Protože je život a jeho bezpečí na prvním místě a je tím nejcennějším, co člověk má, pojišťovna ČSOB se snaží pomoci překlenout nepříznivé životní situace a usnadnit svým klientům život alespoň po finanční stránce. Hlavním cílem životního pojištění od ČSOB je především finančních ochrana proti obtížným životním událostem, mezi které patří například těžká nemoc, dlouhodobá pracovní neschopnost nebo invalidita, případně i smrt. Záleží jen na vás, jakou pojistnou ochranu si vyberete a jestli budete chtít i spořící složku. Myslet je vhodné i na odpovědnost vůči svým blízkým a závazkům, jako jsou úvěry nebo hypotéka. Není dobré zbytečně čekat a je lepší si životní pojištění sjednat včas, jelikož jeho založení v pozdějším věku může být i finančně náročnější, případně z něj mohou být vyloučena určitá rizika z důvodu horšího zdravotního stavu.

Kdo je ČSOB

ČSOB pojišťovna je univerzální pojišťovnou zprostředkovávající široké portfolio životních i neživotních pojistných produktů pro fyzické i právnické osoby, pokrývající život, podnikání, majetek, vozidlo a další.

UŠETŘETE NA ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Zcela nezávazná kalkulace. Výplata do 48 hodin. Až 30 % z ceny zpět.

Výhody pojištění od pojišťovny ČSOB:

 • Vybíráte si ze široké nabídky rizik, která si je možné libovolně zkombinovat podle aktuálních potřeb.
 • V průběhu pojištění jsou možné změny a to s ohledem na aktuální klientovu situaci.
 • Při opomenutí platby pojistného se nic neděje – uhradí se z volných prostředků ve spořící složce pojištění.
 • Spousta administrativních úkonů je bez zbytečných poplatků.
 • Za každých 5 let trvání pojištění vás pojišťovna odmění vrácením 10 % rizikového pojistného.
ČSOB pobočka
ČSOB pobočka

Úrazové pojištění pro skupiny

Pojišťovna ČSOB nabízí kromě individuálního úrazového pojištění také skupinové úrazové pojištění. Vhodně je například v případě, kdy pořádáte akci pro své zaměstnance, plánujete turnat se sportovním týmem nebo výlet se žáky školy. Při pojištění 3 a více osob je možnost využít výhodnější pojištění skupiny této osob v rámci jedné smlouvy. Pojištění může trvat od jednoho dne až na do jednoho roku, až do 69 let. Možné je takto pojistit:

 • zaměstnance firem,
 • děti, mládež a dospělé po dobu 24 hodin denně,
 • nebo žáky a učitele základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Skupinové úrazové pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti následkem úrazu (při smrti následkem úrazu získají blízcí pojištěného částku od 200 000 Kč až do 1 000 000 Kč), trvalých následků úrazu (ve smlouvě je třeba určit si výši pojistné částky a od jakého rozsahu tělesného poškození bude vyplaceno pojistné plnění a existuje i možnost progresivního plnění, které zajistí výplatu až ze čtyřnásobku zvolené částky) a volitelná je možnost pojištění pro případ léčení úrazu (tj. denní odškodné za dobu léčení úrazu od 15. nebo 29. dne v rozmezí od 100 do 500 Kč denně).

Hromadné úrazové pojištění pro děti zahrnuje nejširší pojistnou ochranu, takže jeho součástí je plnění v případě trvalých následků úrazu už od 1 % tělesného poškození, až čtyřnásobné plnění v případě závažného poškození, plnění za dobu léčení úrazu už od 15. dne a krytí pro případ úmrtí následkem úrazu.

