Která pojištění pokrývají nejvíce potenciálních problémů a poskytují náročným cestovatelům komplexní ochranu i v nenadálých situacích? Pojďme se detailněji podívat na 5 nejlépe kryjících cestovních pojištění, která jsou na našem trhu dostupná.Top pojištění na cesty

AXA ASSISTANCE

Balíček EXCELENT

Limit pojištění léčebných výloh: neomezeně

Ušetřete na cestovním pojištění

Úspora až 70 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Limit pojištění odpovědnost: 25 milionů korun

Kalkulace pojištění na 7 dní v rámci Evropy: 624 Kč (1 osoba)

Zahrnutá pojištění:

 • Pojištění léčebných výloh
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění zpoždění zavazadel
 • Asistenční služby
 • Úrazové připojištění
 • Pojištění rizikových sportů
 • Odškodnění po nehodě

Specifikace pojištění a důležité informace:

 • Tato varianta pojištění se vyznačuje velkým rozsahem krytí a vysokými limity.
 • Pojištění je vhodné pro pracovní i turistické cesty po celém světě, včetně dovolené s rizikovými sporty.
 • Krytí léčebných výloh není omezeno limitem (ošetření zubů je možné do 13 000 Kč).
 • Úrazové pojištění se vztahuje na smrt úrazem do 500 000 Kč, trvalé následky úrazu do 1 000 000 Kč.
 • Nepostradatelné je pojištění odpovědnosti s limity 25 000 000 Kč při škodě na zdraví a 10 000 000 Kč při škodě na majetku.
 • Pojištění zavazadel je omezeno limitem 40 000 Kč.
 • Užitečné může být i pojištění zpoždění a zrušení letu (o 6 hodin a více). S tím souvisí i pojištění zpoždění zavazadel.
 • Při problémech na cestách jsou nedocenitelné asistenční služby (turistické informace, lékařské informace, telefonická pomoc v nouzi, tlumočení a překlady).
 • Součástí je také pojištění právní ochrany s limitem 100 000 Kč.

SLAVIA

Balíček All-Inclusive 7

Limit pojištění léčebných výloh: 7 milionů korun

Limit pojištění odpovědnost: 2 miliony korun

Kalkulace pojištění na 7 dní v rámci Evropy: 357 Kč (1 osoba)

Zahrnutá pojištění:

 • Pojištění léčebných výloh
 • Úrazové připojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Asistenční služby
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění zpoždění zavazadel
 • Pojištění zničení lyží
 • Odškodnění po nehodě

Specifikace pojištění a důležité informace:

 • Krátkodobé pojištění se vyznačuje velkým rozsahem krytí a vysokými limity plnění.
 • Vhodné je pro turistické i pracovní cesty v rámci celého světa, a to i pro dovolené spojené s provozováním rizikových sportů.
 • Součástí pojištění je odškodnění po nehodě, včetně právnických služeb.
 • V rámci léčebných výloh je limit pro nutnou a neodkladnou péči 7 000 000 Kč, pro ošetření zubů je stanoven limit 15 000 Kč.
 • Úrazové pojištění má pro smrt úrazem limit 100 000 Kč, pro trvalé následky 200 000 Kč a pro plnou invaliditu 200 000 Kč.
 • Poměrně ojedinělé je pojištění zničení jízdního kola nebo lyží (limit 5 000 Kč na jedno pojistné období).
 • Pojištění odpovědnosti poskytuje ochranu při způsobení škody třetí straně. Limit pro škodu na majetku činí 500 000 Kč, při škodě na zdraví 2 000 000 Kč.
 • Pojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby do limitu 15 000 Kč.
 • Praktické je pojištění zpoždění zavazadel (o více než 5 hodin).
 • Asistenční služba zahrnuje telefonickou pomoc v nouzi a lékařské informace.Top pojištění na cesty

UNION POJIŠŤOVNA

Union Optimum

Limit pojištění léčebných výloh: neomezeně

Limit pojištění odpovědnost: 2,5 milionů korun

Kalkulace pojištění na 7 dní v rámci Evropy: 354 Kč (1 osoba)

Zahrnutá pojištění:

 • Pojištění léčebných výloh
 • Úrazové připojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Asistenční služby
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění zachraňovacích nákladů
 • Odškodnění po nehodě

Specifikace pojištění a důležité informace:

