.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak zrušit pojištění na auto 

 15 dubna, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Havarijní pojištění a povinné ručení musí řidič zrušit, pokud auto prodává, nebo když o něj přijde při dopravní nehodě či krádeži. Také ho ruší, když přechází od jedné pojišťovny ke druhé. Není k tomu potřeba složité úřední jednání, protože zaměstnanci pojišťovny rádi poradí, jak to zařídit správně a co nejrychleji.

Pokud byste pojistky nezrušili, přišli byste zbytečně o peníze. Po zrušení totiž řidič dostane od pojišťovny zpět peníze v poměrné částce, která odpovídá zkrácené době pojištění. Zároveň mu pojišťovna přenese bonusy a malusy na novou pojistku, kterou uzavře, až si koupí nový automobil.

Auto na odpis neboli totálka

Procesem zrušení povinného pojištění i havarijní pojistky jsem prošel, neboť jsem boural. Byla z toho totálka, neboli odvoz auta rovnou na vrakoviště.

Ve vilkové čtvrti v Praze – Modřanech, kde jedu v autě poprvé, opatrně projíždím podle dopravní značky Zóna 30. Následuje jedna ulička za druhou a na všech křižovatkách tedy koukám doprava. Nejedu rychleji než předepsaných 30 kilometrů za hodinu.

Najednou se přede mnou objeví bok jiného auta. Šlápnu sice na brzdu, ale je už pozdě. Ozve se rána, skřípění plechů, nafouknou se čelní airbagy a pak teprve poničené automobily zastaví. Můj těžký Ford Mondeo kombi nabral lehkou Fabii jako býk nešikovného toreadora na rohy a odhodil ji stranou.

Příklad ze života

Soukáme se z nabouraných aut. Vietnamský řidič mi nedal přednost a vyjel nečekaně zpoza kontejnerů na domovní odpadky. „To tady máme každé dva týdny,“ glosuje majitel domu na rohu křižovatky. „Tady je to snad zakleté.“ 

Jeho slova potvrzuje dvojice dopravních policistů, které jsme přivolali přes nouzovou telefonní linku. Od Vietnamce bez váhání berou pokutu 1500 korun a pak nám oběma nechávají dýchnout kvůli alkoholu. Kontrola dopadne dobře, a tak nám pomohou sepsat nezbytné doklady o nehodě a odjíždějí.         

Volám asistenční službu, kterou mi k povinnému ručení přibalila pojišťovna. Loučím se s nabouraným řidičem a navzájem si přejeme, abychom se už nikdy nesetkali.  Asistenční služba posílá odtahovku. Moje auto je nepojízdné, a tak mi ho odveze na parkoviště poblíž domova. 

Kontaktuji pojišťovnu vietnamského řidiče, který zavinil dopravní nehodu. Potvrzuje mi, že u ní platí povinné ručení na Fabii. Posílám jí číslo jednací, které mi dali policisté, a o víc se nemusím starat. 

Přijíždí likvidátor škod

Druhý den si přijede prohlédnout auto likvidátor škod z pojišťovny. Sepíše spolu se mnou všechny škody na autě a prohlásí, že to je totálka. Návrh celkové částky za pojistné plnění mi pošle pojišťovna později. Jenom se musím rozhodnout, zda si vrak ponechám, nebo ho nechám prodat přes aukci, kterou organizuje pojišťovna. Jsem ve věcech motorismu naprostý laik, a proto souhlasím s prodejem přes pojišťovnu.  

Pozítří přijíždí další odtahovka, podepisuji na ulici doklady o prodeji autovraku, odevzdávám velký a malý technický průkaz, a o víc se nestarám. Auto je přepsané a já už vůči němu nemám žádné povinnosti. Odtahový náklaďák ho odváží na vrakoviště, kde z něj využijí všechny nepoškozené součástky.    

Za týden mi přicházejí na bankovní účet peníze od pojišťovny. Raději bych samozřejmě jezdil svým postarším vozem, ale takhle mám aspoň základní kapitál na koupi nového auta.

