.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak uplatnit havarijní pojištění 

 15 října, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Způsobili jste dopravní nehodu? Pokud máte sjednané havarijní pojištění, nemusíte mít o svůj vůz obavu. Jak lze uplatnit havarijní pojištění a na co všechno nesmíte zapomenout?

K čemu je havarijní pojištění

Havarijní pojistka je ryze dobrovolná a slouží ke krytí škod na vlastním vozidle. Doporučena je tak primárně pro ty majitele automobilů, kteří se nechtějí spoléhat na vlastní finanční zdroje v případě, že by se stali účastníky nehody a automobil poškodili.

Zejména se to týká motoristů, kteří bydlí ve větším městě, případně začínajících řidičů. Obě skupiny totiž mají poměrně výrazné riziko, že budou bourat a škodu budou muset řešit.

Ohled je však nutné brát i na nastavenou spoluúčast. V případě, že bude škoda nízká a vy si nastavíte fixní výši spoluúčasti například částkou 10 000 Kč, je pochopitelné, že se vám havarijní pojištění úplně nevyplatí.

Škodu totiž budete muset zaplatit z vlastní kapsy, a navíc přijdete při uplatnění pojistné události i o bonus. Spoluúčast je proto nutné zakomponovat do pojistky s rozmyslem.

Které škody lze řešit prostřednictvím havarijního pojištění?

Základní pojištění havárie řeší zničení vašeho auta v případě střetu s dalším vozem, ale také poškození v důsledku střetu se zvířetem, případně náraz do překážky nebo pád vozidla.

Hodit se vám bude havarijní pojistka i tehdy, když vám automobil někdo odcizí. Řešit se z ní dá rovněž řádění živlu, když vám například kapotu poničí kroupy. A poškození či zničení auta po řádění vandala také nebude s havarijním pojištěním problém.

Čeští motoristé často váhají, zda si opravdu toto pojištění zařídit, vzhledem k tomu, že je havarijní pojištění na tuzemské poměry nákladnější. Odborníci však doporučují nepodcenit jej. Havarijní pojistka ostatně nemusí být nesmyslně drahá, když si ji vhodně vyberete.

Pomoci zorientovat se v nabídce na trhu vám mohou internetové srovnávače. Jedním z těch nejvíce populárních je například web ePojištění.cz. Tento portál vám umožní přehlednou formou snadno najít nejvýhodnější nabídku. Ovšem pozor, nerozhodujte se pouze podle nejnižší ceny.

Jak uplatnit havarijní pojištění

GAP pojištění

Majitelé nových vozů by ještě měli zvážit pojistku GAP, která je umí ochránit v případě tzv. totální škody. Pokrývá totiž rozdíl mezi pořizovací cenou automobilu a cenou obecnou. Většinou navíc kryje i sjednanou spoluúčast.

MINIRISK pojištění

Většina tuzemských motoristů má sjednanou alternativu MINIRISK, jak ukazují aktuální informace pro letošní rok. V té však chybí riziko havárie. Pokud vám tak automobil nabourá „hříšník“ na parkovišti u supermarketu a nepřizná se, s variantou MINIRISK budete mít smůlu a pojistku si neuplatníte. Škodu uhradíte ze svého.

Motoristé touto verzí pojištění sledují jediný cíl: V dobré víře se snaží ušetřit. Výše popsaná situace je však důkazem, že nejlevnější neznamená nejlepší. Podstatné je pojištění ve správně zvoleném rozsahu.

Které dokumenty byste měli mít u sebe v případě nehody

V případě, že dojde k dopravní nehodě, měli byste u sebe mít následující dokumenty:

 • záznam o dopravní nehodě
 • pokyny k tomuto záznamu
 • oznámení události z povinného ručení pro pojištěného
 • oznámení události z povinného ručení pro poškozeného
 • oznámení události z havarijního pojištění (a to přímo od své pojišťovny)

Co dělat při nehodě

Nutné je místo nehody nejprve adekvátně zajistit. Spusťte výstražná světla a místo nehody zřetelně označte trojúhelníkem. Obléknout byste si měli reflexní vestu. Zejména na dálnici je bezpečnější místo nehody opustit a odejít za svodidla (při pravém okraji).

V první řadě se pokuste zachovat klid. Stěžejní je samozřejmě zdraví a životy všech účastníků. Prvořadá je pomoc pro zraněné, jsou-li na místě nějací. Poskytněte jim první pomoc a neprodleně volejte na číslo 155 neboli záchrannou službu. Pokud si číslo nepamatujete, vytočte tísňovou linku 112. Dispečerům sdělte své jméno a popište, kde k nehodě došlo a jaký je její rozsah, zejména co do počtu zraněných.

Až v dalším kroku je možné zjišťovat škody majetku. Už na místě lze vyplnit formulář o hlášení škody pro pojišťovnu, proto byste ho také u sebe měli mít.

Kdy (ne)musím volat policii

Policii je nutné volat vždy, když je škoda vyšší než 100 000 Kč. Případně tak musíte učinit, jsou-li na místě zranění. Povinní jste nahlásit škodu také tehdy, pokud došlo ke škodě na majetku dalších osob, případně k poškození komunikace. Pokud vám škodu způsobil neznámý pachatel nebo neznámé vozidlo, policii zavolejte rovněž.

Drobná nehoda, kterou „odnesly“ pouze plechy, se tak zřejmě obejde bez součinnosti policie. Musíte se ovšem dokázat s druhým účastníkem dohodnout na tom, kdo bude označen jako viník. Jestliže by vám druhý řidič naopak odmítal sdělit údaje o sobě či o vozidle, policii byste opět zavolat měli.