Investiční životní pojištění

Pojišťovna ČSOB nabízí několik druhů životního i úrazového pojištění:

 • Bez obav – pojištění pro celou rodinu
 • Forte – pojištění pro celou rodinu
 • Fortík – pojištění pro děti
 • Pojištění pro ženy a muže

Pojištění Bez obav

Protože je život vás a vašich blízkých to nejcennější a nečekané události, jako jsou zranění, následky úrazů, nemoc, ale třeba i tragická autonehoda, jsou přirozenou součástí života, existuje i pojištění Bez obav jakožto ochrana příjmů v případě podobných nepříznivých životních událostí. Příjemným bonusem může být u tohoto pojištění i zhodnocení volných peněz prostřednictvím investičních programů. Na výběr je široká nabídka investičních programů, které jsou svým složením určeny pro všechny typy investorů od konzervativních po dynamické. Je na každém, jakou pojistnou ochranu si zvolí a kolik bude investovat. Pojištění Bez obav je pro každého ve věku od 14 do 70 let, pro jednotlivce i celou rodinu (až 2 dospělí a 5 dětí) v rámci jedné smlouvy. Hlavní výhodou je možnost změny smlouvy v průběhu pojištění s ohledem na aktuální riziko a potřeby pojištěného, pojištění celé rodiny v rámci jedné smlouvy, absolutní nezávislost pojištění a pojistných částek a také možnost volitelného investičního pojistného zcela bez poplatků.

Z jednotlivých rizik je možné sestavit pojištění závislé na vašem přáním a životnímu stylu:

 • Život – pojištění pro případ smrti nebo dožití (zajistí blízké, kteří jsou na pojištěném finančně závislí), pojištění smrti následkem úrazu (předem určené osobě pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku, pokud k úmrtí pojištěného dojde následkem úrazu), nebo pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou.
 • Dlouhodobý výpadek příjmu – pojištění pro případ vážné choroby (umožní kvalitní a nadstandardní léčbu vážných chorob a finančně zabezpečí rodinu), pojištění pro případ invalidity (v případě invalidity 3. stupně, nebo ve variantě následkem úrazu nebo komplexní následkem nemoci nebo úrazu), pojištění pro případ invalidity PLUS (zahrnuje 1., 2. a 3. stupeň invalidity včetně nezbytné péče, protože i nižší stupně invalidity jsou vážné, a proto je vhodné se pojistit pro všechny stupně), invalidita s výplatou důchodu (v případě invalidity ve 3. stupni je opakovaně vyplacený roční důchod), pojištění pro případ trvalých následků úrazu, pojištění pro případ trvalých následků úrazu (progresivní plnění až do výše šestinásobku sjednané pojistné částky) a pojištění zproštění od placení pojistného (opakované vyplacení pojistného plnění ve výši ročního pojistného v případě invalidity 3. stupně následkem nemoci i úrazu).
 • Krátkodobý výpadek příjmu – pojištění pracovní neschopnosti, denního odškodného za dobu léčení úrazu a pojištění hospitalizace (za každý den hospitalizace, který trvá minimálně 24 hodin/noc a v případě hospitalizace na JIP a ARO nebo při neodkladné operace během hospitalizace pojišťovna vyplácí až dvojnásobné plnění).
 • Pojištění pro ženy – pojištění pro případ vážných chorob a prevence (obsahuje krytí vážných chorob žen, jako je rakovina prsu, děložního čípku, dělohy, děložního těla, vaječníků, vejcovodů, pochvy, vulvy, tlustého střeva, konečníku a rektosigmoideálního spojení, a zahrnuje i rakovinu prsu v nižším stadiu “in-situ”) a pojištění maminka (pro případ komplikací v těhotenství, vrozených vad a nemocí u narozeného dítěte nebo úmrtí rodičky při porodu, navíc pokud se narodí dvě a více dětí, pojišťovna vyplatí rodičce 10 000 Kč za každé narozené dítě).
 • Pojištění pro muže – pojištění pro případ vážných chorob mužů a prevence (specifické mužské vážné onemocnění, jako je rakovina prostaty, varlat, penisu, nadvarlat, šourku, prsu, tlustého střeva, konečníku a rektosigmoideálního spojení a také zahrnuje rakovinu v nižším stadiu “in-situ”) a pojištění tatínek (pro případ vrozených vad a nemoci u narozeného dítěte nebo úmrtí rodičky při porodu a stejně jako u pojištění maminka, pojišťovna vyplácí 10 000 Kč při narození dvou a více dětí, a to za každé dítě).
 • Dětské úrazy a onemocnění – vážné choroby (snaha umožnit nadstandardní léčbu vážných chorob, jako jsou například rakovina, operace aorty, slepota, koma, astma, epilepsie), léčba úrazu, trvalé následky úrazu (v případě úrazu, který zanechává trvalé následky od 1 % poškození těla) a hospitalizace (za každý den hospitalizace, který trvá alespoň 24 hodin/noc a až dvojnásobné plnění v případě hospitalizace na JIP a ARO nebo při neodkladné operaci během hospitalizace).
 • Asistence – jedná se o pojištění asistenčních služeb, která se o pojištěného postará v náročných životních situacích, zajistí péči o něj i jeho rodinu, umožní mu situaci konzultovat s odborníkem, lépe se v ní zorientovat a snadněji se rozhodnout, co dál).

