.st0{fill:#FFFFFF;}

Úrazové pojištění Kooperativa – recenze a zkušenosti 

 1 května, 2019

lucie.jenickova

Ohodnotit

Životní pojištění Na přání od Kooperativy je výhodným životním pojištěním na úrazy, ale i nemoci. Pojistí vás pro případ smrti, úrazu, nemoci i dalších rizik. Pomůže vám zajistit váš stávající životní standard a své nejbližší i v případě, že by vám při úrazu nebo nemoci klesl příjem, nebo jste o něj úplně přišli. Správně nastavené úrazové pojištění může být skvělou záchranou před nedostatkem peněz. Dá se nastavit tak, aby vás nejen chránilo, ale bylo i cenově dostupné všem.

Kdo je Kooperativa

Kooperativa je především pojišťovnou pro život takový, jaký je. Díky zkušenostem s mnoha klienty a mnoha různými pojistnými událostmi už ví, jak umět pomoci. Jejím heslem je, že kvalitu pojišťovny poznáte zejména tehdy, nastane-li škoda. Má přes 2 miliony klientů a na trhu je už téměř 30 let. Je univerzální pojišťovnou nabízející komplexní sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné firmy i velké podniky. Důvěru klientů si získává díky rychlému a osobnímu řešení nejen u pojistných událostí, ale i při sjednání smlouvy nebo při běžném kontaktu.

Životní pojištění

Obsah pojištění si poskládáte individuálně, přesně na míru svým potřebám, životnímu stylu a svému standardu. Důležití je především pojištění smrti, invalidity, vážných úrazů a nemocí. Ačkoliv úrazy nejsou tak časté a jsou spíše špatnou náhodou, stačí malý okamžik a život se může obrátit vzhůru nohama. Jak si pojištění nastavíte, záleží jen na klientovi. Několikadenní neschopenka nebo krátký pobyt v nemocnici se dá zpravidla zvládnout i finančně, ale pokud dojde k nějaké vážnější situaci s dlouhodobějšími následky, jako je opakovaná pracovní neschopnost, invalidita z důvodu vážného onemocnění, trvalé následky úrazu aj., je třeba na takové situace myslet předem a zajistit si tak i finanční rezervu díky sjednání úrazovému pojištění.

Pojištění je vhodné pro ty, kteří chtějí zajistit sebe a své blízké proti nečekaným životním údalostem, nebo pouze jako pojistnou ochranu bez investiční složky. Pokud dojde k úrazu nebo zdravotním potížím, je třeba vyhledat co nejrychleji lékaře, nechat se ošetřit a řídit se jeho pokyny, především dodržet stanovené způsob léčby.

Klient pojištovny s úrazem
Klient pojištovny s úrazem

Hlavní výhody pojištění Na přání

Úrazové pojištění od Kooperativy má spoustu výhod:

 • jednoduchost a srozumitelnost pro všechny, tzv. pojistné podmínky psané pro lidi (bez zbytečných právních pojmů), dokonce bez investiční složky,
 • cenová dostupnost pro každého klienta bez požadavku na minimální pojistné,
 • zvýhodněné pojištění nejzávažnějších rizik,
 • úhrada nákladů na zotavení (z velmi vážných nemocí a úrazů),
 • odměna za věrnost, tzn. že za každých 5 let trvání pojistné smlouvy Kooperativa zvýší případné pojistné plnění ze všech sjednaných pojištění o 5 %, maximálně o 20 % (to se nevztahuje na základní pojištění, pojištění Best doctors a pojištění pro případ zproštění od placení pojistného),
 • flexibilita nastavení pojištění a jeho změn, které jsou zdarma (např. v pojistné ochraně),
 • variabilita produktu a široká škála rizikových pojištění
 • a všechny poplatky jsou jasné, nikoliv skryté.

Jedinou nevýhodou by mohlo být to, že pojištění není daňově uznatelné, nebo že není možné sjednat na něj příspěvek u zaměstnavatele.

Jaké pojištění si lze sjednat

V rámci pojištění Na přání si lze sjednat širokou pojistnou ochranu. Na základě domluvy pojišťovnou si lze nastavit parametry pojištění individuálně.

