.st0{fill:#FFFFFF;}

Havarijní pojištění pro rok 2025 

 2 února, 2024

sarka

Ohodnotit

Automobily se staly nedílnou součástí našich životů a většina z nás už si bez nich každodenní cesty do práce, školy či za zábavou nedovede vůbec představit. Kromě toho, že nám život usnadňují a zpříjemňují, dovedou ale občas způsobit i drobné vrásky.  

Sama jsem nedávno řešila překousání kabelů v motoru kunou a uražené zrcátko na parkovišti a s podobnými drobnými i většími nepříjemnostmi se jistě každodenně potýká řada řidičů. Tyto komplikace naštěstí nemusí nutně znamenat přílišnou zátěž pro naši mysl ani peněženku – a to díky existenci havarijního pojištění.

havarijní pojištění pro rok 2025

Havarijní pojištění je pojistka, na jejímž základě pojišťovna uhradí řidiči škody způsobené na vozidle v důsledku působení živlů (např. bouří a krupobití), vandalismu, havárie, odcizení či neoprávněného užití vozu. K tomuto základnímu pojištění je vždy  možné sjednat ještě pojištění doplňková, nejčastěji pojištění čelního skla (popř. i všech ostatních skel), pojištění zavazadel uvnitř vozu, asistenční služby, úrazové pojištění osob jedoucích ve vozidle apod. Většina pojišťoven nabízí několik balíčků havarijního pojištění odstupňovaných podle škály pokrytých rizik. Nejkomplexnější pojištění, zahrnující ochranu před všemi pojistnými nebezpečími, se označuje jako allrisk.

V dnešní době se stala již standardem možnost sjednat havarijní pojištění online bez nutnosti fyzické kontroly vozidla pracovníkem pojišťovny.

Rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením

Havarijní pojištění rozhodně nelze považovat za náhradu povinného ručení, představuje spíše jeho vhodný doplněk. Uzavření havarijního pojištění neukládá řidičům (narozdíl právě od povinného ručení), žádná zákonná povinnost a směle tedy můžete vyjet na silnice i bez něj. Nicméně pak hrozí, že pokud způsobíte kolizi nebo se vaše zaparkované auto stane obětí vandalů, budete muset pro náhradu škod sáhnout hodně hluboko do vlastní kapsy.

Ačkoli se v roce 2024 řidičů dotkla celá řada legislativních změn, uzavření havarijního pojištění zůstává na čistě dobrovolné bázi i nadále a obrat se v tomto ohledu neočekává ani pro rok příští. 

Pokud se pro sjednání povinného ručení rozhodneme, můžeme si zvolit jinou pojišťovnu, než u které máme uzavřeno povinné ručení. Nicméně většina pojišťoven nabízí na havarijní pojištění klientům, kteří u nich již mají uzavřeno povinné ručení, zajímavé slevy.

Jaké jsou tedy hlavní rozdíly mezi oběma typy pojištění?

Povinné ručeníHavarijní pojištění
sjednání uloženo zákonem pro každé vozidloje dobrovolné, neukládá jej žádná zákonná povinnost
pokrývá škody způsobené nám třetí osoboupokrývá škody, které způsobíme my sami
pojistné plnění je připsáno na účet třetí osobypojistné plnění obdržíme na vlastní účet

Pro koho je uzavření havarijního pojištění vhodné

Ačkoli některé pojišťovny umožňují pojistit i vozidla starší 15 let, uzavření havarijního pojištění doporučuji především majitelům nových a zánovních aut – do zhruba 7 let stáří. Po překročení tohoto věku již nezřídka dochází k případům, kdy cena oprav přesáhne aktuální cenu vozidla, a z ekonomického hlediska se tedy  již servis vozidla v případě havárie a dalších škod nevyplatí. 

Výjimku pochopitelně tvoří historické vozy, které díky svému stáří již získaly statut veterána a s ním i značnou sběratelskou hodnotu. Pro jejich majitele je vzhledem k vysoké ceně vozu uzavření havarijního pojištění naopak velmi vhodné.

