.st0{fill:#FFFFFF;}

Recenze: Životní pojištění NN 

 19 října, 2018

lucie.jenickova

4.1/5

V životě nás může potkat mnoho neočekávaných událostí, které mohou ovlivnit nejen naše zdraví, ale i život. Předejít takovým situacím nelze, avšak dá se jejich následky předem zmírnit díky produktu zvanému životní pojištěné, které nabízí snad každá pojišťovna na trhu. V tomto článku se zaměřím na životní pojištění společnosti NN a vysvětlím, jaké možnosti rizikového a investičního pojištění společnost NN nabízí a jaké druhy připojištění si můžete vybrat.

O společnosti NN

NN je společnost zabývající se především pojišťovnictvím a správou investic. Své služby nabízí ve více než 18 zemích, významně zastoupena je zejména v Evropě a Japonsku. Má bohatou historii (na trhu existuje už více jak 150 let) a s jasnou vizi do budoucna. Jejím středobodem nejsou pojistné smlouvy, ale právě samotní lidé se všemi svými potřebami, plány a ambicemi. Hlavním cílem společnosti NN je zaměřit se také na zajištěný důchod, na studia dětí nebo na to, aby měli klienti z čeho žít, kdyby onemocněli. NN si zakládá na jednoduchosti a srozumitelnosti produktů včetně jejich rizik.

Životní pojištění a jeho účel

Tento druh pojištění chrání jednotlivce i jeho rodinu před finančními důsledky různorodých životních situací. Mezi nejdůležitější pojištění tohoto druhu patří životní pojištění proti riziku smrti, proti riziku trvalé invalidity či smrti úrazem. Na trhu existují dva základní druhy životních pojištění – rezervotvorné životní pojištění (investiční, kapitálové) a rizikové životní pojištění. Zajistěte si životní pojištění co nejdříve, jelikož rizika ohrožující život rok od roku rostou a to se odráží i v kalkulacích jednotlivých pojišťoven, kdy výše pojistné částky spolu s věkem klienta roste stejně tak, jako již zmíněné riziko úrazu či smrti. Než si životní pojištění zařídíte, promyslete si pečlivě, za jakým účelem si jej pořizujete, jaký je smysl pojištění, jaké pojistné jste schopni na měsíční frekvenci platit a jaké pojistné očekáváte. Otázkou také je, zda chcete mít životní pojištění jen jako krytí rizika po zdravotní stránce, nebo si chcete spolu s pojištěním také něco spořit? Na trhu existuje mimo jiné i řada pojišťoven nabízející kombinovaná životní pojištění zahrnující i spoření.

Rizikové životní pojištění 

Tento typ životního pojištění kryje základní riziko smrti. Součástí rizikového životního pojištění není žádné spoření a veškeré finance, které do pojištění vložíte, jde na krytí rizik. Hodí se především v případě, že chcete zabezpečit finančně své blízké pro případ smrti. Nemusíte mít pojištění jen proti riziku smrti, ale i pro jiné účely, například existují pojištění pro riziko úrazu, trvalou invaliditu a další.

Kombinované životní pojištění 

Tento druh životního pojištění můžeme dále rozdělit na kapitálové životní pojištění a investiční životní pojištění. Kapitálové životní pojištění se často označuje také jako důchodové pojištění, univerzální pojištění, nebo pojištění ve prospěch dítěte. Obsahem je pojištění pro případ smrti a dožití. V případě smrti pojišťovna vyplatí pojistnou částku na smrt, která byla ve smlouvě sjednaná. Dožijete-li se konce pojistné smlouvy, dostane dohodnutou pojistnou částku na dožití včetně případného podílu na výnosech.
Kapitálové životní pojištění je především pro ty, kteří chtějí mít kromě pojistné ochrany rizik jistotu získání garantované částky na dožití.
Investiční životní pojištění je pojištění pro případ smrti s možností investovat část pojistného do podílových fondů. Spořicí část tohoto pojištění může být velmi pohyblivá. Zhodnocení vložených peněz závisí na zpravidla zvolené investiční strategii, od konzervativní až po agresivní. Poměr mezi penězi určených na pojistnou ochranu a zhodnocením finančních prostředků můžete měnit, stejně tak složení vybraných fondů. V případě smrti je pozůstalým vyplacena částka sjednaná pro případ smrti nebo jiná, podle dohodnutých podmínek. Při dožití se vyplácí naspořená suma peněz. V případě úrazu nebo jiné pojistné události pojišťovna vyplácí částku domluvenou v pojistné smlouvě.