1. Životní pojištění

 • Základní pojištění pro případ smrti – V případě úmrtí pojištěného během trvání pojištění poskytne pojišťovna obmyšlenému pojistné plnění ve výši pojistné částky pro případ smrti hlavního pojištěného.
 • Smrt s výplatou pojistné částky nebo důchodu – V případě úmrtí pojištěného během trvání pojištění poskytne pojišťovna obmyšlenému pojistné plnění ve výši aktuálně platné pojistné částky nebo ve formě důchodu po sjednanou dobu 5 nebo 10 let, podle toho, co je v pojistné smlouvě sjednáno.
 • Invalidita s výplatou pojistné částky nebo důchodu – Pojištění může být sjednáno pro různé rozsahy invalidity. Pojistné plnění pojišťovna poskytne ve výši aktuálně platné pojistky nebo ve výši sjednaného důchodu podle toho, co je v pojistné smlouvě sjednáno. Pojistné plnění náleží pojištěnému, pokud splní podmínky pro uznání invalidity stanovené v pojistných podmínkách.
 • Zproštění od placení pojistného – Za pojistníka převezme pojišťovna placení celého běžného pojistného ve chvíli, pokud by se stal invalidním ve 3. stupni.

2. Úrazové pojištění

 • Smrt následkem úrazu – Pokud pojištěný zemře následkem úrazu během trvání pojištění, poskytne pojišťovna obmyšlenému pojistné plnění ve výši pojistné částky.
 • Trvalé následky úrazu – Pokud zanechá úraz pojištěnému trvalé následky, pojistné plnění se vypočítá podle Tabulky progresivního pojistného plnění za trvalé následky úrazu. To závisí na celkovém hodnocení trvalých následků úrazu a na variantě progresivního plnění, která je sjednána v rámci pojistné smlouvy.
 • Tělesné poškození způsobené úrazem – Pokud dojde k úrazu pojištěného, pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve formě procentního podílu z pojistné částky, který je stanovený pro příslušné tělesné poškození dle oceňovacích tabulek.
 • Denní odškodné za následky úrazu – Pokud dojde k úrazu pojištěného, vyplatí pojišťovna pojistné plnění, které je násobkem pojistné částky a celkového ohodnocení tělesného poškození ve dnech opět dle oceňovacích tabulek.
 • Pobyt v nemocnici následkem úrazu – Pokud dojde k úrazu pojištěného, jehož následkem je pojištěný hospitalizován na území kteréhokoliv členského státu EU, Švýcarska, Norska a Islandu, pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši násobku pojistné částky a počtu dnů pobytu strávených v nemocnici.
 • Invalidita následkem úrazu s výplatou pojistné částky nebo důchodu – Pojištění může být sjednáno pro různé rozsahy invalidity. Pojistné plnění poskytne pojišťovna ve výši aktuálně platné pojistné částky nebo ve výši sjednaného důchodu podle toho, co je v pojistné smlouvě domluveno. Pojistné plnění náleží pojistnému pouze pokud se stane invalidním následkem úrazu a splní podmínky pro uznání invalidity stanovené v pojistných podmínkách.

3. Pojištění pro případ nemoci

 • Vážná onemocnění – Pojistné plnění poskytne pojišťovna v případě, že u pojištěného bylo během trvání pojištění poprvé zjištěno a příslušným poskytovatelem zdravotních služeb diagnosticky potvrzené některé z vážných onemocnění, které jsou podle pojistných podmínek pojistnou událostí, a které má zahrnuto ve sjednané variantě pojištění.
 • Best doctors – Pojistné plnění poskytne pojišťovna v případě, že u pojištěného bylo během trvání pojištění zjištěno a příslušným poskytovatelem zdravotních služeb diagnosticky potvrzeno některé z vážných onemocnění, která jsou podle pojistných podmínek pojistnou událostí, a která má zahrnuta ve sjednané variantě pojištění.
 • Pracovní neschopnost – Pojistné plnění poskytne pojišťovna ve výši násobku pojistné částky a počtu dnů dočasné pracovní neschopnosti na území ČR a to ode dne uvedeného ve sjednané variantě pojištění.
 • Pobyt v nemocnici – Pokud je pojištěný hospitalizován na území kteréhokoliv členského státu EU,Švýcarska, Norska a Islandu, vyplatí pojišťovna pojistné plnění ve výši násobku pojistné částky a počtu dnů pobytu v nemocnici.
 • Ošetřování dítěte – Pojistné plnění poskytne pojišťovna za ošetřování dítěte ve výši násobku pojistné částky a počtu dnů ošetřování a to ode dne uvedeného v pojistných podmínkách.
 • Invalidita dítěte s výplatou pojistné částky nebo důchodu – Pojistné plnění poskytne pojišťovna za péči o zdravotně postižené dítě, které je závislé na pomoci druhé osoby. Závislostí se v tomto případě rozumí závislost 3. stupně nebo 4. stupně podle platného zákona o sociálních službách. Pojistné plnění poskytne pojišťovna ve výši pojistné částky nebo ve formě důchodu podle toho, co je ve smlouvě domluveno.
Úrazové pojištění
Úrazové pojištění

