.st0{fill:#FFFFFF;}

Srovnání pojištění proti výpadku příjmu 

 24 července, 2022

Jana Vochková

5/5

Výpadek příjmů může být fatální nejen pro vás samotné, ale i pro celou vaši rodinu. Jak se proti němu dobře pojistit?

Teorie na úvod aneb jak se počítá nemocenská (a co z toho vyplývá)

Pokud nemůžeme z důvodů zhoršení zdraví pracovat, víme, že situaci nám ulehčí tzv. nemocenská. Na samém počátku je důležité umět rozlišit náhradu mzdy, kterou vám vyplácí zaměstnavatel a až samotnou nemocenskou, kterou budete dostávat od 15. dne nemoci.

Nemocenská se počítá z tzv. redukovaného denního vyměřovacího základu, a to za kalendářní den. Pro výpočet slouží následující tabulka:

Redukční hranice nemoc pro rok 2022

částka započte se
do 1 298 Kč 90 %
nad 1 298 Kč do 1 946 Kč 60 %
nad 1 946 Kč do 3 892 Kč 30 %
nad 3 892 Kč nepřihlíží se

Takto jednoduchá logika je uplatněna pouze na zaměstnance. OSVČ musí být účastna nemocenského pojištění, které je dobrovolné. Neplatí si ho přitom podle aktuálních statistik až 84 % všech podnikatelů.

Podnikatel i zaměstnanec mohou být proto výrazně postiženi výpadkem svého příjmu v případě, že nemohou vlivem nemoci nebo úrazu pracovat. Proto je na místě se vhodně pojistit.

Co je pojištění výpadku příjmu

Zpravidla se jedná o životní pojištění. Například Komerční banka však tento typ pojištění má zahrnut i pod úrazovou pojistku a nabízí tak svým klientům ochranu v případě výpadku příjmu zaviněného úrazem.

Principem pojištění je dorovnat společně s vyplácenou nemocenskou měsíční příjem do průměrné výše. Většinou bývá pojistné plnění za tímto účelem vypláceno po dobu až 1 roku. Tento průměr pojišťovny odvozují, pozor, od výše čistého příjmu.

Kromě toho si lze u komerčních pojišťoven sjednat i pojištění ošetřovného, které pomůže dorovnat příjem také za předpokladu, že pečujete o nemocné dítě. V takovém případě máte sice nárok čerpat tzv. ošetřovné, ale to ve většině rodin představuje citelný výpadek příjmů. Výhodou je i to, že pojištění ošetřovného mohou využít kromě zaměstnanců i OSVČ.

Co je karenční doba

Na tzv. karenční dobu je nutné si dát v případě sjednání pojištění pozor. Tato lhůta jednoduše znamená, že musíte překlenout určité období, než vám začne pojišťovna plnění fakticky vyplácet. Na nemocenské tak musíte být určitou dobu. Většinou to bývá 1 až 3 měsíce.

Karenční lhůta může být variabilní. Je ovlivněna výší příjmu, věkem i pohlavím. Většinou je logickým cílem pojištěných si ji zkrátit. To můžete i sami, ale musíte počítat s tím, že si za pojištění připlatíte.

Karenční doba bývá stanovena i u pojištění ošetřovného. Většinou činí 9 dnů. Plnění vám pak pojišťovna bude vyplácet nejdéle za dobu 3 měsíců. Některé pojišťovny jsou ochotny vyplácet plnění i déle, ale na toto konto se právě prodlužuje karenční doba, a to až na 1 měsíc.

Které pojišťovny tento typ pojištění nabízejí

Na českém trhu působí aktuálně řada pojišťoven, které nabízejí životní pojištění a s ním i příslušné krytí výpadků příjmů. V krátkosti si pojďme jejich produkty představit.

