.st0{fill:#FFFFFF;}

Celoroční cestovní pojištění: vše, co vás zajímá 

 7 prosince, 2023

Jana Vochková

4/5

Cestovní pojištění umí cestovatelům vytrhnout pověstný trn z paty. K čemu přesně slouží to celoroční, v čem se liší od tradiční pojistky?

Co je podstatou cestovního pojištění

Cestovní pojištění chrání cestovatele před negativními dopady spojenými především s náhlým onemocněním či úrazem v průběhu jednorázových nebo opakovaných turistických a pracovních cest do zahraničí, jak definuje tento typ pojištění Česká asociace pojišťoven. Má tedy krýt prioritně léčebné výlohy.

Mimo to pojišťovny nabízejí i rozšířenou ochranu ve formě:

 • pojištění ztráty nebo odcizení zavazadel
 • pojištění odpovědnosti za škodu
 • pojištění trvalých následků úrazu
 • pojištění smrti úrazem
 • pojištění rizikových sportů
 • pojištění cestování letadlem (zpoždění a zrušení letu nebo zpoždění zavazadel)

Jak funguje zdravotní pojištění v Evropě

Český občan může při pobytu ve státech Evropské unie a v zemích hospodářského prostoru, kam patří také Island, Norsko a Lichtenštejnsko, a zároveň také ve Švýcarsku, využít svou kartičku zdravotního pojištění a nechat se ošetřit na účet příslušné pojišťovny.

Všichni pojištěnci v tuzemsku jsou držiteli Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), což je jednotně vyhlížející modrý průkaz. Ten své majitele opravňuje k čerpání nezbytné zdravotní péče ve výše uvedených zemích. Tento nárok vyvěrá z aplikace evropských právních předpisů o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Problém spočívá hlavně v tom, že ošetření v některých případech vyžaduje také vysokou spoluúčast pacienta a je ve výsledku násobně dražší než pokrývá úhrada pojišťovny. Případně nemusí být hrazeno dokonce vůbec. Ve výsledku tak na cestovatele mohou dopadnout výdaje ve výši desítek až stovek tisíc korun. Z pojištění navíc není kryta repatriace nazpět do vlasti.

V čem pomůže cestovní pojištění

Cestovní pojištění se tak postará o to, aby měl cestovatel ošetření zdarma. Zpravidla se z něj dá pokrýt:

 • ambulantní lékařské ošetření
 • předepsané léky a zdravotnický materiál
 • hospitalizace
 • lékařsky neodkladná operace
 • převoz nemocného do ČR
 • převoz tělesných ostatků do ČR
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti
 • případně další doplňkové asistenční služby (dle jednotlivých pojistných podmínek)

Cestovní pojištění komerční tak sice není povinné, nicméně vám tato doplňková služba ve výsledku může pomoci ušetřit řadu starostí.

Nevyplatí se na něm šetřit. Platba vyjde na cca 20 Kč za den. Za tuto nijak vysokou sumu však získáte jistotu, že o vás v případě potřeby bude postaráno. Cestovní pojištění byste si měli sjednat, ať už se vydáváte na libovolný typ cesty, včetně nenáročných rekreačních výletů nebo služebních cest.

Co je celoroční cestovní pojištění

Cestovní pojištění se sjednává standardně vždy na konkrétní cestu. Cestujete v průběhu roku častěji, ať už za relaxací, za prací (řidiči kamionů a jiné) anebo za studiem? Může se vám vyplatit spíše tzv. celoroční cestovní pojištění.

Sjednává se jako dlouhodobé. Znamená to pro vás, že nemusíte před každou cestou řešit pojištění zvlášť. Navíc vás při porovnání s individuálně sjednávanou pojistkou vyjde tato varianta i levněji. Pojištění se vám bude hodit také v okamžiku, kdy plánujete vyjet na jednu delší cestu. Jeho platnost je jeden rok neboli 365 dní.

Obecně lze říci, že podobnou možností je cestovní pojištění k platební kartě. Klasické cestovní pojištění však kryje širší spektrum rizik. Navíc klient není nucen hradit spoluúčast.