Způsoby platby pojistného

Pojistné se sjednává jako běžné a platí se pravidelně za jednotlivá pojistná období, zpravidla po celou dobu trvání pojištění s délkou určenou v pojistné smlouvě. Platba je možná převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem), prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, se kterými má Kooperativa uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného.   

Komunikace s pojišťovnou

Při komunikaci s pojišťovnou Kooperativa a zájmu o pojištění existuje hned několik možností kontaktu.

Po celé ČR je rozmístěno více jak 300 kamenných poboček, a to zpravidla v každém větším městě.

Můžete zanechat kontakt na sebe i v kontaktním formuláři na webových stránkách Kooperativy a do 3 dnů se vám ozvou pracovníci pojišťovny a vaším požadavkem pomohou.

Je možnost také telefonického kontaktu přes zákaznickou linku na telefonním čísle 957 105 105, kde jsou operátoři každý všední den od 8:00 do 20:00 hodin a o víkendech od 9:00 do 17:00 hodin.

Poslední možností kontaktu je zanechat na sebe telefonní číslo a vybrat si termín, kdy vám vyhovuje, aby vám z pojišťovny zavolali. Můžete si vybrat dopoledne nebo odpoledne a konkrétní den.

Zdarma, jednoduše, na míru vašim potřebám a z pohodlí domova

Úrazové pojištění vám na míru si můžete nechat spočítat v kalkulačce pojištění k tomu určené – pokud si stále nejste jisti, jaké je pro vás to nejlepší, stačí jen vyplnit jednoduchý formulář, kde je potřeba zadat vaše osobní údaje včetně e-mailového a telefonního kontaktu a ozve se vám specialista na úrazové pojištění, se vším potřebným poradí a pomůže zařídit úrazové pojištění na míru vašim potřebám. Vše je zdarma, jednoduše a z pohodlí domova, aniž byste museli běžet na pobočku osobně.

Recenze a zkušenosti

 • Na doporučení kamarádky jsem vyzkoušela pojištění Na zdraví stejně, jako má ona a vše jsem si mohla on-line přehledně nejprve pročíst a po zanechání zprávy na webu mi pracovníci zavolali a vše mi pomohli zařídit. Doporučuji! Jana
 • Mám u Kooperativy pojištěné úplně všechno. Auto, děti, sebe, domácnost, dům, pojistku na blbost. Nikdy jsem žádný problém s vyplacením pojistné události neměla. Spíše naopak. Dětem při úrazu byly slíbené peníze vyplacené do týdne od podání. Při pojistné události havarijního pojištění taky žádný problém. Za mě Kooperativu doporučuji. Jiřina
 • Samozřejmě všude je něco, ale za sebe mohu říct, že po opravě auta, kde jsem měl během dvou měsíců dvě pojistné události (oprava v servisu) a faktury byly poslány obratem na pojišťovnu, mi byly tyto události kladně vyřízeny do čtyř dnů. Zatím mohu konstatovat, že jsem s touto pojišťovnou spokojen. Jan
Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Milan
Milan
11.7.2019 20:28

Zatím nemohu hodnotit čekám na vyřízení jsem u koop 3roky

Vojtěch
Vojtěch
15.6.2021 17:52

S pojišťovnou jsem velmi nespokojen, nejsem s těch co chodí s každým škrábancem k lékaři. Ale jak mile má pojišťovna vyplatit plnění tak se jen vymlouvá,nehledě na to že zaměstnává poradce (p.Růzena Kubíková)kteří Vám řeknou něco jiného než ve skutečnosti podepíšete. Již pojišťovně kooperativa nevěřím. Vyjádření s naprosto nelogickým odůvodněním zveřejním na sociálních sítích. Vojtěch

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}