.st0{fill:#FFFFFF;}

Havarijní pojištění na totální škodu 

 5 září, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Havarijní pojištění představuje na rozdíl od povinného ručení pojišťovnický produkt, který není od vlastníka vozidla vyžadován zákonem. Tento typ pojištění je všeobecně považován za velmi prospěšný, jelikož zajišťuje, že v případě specifických událostí, jež způsobí, že nebudete moci váš vůz využívat a nejsou zaviněny jinou osobou, dostanete od pojišťovny kompenzaci. Z této částky pak můžete zaplatit výlohy spojené s opravou vozu nebo nákupem nového.

Běžná nabídka havarijního pojištění

Pojištění automobilu tvoří dva základní produkty – povinné ručení, jež je nutné zřídit při registraci vozidla a pokrývá do stanovené míry škody způsobené řidičem na majetku jiných osob, a havarijní pojištění, jež pokrývá škody způsobené na vozidle řidiče vlastním zaviněním či nepředvídatelnými faktory (odcizení, srážka se zvířetem či působení živlů). Havarijní pojištění vozidla je zcela dobrovolné a zpravidla obsahuje některé další velmi důležité součásti, jež zajistí, že v případě znepojízdnění automobilu vlivem větších oprav nebo totální škody dostanete adekvátní náhradu či finanční kompenzaci. Součástí havarijního pojištění jsou navíc přídavné výhody zahrnující specifické pojistné události navázané například na nutnou výměnu skla.

Nabídky havarijního pojištění

Havarijní pojištění pokrývá čtyři základní oblasti událostí, a to:

  • havárii zaviněnou vlastníkem automobilu
  • odcizení automobilu nebo jeho vybavení
  • škody způsobené živelnými pohromami (záplavy, kroupy apod., případně srážkou se zvířetem)
  • vandalismus, tedy poškození vozidla třetí osobou mimo účasti na dopravní nehodě

Výše plateb havarijního pojištění se odvíjí od smluvního plnění, a tedy nastavené výše kompenzace škody a spoluúčasti pojištěnce. Při likvidaci pojistné události se pak zohledňuje aktuální stav, hodnota vozidla a doplňková pojištění uzavřená v rámci pojistné smlouvy.

Havarijní pojištění na totální škodu

Totální škoda je takový stav vozidla, kdy poškození vzniklé z jakéhokoliv důvodu (ať už vlastním zaviněním, nebo vnějšími faktory) dosahuje takového rozsahu, že se stalo zcela nefunkčním (nepojízdným) nebo opravy, které by bylo k jeho znovuzprovoznění nutné vykonat, by nákladově přesáhly 80 % obvyklé ceny. Do této kategorie se řadí také pojistné události, při nichž dojde k odcizení vozidla (a nebude do 30 dnů nalezeno). Ve chvíli, kdy je na automobilu diagnostikována totální škoda, obvykle se již neopravuje a stává se z něj vrak, který je možné odprodat na náhradní díly. Při řešení pojistné události jsou pak rozhodující dva hlavní faktory:

  • zda je viníkem vlastník automobilu
  • uzavření pojistné smlouvy

V případě, že škoda vznikne při účasti na dopravní nehodě, kterou vlastník vozidla nezavinil, pojistná událost je likvidována v rámci povinného ručení řidiče vozidla, u nějž bylo nálezem stanoveno zavinění. V ostatních případech je pojistná událost likvidována v rámci havarijního pojištění, a to do výše stanovené smluvně a na základě nové nebo obvyklé ceny automobilu před nehodou. Rozdíly v havarijním pojištění na totální škodu tak spočívají právě především v návaznosti na smluvní hodnotu automobilu, která bude v rámci likvidace pojistné události zohledňována. V tomto případě můžete vybírat ze dvou základních variant, a to z obvyklé tržní (časové) ceny nebo z ceny nového vozidla.

Havarijní pojištění s časovou cenou

Obvyklá cena vozidla odpovídá tzv. časové či tržní ceně, tedy ceně snížené o opotřebení. Určení obvyklé ceny vozidla provádí pojišťovna a může být stanovena několika způsoby (zpravidla má každá pojišťovna stanovenou konkrétní metodiku). Výhodou je, pokud pojišťovna využívá ke stanovení obvyklé ceny pravidelně aktualizované tržní nabídky (cena může být rovněž stanovena tabulkově odpočtem poměrné částky odpovídající době, po níž byl automobil využíván). Základní metodika výpočtu obvyklé ceny spočívá ve srovnávacím postupu, většinou ovšem není navázána na původní cenu automobilu.

Havarijní pojištění na totální škodu

Stanovení obvyklé ceny automobilu

Postup srovnávací metody je založen na určení hlavních parametrů poškozeného automobilu, tzn. značka, model, výkonové charakteristiky motoru, výbava apod. Na základě těchto parametrů jsou pak procházeny různé zdrojové databáze (většinou soukromých inzerentů i profesionálních prodejců ojetin), z nichž jsou vybrány automobily obdobných vlastností, vybavení a stáří a pomocí rozdílových koeficientů je stanovena tržní cena, tedy taková, z níž byste byli schopni vozidlo před nehodou na trhu prodat.