Sama vlastním zánovní vůz, který denně využívám pro dojíždění do práce. Nad uzavřením havarijního pojištění bezprostředně po koupi  jsem tedy vůbec neváhala, neboť pravděpodobnost nehody je při každodenním provozu pochopitelně výrazně vyšší než u auta, které stráví většinu času zaparkované bezpečně v garáži. 

Coby člověk žijící na venkově a projíždějící při svých cestách neustále mezi poli a lesy kvituji také možnost pojištění pro případ srážky se zvěří. 

S uzavřením havarijního pojištění by vzhledem k vyššímu riziku odřenin a drobných kolizí neměli váhat ani méně zkušení jezdci nebo třeba řidiči, svádějící při parkování v husté městské zástavbě často boj doslova o každý centimetr.

Havarijní pojištění pro specifické typy vozidel

Havarijní pojištění je, jak jsem již zmínila, ryze dobrovolné, a jeho nabídku tedy neregulují žádná zákonná omezení. Pojišťovny jej mohou poskytovat pro kterkoukoli z níže uvedených kategorií vozidel, záleží čistě na jejich rozhodnutí.

Název kategorieTyp vozidel
Lmotorky a tříkolky
Mosobní vozidla
Nnákladní vozidla
Opřípojná vozidla
Spracovní stroje
Tzemědělská vozidla
Rostatní vozidla

Typicky je havarijní pojištění uzavíráno pro osobní automobily, ale jak je patrné z tabulky výše, rozhodně se neomezuje pouze na ně. Mnoho starostí a peněz může ušetřit i řidičům motocyklů, traktorů, pracovních strojů, dodávek, čtyřkolek, nákladních automobilů či dokonce elektrokoloběžek. 

Velmi vhodné je uzavření havarijního pojištění pro řidiče minivanů a nákladních vozidel, protože v jejich případě mohou při nehodách vzniknout na majetku opravdu značné škody.

Havarijní pojištění pro elektromobily

Havarijní pojištění je kromě řidičů klasických aut se spalovacími motory určeno i pro majitele elektromobilů. S vozidly na elektrický pohon se na českých silnicích setkáváme čím dál tím častěji a pojišťovny na trend rozvoje elektromobility pochopitelně reagují. Svou nabídku pro řidiče elektromobilů neustále rozšiřují a upravují tak, aby zohlednila specifika tohoto typu vozidel, ať už jde o nákladnost servisu a náhradních dílů nebo technické parametry.

Havarijní pojištění pro elektromobily tak kromě škod vzniklých haváriemi, vandalismem nebo srážkou se zvěří pamatuje i na specifická rizika, jako je ztráta startovacích kabelů nebo nemožnost pokračovat v cestě v důsledku vybití baterie.

Vzhledem k vysokým pořizovacím cenám nových elektromobilů a složitosti a finanční náročnosti jejich servisu je třeba počítat s tím, že pojistné bude v jejich případě vyšší než u konvenčních vozidel. Nicméně v poměru k částce, pro kterou bychom museli sáhnout do kapsy v případě havárie, se stále jedná o celkem zanedbatelnou sumu.

Pojištění GAP pro nové automobily

Stále více pojištoven nabízí možnost sjednat k havarijnímu pojištění takzvané GAP pojištění (z anglického Guaranteed Asset Protection). Pojištění GAP je zpravidla nabízeno majitelům zcela nových vozidel, která rychle ztrácí tržní hodnotu už pouhým uvedením do provozu.Jeho úkolem je pokrýt právě rozdíl mezi pořizovací cenou vozu a jeho obvyklou tržní cenou v době výskytu pojistné události. Uplatňuje se pouze v případě odcizení nebo totálního poškození vozidla. Díky pojištění GAP v takovém případě majitel automobilu obdrží pojistné plnění ve výši, která je uvedena v pojistné smlouvě. Opotřebení (a tedy pokles ceny) vozidla se nezohledňuje.

Krátkodobé a sezonní havarijní pojištění

Havarijní pojištění se standardně sjednává na dobu neurčitou s tím, že je se souhlasem pojištěného obnoveno po uplynutí pojistného období, zpravidla jednoho roku. 