Pojištění pro celou rodinu Forte

Ochrání vaše potřeby a současně výhodně a jednoduše zhodnotí volné peníze prostřednictvím pravidelného investování. Na výběr je ze široké škály investičních programů. Pojistit se může kdokoliv ve věku od 14 do 65 let, ať už jako jedinec nebo celá rodina (až 2 dospělí a 5 dětí) v rámci jedné smlouvy. Hlavní výhodou je rozsáhlá nabídka rizik a jejich libovolná kombinace, možnost změn a úprav v průběhu pojištění s ohledem na aktuální riziko a potřeby pojištěného, automatická ochrana investice a možná odměna za každých 5 let trvání pojištění, kdy pojišťovna vrací 10 % rizikového pojistného.

V rámci pojištění Forte si můžete z jednotlivých rizik sestavit pojištění, které bude na míru pro vás (viz podmínky rizik u pojištění Bez obav):

 • život
 • dlouhodobý výpadek příjmu
 • krátkodobý výpadek příjmu
 • pojištění pro ženy
 • pojištění pro muže
 • dětské úrazy a onemocnění
 • asistence
Forte pojištění
Forte pojištění

Pojištění pro děti Fortík

Jedná se o investiční životní pojištění, kdy územní rozsah pojištění není omezen s výjimkou pojištění hospitalizace s územním rozsahem členských států EU. Zhodnocení investiční složky pojištění aktivně ovlivňujete sami, podle toho, jaké programy investování si zvolíte. Fortíka je možné založit i bez investiční složky s cílem pouhé zajištění pojistné ochrany, bez spoření. V jedné smlouvě lze pojistit dítě jakožto hlavního pojištěného a k tomu až další 2 dospělé osoby. Vždy se sjednává pojištění pro případ dožití se konce pojištění a Lymeské boreliózy a Mononukleózy. V rámci základního pojištění se sjednává pojistná částka pro případ Lymeské boreliózy a Mononukleózy ve výši 10 000 Kč.

Další pojištění je volitelné pro dítě i dospělé, a to pro případ:

 • vážné choroby (v podmínkách pojištění je uveden i seznam závažných onemocnění, na které se toto pojištění vztahuje),
 • péče o dítě se zdravotním postižením (kryje nezbytnou péči následkem nemoci i úrazu, kdy je pojistná částka vyplacena buďto jednorázově, nebo ve sjednané výši),
 • trvalé následky (kryje úraz, který zanechává trvalé následky, jejich rozsah přesáhne 1 % poškození těla),
 • léčení úrazu (pojištěnému bude vyplácena denní dávka za každý den léčení úrazu),
 • bolestné (zvýšení pojistného plnění v případě zlomeniny, popálení nebo poleptání ve výši 1000 Kč, lze sjednat násobky, až trojnásobek),
 • hospitalizace (pojištěnému je vyplácena denní dávka za každý den hospitalizace na akutním lůžku, případně dvojnásobek denní dávky je vyplácena v případě hospitalizace na ARO, JIP nebo při neodkladné operaci),
 • nebo zproštění od placení (opakovaně je na pojistnou smlouvu vyplaceno pojistné plnění ve výši ročního pojistného v případě, že dojde ke smrti dalšího pojištěného nebo se stane invalidním ve 3. stupni, kdy jde pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %).

