.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak hlásit škodu z havarijního pojištění u Kooperativy 

 22 října, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Pokud se řadíte mezi aktivní řidiče a máte sjednané havarijní pojištění, je více než pravděpodobné, že se alespoň jednou v životě dostanete do situace, kdy jej rádi využijete. Havarijní pojištění u Kooperativy naopak od povinného ručení chrání především vaše vozidlo. Na tom může dojít ke škodě jak během běžného silničního provozu, tak i ve chvíli, kdy jej pouze odstavíte na parkovišti. Právě proto vás dnes provedu celým procesem nahlášení škody ale i postupy, které mu předchází.

V jakém případě můžete nahlásit škodu z havarijního pojištění u Kooperativy

U Kooperativy se může havarijní pojištění u každého klienta lišit, přičemž vždy platí pravidlo, že každý z nich má alespoň jedno ze základních pojištění. Ve velké většině tak havarijní pojištění pokrývá havárii automobilu a jeho odcizení či poškození. To je zapříčiněno vandalismem nebo živelní pohromou. Z mého úhlu pohledu je tak výhodná kombinace všech třech zmíněných pojištění. Ty prakticky pokrývají všechny možné scénáře, které vás mohou potkat v běžném životě.

Tím však výčet možností u Kooperativy nekončí a ke svému základnímu pojištění můžete mít v pojistné smlouvě i různá připojištění. Mezi nimi je například pojištění čelního skla, výbavy vozidla, zavazadel nebo spolujezdce. Za tyto služby si samozřejmě připlatíte. Ale v nemalé většině situací se vám mohou i vyplatit. Vše však samozřejmě záleží na tom, mezi jaký typ řidičů se řadíte a jak často své vozidlo využíváte.

Havarijní pojištění tak můžete uplatnit prakticky na všechny škody na vašem automobilu, které jste nezpůsobily v souvislosti s požitím alkoholu či jiných látek. Nebo je pojišťovna neuzná za úmyslné. Právě v tomto bodě se většina řidičů mylně domnívá, že jim pojišťovna vyplatí plnění za každé situace. Ve skutečnosti se však mohou vyskytnout i výjimky jako je situace, kdy k nehodě dojde mimo dopravní komunikaci. Nebo pak viník autonehody odmítá spolupracovat či uznat svoji vinu. V takovém případě se může stát, že vám pojišťovna případné pojistné plnění nevyplatí nebo jej bude v lepším případě pouze krátit.

Jak hlásit škodu z havarijního pojištění u Kooperativy

Jak postupovat při autonehodě nebo poškození vozidla

Jak už jsem naznačil, v úvodu nahlášení pojistné události předchází hned několik kroků, které je třeba vyřídit dříve, než celou událost nahlásíte pojišťovně. Stejně jako u jiných pojistek není radno chovat se unáhleně a zapomenout tak na důležité detaily, které vám však mohou pomoci ke kladnému vyřízení vaší škodné události. Předně je tak nutné vyhýbat se chybám většiny řidičů a celou událost důkladně zdokumentovat.

Kdy je nutné ke škodné události přivolat policii

Nejčastěji řidiči pochybí právě v přivolání policie ke škodné události. Obecně platí, že ji je potřeba přivolat v případě zranění, škody převyšující hodnotu 100 000 Kč a při poškození komunikace či zapříčinění škody neznámou osobou. U havarijního pojištění je však důležité správně odhadnout, kdy je třeba policii přivolat a vyplnit i policejní protokol. Při případném pochybení se totiž může stát, že vám pojišťovna bude vaše plnění krátit.

Jedním z dalších bodů, kdy je třeba mít se na pozoru, je právě policejní protokol, na který upozorňuje i samotná Kooperativa.  Po přivolání policie k jakékoli škodě budete totiž vždy požádání o podpis policejního protokolu, který však ne vždy musí nutně odpovídat vašemu úhlu pohledu na celou událost. V takovém případě se nevyplácí takovýto protokol bezmyšlenkovitě podepsat, ale naopak k němu můžete připojit svoji vlastní výpověď o průběhu celé události.

U menších nehod nezapomeňte vyplnit záznam o nehodě

U menších nehod či poškození je celé řešení události na vás- Hned prvním a zároveň nejdůležitějším krokem je vyplnění takzvaného záznamu o nehodě. Ten je potřeba sepsat spolu se spoluúčastníkem nehody bezprostředně po nehodě. Zjednodušeně tak vy i druhá osoba, která se na nehodě podílela, sepisujete smlouvu. Ta dokládá, že k dané události skutečně došlo. V záznamu o nehodě tak nesmíte zapomenout doplnit vaše osobní údaje, čas a místo, kde k autonehodě došlo ale i popis vzniklé škody a podpisy obou stran. Narazit však můžete v případě uznání viny druhého z účastníků nehody. Toto doznání však ve většině případů požaduje i pojišťovna a pomáhá jí i k rychlejšímu řešení škodné události.