životní pojištění NN

Ideální pojistná částka pro případ smrti by měla odpovídat dvojnásobku až pětinásobku ročního příjmu. Délka pojištění s pravidelnými platbami se doporučuje minimálně na dobu 10 let. Určitě časem zvažte také to, zda vám pojistka vyhovuje i po několika letech či desítkách let a pokud by vám v něčem nevyhovovala, neváhejte se obrátit na svou pojišťovnu a smlouvu upravit dle svého přání. U některých typů pojištění můžete využít i daňové odpočty.

Životní pojištění společnosti NN

 • Rizikové životní pojištění NN život
 • Investiční životní pojištění NN Smart
 • mnohá připojištění

Pojištění NN život

 

Rizikové životní pojištění NN Život (RZ4C) vám přinese:

 • finanční zabezpečení vašich nejbližších až do té míry, že za vás splatí hypotéku či úvěr v případě závažných situací
 • flexibilitu v typu pojištěných rizik, která si poskládáte podle svých potřeb, a měníte je bez poplatků
 • pojištění rizik pro celou rodinu – 2 dospělé osoby a až 10 dětí na jedné smlouvě
 • úhradu nákladů spojených nejen s léčbou, ale také s nesplaceným úvěrem či ztrátou zaměstnání v případě vážného úrazu nebo invalidity

S pojištěním NN Život získáte:

 • zabezpečení toho, že bude o vás a vaše nejbližší v nepříznivé situaci postaráno
 • vysoký životní standard i v případě, že splácíte hypotéku nebo úvěr, protože výši pojistných částek si libovolně měníte podle vašich potřeb
 • navýšení pojistného plnění o 500 000 Kč v případě dopravní nehody s následkem smrti
 • bonus ve formě připojištění pro hospitalizaci následkem úrazu, pokud si sjednáte tři vybraná úrazová pojištění

Ke zmíněnému životnímu pojištění si můžete také zajistit připojištění, která jsou různého zaměření. Příkladem je připojištění invalidity následkem nemoci nebo úrazu (1., 2. a 3. stupeň), denní odškodné za léčení úrazu s progresí, úraz a trvalé následky úrazu, úhrada nákladů hospitalizace už od 1. dne, asistenční služby, rakovina a spoustu dalších.

Recenze a názory klientů tohoto pojištění

“Vlastní rodina mě naučila zodpovědnosti. Díky ní mám sjednané rizikové životní pojištění, pojistila jsem se pro případ své náhlé smrti. Nikdy nevíte, co se stane. Zdravotní stav mé maminky mě ale přiměl k tomu, abych pojištění ještě upravila. Nechci malovat čerta na zeď, ale nakonec jsem se rozhodla pro připojištění pro případ závažného onemocnění. Jsem ráda, že mám sjednané životní pojištění, které mi tuhle změnu umožňuje. Bez problémů a s lidským přístupem.“

„S mým manželem Petrem jsme vždycky snili o tom, že si postavíme vlastní dům. Podařilo se nám vyhlídnout pozemek na místě, kam jsme spolu rádi chodili na procházky, a proto jsme se rozhodli, že u něho chceme spolu žít. Zpočátku šlo všechno lehce – partner dobře vydělával, takže jsme si nemuseli brát tak vysokou hypotéku a dostali jsme i nízkou úrokovou sazbu a za rok se nám narodila dcera Adélka. Pak se však náš život navždy změnil. To odpoledne jsem si hrála s Adélkou na zahradě, když za námi přišel policista. Nikdy na ten rozhovor nezapomenu. Petr už se domů nevrátil. Na dálnici do jeho auta naboural náklaďák. Zůstala jsem s Adélkou na všechno sama a i teď, po pár letech, to není jednoduché. Mohlo to být finančně ale mnohem náročnější, kdyby Petr neměl sjednané pojištění, a to hlavně kvůli hypotéce. Z vyplacených peněz jsem splatila zbývající část hypotéky a zůstaly nám ještě nějaké peníze navíc, které nám velice pomohly. Ačkoliv jsem pojištění brala vždy jako něco zbytečného, u čeho vyhazuji jen peníze do koše, po své zkušenosti jsem změnila názor a všem doporučuji, aby sebe i svou rodinu pojistili. Bez pojištění bych totiž nesplatila ani zbývající jistinu a musela dům prodat.“

Pojištění NN Smart

Investiční životní pojištění NN Smart (UZ3C) pojistí zdraví i zhodnotí peníze. Nabízí komplexní krytí včetně široké škály připojištění a zhodnocení prostředků investičními strategiemi od garantované po ty dynamičtější, takže si navíc k pojištění vytvoříte finanční rezervu, která se může hodit. Tento pojistný produkt je mimořádně flexibilní a maximálně se tak přizpůsobí vašim aktuálním životním potřebám. Navíc si můžete zajistit připojištění kompatibilní s tímto investičním životním pojištěním, stejně jako pro rizikové životní pojištění NN Život, například připojištění invalidity, úraz a trvalé následky úrazu, úhrada nákladů hospitalizace už od 1. dne, asistenční služby, rakovina a mnoho dalších.

