.st0{fill:#FFFFFF;}

Životní pojištění na rok 2023 

 19 března, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Životní pojištění je jedním z tradičních pojistných produktů. Komu a proč se vyplatí a jak se tento segment bude vyvíjet v příštím roce?

Co je životní pojištění

Primárním účelem životního pojištění je ochrana vás i vaší rodiny v nejrůznějších nepříznivých životních situacích.

Životní pojistka má podobu smlouvy mezi pojistníkem a pojistitelem, tedy zjednodušeně řečeno mezi vámi a vaší pojišťovnou. V rámci této smlouvy se pojistitel zavazuje zaplatit dohodnutou finanční částku v případě, že dojde k určité události.

Těmito událostmi mohou být:

  • pracovní neschopnost
  • doba nezbytného léčení úrazu
  • trvalé následky úrazu
  • hospitalizace následkem úrazu
  • vznik invalidity 1., 2. nebo 3. stupně
  • závažné onemocnění

V případě, že navíc dojde k úmrtí pojištěného, bude příslušná částka vyplacena obmyšlené osobě.

K čemu životní pojištění slouží:

Abychom plnohodnotně pochopili funkci životního pojištění, musíme si uvědomit, že se dělí v základu na dvě kategorie:

  • rezervotvorné životní pojištění (investiční, kapitálové)
  • rizikové životní pojištění

Prakticky tak může životní pojistka sloužit ke krytí výše uvedených rizik, ale také ke spoření.

Vyplatí se ještě dnes životní pojištění?

Zájemci o životní pojištění váhají, zda se jim tato pojistka stále vyplatí. Životní pojištění jednoznačně svůj význam neztratilo.

Obecně tedy lze říci, že otázku je potřeba položit jinak: Neptejte se po smysluplnosti produktu jako takového. Ten platnost v jakýchkoli společenských a ekonomických poměrech s vysokou pravděpodobností nepozbude. Důvodem, proč právě pro vás nemusí být vhodný, je primárně to, že neodpovídá vaší individuální rodinné situaci.

Životní pojištění by si tak měli zařídit primárně ti z nás, na kom v rámci rodinných či jiných vazeb ekonomicky závisejí další osoby. Nejčastěji jsou to děti, případně partner či partnerka. Životní pojištění pomůže zvládnout i závazky, které byste tu po sobě mohli nechat například svým rodičům.

Jak a kde sehnat dobrou životní pojistku

Správně navržená životní pojistka vyžaduje především přemýšlení nad tím, na která konkrétní rizika se chcete pojistit, na jakou pojistnou částku by to mělo být a jak vysoké pravidelné měsíční pojistné „unese“ váš rozpočet.

Dále je zapotřebí si vybrat, jestli je pro vás primární vytvořit si z pojištění zároveň finanční rezervu na dožití, a tedy zvolit rezervotvorné životní pojištění, případně nic takového nepožadujete a běžné rizikové životní pojištění je pro vás dostačující.

Vzhledem k velmi rozmanité nabídce různých pojišťoven se vyplatí pečlivé srovnání jednotlivých nabídek různých pojištění.

K tomuto účelu je možné využít snadno použitelné a uživatelsky přívětivé internetové srovnávače. Právě oblast pojištění bývá jejich doménou, nicméně porovnat lze, s jistou nadsázkou řečeno, dnes již téměř cokoli. K těm nejoblíbenějším webům se v této sféře řadí portál ePojištění.cz.

Jak se proměnilo vnímání životního pojištění na straně klientů

Obecně lze říci, že se v současné situaci klienti primárně kloní k tomu si pořizovat tradiční životní pojištění bez rezervotvorné složky.

Tento trend ještě výrazněji posílila pandemická situace. Důvodem je v podstatě klasické chování pojistek v krizové situaci: Ekonomická krize s sebou nutně nese obecně nízké zhodnocení vkladů. A klientům se proto rezervotvorná složka pojistky jednoduše nevyplatí.

Odklon od rezervotvorného pojištění urychluje i to, že se hovoří o zrušení daňového zvýhodnění. Pandemie prozatím tuto otázku odsunula, nicméně faktem je, že zřejmě i tak zazvoní investičnímu pojištění v Česku příslovečný umíráček.

Na životní pojistku myslí také stále více žen. Příčina je i v tomto případě nasnadě: Životní pojištění je jakousi zárukou, že se rodina nedostane do potíží, pokud přijde o příjem svého živitele. A tím není dnes již bezvýhradně pouze muž. Také na výdělku ženy je běžně rodina ekonomicky závislá. Mnohdy navíc žena tradiční roli živitele rodiny přebírá zcela.

Do oblasti životního pojištění se propsala koronavirová krize i jiným způsobem. Byť by se navíc zdálo, že řada klientů se bude v ekonomické krizi snažit šetřit, a to i na pojištění, masivní vypovídání pojistek se nekonalo. Zdá se tak, že klienti pojišťoven si uvědomují, že je pojištění nikoli ztrátou peněz, ale důležitou ochranou.

Životní pojištění na rok 2023

Jaké novinky nabízejí klientům pojišťovny

Pandemie obecně postavila celou oblast pojišťovnictví před několik zásadních výzev. Pojišťovny především pod vlivem koronavirové krize urychlily digitalizaci.

