.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak vybrat havarijní pojištění s náhradním vozidlem 

 16 října, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Náhradní vozidlo může být užitečnou pomocí v mnoha situacích. Jak úspěšně vybrat havarijní pojištění s náhradním vozidlem?

K čemu je náhradní vozidlo

Náhradní vozidlo vám může být zapůjčeno a pojišťovnou proplaceno v případě, že to vaše není po nehodě pojízdné. Z havarijního pojištění se bude tato situace řešit za předpokladu, že nehodu konkrétně způsobíte vy.

Tuto možnost můžete využít také za předpokladu, že váš vůz bude zničený působením živlu nebo řáděním vandala. Stejně tak se vztahuje na případné odcizení vozidla.

Jak si vybrat vhodnou havarijní pojistku s náhradním vozidlem

Zvolit si toto připojištění lze jednak u povinného ručení, ale také u havarijního pojištění. V rámci některých produktových balíčků bývá už v základu, jinde si ho ale musíte dokoupit zvlášť. A to jednak v příslušné variantě asistenčních služeb, případně jako volitelné připojištění. Je proto nutné si zejména rozmyslet, zda se vám vyplatí havarijní pojistka jako taková.

Opodstatnění má zejména pro majitele nových nebo luxusních vozidel. Pro starší automobily s nižší hodnotou se havarijní pojištění už vyplatit nemusí, pokud si nezvolíte přímo specializovaný produkt.

Jestliže se rozhodnete, že si havarijní pojištění chcete sjednat, je nutné zapřemýšlet o jeho nadimenzování. Tedy zejména o výběru vhodných rizik, na která se chcete pojistit, tedy na taková, která vám pravděpodobně reálně hrozí.

Zaměřit byste se měli i na pojistnou hodnotu, tedy na částku, na kterou se chcete pojišťovat. Ta také souvisí s výchozí cenou za pojištění.

Rozhodovat se výhradně podle ceny byste však určitě neměli. Levné pojištění neznamená automaticky dobré. Samozřejmě ale není ani důvod pojistku přeplácet a důkladně si srovnáním ověřte, zda nemůžete u jiné pojišťovny získat tentýž rozsah služeb levněji.

K tomu vám mohou posloužit internetové srovnávače, například portál ePojištění.cz. Snadno do nich zadáte konkrétní parametry, což vám vygeneruje výsledky pro snadné porovnání nabídek jednotlivých poskytovatelů přímo doma u počítače.

Podmínky pojišťoven

V pojistných podmínkách se můžete setkat s formulací, která klade za nutné, že vypůjčení náhradního auta musí být vynaložené účelně a nutně.

To zpravidla obnáší, že vůz je v první řadě poškozen tak, že jej skutečně není možné použít. A dále toto předpokládá, že automobil skutečně potřebujete, ať už pro zajištění chodu vlastní domácnosti (odvoz rodinného příslušníka k lékaři, cesty do zaměstnání nebo doprava dítěte do školy atd.), nebo pro podnikatelskou činnost.

Délka zápůjčky je možná po dobu nezbytné doby opravy vozu. Tento časový horizont rámuje den, kdy jste poškozený vůz předali do autoservisu. Lhůta pro zápůjčku končí posledním dnem, kdy se automobil opravoval. K doložení slouží faktura za opravu.

Do nezbytně nutné doby se počítá čas, který automobil musí v servisu strávit z důvodu opravy a také doba potřebná pro dodání náhradních dílů. Než vozidlo tedy servisu předáte, je na místě se ujistit, že aktuálně disponuje dostatečnou kapacitou.

Pokud je cena za opravu vyšší než aktuální hodnota vozidla, je možné si půjčit náhradní automobil také. Standardně tak lze učinit na dobu, než se dozvíte, že je vaše auto neopravitelné. Pojišťovny jsou schopny v průměru za 2 až 5 dní konstatovat, že se jedná o totální škodu. Soud se však v minulosti zastal spotřebitele, který se domáhal proplacení nákladů za delší časový úsek se zdůvodněním, že majitel vozu nemusí být schopen si nový automobil pořídit z vlastních prostředků. Nutně tedy čeká na plnění od pojišťovny a náklady na náhradní vozidlo lze považovat za účelné a nutné.

Jak vybrat havarijní pojištění s náhradním vozidlem

Které doklady budete potřebovat

Pojišťovna bude pro posouzení vašeho nároku na výplatu pojistného plnění vycházet z některých zásadních dokumentů. Připravte si proto zejména:

  • Zdůvodnění, ve kterém popíšete, proč je pro vás náhradní vozidlo nezbytně nutné. Toto prohlášení může mít volnou formu, například Slavia pojišťovna výslovně formuluje tento dokument jako čestné prohlášení.
  • Smlouvu nebo jiný doklad o pronájmu náhradního vozidla.
  • Celkový souhrn ujetého počtu kilometrů, zaznamenejte si tedy počáteční a konečný stav.
  • Doklad, který potvrdí zaplacení půjčovného.
  • Kopii technického průkazu zapůjčeného automobilu.

Kolik tato služba stojí

Cena se stanovuje podle počtu dnů, po které budete mít zapůjčeno náhradní vozidlo a podle denního limitu ceny půjčovného. Půjčit si můžete vůz nejvýše stejné, případně nižší kategorie, než je dotčený poškozený automobil.

Například Kooperativa si tak stanovuje rozmezí 5 až 20 dnů a výši denního limitu ceny půjčovného od 900 Kč do 5000 Kč. Česká podnikatelská pojišťovna má ve svých pojistných podmínkách zakotvenou běžnou formulaci o „obvyklé ceně“. Podobně má tuto formulaci zavedenou také Axa, která se odkazuje na obvyklou cenu půjčovného. Podrobné informace a obvyklé ceny půjčovného lze dále dohledat v pojistných podmínkách.

