.st0{fill:#FFFFFF;}

Analýza: na co se vztahuje havarijní pojištění? 

 21 července, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Havarijní pojištění představuje užitečnou pomoc pro motoristy. Co všechno obsahuje a na co se naopak tato pojistka nevztahuje?

K čemu slouží havarijní pojištění

Obecně jakékoli havarijní pojištění má za účel sloužit pro úhradu škody na vašem vlastním vozidle. V tom se havarijní pojištění liší od povinného ručení, které naopak slouží pro účely uhrazení škod způsobených na vozidle cizím.

Z pohledu zákona je proto logicky z důvody ochrany řidičů povinné ručení opravdu ustanoveno jako povinné. Havarijní pojištění si naproti tomu sjednávat nemusíte. A ne všem motoristům se navíc i reálně vyplatí.

Jaké typy škod havarijní pojistka kryje

Takzvaný balíček All Risk zahrnuje veškerá rizika. Jinak si nicméně mohou řidiči volit na míru ta, která potřebují. Příslušnou variantu pojistky je potřebné si sjednat s ohledem na stáří vozidla i na to, která konkrétní z níže uvedených rizik jsou pro vás relevantní.

Havárie

Základem tohoto pojištění je krytí rizik, které se vztahuje na škody způsobené havárií. To znamená v první řadě situace, kdy se stanete účastníkem nehody a poškodíte si vlastní vozidlo. Škody na druhém vozidle se budou hradit z povinného ručení.

Do základního pojištění proti riziku havárie patří kromě střetnutí dvou vozidel také střet se zvěří, nehoda, při které řidič do něčeho narazí, případně se střetne s překážkou nebo také pád vozidla.

Vandalismus

Dále však lze tímto způsobem řešit škody způsobené vandalismem. To jsou škody způsobené jinou osobou na vašem automobilu.

Riziková jsou z tohoto pohledu hlavně veřejně přístupná místa, jako jsou například veřejná parkoviště nebo docela prostě jen parkování na ulici. Méně riziková jsou malá města, případně vesnice.

Jak upozorňují odborníci, zpravidla nebývají vozidla poškozena z konkrétního úmyslu. Viníkem bývá spíše náhodná osoba, která je mnohdy pod vlivem alkoholu.

Živel

Do havarijního pojištění spadá poškození působením živlu, tedy přírodních sil. Zahrnout sem lze požár, zasažení bleskem, povodeň, krupobití, ale také například i poškození vlivem spadlé větve.

Vzhledem k tomu, že události jako vichřice či krupobití nejsou v tuzemských končinách nikterak neobvyklé, reagují na to i pojišťovny. Často tak nabízejí krytí rizika živelních škod už coby připojištění k povinnému ručení. Kdo tak uvažuje, zda se mu havarijní pojistka vůbec vyplatí, může si zvolit právě tuto variantu.

Odcizení

Případně také řešit následky odcizení. Zde je nutné vzít v potaz především skutečnost, že pachatele se často nepodaří najít. Proto nelze po viníkovi vymáhat škodu.

V rámci odcizení lze rozlišovat pojištění na tzv. obvyklou výbavu vozu. Jinými slovy se zkrátka počítá s tím, že jste v autě měli něco uloženo a o tyto předměty jste přirozeně při krádeži automobilu také přišli. Pokud máte v autě ještě další vybavení, jako jsou například tuningové doplňky, je nutné to při sjednávání pojistky zohlednit.

Možnost připojištění dalších rizik

Pojišťovny nabízejí taktéž možnost připojištění na poškození zavazadel, případně předního skla. Mezi další často sjednávaná připojištění se řadí také úrazové pojištění, dále asistenční služby nebo rozšířená právní ochrana.

Cena za havarijní pojištění

V úvahu je nutné vzít fakt, že propracovanější balíček pojištění, který pokrývá veškerá rizika, je pochopitelně i dražší. Cena by však neměla být jediným rozhodujícím faktorem při výběru havarijního pojištění.

Obecně cenu za tento produkt stanovit nelze, metodika výpočtu je individuální vůči konkrétnímu vozidlu. Odvíjí se primárně od tzv. pojistné částky. Ta je závislá na obvyklé ceně vozidla. Vzhledem k tomu, že ta v čase klesá, lze postupem času snižovat i pojistnou částku a ve výsledku i tedy cenu za pojištění.

Dalšími faktory, které cenu pojištění ovlivňují, jsou místo bydliště, typ a značka vozidla, frekvence platby pojištění a výše spoluúčasti.