Pojišťovny však ve své nabídce pamatují i na řidiče, kteří ocení možnost uzavřít havarijní pojištění na kratší období, což mohou být třeba majitelé motocyklů a veteránů, nebo osoby plánující odjezd do zahraničí. Pro podobné případy je určeno havarijní pojištění sezónní a krátkodobé.

havarijní pojištění pro rok 2025

Sezónní pojištění je oblíbené především u majitelů vozidel, která jsou v provozu jen po určitou část roku, zatímco ve zbývajícím čase stojí zaparkovaná v garáži. Typicky se jedná o motocykly, čtyřkolky, kabriolety nebo historická vozidla.

Smlouva je v takovém případě také sjednaná na dobu neurčitou, ale rozsah pojistky se v průběhu roku liší. V letní sezóně, kdy vozidlo jezdí, kryje pojištění všechna rizika včetně případů havárie. Mimo provozní sezónu je pak vůz pojištěn jen pro případy krádeže, vandalismu či živelné pohromy (což se samozřejmě odráží také ve výši pojistného).

V případě krátkodobého havarijního pojištění je smlouva uzavřena jednorázově na dobu určitou (třeba po dobu trvání zahraniční dovolené). Minimální doba pojištění záleží na nabídce konkrétní pojišťovny, může se jednat o jeden měsíc, ale některé společnosti umožňují uzavřít pojištění i na pouhé dva týdny.

Cena havarijního pojištění

Pojišťovny mají při tvorbě cenové politiky v oblasti havarijního pojištění zcela volnou ruku, nelimitují je žádná specifická zákonná omezení či pravidla. Výše pojistného pro konkrétního klienta je vždy určována individuálně podle jeho osobního profilu a charakteristik vozidla.

Při kalkulaci jsou zohledňovány především následující faktory:

 • typ, značka a stáří vozu (cena pojištění je vyšší u nových automobilů, elektroautomobilů nebo u značek, u kterých je statisticky větší pravděpodobnost krádeže)
 • věk a řidičská historie majitele vozidla
 • míra pokrytých rizik
 • spoluučást (částka, kterou se na krytí škod v případě vzniku pojistné události podílíme sami. Vyšší spoluúčast znamená nižší pojistné.)
 • frekvence platby pojistného (zpravidla probíhá jednou ročně, rozložení do více splátek na přání klienta znamená také zvýšení pojistného)

Většina pojišťoven nabízí svým klientům výhodné balíčky povinného a havarijního pojištění a také nezanedbatelné slevy při uzavření pojistné smlouvy online. 

Před podpisem smlouvy si nesmíme zapomenout pečlivě pročíst také část upravující výluky z pojištění. Pojistné plnění neobdržíme třeba při způsobení škody při řízení pod vlivem alkoholu, pokud pojistná událost vznikla v důsledku špatného technického stavu vozidla apod.

Je třeba mít na paměti, že tržní cena každého vozu rychle klesá a spolu s ní i úhrada od pojišťovny v případě vzniku pojistné události. Ve vlastním zájmu bychom si tedy zhruba každé dva roky měli ohlídat aktualizaci pojistné smlouvy a přepočet pojistného podle aktuální ceny automobilu.

Kde si havarijní pojištění sjednat

Havarijní pojištění tvoří, podobně jako povinné ručení, již naprosto standardní součást nabídky všech velkých pojišťoven působících v ČR, uzavřít ho můžete např. u následujících společností:

 • Allianz
 • Česká podnikatelská pojišťovna
 • ČSOB pojišťovna
 • Kooperativa
 • Slavia Pojišťovna
 • Uniqua
 • Direct pojišťovna
 • Generali Česká pojišťovna

Vzhledem k tomu, že se havarijní pojištění řadí mezi pojištění dobrovolná, záleží volba pojišťovny čistě na našem rozhodnutí. Nemusí se nutně jednat o tu, u které máme sjednané povinné ručení, i když já jsem se touto cestou rozhodla vydat, neboť takový postup s sebou samozřejmě přináší určité výhody (méně administrativy, finanční úsporu apod.).