 • Individuální komplexní cestovní pojištění zaujme zejména neomezeným krytím léčebných výloh (ošetření zubů do výše 15 000 Kč).
 • Tato varianta se hodí pro pracovní i turistické cesty po celém světě.
 • Jako velmi užitečné se může ukázat pojištění auta s náhradním vozidlem, a to až na 10 dní.
 • Na rozdíl od mnoha jiných nabídek není pojištění zimních sportů dále zpoplatněno.
 • Sportovci ocení možnost připojištění všech sportů bez nejrůznějších výjimek.
 • Asistenční služba je k dispozici nepřetržitě.
 • Úrazové pojištění se vztahuje na smrt úrazem do 300 000 Kč, na trvalé následky úrazu do 600 000 Kč.
 • Pojištění odpovědnosti lze uplatnit do výše 2 500 000 Kč při škodě na zdraví a do výše 1 000 000 Kč při škodě na majetku.
 • Nejeden cestovatel ocení pojištění poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel, ale také cestovních dokladů, které je méně obvyklé.
 • Asistenční služby jsou dostupné nepřetržitě.
 • Pojištění právní ochrany zahrnuje advokátní služby do výše 50 000 Kč a náklady na kauci do výše 75 000 Kč.
 • Méně obvyklé je pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci (zahrnuje vyhledávání osob, pátrání, vysvobození a přeprava) s limitem 1 000 000 Kč.

AXA ASSISTANCE

Balíček KOMFORT NA ROK

Limit pojištění léčebných výloh: 5 milionů korun

Limit pojištění odpovědnost: 1 milion korun

Kalkulace pojištění na 1 rok v rámci Evropy: 2 020 Kč (1 osoba)

Zahrnutá pojištění:

 • Pojištění léčebných výloh
 • Úrazové připojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění zavazadel
 • Asistenční služby
 • Pojištění rizikových sportů
 • Odškodnění po nehodě

Specifikace pojištění a důležité informace:

 • Tato varianta představuje celoroční pojištění s velkým rozsahem krytí, přičemž každý výjezd by neměl být delší než 90 dní.
 • Tento balíček lze využít při turistických i pracovních cestách v rámci celého světa.
 • Krytí léčebných výloh je omezeno limitem 5 000 000 Kč, ošetření zubů potom 11 000 Kč.
 • Úrazové pojištění zahrnuje smrt úrazem (limit 250 000 Kč) a trvalé následky úrazu (limit 500 000 Kč).
 • Chybět nemůže pojištění odpovědnosti (škoda na zdraví do 1 000 000 Kč, škoda na majetku do 500 000 Kč).
 • Zahrnuto je zde i pojištění zavazadel, přičemž celkový limit je 20 000 Kč.
 • Užitečné jsou také asistenční služby, které zahrnují nezbytné turistické a lékařské informace, ale také telefonickou pomoc v nouzi nebo nezbytné tlumočení a překlady.
 • Opomenuto není ani pojištění právní ochrany s celkovým limitem 20 000 Kč.Top pojištění na cesty

AXA ASSISTANCE

Balíček EXCELENT NA ROK

Limit pojištění léčebných výloh: neomezeně

Limit pojištění odpovědnost: 25 milionů korun

Kalkulace pojištění na 1 rok v rámci Evropy: 3 058 Kč (1 osoba)

Zahrnutá pojištění:

 • Pojištění léčebných výloh
 • Úrazové připojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění zpoždění zavazadel
 • Asistenční služby
 • Pojištění rizikových sportů
 • Odškodnění po nehodě

Specifikace pojištění a důležité informace:

 • Jedná se o celoroční pojištění s velkým rozsahem krytí a vysokými limity.
 • Jeden výjezd nesmí být delší než 90 dní.
 • Tento typ pojištění je možné využít při pracovních i turistických cestách, včetně cest spojených s provozováním rizikových sportů.
 • Součástí pojištění jsou také právnické služby.
 • Pojištění léčebných výloh se vztahuje na akutní onemocnění nebo úraz. Limit je v rámci Evropy i světa neomezený, pro ošetření zubů je stanoven na 13 000 Kč.
 • Samozřejmostí je úrazové pojištění (pojistné plnění při smrti úrazem činí 500 000 Kč, při trvalých následcích úrazu je to 1 000 000 Kč).
 • Nezbytné je rovněž pojištění odpovědnosti, v tomto případě s limitem 25 000 000 Kč (škoda na zdraví) a 10 000 000 Kč (škoda na majetku).
 • V rámci pojištění zavazadel jsou zahrnuty nejen zavazadla, ale také věci osobní potřeby do limitu 40 000 Kč.
 • Při cestování letadlem je užitečné pojištění zpoždění zavazadel a pojištění zpoždění a zrušení letu (obě o více než 6 hodin).
 • Nechybí ani asistenční služby, které zahrnují turistické informace, lékařské informace, telefonickou pomoc v nouzi, nutné tlumočení a překlady.
 • Limit pojištění právní ochrany činí 100 000 Kč.

Kde najít komplexní cestovní pojištění za příznivou cenu? Velmi dobrým pomocníkem je srovnávač nejlepšího pojištění, kde naleznete výhodné nabídky během několika minut.

Top pojištění na cesty

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na