Odhlášení havarijní pojistky a povinného ručení 

Nastává úřední kolečko. Telefonuji do své pojišťovny o radu, jak postupovat. Příjemná paní mě objednala na konkrétní hodinu. Řádí epidemie Covid-19, a tak je lepší, když budeme v kanceláři sami. Ve dveřích se míjím s jiným klientem, který byl obsloužen přede mnou, a nemusíme tedy sedět spolu v jedné místnosti. 

Postup při rušení povinného ručení je stejný, ať auto prodáváte, likvidujete na vrakovišti, je vám ukradeno, řešíte totální havárii přes pojišťovnu, nebo prostě jenom měníte pojišťovnu.  

* Vyplňte ve formuláři potřebné údaje pro výpověď pojistné smlouvy.
* Výpověď vytiskněte a podepište.
* Výpověď doneste na pojišťovnu nebo odešlete doporučenou poštou.

Některé pojišťovny umožňují po telefonické dohodě poslat podklady e-mailem a vyhnout se tak osobní návštěvě. 

Výpověď povinného ručení obsahuje tyto základní údaje: 

Jméno a příjmení

Rodné číslo pojistníka (pokud je to osoba) nebo IČO (pokud je to firma či živnostník) 

Adresa majitele vozu

Číslo pojistky

Důvod výpovědi

Kopie velkého technického průkazu s vyznačenou změnou

Číslo jednací policejního protokolu v případě dopravní nehody a doklady od pojišťovny, která vyplatila povinné ručení  (není to nutné, ale zjednodušuje to jednání s vaší pojišťovnou) 

E-mail a telefonní číslo (nejsou povinné, ale zrychlují jednání s vaší pojišťovnou)

Datum a podpis

Bezeškodní průběh pojištění vozidla

Domlouvám se se svojí pojišťovnou, že povinné ručení na zničené auto sice zruším, ale hned jak si koupím nový vůz, přijdu si ho pojistit. Pojišťovna mi tedy převede ve své evidenci bonusy, které jsem během svého řidičského života nasbíral. 

Odevzdávám zelenou kartu, což je potvrzení o zaplacení povinného ručení. Pojišťovna ho  zničí, protože jde o důležitý doklad, který by jinak mohl být zneužitý v neprospěch můj nebo mé pojišťovny.

Zelená karta platí ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru – Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. 

Kromě toho na území států, se kterými má mezinárodní dohody Česká republika – Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Monako, San Marino, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Dále také v zemích, s nimiž uzavřela dohodu Česká kancelář pojistitelů – Ázerbájdžán, Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko a Tunisko. 

Doklad o bezeškodném průběhu

Pokud bych hodlal za jakéhokoliv důvodu změnit pojišťovnu, vyžádal bych si zároveň s výpovědí smlouvy o povinném ručení tak zvaný doklad o bezeškodném průběhu pojištění. Předložil bych ho poté při uzavírání smlouvy v nové pojišťovně. To by mi umožnilo čerpat bonus také u ní. 

O doklad bezeškodného průběhu pojištění požádejte, i pokud jste v minulosti bourali z vlastní nebo cizí viny. Nová pojišťovna posoudí, zda se jednalo o malé nehody a nízká pojistná plnění – a bonus vám přizná v plné výši, nebo o vysoká pojistná plnění – a bonus od ní nedostanete.  

Smlouvu o povinném ručení je nutno uzavřít do 14 dnů po zániku předešlé smlouvy. Případně hned po nákupu nového vozu. Stanoví to Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozu vozidla č. 168/1999 Sb. Povinné ručení musí platit každý, kdo vlastní jakékoliv vozidlo přihlášené v registru vozidel. Týká se to nejen osobních a nákladní aut, ale také motocyklů, autobusů, přívěsů, karavanů, veteránů a speciálních vozů a strojů, které se pohybují na silnicích. 

Pokuty za neplacení povinného ručení se pohybují v řádech od tisíců do desetitisíců korun.

Pokud se majitel vozidla chce vyhnout placení povinného ručení, může vůz zaparkovat, odevzdat registrační značky a osvědčení o technickém průkazu. Vyřazení z evidence vozidel může být trvalé nebo i dočasné, což se označuje jako deponace registračních značek.
Jak postupovat při rušení pojistné smlouvy v konkrétních případech?