Když si myslíte, že máte nárok, aneb kdy může dojít ke sporu

Někteří motoristé se mohou dočkat nepříjemných překvapení, když si myslí, že mají nárok na to, aby jim pojišťovna zapůjčení náhradního automobilu zaplatila. Jsou řádně pojištěni, proto neočekávají žádný problém.

Sporná situace přesto může nastat. V praxi se tak klienti dostávají do situace, kdy se pojišťovna například plnění brání s odůvodněním, že automobil nebyl po nehodě ve zcela nepojízdném stavu. Jak takovou situaci řešit?

Obvykle se klienti musí obrátit na právníka. S jeho pomocí lze úspěšně peníze vymoci, aniž by celá záležitost musela dojít až k soudnímu sporu.

Některé pojišťovny si také mohou vymezit podmínku, že je nutné nechat si vozidlo opravit ve smluvním servisu. A na to ve stresu po nehodě řada řidičů rovněž nepomyslí, neboť se jim hlavně uleví, že se situace řeší.

Včas se proto ujistěte, zda zrovna na vás ve smluvních podmínkách podobný zádrhel nečeká. Pojišťovna nemůže postupovat v rozporu s nimi, jsou pro ni závazné. Hlavní problém tkví v tom, že pro klienty jsou často příliš dlouhé nebo nesrozumitelně napsané, proto je nečtou. Věnujte proto dostatek času, abyste se mohli se smluvními podmínkami vybrané pojišťovny seznámit.

Kdy je pojišťovna oprávněna snížit plnění

Mohou nastat takové situace, kdy vám pojišťovna nevyplatí tolik, kolik jste předpokládali. Ke snížení plnění však za určitých okolností dojít může.

Zejména se tak může stát tehdy, jestliže si půjčíte vozidlo vyšší kategorie, než je to vaše poškozené. Dále to může být tehdy, když překročíte nezbytnou dobu pro zapůjčení, tedy pokud lhůta zápůjčky přesáhne dobu opravy poškozeného vozu.

Adekvátního krácení plnění se dočkáte také tehdy, pokud se s cenou za půjčení náhradního vozidla nevejdete do vzpomínané „obvyklé ceny“, kterou si pojišťovna nastavila.

Pojišťovny si dále mohou ustanovit, že vám plnění sníží o tzv. pevné náklady. To jsou ty, které jsou v souladu s náklady na používání a opotřebování vašeho původního vozu.

Ze zákona je snížení o tzv. amortizaci přípustné, ačkoli se řidiči mnohdy vůči tomuto postupu mají tendenci ohrazovat. Vyhnout se tomu u některých pojišťoven lze, jestliže si půjčíte vůz nižší kategorie, případně si zvolíte smluvní autopůjčovnu své pojišťovny.

Pojišťovna vám naopak pochopitelně neuhradí pohonné hmoty. Museli byste si je totiž zaplatit i tehdy, když jezdíte svým vlastním vozidlem.

Nenaleťte lovcům nehod

Náročné situace motoristů, kteří jsou u nehody pod tlakem a nemohou si důkladně promyslet další postup, zneužívají také lovci nehod.

Jedná se o společnosti, které se objevují právě u dopravních nehod. Motoristům nabízejí lákavě vyhlížející pomoc, například právě zápůjčku náhradního vozidla. Pověstný háček ovšem spočívá v tom, že jsou tyto služby neúměrně drahé. Rozhodně se tak jimi nenechte nachytat.

Snažte se být i v této náročné situaci ostražití. Vaší nepozornosti podobné společnosti obratem využijí. Nejmenovaná společnost se například svými vozidly snaží napodobovat vzhled automobilů české policie. Nechat se napálit proto může být velmi jednoduché. Rozhodně proto žádný formulář nepodepisujte.

Náhradní vozidlo do zahraničí

Nehoda vás nemusí potkat jen doma, ale také v zahraničí, například na dovolené. Zvláště důležité je v takové situaci vhodně dimenzované pojištění.

Mělo by obsahovat zejména nadstandardní asistenční služby. To znamená takové, které mají vyšší limity plnění. V jejich rámci už pak můžete kromě zapůjčení náhradního vozidla očekávat také odtahovou službu, možnost využít pomoc tlumočníka na telefonu, případně dopravní informace.

Územní platnost vašeho pojištění je opět transparentně ukotvena ve smluvních podmínkách. Případně si ji můžete sjednat individuálně přímo pro konkrétní zemi, do které se chystáte vyrazit.

Mám nárok na náhradní vozidlo, pokud jsem nehodu nezpůsobil?

V případě, že jste nehodu nezpůsobili, můžete si o náhradní vozidlo a jeho úhradu rovněž požádat. Tento nárok je dokonce zakotven přímo v zákoně. V takovém případě se musíte obrátit na pojišťovnu viníka nehody. Náhrada se bude čerpat z jeho povinného ručení.

Podmínky jsou shodné jako v případě čerpání havarijní pojistky, tedy oprava zejména nesmí trvat nepřiměřeně dlouho. Stejně tak je podmínkou, aby bylo zapůjčení náhradního automobilu skutečně účelné.

V případě, že se oprava nevyplatí, tj. při nehodě došlo k tzv. totální škodě, náhradní vozidlo je možno také využívat. Například v pojistných podmínkách Direct pojišťovny se doslovně uvádí, že je to možné až do okamžiku, kdy budete coby poškozený informován o tom, že se jedná právě o totální škodu.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}