Stejně tak se český trh musel vyrovnávat s tím, že některá tradiční „velká“ jména z něj zmizela. Došlo především ke sloučení Generali a České pojišťovny. Naopak mezi nováčky, kteří se na tuzemském trhu teprve ocitli, patří pojišťovna Youplus.

Co se týče přímo životního pojištění, pojišťovny v současné situaci především akcentují péči o zdraví. To dokazuje například pojištění Mutumutu. Jde o specifický produkt, který odráží právě to, jak se o sebe pojištěný stará. Až 30 % pojistného může klient dostat nazpět, pokud nekouří, pravidelně chodí na preventivní prohlídky a dostatečně se hýbe.

Stejně tak se o klienty snaží jednotliví poskytovatelé bojovat propracovaným systémem slev. Například Česká podnikatelská pojišťovna se svým pojištěním NEON nabízí slevu až 15 % na připojištění rizik trvalých následků úrazu.

Pojišťovny jsou ke svým klientům vstřícnější i z hlediska vnímání jejich rizikovosti. Například Kooperativa tak již v minulosti některá povolání přeřadila do méně rizikové kategorie, čímž klientům umožnila získat pojistku levněji.

Jak se bude životní pojištění vyvíjet v roce 2023

Životní pojištění tedy za sebou má zajímavý vývoj. A neméně zajímavé časy tento pojistný produkt ještě čekají.

I dál se musíme vypořádávat se životem ve stínu koronavirové pandemie, která přináší do každodenního bytí nejistotu. Vyrovnávat se v současné době musí společnost s narůstající inflací, poruchami v dodavatelském řetězci i politickém napětí v některých částech světa.

To má pochopitelně vliv i na oblast pojišťovnictví. Jak však vyplývá ze závěrů Swiss Re Institute, který zveřejnil svou prognózu pro období 2022-2023, očekává se v následujících měsících v oblasti životního pojištění nárůst ziskovosti.

Důvodem je posílení vakcinace. V roce 2021 v souvislosti s onemocněním covid-19 statistiky zaznamenaly nebývale vysokou úmrtnost. Studie si tak například povšimla toho, že v Brazílii se pojistná plnění v poměru k čistému pojistnému zvýšila v časovém rozmezí od dubna 2020 do dubna 2021 více než dvojnásobně.

Pojišťovny se shodují i na tom, že budoucnost životního pojištění tkví v automatizaci i s využitím strojového učení. Technologie do budoucna mohou výrazně zkrátit a zjednodušit uzavírání smluv i posuzování zdravotního stavu.

Pojišťovny by se do budoucna mohly navázat i na systém elektronických neschopenek. To by vyplácení pojistek prakticky zautomatizovalo, předestírají vizi budoucnosti například zástupci pojišťovny Simplea, která se zaměřuje na rizikové životní pojištění.

Podmínkou uplatnění technologií v životním pojištění je však i digitalizace tuzemského zdravotnictví a státní správy.

Jaká je vzdálenější budoucnost životního pojištění

Pokud se zkusíme podívat dále do budoucnosti, mnoho vyloženě radikálních změn nás se životním pojištěním zřejmě nečeká.

Například šéf obchodu pojišťovny Helvetia Werner Panhauser soudí, že životní pojištění minimálně v příštích 20 letech dozná maximálně mírných modifikací. Soudí totiž, že dosavadní koncept životních pojistek se jednoduše osvědčil natolik, že výraznější úpravy nejsou potřeba. Navíc dnešní životní pojištění nemá alternativu.

Pro pojišťovny však Werner Panhauser přece jen jednu radu má: Životní pojištění potřebuje, ostatně jako jakýkoli jiný produkt, modernizaci. Kudy by se měla ubírat? Obecně je podle Panhausera nutné učinit životní pojištění otevřenější, transparentnější a také vůči klientovi flexibilnější.

Současný klient je totiž v první řadě poučenější a zajímá se o odkupné, zhodnocení, náklady a celou řadu dalších ukazatelů. Navíc má zájem během pojistné doby formy pojištění a investic měnit.

V úvahu je nutné vzít i problém, který je patrný již nyní: Stále výraznější stárnutí populace. Předpokládá se především nárůst jedinců ve věkové skupině nad 65 let. To životnímu pojištění bezpochyby předurčí významnější roli především v krytí rizik vybraných závažných onemocnění. Současně se životní pojištění může, jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, stát alternativou postaktivního financování. Má tedy šanci být zdrojem pro financování důchodů.

Moderní pojištění pojistí třeba i svatbu

Krok k moderním produktům pokrývající široké spektrum potřeb novodobého člověka už ostatně pojišťovny udělaly. Věděli jste, že si můžete dokonce i pojistit svatbu?

Takzvané svatební pojištění samozřejmě neřeší životaschopnost svatbu manželského a proti případným partnerským neshodám vás nepojistí. V den svatby pojištěného pojišťovna jednoduše vyplatí dohodnutou částku. Nejčastěji tak podobnou pojistku rodiče zřizují svým potomkům, jimž na cestu do samostatného života tímto krokem nadělují jakési pomyslné „věno“.

Podobně je také možné zajistit pojištění dětí. Primárně tento typ produktu kombinuje klasické pojištění a spořící či investiční složku. Tu může potomek obdobně využít jako ulehčení vstupu do samostatného života – například na studium nebo při zařizování vlastního bydlení.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}