Mutumutu (nesprávně uváděno jako Mutomuto)

Mutumutu nabízí pravidelnou výplatu peněz v případě pracovní neschopnosti zaviněné vlivem nemoci nebo úrazu. Dále poskytuje řešení invalidity. V takovém případě je možné navolit příslušnou částku, kterou bude následně společnost pojištěnému posílat, a to až do konce trvání celého pojištění.

Pojistku lze plně dimenzovat na míru klientovi. K tomu, aby bylo možno uchopit všechna specifika situace konkrétního pojištěného, slouží jednoduchá kalkulačka, do které na vstupu při sjednávání pojištění zadáte několik informací.

Garantem pojištění Mutumutu je KB pojišťovna. Ke svým penězům byste se tak měli být schopni dostat vždy, a to i za předpokladu, že aktuální podmínky na trhu už další poskytování produktů samotnou společností Mutumutu pojištění neumožní.

Generali Česká pojišťovna

Životní pojištění od Generali Česká pojišťovny pokrývá poměrně široký rozsah různých životních událostí. Patří sem:

  • pracovní neschopnost
  • závažná onemocnění
  • invalidita
  • ztráta soběstačnosti
  • kombinované pojištění
  • trvalé následky úrazu
  • úmrtí
  • vytvoření finanční rezervy

Výhodou tohoto pojištění je nejen jeho komplexní pojetí, ale i to, že se snaží své klienty motivovat ke zdravějšímu životnímu stylu. Zároveň peníze vyplácí rychle a spolehlivě a rozsah pojištění rozšiřuje i na extrémní sporty a činnost dětí.

Co se týče samotného výpadku příjmů, nabízí pojišťovna produkt nazvaný Bel Mondo 20. V jeho rámci můžete využít dorovnání příjmu na nemocenské v důsledku úrazu, nemoci a invalidity. Pojistit si můžete smrt, úraz a poúrazovou péči. Celkem lze využít možnost pojistit až 8 lidí na jediné smlouvě.

Srovnání pojištění proti výpadku příjmu

ČSOB pojišťovna

ČSOB nabízí pojištění rizikové a investiční. Riziková pojistka nazvaná Náš život představuje maximálně jednoduchý produkt s transparentními podmínkami, který lze variabilně nastavit tak, jak si klient přeje.

Kdo chce využít přímo pojištění výpadků příjmů, musí si pořídit investiční životní pojištění, které se nazývá Bez obav.

Toto pojištění je určeno pro věkovou kategorii osob od 14 až do 80 let. Vykrývá život, výpadek příjmu, dětské úrazy a onemocnění a asistenci. Pojistka nabízí zajištění rizik a spoření. Oceníte také její variabilitu, dává vám možnost provádět úpravy během plnění.

V portfoliu ČSOB pojišťovny je k dispozici ještě jeden vhodný produkt dimenzovaný na krytí výpadku příjmů. Nazývá se Forte.

Určeno je toto pojištění pro osoby ve věkovém rozpětí 14 až 65 let. Kryje širokou škálu rizik a kromě jejich zajištění nabízí rovněž spoření. Také v tomto případě existuje možnost realizovat úpravy během plnění. Pojištění vykrývá řadu situací, konkrétně je sem zahrnut život, výpadek příjmu, úrazy, invalidita a vážné choroby. Obsahuje asistenci, která se umí například i postarat o domácnost nebo o domácího mazlíčka.

UNIQA

Ve výčtu pojišťoven, které nabízejí životní pojištění, které vám bude krýt výpadek příjmů, nechybí ani UNIQA.

Rizikové životní pojištění od UNIQA pojišťovny se nazývá Domino Risk. Poskytne vám ochranu proti výpadku financí z různých příčin. Zajistí riziko nemoci, úmrtí, úrazu, případně i vzniku invalidity. Získáváte tak zajištění veškerých hlavních rizik. Zároveň můžete využít širokou nabídku připojištění. Připojistit se lze například na chirurgický zákrok.