Pojištění pro ženy a muže

 • pojištění maminka – pomáhá v situacích, kdy je nastávající maminka z důvodu komplikací v těhotenství v pracovní neschopnosti nebo dlouhodobě hospitalizovaná a nemůže se starat o chod domácnosti nebo další děti, kdy se rodina musí vyrovnat s postižením dítěte nebo pokud se narodí 2 a více miminek najednou
 • pojištění tatínek – pomáhá v situacích, kdy se miminko narodí postižené a finanční potřeby rodiny se tím zvýší a nebo pokud je vše potřeba podřídit příchodu více dětí najednou

Pojištění i pro děti

Pojišťovna ČSOB nenabízí jen pojištění pro dospělé, ale i pro děti. Dětské životní pojištění pomůže zajistit finanční prostředky pro jeho dospělost, například finance potřebné ke vzdělání, bydlení nebo cestování. Část peněz lze totiž nechat zhodnotit pomocí investice. Hlavním účelem je ale ochrana pro případ vážné nemoci dítěte, trvalých následků úrazu, hospitalizace nebo pro léčbu úrazu.

Jakou cestou si lze pojištění zajistit

Stačí na sebe zanechat kontakt prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách ČSOB pojišťovny a pracovníci pojišťovny se vám ozvou nazpět během pár dnů, aby vaše dotazy zodpověděli.

Pro kontaktování pojišťovny můžete využít také infolinku 466 100 777, kde jsou operátoři nápomocni každý všední den od 7:00 do 18:00 hodin. Na telefonní lince: 222 803 442 se dovoláte nonstop na asistenční službu.

V České republice najdete také přes 200 kamenných poboček, zpravidla v každém větším městě.

Zdarma, jednoduše, na míru vašim potřebám a z pohodlí domova

Úrazové pojištění vám na míru si můžete nechat spočítat v kalkulačce pojištění k tomu určené – pokud si stále nejste jisti, jaké je pro vás to nejlepší, stačí jen vyplnit jednoduchý formulář, kde je potřeba zadat vaše osobní údaje včetně e-mailového a telefonního kontaktu a ozve se vám specialista na úrazové pojištění, se vším potřebným poradí a pomůže zařídit úrazové pojištění na míru vašim potřebám. Vše je zdarma, jednoduše a z pohodlí domova, aniž byste museli běžet na pobočku osobně.

Recenze a zkušenosti

 • Mám u ČSOB pojištění i účet už od 18 let a všechno funguje skvěle. Jan
 • Vážím si pojištění i dalších služeb, které pojišťovna nabízí. Usnadňuje mi život. Děkuji. Michael
 • Jsem jedna z těch, kdo je s ČSOB spokojen. Ať se jedná o služby banky nebo pojišťovny, vždy byl jakýkoliv požadavek vyřešen včas a nikdy jsem z jednání neodcházel se špatnými pocity, nebo nedostatkem informací. Vít
 • Se službami ČSOB jsem spokojená. Dana
 • Využívám služeb ČSOB a musím pochválit přístup, doby reakcí a obecně progres pojišťovny i banky za dobu, co jsem jejím klientem. Samozřejmě by se dalo spoustu věcí vylepšit, ale v globále nemůžu hodnotit jinak než výborně. Michal
Úrazové pojištění od ČSOB – recenze a zkušenosti

Štítky:            

1
Komentujte

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Jirka Recent comment authors
  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Jirka
Host
Jirka

Moje zkušenost s ČSOB?Katastrofa,po úraze řešení trvalých následků.U Kooperativy zjištěno rozsah poškození 24 procent,u ČSOB pouhých 5 procent,s tím,že nevzniká nárok na plnění.Docela rozdíl,neeee??????!!!No a mně nezbývá,než to začít řešit přes právníka.Ach jo a to jsem u této ,,skvělé firmy” pojištěn 20let.Jirka