Výhody a nevýhody pojištění na totální škodu s časovou cenou

Hlavní výhodou havarijního pojištění, které má sjednáno plnění na totální škodu vycházející z obvyklé ceny automobilu, je výše pojistného. I při maximalizaci nákladů (tzn. minimální spoluúčasti na plnění a velkém rozsahu připojištění) zůstává hodnota pojistného nízká. Velkou nevýhodou tohoto typu pojištění totální škody je skutečnost, že daná suma, kterou jste za automobil v den jeho koupě zaplatily, se nijak neodráží od pojistného plnění. To je závislé především na chování trhu a aktuální nabídce a poptávce. Pokud dojde k totální škodě u téměř nového automobilu, bude pojistné plnění mnohem nižší než původní cena také proto, že vozidlo ztrácí největší podíl své hodnoty právě v prvních letech užívání. Do tří let od koupě nového automobilu se jeho tržní cena sníží prakticky na 50 %.

Havarijní pojištění s cenou nového vozidla

Tento typ havarijního pojištění je v porovnání s běžným produktem pracujícím s obvyklou cenou výhodný zejména z toho důvodu, že pojistné plnění nezohledňuje postupné opotřebení automobilu. Cena pojistného je v tomto případě vyšší, máte však jistotu, že v případě totální škody dostanete v pojistném plnění nazpět celou hodnotu automobilu uvedenou v pojistné smlouvě (zpravidla sníženou o spoluúčast). Přechod mezi uvedenými dvěma typy havarijního pojištění pak tvoří volitelné připojištění GAP.

Připojištění GAP

Chcete-li se vyhnout riziku, že bude pojistné plnění při totální škodě automobilu velmi nízké, vybírejte si takový produkt, který nabízí připojištění GAP (Guaranteed asset protection, čili Garantovaná ochrana majetku). Tento typ připojištění zaručí, že v případě totální škody na vozidle vám bude doplacen rozdíl mezi stanoveným pojistným plněním a původní cenou automobilu, na kterou bylo připojištění GAP sjednáno.

Výhody a nevýhody pojištění na totální škodu automobilu s cenou nového automobilu

Tento typ havarijního pojištění je výhodný zejména v případě, že kupujete automobil na leasing – v případě totální škody je finanční kompenzace ze strany pojišťovny natolik vysoká, že s ní pokryjete větší část leasingových splátek. Hlavní nevýhodou je pak cena pojistného, která může být v porovnání s havarijním pojištěním na časovou cenu velmi vysoká.

Pojistné plnění při totální škodě

Standardní průběh likvidace pojistné události se tak skládá z několika kroků, jež jsou zpravidla v kompetenci pojišťovny. V prvním kroku se stanoví obvyklá cena automobilu a cena vraku. Při určení ceny vraku postupuje pojišťovna zpravidla tak, že jej předá do aukce, čímž definuje jeho tržní hodnotu. Výše pojistného plnění pak navazuje na typ sjednaného havarijního pojištění.

Pojistné plnění při havarijním pojištění s časovou cenou

Pokud máte sjednané pojištění s časovou cenou, vyplatí vám pojišťovna pojistné plnění v hodnotě stanovené ceny obvykle snížené o spoluúčast a určenou cenu vraku. Ten pak můžete buď prodat zájemci (podle vyhodnocení aukce), nebo se jej pokusit zpeněžit vyhledáním vlastního kupce. V každém případě vrak zůstává vaším majetkem.

Pojistné plnění při havarijním pojištění s cenou nového automobilu

V tomto případě dochází k výpočtu pojistného plnění podle sjednané částky (tedy sumy zaplacené za nový automobil). Od této částky je odečtena smluvní spoluúčast a rovněž cena vraku, který můžete zlikvidovat dle vlastního uvážení.

Pojistné plnění při havarijním pojištění s připojištěním GAP

Připojištění GAP představuje v podstatě individuální součást havarijního pojištění. V případě totální škody na automobilu dojde k vyčíslení pojistného plnění dle sjednané smlouvy (jednou z předchozích dvou možností), odečtení hodnoty spoluúčasti a vraku. Toto plnění je vyplaceno samostatně a doplněno na smluvní částku z připojištění GAP včetně odečtených hodnot. Vyplacena tak bude celá sjednaná částka.

Výběr vhodného havarijního pojištění na totální škodu

Při rozhodování, který pojistný produkt vybrat, je dobré zvážit především vlastní řidičské schopnosti. Pokud si nejste zcela jistí svými zkušenostmi, a navíc pořizujete auto na leasing, je dobré příliš neriskovat a poohlédnout se po pojištění, při němž vám bude vrácena maximální částka i za cenu toho, že budete měsíčně chudší o větší obnos.

Při uzavírání havarijního pojištění je zohledňováno několik faktorů, které se netýkají pouze vozidla, ale také řidičských schopností majitele (tzn. věk, doba, po kterou jste držitelem řidičského oprávnění, a také historie nehod). Společnosti, které mají ve své nabídce tento typ pojištění, obvykle umožňují jejich variantní řešení nastavené přímo na vaše potřeby. Ideální je tedy sjednávat pojištění přímo na pobočce.

Nabídky těchto společností se ovšem mohou vzájemně dost lišit, proto si před návštěvou konkrétní pojišťovny proveďte raději zevrubné srovnání aktuální situace na trhu. K tomu vám dobře poslouží srovnávače (např. epojisteni.cz), jež mají často přístupy také k veřejně nepublikovaným informacím – získáte tak velmi reálný obraz vašich možností.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}