Vybrat si můžete specifickou formu, to znamená výplatu měsíční dávky, případně zajištění úvěru. Se životním pojištěním Domino Risk můžete získat až 30 000 Kč měsíčně v pracovní neschopnosti. Vyplácena vám tato dávka může být až po dobu 12 měsíců.

V jedné smlouvě si na toto pojištění můžete nechat pojistit až 2 dospělé a neomezený počet dětí. Využít u tohoto typu pojištění můžete i další benefity, jako například možnost navýšení pojistných částek při zásadních životních událostech.

BNP Paribas Cardif

Společnost BNP Paribas Cardif nabízí úvěrové životní pojištění. Jak přímo pojišťovna deklaruje, hodit se vám bude, pokud máte půjčku, hypotéku nebo třeba kreditní kartu.

Toto pojištění se právě k hypotékám, půjčkám či kreditním kartám sjednává. Jeho záměrem je chránit pojištěného proti výpadku financí, a tedy nemožnosti splácet, a to typicky v důsledku úrazů, vážných onemocnění, ošetřování nemocného člena rodiny či ztráty zaměstnání. Pojistka je nabízena jednak zaměstnancům, ale i osobám pracujícím jako OSVČ.

Zahrnuto je v pojistných produktech od BNP Paribas Cardif i pojištění pravidelných výdajů. V rámci tohoto pojištění jsou kryta standardní rizika v podobě pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání či invalidity a úmrtí.

Jednorázové pojistné plnění v dohodnuté výši může následně pro případ invalidity či úmrtí být vyplaceno jednak vám samým, ale i vašim bližním. V případě, že přijdete o zaměstnání nebo se ocitnete v pracovní neschopnosti, můžete počítat s pravidelně vyplácenou sumou.

Výhodou je rychlost a jednoduchost při sjednání veškerých pojistných produktů. Navíc se nemusíte vydávat ani na pobočku.

Simplea pojišťovna

Simplea pojišťovna je dalším poskytovatelem, který v případě finančních potíží nabízí v otázce vašich osobních financí pomocnou ruku. Jedná se o nováčka na pojistném trhu, který avizuje svým pojetím pojistných produktů pomyslný návrat ke kořenům.

Také v tomto případě je nabízeným produktem konkrétně rizikové životní pojištění. Pojištění bývá svým pojetím označováno za zcela revoluční.

Dáno je to především tím, že kryje 99 % pojistných událostí a nabízí vysoké krytí za stejné peníze ve srovnání s konkurencí. Simplea tak garantuje, že jakmile budete pojistku potřebovat, jednoduše nebude hledat výmluvy a výluky, aby nemusela plnit. Pojištění od Simplea pojišťovny vám konkrétně nabídne ochranu proti smrti, invaliditě a výpadku příjmu.

Na vyplacení pojistného se můžete spolehnout už do 2 dnů. Pojištěný si též může ponechat možnost svobodně kdykoli ukončit smlouvu.

Vyplatí se pojištění pro případ výpadku příjmu?

U mnoha pojištění je na místě nejprve se ponořit do úvahy, zda jej neplatíme zbytečně a zda nám někdy pojistka může reálně pomoci.

Co se týče pojištění pro případ výpadku příjmu, samozřejmě vám v plné míře nenahradí adekvátní finanční rezervu, kterou byste pro tyto nenadálé situace měli určitě mít. Optimálně se doporučuje mít k dispozici peníze na 12 měsíců, minimálně pak na 6 měsíců.

Pamatujte na to, že jakékoli (i dobře nastavené) pojištění je spíše krátkodobým řešením, které vám pomůže překlenout období, kdy na vás dopadá nejhorší finanční krize. Spoléhat se na jakoukoli „externí“ variantu však nemůžete, vždy byste měli své finance mít pod kontrolou sami.

Chcete vědět, které pojištění se vám skutečně vyplatí a proč? Využijte možnost jednoduchého porovnání jednotlivých nabídek prostřednictvím portálu mutumutu.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}