Pro koho je investiční životní pojištění NN Smart vhodné:

 • těm, kteří chtějí chránit sebe a svůj styl života nyní i do budoucna
 • mladým lidem, kteří mají rádi pocit svobody a záleží jim na tom, aby je pojištění dlouhodobě nelimitovalo a mohli ho kdykoliv měnit
 • těm, kteří chtějí zodpovědně zabezpečit sebe a své blízké

Výhody pojištění NN Smart

 • maximálně se přizpůsobí všem aktuálním životním potřebám
 • existuje možnost kdykoli připojistit v rámci své smlouvy další dospělou osobu a až 10 dětí
 • příležitost zhodnotit prostředky vložené do životního pojištění NN Smart pomocí široké nabídky investičních strategií (od bezpečného garantovaného fondu až po fondy velmi dynamické)
 • všechny investované peníze jsou zajištěny proti měnovému riziku
 • bonus ve formě připojištění hospitalizace následkem úrazu, pokud si sjednáte minimálně 3 vybraná úrazová připojištění
 • věrnostní bonus
 • nízké vstupní poplatky, poplatky za správu investice a také od hodnoty investice 200 000 Kč nulové administrativní poplatky
 • možnost snížení daňového základu podle platných zákonů
 • možnost volby mezi výběrem prostředků a daňovým zvýhodněním

Kdy si můžu peníze vybrat?

 • V průběhu pojistné doby můžete částečně odčerpat uložené prostředky.
 • Po ukončení pojistné doby vám pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši hodnoty podílových jednotek.
 • V případě úmrtí během pojistné doby bude určené osobě nebo osobám uvedených ve smlouvě vyplacena sjednaná pojistná částka či aktuální hodnota fondu (vyšší z uvedených částek).

Recenze a názory klientů tohoto pojištění
“Dobrý den, rozhodla jsem se, že si svou zkušenost nenechám pro sebe a napíšu Vám. Je mi 20 let a v červnu loňského roku jsem dokončila léčbu rakoviny prsu. Prošla jsem si osmi chemoterapiemi, operací a ozařováním. Nebyla to procházka růžovým sadem, ale s obrovskou pomocí mé rodiny a také lékařů jsem vše zvládla. I když jsem si nahmatala bulku v prsu, nikdo si nechtěl připustit, že bych v tak mladém věku mohla mít rakovinu. Proto ji také nezachytili v raném stádiu, ale až ve třetím. Hned další den po diagnostikování jsem šla na první chemoterapii. Vedlejší účinky na mě působily hlavně psychicky, proto jsem po celou dobu léčení byla pod starostlivým dohledem mojí maminky, která mě moc podržela, a také čtyř sourozenců, kterých si teď hrozně vážím a jsem ráda za každou chvilku s nimi. Moc mi také pomohly plány do budoucna, které si chci teď splnit, a hlavně to, že jsem boj s rakovinou ani na minutu nevzdala. Během léčby jsem využívala psychologickou pomoc, naučila jsem se poznat sama sebe a určit hranice ve svém životě. Také mi hodně pomohl můj smysl pro humor, který bránil strachu z nemoci, i když jsem se bála až do konce. I když je to opravdu vážná nemoc, jsem na jednu stranu ráda, že jsem si jí prošla, protože jsem si až na úplném dně dokázala uvědomit, jak krásné je být na světě a jak vzácná je každá vteřina, kterou máme.“ (Marie, 20 let) – Marie za pojištění platila 677 Kč měsíčně (z toho 100 Kč měsíčně jako investiční pojistné) a byla jí vyplacena suma 500 000 Kč z připojištění pro případ závažných onemocnění, která byla využita jako náhrada ztráty příjmu ze zaměstnání an a léčbu spojenou s operací