Které pojišťovny v současnosti nabízejí celoroční cestovní pojištění

V tuzemsku momentálně působí celá řada pojišťoven, která tento produkt nabízí. Konkrétně se jedná o:

 • Kooperativa
 • ČSOB pojišťovna
 • Generali Česká Pojišťovna
 • UNIQA
 • AXA
 • MONETA Money Bank
 • Česká spořitelna
 • Allianz
 • VZP ČR
 • ERV Evropská pojišťovna
 • Pojišťovna Union

Komu se dlouhodobé cestovní pojištění vyplatí a proč

Obecně lze říci, že ono kritérium dlouhodobosti, s nímž operují tuzemské pojišťovny, znamená, že se vám pojistka vyplatí tehdy, když plánujete do zahraničí odjet alespoň na několik měsíců.

Například ČSOB Pojišťovna je ale v tomto směru méně striktní a také přesnější, radí, že se vám vyplatí, pokud cestujete celkem alespoň 40 dní v roce. Další zdroje hovoří o tom, že ona hranice je alespoň 30 dnů.

Zvláště se vám vyplatí tehdy, pokud se hodláte vydat do destinací, kde je jednoduše vyšší riziko zdravotních nebo jiných problémů. Může se jednat například o události, jako jsou různé epidemie či přírodní katastrofy.

Limity pro výjezd

Specifickým parametrem dlouhodobého cestovního pojištění je maximální délka výjezdu. Stanoveno je, že délka souvislého pobytu v zahraničí nesmí překročit stanovený počet dnů, který bývá většinou stanoven na 30, 45 nebo 90 dnů.

Pak byste se tedy měli vrátit domů. U některých pojišťoven však bývá možnost si zaplatit cestovní pojištění na celou dobu, tedy bez dalších možností návratu.

V počtu cest žádné omezení není, vaše pojišťovna nebude kontrolovat, jestli jste vyjeli dvakrát nebo jezdíte pravidelně třeba každý týden. Nicméně obecně platí jednoduchá zásada, že čím častěji jezdíte, tím více se pojištění vyplatí.

Co by mělo splnit dobře navržené dlouhodobé cestovní pojištění

Cestovatel by měl před odjezdem důsledně zvážit rozsah pojistného krytí. Prvním sporným bodem bývají jednotlivé země. V některých pojistných podmínkách je vyloučena Kanada a USA, kam bývá pojistka dražší.

Dlouhodobé cestovní pojištění obvykle obsahuje krytí úrazu při lyžování nebo snowboardingu, což je jeho nespornou předností.

Kromě zranění a náhlých onemocnění vás na cestách mohou potkat i jiné problémy. Vyplatí se vám i to, pokud pojistka pokrývá i poškození dražší elektroniky, jako je třeba notebook nebo mobilní telefon. Mimo to se zaměřte i na riziko ztráty, poškození nebo odcizení dalšího dražšího majetku, jako jsou třeba šperky. Samozřejmostí by mělo být o pojištění odpovědnosti za škodu.

Vámi zvolená pojistka by vám měla také umět nabídnout náhradu za zrušený let, rezervaci v hotelu a dopravních prostředcích v případě, že náhle onemocníte, dojde k úmrtí v rodině, případně k jiné neočekávané události.

Stejně tak by vaše pojišťovna měla umět reagovat na nepředvídatelné události přímo v zemi, kde plánujete pobývat. Například tehdy, dojde-li ve státě k převratu a vy budete potřebovat oblast neprodleně opustit.

Stejně tak musíte počítat s tím, že náhlé finanční problémy postihnou společnost, s níž cestujete. V případě, že by jí například hrozil bankrot, určitě si nepřejete v zahraničí uvíznout. Pojistka, která situaci pokryje, se vám proto rozhodně vyplatí.

Jak fungují asistenční služby

Součástí základních služeb v rámci dlouhodobého cestovního pojištění dnes již jsou také asistenční služby.

Ty jsou k dispozici nepřetržitě a v češtině a samozřejmě zcela zdarma. Poradí vám například, kde se nechat ošetřit v případě zdravotních obtíží, případně vám rovnou pomohou zajistit převoz do zdravotnického zařízení.

Stejně tak můžete s asistenční službou konzultovat, kde sehnat vhodné léky a samozřejmě také přímo vyřešit pojistnou událost.

Tyto služby zkrátka počítají s tím, že co doma není problém, to je v zahraničí mnohem komplikovanější. Cestovatel může narazit na jazykovou bariéru či neznalost místních poměrů. Pokud se k tomu navíc přidá také stres, dokonce ani jinak racionálně uvažující člověk nemusí být sám schopen situaci adekvátně řešit.