Vaši dohodu byste měli mít písemně, a to nejlépe na evropském záznamu o nehodě. Postačí však i volná forma, kterou sepíšete na papír. Zaznamenejte si místo a čas, kdy k nehodě došlo, uveďte oba účastníky a rozepište příčinu, průběh i následek nehody. Vše je navíc vhodné mít zdokumentováno fotograficky.

Někteří analytici doporučují se nespoléhat na to, že policii není nutné povinně volat a raději tak učinit vždy, jestliže je škoda většího rozsahu. V praxi se totiž ukazuje, že motoristé sami nejsou schopni příliš odhadovat reálnou výši škody.

Jak nahlásit pojistnou událost na pojišťovnu

Pokud jste viníkem nehody, škodu budete hlásit své pojišťovně. Jestliže jste poškozený, škoda se hlásí na pojišťovně protistrany, neboť viníkem je dotyčný. Škoda se bude následně likvidovat z povinného ručení.

Škodu můžete nahlásit telefonicky, přes internet nebo i osobně při návštěvě pobočky, kde vyplníte formulář. Například Kooperativa jednoznačně doporučuje využít internet.

Škodu byste měli hlásit co nejdříve. A to ve vlastním zájmu, později se můžete dostat do komplikované situace, když viník například škodu nenahlásí.

Pokud vám vznikla škoda a viník je neznámý, případně za poškození může vandal, došlo ke střetu se zvěří, či poškození vlivem živlu, budete si uplatňovat náhradu škody z havarijního pojištění.

V případě, že chcete nahlásit škodu z havarijního pojištění, připravte si číslo pojistné smlouvy, dále údaje o nehodě, podrobnější údaje o svém vozidle (SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody) a údaje o řidiči vozidla v době vzniku škody. Pojišťovna po vás bude chtít také uvést svou adresu, telefon a e-mail.

Které dokumenty byste měli doložit

U nehody byste si měli připravit:

 • evropský záznam o dopravní nehodě, ten nemusíte předkládat, pokud se jedná o škody způsobené živlem či vandalismem. Pak je ale nutné předložit protokol od policie
 • faktury za opravu (parciální nebo totální škoda)
 • číslo účtu, na který má být vyplaceno pojistné plnění
 • kopii řidičského průkazu

Při odcizení budete potřebovat:

 • písemný formulář o odcizení vozidla
 • originální technický průkaz
 • klíče a ovládání od vozidla a jeho zabezpečení (nutné pro konkrétní typ vozidla dle všeobecných pojistných podmínek)
 • doklady k zabezpečení vozidla
 • protokol policie, usnesení o ukončení pátrání Policie ČR
 • číslo účtu
 • případně i kopii leasingové smlouvy

Jak dlouho trvá likvidace pojistné události

Obecná odpověď zní, že to závisí na rozsahu škody. Pomačkané plechy zkrátka pojišťovna „smete ze stolu“ relativně rychle.

Uveďme si pro názornost konkrétní příklad: Třeba Kooperativa uvádí, že do 3 hodin po nahlášení škody budete vyrozuměni technikem. S ním vyřídíte další podrobnosti ohledně řešení škody. Dále také pojišťovna informuje, že plnění je zasíláno do 15 dnů od ukončení šetření.

Celkově by neměl průběh šetření přesáhnout délku 3 měsíců u žádné pojišťovny. Tuto lhůtu výslovně stanovuje zákon.

Kdy žádné pojistné plnění nedostanete

V praxi může nastat i situace, že pojistné plnění nedostanete. V pojistných podmínkách pojišťoven bývá zakotveno hned několik takových případů.

Například jsou z pojištění vyloučeny škody, které vznikly v době, kdy za volantem vozu seděla osoba, která neměla řidičské oprávnění. Dále jsou to ty škody, které vznikly nesprávnou opravou či údržbou. Jedná-li se o škodu způsobenou pachatelem, který se vozidla zmocnil podvodem nebo zpronevěrou, taktéž je to pojímáno jako výluka.

Kompletní seznam výluk by měla mít vaše pojišťovna dostupný. Nejen s nimi, ale s celými pojistnými podmínkami byste se měli seznámit ještě předtím, než si havarijní pojištění uzavřete.

Jak postupovat při nehodě v zahraničí

Škodu si z havarijního pojištění můžete uplatnit také jinde ve světě. Hodit se vám to může například při odjezdu na dovolenou. Škoda vás v zahraničí může vyjít několikanásobně dráž než u nás.

Postup je v zásadě obdobný, jako když řešíte nehodu v tuzemsku. Důležité je tedy nejprve místo nehody řádně zajistit a označit jej výstražným trojúhelníkem. Zapněte varovná světla a na prvním místě zkontrolujte, zda je někdo zraněn a je nutné volat pomoc.

Jestli budete muset volat policii, o tom rozhodují vždy zákony dané země, kterými byste se měli řídit. Policejní protokol byste měli vyplnit pouze tehdy, pakliže mu rozumíte. Jestliže ne, můžete do něj vypsat své stanovisko česky.

Záznam o nehodě musíte vyplnit rovněž. Zkontrolujte si, zda na něm nechybí podpisy, podepsána by měla být všechna vyhotovení. Zapište si veškeré potřebné informace a opět nezapomeňte ani na fotografování. Nehodu je nutné mít řádně zdokumentovanou.

Je vaše vozidlo po nehodě zcela nepojízdné? Z havarijního pojištění je hrazen i jeho odtah. Pomůže vám to vyřešit asistenční služba. Její číslo byste měli najít na asistenční kartě. Zeptat se tu můžete i na případný další postup řešení nehody.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}