Výpověď 

Rozhodnete-li se ukončit pojistnou smlouvu výpovědí, nejspíš hodláte změnit pojišťovnu. Důvodem obvykle bývá příliš vysoká cena vašeho dosavadního pojištění, nebo převedení všech vašich pojistek pod jeden finanční ústav kvůli zjednodušení vaší administrativy. 

Výpověď podejte písemně nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, to je datem, kdy vám končí zaplacená pojistka. Úředně se tomu říká výroční den. 

Zánik pojištění do 2 měsíců od počátku pojistné smlouvy

Pokud jste z nějakého důvodu nespokojeni se svojí pojišťovnou, můžete podat písemnou výpovědi do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Od doručení výpovědi běží osmidenní výpovědní lhůta, po uplynutí pojištění automaticky zanikne.

Změna majitele vozidla

Pojištění vozidla končí dnem, kdy pojišťovně nahlásíte změnu ve vlastnictví vozu. Tento případ se týká obvykle prodeje auta, dědictví, ale také totální autonehody. Nespotřebovanou část pojištění vám pojišťovna vrátí zpět. 

Změnu vlastníka vozidla musí nahlásit původní vlastník, nebo pojistník, případně dědic vozidla bez zbytečného odkladu. Pojišťovna od něj žádá kopii kupní smlouvy nebo kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka. 

Neplacení pojistného

Pokud dlouho neplatíte povinné ručení, může vaše pojištění zaniknout. Zákon uvádí, že pojištění zaniká dnem následujícím, po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníku. Tato lhůta přitom nesmí být kratší než 30 dnů. Upomínka od pojišťovny musí upozornit na termín zániku pojištění. 

Takový zánik pojištění mívá ovšem soudní dohry! Pojišťovna nebo Kancelář pojistitelů po majiteli vozidla u soudu vymáhá zpětně nezaplacené pojištění a k tomu soudní výlohy. Nedej bože, abyste v době nezaplaceného povinného ručení někoho nabourali, protože škody byste mu platili vy a ne jako obvykle pojišťovna. K tomu všemu ještě můžete dostat pokutu od policie nebo obecního úřadu, že neplníte zákonnou povinnost. 

Zánik pojištění do 3 měsíců od pojistné události

Zánik pojištění vozidla podáním výpovědi do 3 měsíců od doby doručení oznámení o vzniku pojistné události je speciální institut, který mohou využít obě strany – majitel vozidla i pojišťovna. Nejčastěji se tak pojišťovny zbavují největších neplatičů. Výpovědní lhůta je 30 dnů od podání písemné výpovědi.

Oboustranná dohoda

Zánik pojištění vozidla oboustrannou dohodou je výjimečným případem. Obvykle se týká větších firemních ekonomických či vlastnických transakcí, než že by tento institut využívaly soukromé osoby. 

Fyzická neexistence vozidla

Zánik pojištění nastává ke dni, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat a je odhlášeno z registru. Nejčastěji se jedná o likvidaci starého nebo havarovaného vozu na vrakovišti. Pojišťovna vyžaduje dokladu o likvidaci vozidla, obvykle z vrakoviště.

Vyřazení z evidence vozidel

Pojištění zaniká k datu vyřazení vozu z evidence vozidel, kterou spravují státní úřady. Doklad o vyřazení vozidla nebo jeho věrohodnou kopii je nutné doručit pojišťovna písemně. 

V případě odcizení vozidla je dnem ukončení pojištění datum, kdy policii přijala oznámení o odcizení vozidla. 

Pokud je vozidlo neoprávněně používáno jinou osobou, než je majitel, nebo jím pověření lidé, pojišťovna poskytuje pojistné plnění nadále bez přerušení v intencích původního znění pojistné smlouvy.

Zánik pojišťovny 

Pojišťovna může ukončit své podnikání. I na to zákon pamatuje. Jedná se o zánik pojištění z důvodu převodu pojistného kmene nebo jeho části na jiného pojistitele a zánik pojištění z důvodu zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele. 

Pojistku písemně vypovídá pojišťovna. Pojištění automaticky zaniká po osmi dnech od doručení výpovědi majiteli vozidla. 