Jaké jsou limity pro dlouhodobé cestovní pojištění

U cestovního pojištění hrají nejdůležitější roli pojistné limity. Ty určují nejvyšší sumu, kterou pojišťovna v případě pojistné události zaplatí. Prakticky platí, že čím je limit vyšší, tím spolehlivější ochranu cestovní pojištění nabídne. Platí to analogicky i pro to dlouhodobé.

Je tak nutné se držet zásady, že při cestách po Evropě je potřeba volit taková pojištění, která umí nabídnout u léčebných výloh limit alespoň hranici 5 milionů korun. Ještě výše je potřeba limit nadimenzovat mimo Evropu, pro USA by to mělo být více, doporučuje se až 100 milionů korun. Limity pro škodu na zdraví, pro škodu na majetku by měl představovat částku alespoň 500 tisíc korun.

Zvláště ohroženou skupinou jsou pak při cestování děti a senioři. Ti tak musejí dbát na vyšší pojistné limity. Pozor, klienta staršího 70 někdy není možno pojistit vůbec.

Specifickou skupinou jsou pak sportovci. U extrémních sportů je vhodné se obrátit hlavně na specializovanou pojišťovnu. Ty nabízejí vhodně dimenzované pojistné produkty s odpovídajícím rozsahem a podmínkami pojištění.

Jaká bude cena za dlouhodobé cestovní pojištění

Obecně lze říci, že i v případě celoročního cestovního pojištění není jeho cena pro klienta nikterak likvidační. V roce 2023 se průměrná roční suma pohybuje okolo 1 700 Kč.

Nicméně je samozřejmě potřeba počítat s tím, že každá pojišťovna pochopitelně určuje cenu celoročního cestovního pojištění individuálně stejně jako u toho tradičního. Zpravidla vychází z následujících podmínek:

 • počet cestujících osob
 • destinace (většinou je možné vybrat mezi Evropou, celým světem a světem bez USA a Kanady) účel cest (dovolená, manuální práce, administrativní práce)
 • typ a výše pojistného krytí

Běžně také u pojišťoven hraje roli délka pobytu a poskytovatelé rozlišují opakované cesty nebo jeden dlouhodobý pobyt.

Jak si sjednat dlouhodobé cestovní pojištění

Dnes již není nutno kvůli cestovnímu pojištění chodit na pobočku vybrané pojišťovny. Snadno si vybranou pojistku zajistíte také přes internet, ačkoli na pobočce stále tato možnost nevymizela pro klienty, kteří osobní kontakt preferují.

Obecně postačí do formuláře vyplnit údaje o cestujícím nebo cestujících a doplnit konkrétní kritéria, a to včetně destinace, počtu osob, věku a volby pojistných krytí. Následně svou objednávku odešlete. Sjednání vám tak nezabere více než několik minut.

Pojištění následně zaplaťte. Pozor, co se týče platnosti, pak je stanoveno, že cestovní pojištění nabývá platnosti v den určený klientem, nejdříve však až po odeslání pojistné částky na účet pojistitele.

U cestovního pojištění dlouhodobého charakteru lze využít jednak roční platbu, která je nejčastější, ale platit ho můžete i měsíčně.

Jak si vybrat nejlepší pojištění

Abyste nemuseli veškeré parametry srovnávat sami a procházet weby jednotlivých pojišťoven, dnes již máte možnost využít služby internetových srovnávačů. To jsou specializované internetové kalkulátory.

Zde stačí jednoduše zadat požadované údaje a nechat si nabídky porovnat. Stěžejní je především zmíněná cena. Nicméně neplatí, že nejlevnější pojištění je nejlepší. U pojistky je důležité to, co za své peníze dostanete, tedy obligátní poměr ceny a výkonu.

Extrémně nízká cena bude znamenat omezení v dalších parametrech:

 • pojistné limity
 • rozsah pojistné ochrany
 • možnost připojištění
 • asistenční služba
 • pojistné podmínky

V tuzemsku momentálně existuje řada srovnávačů. Ne všechny ale trh pokrývají v dostačující míře. Mezi ty uživatelsky nejoblíbenější patří web ePojištění.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}