Nabídka havarijního pojištění na českém trhu je poměrně široká a zorientovat se v ní a kalkulovat si cenu na stránkách jednotlivých pojišťoven může být komplikované a časově náročné. Hodiny strávené vyhledáváním a porovnáváním informací naštěstí můžeme ušetřit díky praktickým online srovnávačům, které umožňují přehledně a rychle porovnat produkty od více pojišťoven na jednom místě.  

havarijní pojištění pro rok 2025

Vyhodnocení většího množství nabídek může vést k úspoře až v řádu tisíců korun, rozhodně tedy nekývněte hned na tu první, na kterou narazíte.

Ačkoli je při výběru konkrétního pojištění nepochybně klíčovým faktorem cena, určitě bychom se při svém rozhodování neměli omezit jen na ni. Nejlevnější pojištění nemusí být pro naši konkrétní situaci zdaleka to nejvhodnější. Neexistuje totiž jediné nejlepší havarijní pojištění. Každý řidič si musí zvolit optimální variantu sám podle svých individuálních potřeb a požadavků, jako jsou charakteristika vozidla, způsob a frekvence jeho užívání, řidičská zručnost, přírodní podmínky v místě bydliště, finanční možnosti apod.

Které faktory tedy vzít při výběru havarijního pojištění především v úvahu?

 • výši pojistného
 • poskytované slevy (při sjednání online, za jízdu bez nehod, při současném uzavření povinného ručení aj.)
 • reputaci pojišťovny
 • rozsah pojistných a asistenčních služeb
 • složení balíčků pojištění a stupeň krytí
 • výluky z pojištění
 • územní platnost pojištění
 • výši spoluúčasti
 • možnost upravit pojištění na míru
 • kvalitu a vstřícnost zákaznického servisu pojišťovny vč. právního poradenství

Postup v případě vzniku pojistné událostí 

Postup pro případ vzniku události, která zakládá nárok na pojistné plnění z havarijního pojištění, si upravuje každá pojišťovna individuálně. Pro různé typy pojistných událostí nemusí být ve všech krocích zcela shodný. Základní instrukce a kontaktní údaje pro hlášení škod vždy naleznete zveřejněné na webových stránkách dané pojišťovny.

Pokud se staneme účastníky autonehody, nesmíme v první řadě zapomenout splnit povinnosti, které nám ukládá zákon o provozu na pozemních komunikacích, případně i další právní předpisy, mj.:

 • označit vozidlo předepsaným způsobem
 • zjistit zdravotní stav účastníků nehody a v případě potřeby přivolat rychlou záchrannou službu
 • přivolat pracovníky policie ČR, pokud škoda na jednom z vozidel přesáhla 100 000 Kč, vznikla škoda třetí straně nebo došlo k poranění některých účastníků nehody
 • v případě nehod, které zapojení policie ČR ze zákona nevyžadují, vyplníme záznam o nehodě do předepsaného formuláře
 • vyžádáme si kontaktní údaje a doklady totožnosti ostatních účastníků nehody
 • pořídíme podrobnou fotodokumentaci a video

Další postup je obdobný i pro ostatní škodní události, ať už se jedná o poškození auta vandaly, působení živlů, nebo o odřeniny způsobené méně zdatným řidičem při vyjíždění  z parkoviště.

(Podobný případ jsem v minulosti sama řešila již několikrát a žádný z viníků mi bohužel za stěračem nezanechal lístkem se svým telefonním číslem, aby škoda mohla být pokryta z jeho povinného ručení. Nezbylo mi tedy, než se obrátit na svou vlastní pojišťovnu, u které mám uzavřené havarijní pojištění. Díky němu pro mě naštěstí oprava poškrábaného vozu neznamenala žádnou zásadní finanční zátěž.)

Pro uplatnění plnění z havarijního pojištění je vždy nutno nahlásit škodní událost pojišťovně, u které ho máme sjednané, a to bez zbytečného prodlení. Nahlášení v dnešní době probíhá nejčastěji online, buď prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo přes formulář na webových stránkách dané pojišťovny, kam zadáme požadované údaje a nahrajeme pořízené fotografie či video, případně i další doklady dle instrukcí pojišťovny. Vznik pojistné události je zpravidla možno nahlásit též telefonicky na čísle uvedeném na webových stránkách. K dispozici bývá i záznamník pro případy, kdy klient zavolá mimo pracovní dobu.