Zdražení pojistného

Vypovědět povinné ručení je možné, pokud pojišťovna změní výši pojistného (rozuměj: zdraží) a majitel vozidla s tím nesouhlasí. Majitel vozu v takovém případě pošle výpověď písemně do 30 dnů od doručení informace o změně pojistného.

Vzor formuláře ke zrušení pojistné smlouvy na povinné ručení: 

ZRUŠENÍ POJISTNÉ SMLOUVY NA POVINNÉ RUČENÍ

POJISTNÍK:

POJISTITEL: 

Žádám o zrušení pojistné smlouvy číslo: 
Registrační značka vozidla: 
Značka a model vozidla:

Důvod výpovědi: 

    * změna vlastníka 

    * ke konci pojistného období tj. k datu: 

    * do dvou měsíců od data sjednání pojištění s osmidenní výpovědní lhůtou

    * trvalé vyřazení vozidla z evidence

Žádám o zaslání přeplatku na pojistném na 

    * výše uvedenou adresu

    * na bankovní účet: 

Místo: 

Datum:                    Podpis        

Zrušení havarijního pojištění 

Zrušit havarijní pojištění je jednodušší než zrušit povinné ručení. Není totiž povinné a platit si ho může, kdo chce a jak chce. 

V zásadě se dá zrušit jen jednou za rok písemnou výpovědí. Pokud ovšem nastanou zvláštní situace, které jsou popsány výše u povinného ručení, lze uplatnit odpovídající postup.

Chcete-li zrušit havarijní pojištění, zašlete vaší pojišťovně písemnou výpověď přibližně dva měsíce před datem, ke kterému byla sjednána pojistka (tzv. výroční den). Výpověď havarijního pojištění by měla být zaslána doporučenou poštou a musí být osobně podepsána tím, kdo pojistku sjednal. 

Pokud máte datovou schránku, můžete poslat výpověď také pomocí tohoto státního elektronického systému. Pozor ovšem na to, odkud výpověď posíláte. Jestli má auto pojištěné soukromá osoba, musí výpověď odeslat ze své osobní datové schránky. Jestliže si auto pojistila firma nebo spolek, je nutná poslat výpověď z firemní datové schránky.

Pro standardní výpověď havarijního pojištění platí tato pravidla:

* Havarijní pojištění lze vypovědět jen jednou za rok. I smlouvy, podle kterých se platí pojistné čtvrtletně či pololetně, je možné vypovědět pouze jednou ročně.

* Smlouva končí k datu konce pojistného období. 

* Výpověď je nutné doručit do pojišťovny nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období.

* Mlčení je považováno za souhlas. Pokud výpověď havarijního pojištění nepošlete, pojišťovna smlouvu automaticky prodlouží.

Vzor formuláře ke zrušení pojistné smlouvy na havarijní pojištění: 

ZRUŠENÍ POJISTNÉ SMLOUVY NA HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÍK:

POJISTITEL: 

Žádám o zrušení pojistné smlouvy číslo: 

Registrační značka vozidla: 

Značka a model vozidla: 

Vypovídám výše uvedenou smlouvu o havarijním pojištění motorového vozidla ke konci pojistného období.
Současně žádám o zaslání potvrzení o době trvání a škodném průběhu pojištění.

Místo: 

Datum:                    Podpis    

Výběr pojišťovny není složitý

Na závěr dodávám, že vybrat pojištění motorového vozidla není žádný velký kumšt. Stačí kliknout na webu na jakoukoliv pojišťovnu a dostanete se na solidní nabídku, ve které nic nechybí a také nic nepřebývá.

Dlouhý čas ovšem zabere, pokud chcete na pojištění ušetřit a vyždímat z pojišťovny co nejlepší podmínky. Na internetu jsou k dispozici mnohé srovnávače a také agregátory standardních i akčních nabídek nejen samotných pojišťoven, ale také jejich zprostředkovatelů. Dokonce si lze přímo přes ně koupit vybrané pojištění, jako například epojisteni.cz

——————————————-

Poznámka pro editora: Přikládám tři reportážní fotky z bouračky. Fotil jsem je já a je na nich havárie, kterou popisuji v úvodu článku. Pokud je chcete použít, dávám svolení.
Jakub Turek

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}