby.

Proč pojištění sjednat

Výhodou pojištění na rozestavěnou stavbu je možnost pokrytí nenadálých výdajů, jejichž výši nelze předem odhadnout. Tento aspekt je důležitý zejména při využívání hypotečního úvěru k financování stavby, proto také některé banky poskytují současně s hypotékou také pojišťovnický produkt, nebo vyžadují jeho vyřízení jako vinkulaci pro získání hypotéky.

Kdy pojištění sjednat

Pojištění na rozestavěnou stavbu se sjednává ideálně ještě před zahájením stavebních prací. Při sjednávání si pozorně přečtěte smluvní podmínky, abyste měli jistotu, že staveniště zabezpečujete správným způsobem. Pojištění si sjednejte na všechny rizika, která vám v dané oblasti a v jednotlivých fázích výstavby hrozí – ty se v jejím průběhu sice postupně mění, ale celkovou hodnotu pojistného příliš nenavyšují.

Co do pojištění zahrnout

U rozestavěné stavby lze identifikovat několik typů rizik, které hrozí jejím poškozením v průběhu celé výstavby a několik, které se vyskytují až v navazujících fázích, proto se také výše pojistného mění s ohledem na to, v jaké z těchto fází pojištění sjednáváte. Při pojištění hrubé stavby, které se obvykle uzavírá ještě před zahájením stavebních prací, se obvykle velký důraz klade především na živelní pohromy, v pozdějších fázích (zastřešení, hotové výplně stavebních otvorů) je lepší si sjednat pojištění více zaměřené na rizika, která jsou spjata spíše s těmito konstrukčními celky. Důležitou součástí je pojištění proti krádeži, a to i s ohledem na stavební materiál, stavební stroje, ale také například lešení. Někteří poskytovatelé nabízejí pojištění proti krádeži jako speciální součást produktu, která zahrnuje všechny prvky užívané ve výstavbě.

Jak na pojištění domu ve výstavbě

Stanovení výše pojistného u rozestavěné stavby

Při sjednávání pojištění rozestavěné stavby se zohledňují následující aspekty:

 • rizika, na která je pojištění sjednáváno
 • předpokládaná konečná hodnota stavby (částka, na kterou je pojištění sjednáno)
 • konstrukční řešení nosných částí
 • velikost zastavěné plochy a počet podlaží
 • výše spoluúčasti

Pro rozestavěné stavby nabízí pojišťovny často velmi výhodné slevy na pojištění, které platí až do kolaudace. Sleva může dosáhnout až 50 % vypočtené hodnoty pojistného a standardně platí do data kolaudace, i když některé produkty jsou nastaveny tak, aby kontinuálně přešly do běžného pojištění stavby (dokončené). Pokud ne, je potřeba s datem kolaudace sjednat nové navazující pojištění stavby na základě upravených podmínek.

Cena pojistného u rozestavěné stavby

Běžná cena pojistného se může pohybovat v různých relacích – u menších domů a dřevostaveb s pojistnou částkou pohybující se kolem 2-3 milionů Kč lze dosáhnout výše ročního pojistného základního (bez navýšení kvůli pojištění odcizení/krádeže instalovaných technologií, jako jsou elektrické rozvody, radiátory či klimatizace) pohybující se v závislosti na velikosti stavby kolem 1000 Kč. Pokud se rozhodnete pro náročnější pojištění zahrnující také připojištění či pojištění rizik nad rámec základní nabídky, může se výše ročního pojistného vyšplhat až na hodnotu kolem 4000 Kč.

Výběr vhodného pojištění pro rozestavěný objekt

Před vlastním osloveným pojišťovacího subjektu je dobré si nejdříve rozmyslet, co všechno chcete do pojištění rozestavěné stavby zahrnout. Pokud nerealizujete stavbu na hypoteční úvěr a pojištění není jeho vinkulací, závisí především na vás, jaký typ vyberete.

Pojištění rozestavěné stavby pro potřeby hypotečního úvěru

Potřebujete-li pojistit hrubou stavbu kvůli vyřízení hypotéky, jeho obsah je nutné sjednat na základě pokynů poskytovatele úvěr. Ten specifikuje rizika, jež by měla být pojištěna a do jaké výše. Požadavky poskytovatele hypotečního úvěru mohou být rozšířené na různá rizika například na riziko povodně. Právě pojištění rizika povodně může být při vyřizování žádosti o hypotéku požadováno i přesto, že pozemek, na němž má být objekt vystavěn, nespadá přímo do záplavové oblasti, ale je v její velké blízkosti, a může celkovou hodnotu ročního pojistného výrazně navýšit. Sjednání pojištění poskytovatel úvěru obvykle nechá na vás, tudíž je možné si vybrat pojišťovací subjekt, který vám v daných podmínkách nabídne nejvýhodnější produkt.

Pojištění rozestavěné stavby pro vlastní potřeby nebo nad rámec úvěru

Pokud jste se rozhodli sjednat si pojištění rozestavěné stavby pro své potřeby, nebo uvažujete o širším rozsahu, než jaký požaduje poskytovatel úvěru, je dobré postupovat v několika krocích. Primárně se zaměřte na všechna rizika, která chcete pojistit – pokud například neplánujete v domě instalovat drahou vzduchotechniku, nebo se budova bude nacházet ve vysoce zalidněné oblasti s nízkou kriminalitou, není nutné sjednávat drahé volitelné pojištění odcizení či krádeže. Základní pojištění obvykle zahrnuje veškeré živelní pohromy či nahodilé události bez zjevného pachatele (zásah vyšší moci). Z těchto lze ovšem u některých subjektů možné vybírat pouze konkrétní druhy rizik. Jakmile budete mít sestavené minimální požadavky na pojištění, můžete začít oslovovat pojišťovny, které vám obvykle poskytnou velmi podrobné kalkulace vašich možností včetně aktuálních bonusů a slev, které nabízí. U každé nabídky se informujte na:

 • speciální podmínky
 • požadavky na zabezpečení objektu
 • termíny pojistného plnění pro různé typy pojistných událostí
 • možnosti snížení pojistné částky při vyšší spoluúčasti
 • trvání slev a bonusů
 • podmínky pokračování smlouvy po vydání kolaudačního rozhodnutí

Chcete-li získat veškeré informace o možných pojišťovacích produktech od různých subjektů souhrnně, můžete ke srovnání využít srovnávacího portálu, např. epojisteni.cz. Srovnávací portály mají obvykle přístup také ke speciálním nabídkám pojišťoven, jež nelze jednoduše dohledat na jejich webových stránkách.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}