Pojišťovna po ohlášení přidělí škodní události identifikační číslo a začne se jí zabývat likvidátor. V případě potřeby budeme požádáni o doplnění informací, dokladů nebo o fyzickou prohlídku vozidla technikem pojišťovny. Mobilní a webové aplikace některých pojišťoven umožňují sledovat průběh vyřizování škody v reálném čase.

Po zkompletování podkladů pracovníci pojišťovny zhodnotí poškození vozidla, vyčíslí výši pojistného plnění a poukáží jej na náš bankovní účet.

Výhled pro rok 2025

Zda bude trend prudkého zvyšování cen pokračovat i v roce 2025 je vzhledem k turublentnímu světovému geopolitickému dění obtížné předvídat, nicméně zatím makroekonomické výhledy předvídají v České republice o něco příznivější vývoj. 

Nejzásadnější změnou, kterou přinesl rok 2024 v oblasti havarijního pojištění, bylo navýšení jeho ceny. Obecné zvyšování cenové hladiny, nárůst cen energií, náhradních dílů i lidské práce se nutně musely promítnout i do cen servisu a oprav vozidel – a tedy i do výše pojistného na havarijní pojištění. K navýšení došlo zpravidla v řádu jednotek procent, tedy o několik set korun ročně, což se pro mě (a věřím, že pro většinu řidičů) rozhodně nestalo důvodem pro zrušení pojistky, ačkoli na něj má klient pojišťovny v takovém případě právo – rozhodně není povinen zdražení automaticky akceptovat. Kdo není s novou výši pojistného spokojen, může využít příležitosti a poohlédnou se, třeba za pomoci přehledného online srovnávače, po výhodnější nabídce od jiné pojišťovny. 

Podobně jako letos, i v roce 2025 se předpokládá další rozvoj elektromobility, nárůst počtu elektromobilů na českých silnicích a společně s tím i širší využívání havarijního pojištění řidiči těchto vozů.

Vzhledem k očekávánému příchodu levnějších čínských elektrických vozů na evropský trh by mohlo postupně docházet ke snižování jejich cen, a tedy i jejich pojistného.

Zavedení zákonné povinnosti uzavírat havarijní pojištění se pro rok 2025 nepředpokládá, narozdíl od povinného ručení zůstane havarijní pojištění i nadále na dobrovolné bázi. 

Závěr a shrnutí

Havarijní pojištění může každému majiteli vozidla ušetřit mnoho peněz, času i starostí při řešení nepříjemností, které běžně potkávají každého řidiče, jako jsou odřeniny z parkoviště, překousané kabely v motoru, poničení auta vandaly, kroupami, při nehodě apod. 

Sama jsem jej uzavřela hned při pořízení nového auta a souvisejících služeb pojišťovny jsem od té doby využila již několikrát.

Nabídka havarijního pojištění pro nové i starší vozy je na českém trhu dostatečně široká a pestrá, takže si pojištění na míru přesně podle svých potřeb a finančních možností vybere opravdu každý.

Pojišťovny služby v rámci havarijního pojištění inovují s ohledem na aktuální technologický, geopolitický a ekonomický vývoj. Samozřejmou součástí trhu se již stalo havarijní pojištění pro vozidla na eletrický pohon, u kterého se očekává další rozšiřování.

Převážná část českých řidičů dosud havarijní pojištění uzavřeno nemá, pojišťovnám se tedy pro rok 2025 nabízí v této oblasti trhu značný potenciál pro růst. Faktorem, který české řidiče od uzavření havarijního pojištění odrazuje nejčastěji, je jeho cena. I proto nabízí pojišťovny v rámci zdravého konkurenčního boje stále zajímavější slevy, kterým se vyplatí věnovat pozornost –  třeba za uzavření pojistky online.

Roční částka v řádu jednotek nebo i nižších desítek tisíc se na první pohled může opravdu jevit jako vysoká, nicméně v případě byť i jen drobné nehody či při odcizení vozu se mnohonásobně vrátí.

Pro přehledné porovnání a nalezení nejvýhodnější nabídky havarijního pojištění lze využít třeba tuto intiutivní kalkulačku.

Zdroje

Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví

Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}