Pozornost byste však měli věnovat i fotodokumentaci celé události a škod. V mém případě bylo takto mnohem jednoduší dokazovat vzniklé škody, které by nejspíše pojišťovna jinak nemusela uznat nebo by je bylo přinejmenším těžké prokázat. Pro jistotu je však vhodné si zapsat i jména a kontaktní údaje zúčastněných osob v případě nesrovnalostí nebo potřeby doplnit informace k pojistné události. Posledním krokem při řešení škodné události je pak případné využití asistenční služby Kooperativy na čísle 1224. Na tom vás vybraná operátorka vyslechne a zavolá odtah v případě, že je vozidlo nepojízdné. V žádném případě nikdy nevolejte jinému servisu nebo odtahové službě, která nespadá pod pojišťovnu. V takovém případě by vám pojišťovna nemusela případné škody uznat.

Co vše budete potřebovat pro nahlášení škody

Před samotným nahlášením škody u Kooperativy je potřeba mít připravené všechny informace a dokumenty, které musíte pojišťovně předložit a nahlásit. Úplným základem je číslo pojistné smlouvy a údaje o samotném vozidlu, které zahrnují jak VIN, SPZ tak i technické parametry vozu. K celému hlášení je třeba připojit i popis situace, kdy k události došlo, ale i výčet a rozsah způsobených škod. Navíc je nutné dodat i již zmíněný záznam o nehodě či policejní protokol ale i případnou fotodokumentaci, kterou jste pořídili neprodleně po nehodě. Během celého řešení je však možné, že vás likvidátor škodné události bude kontaktovat za účelem dodání dalších dokumentů či údajů. 

Jak nahlásit škodu z havarijního pojištění na Kooperativě

Škodu na havarijním pojištění je nutné nahlásit nejen u Kooperativy ale i u dalších pojišťoven v co nejkratším čase od nehody či způsobení škody. V případě této pojišťovny máte hned tři možnosti, jak škodu nahlásit. A to buď on-line, telefonicky nebo osobně na jedné z poboček. Osobně doporučuji nahlášení škody on-line, čímž zkrátíte celý proces řešení škodné události, která je hned po odeslání přidělena příslušnému likvidátorovi. Při nahlášení tak vyplníte on-line formulář a doplníte jej o skeny dokladů a dokumentů, které pojišťovna vyžaduje. Ihned poté můžete po přihlášení online sledovat i vývoj celého řešení či doplňovat škodnou událost o další dokumenty.

Jak probíhá řešení škody u Kooperativy

Po nahlášení škody vás ve většině případů do 3 hodin od nahlášení kontaktuje technik pojišťovny. Ten si s vámi bude chtít sjednat schůzku za účelem prohlídky poškozeného vozidla. Vše však záleží na tom, zda si vyberete k opravě svého vozu smluvní servis pojišťovny nebo dáte raději na svůj vlastní výběr. V případě smluvního servisu vás technik pojišťovny nekontaktuje a samotná prohlídka a ohodnocení škody je provedeno samotným servisem.

Naopak v případě výběru vlastního servisu je nutné sjednat již zmíněnou schůzku s technikem a nechat jej provést záznam o škodách. Přitom předem vyčíslí i jejich hodnotu. Ke všemu je navíc potřeba doložit pojišťovně i seznam oprav a potvrzení platby z vámi vybraného servisu. Pokud se však chcete vyhnout případným nesrovnalostem a dalším problémům, které mohou nastat, doporučuji přistoupit na nabídku samotné pojišťovny a nechat svůj automobil opravit u smluvního partnera Kooperativy. U asistenčních služeb Kooperativy navíc můžete v případě potřeby využít i vypůjčení náhradního vozidla po dobu, kdy bude váš automobil v servisu. Musíte však počítat s tím, že si za tuto službu i pěkně připlatíte

Kdy můžete očekávat dokončení škodné události

Po všech zmíněných krocích tedy dojde na řadu řešení škody ze strany likvidátora. V tomto bodě vás však může vyzvat i k dodání dalších potřebných dokumentů. Z tohoto důvodu je třeba zajistit všechny potřebné dokumenty co nejdříve a zbytečně neprodlužovat dobu řešení škodné události. Pokud nebudete některé z nich schopni doložit, je možné, že bude těžké některé ze škod prokazovat a pojišťovna vám buď vyplatí nulové plnění, nebo jej bude při nejlepším krátit. Z mých osobních zkušeností doporučuji celý proces likvidace škodné události aktivně sledovat a v případě nesrovnalostí se ozvat. Komunikovat s likvidátorem můžete jak on-line, tak i telefonicky nebo si s ním sjednat i osobní schůzku. Celé řešení události by mělo být vyřízeno do 3 měsíců od jejího nahlášení, přičemž případné doplnění dokumentů či údajů tuto lhůtu prodlužuje.

Pokud je vše v pořádku a likvidátor vaši škodnou událost schválí a úspěšně ukončí, bude vám částka vyplacena do 15 dnů. Přitom si můžete vybrat, zda bude vyplacena přímo vám na účet nebo servisu, kde byl automobil opraven. Pokud vám však parametry Kooperativy nevyhovují a hledáte výhodnější alternativu, mohu vám doporučit k porovnání všech dostupných havarijních pojištění portál epojisteni.cz. Zde můžete najít i výhodnější nabídky jak v případě řešení škodné události, tak i nabízených asistenčních služeb.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}