Slevu lze získat za předpokladu, že si sjednáte havarijní pojištění a povinné ručení v jednom. Aby řidiči nepřepláceli více než musejí, obecně sami zástupci pojišťoven doporučují smlouvy aktualizovat v průměru každé 2 až 3 roky, v prvních letech dokonce každoročně. Pojistka je jinak z důvodu velmi rychlého poklesu hodnoty vozidla často nastavena velmi nevýhodně.

V případě, že potřebujete zjistit, zda se vám vaše aktuální pojištění při současném nastavení dále vyplatí, využijte cenové srovnávače, například ePojištění.cz.

Co je to spoluúčast

Spoluúčast je částkou, jíž se má podílet na na pojistné události podílet samotný pojištěný. V rámci pojistné smlouvy máte tuto sumu vždy stanovenou předem.

O výši spoluúčasti rozhoduje především hodnota vozidla a pravděpodobnost, že k nějaké škodě dojde. Vyšší spoluúčast znamená, že na havarijním pojištění budete platit méně. V případě škody si totiž vyšší sumu doplatíte sami.

Nastavit si vysokou spoluúčast se vám v případě, že spadáte do vyššího rizika různých malých nehod, příliš nevyplatí. Drobnou škodu si ze spoluúčasti pokryjete sami, často tak nemá vůbec smysl jít nahlásit pojistnou událost. Typicky se to týká například různých škrábanců.

Pokud předem počítáte s drobnými nehodami a současně vás netrápí, že za havarijní pojištění zaplatíte více, můžete si nechat nastavit spoluúčast nízkou. Pak vám naopak škodu proplatí přímo pojišťovna.

Standardně se výše spoluúčasti pohybuje u českých pojišťoven přibližně v rozpětí 0 až 30 %. jak vyplývá ze statistik pojišťoven, v průměru se čeští motoristé drží poměrně „při zemi“ a volí si spoluúčast ve výši 3 až 5 %.

K čemu slouží připojištění GAP

Pod zažitou zkratkou GAP se ukrývá označení Guaranteed Asset Protection neboli česky Garantovaná ochrana majetku. Původně patřila tato služba k leasingu, dnes se však objevuje hlavně jako součást havarijního pojištění. Pojištění není příliš rozšířené, svůj smysl však má.

Sjednání tohoto typu připojištění je určeno primárně majitelům nových vozidel. Jejich zásadním problémem je totiž to, že hodnota klesá velmi rychle. Obranou proti postupné ztrátě hodnoty vozu je právě GAP, které se sjednává na tři roky.

analýza - havarijní pojištění? na co se vztahuje

Pokud dojde k tzv. totální škodě, pojišťovna vám, pakliže tuto pojistku máte, vyplatí částku, za kterou jste pořídili nové vozidlo. Dorovná tedy rozdíl mezi tržní a původní cenou.

Podobný postup se vyplatí nejen při totální škodě, ale také v případě odcizení. Standardní postup úhrady škody totiž počítá pouze s aktuální cenou vozu. Ta by mohla být výrazně nižší než ta, za kterou jste automobil ve své době reálně koupili. Nový byste si proto za vyplacenou částku od pojišťovny v daném okamžiku koupit určitě nemohli.

Z GAP lze také hradit spoluúčast. To znamená, že si řidič nahlásí pojistnou událost. Jakmile je mu vyplaceno pojistné plnění, rozdíl se vyrovná právě z pojistky GAP.

Co do havarijního pojištění nepatří

Kromě škod na cizím vozidle nelze z havarijního pojištění vykrýt škody na domě, případné škody na svodidlech či plotech.

Bonus a malus při havarijním pojištění

U havarijního pojištění funguje stejně jako u povinného ručení systém bonusů a malusů. To znamená, že pokud řidič jezdí bez nehod, adekvátně se mu díky určitému počtu měsíců tzv. bezeškodního průběhu přičte bonus a ve výsledku platí méně. Naopak pokud způsobí nehodu, pojišťovna mu přiřkne tzv. malus.

U havarijního pojištění je však situace o něco složitější kvůli absenci databáze, v níž by byly uchovávány jednotlivé smlouvy, ze kterých lze snadno dohledat délku jejich trvání a počet pojistných událostí. Primárně tak záleží na individuálních podmínkách každé pojišťovny. Bezeškodní měsíce tak mohou být přičítány buď z povinného ručení, případně pouze ze samotného havarijního pojištění.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}