Připojištění k životnímu pojištění a jejich charakteristika

Krátkodobé výpadky příjmu

 • Asistenční služby – Můžeme je rozdělit na služby s možností čerpat je neomezeně po telefonu (lékař na telefonu 24 hodin denně, infolinka domácí asistence apod.) a na služby, jejichž čerpání je omezeno konkrétním limitem (dovoz k lékaři nebo od něj, odvoz z nemocnice při hospitalizaci, nákup základních potravin, úklid domácnosti apod.).
 • Hospitalizace nebo hospitalizace následkem úrazu – výplata od 1. dne – Musí trvat minimálně 24 hodin.
 • Úraz a trvalé následky úrazu – Poskytuje pojistnou ochranu pro případ vybraných úrazů bez trvalých následků (zejména zlomenin), vybraných trvalých následků úrazu a současně též pro případ hospitalizace následkem úrazu a zaručuje jednoduchou a rychlou pomoc.
 • Pracovní neschopnost – výplata od 29. dne – Zajišťuje finanční pomoc v případě, kdy nemůžete podle lékařského rozhodnutí žádným způsobem vykonávat své zaměstnání nebo svou samostatnou výdělečnou činnost.
 • Bolestné za drobné úrazy – Připojištění bolestného za drobné úrazy rozšiřuje pojistnou ochranu připojištění denního odškodného za léčení úrazu s progresí na případy méně vážných úrazů. Jedná se o 57 poranění, jako jsou pohmoždění, podvrtnutí a chirurgicky ošetřené rány. Připojištění slouží jako kompenzace utrpěné bolesti.
 • Denní odškodné za léčení úrazu s progresí – Poskytuje účinnou pojistnou ochranu, která je určena na krytí nákladů v souvislosti s léčením vážnějších úrazů, jako jsou vykloubení, zlomeniny, popáleniny a poranění nervů a smyslových nebo vnitřních orgánů.

Dlouhodobé výpadky příjmu

 • Trvalé následky úrazu s progresivním plněním – Zajišťuje finanční pomoc v případě trvalého poškození po úrazu. Každý potřebuje mít pojištěny malé i velké úrazy, protože každý je denně vystaven mnoha rizikům (v dopravě, v práci, při sportu nebo hobby) a každý může mít vážné finanční problémy, když ho úraz vyřadí z výdělečné činnosti (na čas nebo i natrvalo). Od toho je zde právě připojištění trvalých následků s pojistným plněním od 1 % pojistné částky, neomezeným počtem diagnóz (400+) s progresivním plněním až 600 %.
 • Rakovina – Je určeno dospělým a poskytuje účinnou pojistnou ochranu v případě, že vás v průběhu života postihne toto závažné onemocnění. Pojistnou událostí je v tomto případě stanovení diagnózy rakoviny, terminální fáze rakoviny a nebo diagnózy tzv. rakoviny in situ.
 • Závažná onemocnění (včetně rakoviny) – Zajišťuje finanční pomoc v případě, kdy pojištěného postihne některé z terminálních nebo závažných onemocnění (srdeční infarkt, mrtvice, rakovina, selhání ledvin, transplantace životně důležitých orgánů, náhrada srdeční chlopně, operace aorty, AIDS, HIV infekce, oslepnutí, ztráta sluchu, operace věnčitých tepen – bypass, onemocnění plic způsobující dechovou nedostatečnost, nitrolební nádory nezhoubného původu, roztroušená skleróza, encefalitida nebo žloutenka a mnoho dalších).
 • Nesoběstačnost – Připojištění pomáhá od chvíle, kdy se klient stane nesoběstačným, až do okamžiku přiznání sociální dávky. Řeší nepříznivou sociální situaci v případech, jako je těžké zdravotní postižení nebo nepříznivý zdravotní stav.
 • Invalidita následkem úrazu (3. stupeň) – Připojištění pro případ invalidního důchodu následkem úrazu s výplatou renty poskytuje pojistnou ochranu pro případ invalidity 3. stupně způsobené úrazem a pojištěný se tak v těchto případech nemusí se obávat o snížení svého životního standardu. Pojistné plnění z tohoto připojištění je formou měsíční výplaty.
 • Invalidita následkem nemoci nebo úrazu (1., 2. a 3. stupeň) – Je pojistnou událostí, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěného nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 % (max. však o 49 %) u invalidity 1. stupně, nejméně o 50 % (max. však o 69 %) u invalidity 2. stupně, nejméně o 70 % u invalidity 3. stupně a invalidita je uznána příslušným orgánem sociální správy (ČSSZ).

Úmrtí

 • Smrt následkem úrazu nebo nemoci – Připojištěním pro případ smrti s klesající pojistnou částkou nebo pojistnou částkou klesající podle splátkového kalendáře se zvyšuje pojistné plnění pro případ smrti z jakékoliv příčiny (při pojistné události smrt se pak vyplácí pojistné plnění jak z hlavního krytí, tak i z tohoto připojištění).
 • Smrt následkem úrazu s progresí v případě dopravní nehody – Pokud k úrazu, jehož následkem pojištěný zemřel, došlo při dopravní nehodě auta, autobusu, vlaku, lodi, letadla, MHD, cyklistického kola nebo motorky a v době dopravní nehody se pojištěný nacházel v nebo na uvedeném dopravním prostředku účastnícím se dopravní nehody, případně se dopravní nehody účastnil jen jako chodec, zvyšuje se pojistné plnění o 100%. Nárok na bonus nevzniká pouze v případě, že pojištěný svým jednáním dopravní nehodu zavinil.
 • Smrt následkem úrazu nebo nemoci – Připojištěním pro případ smrti z jakékoliv příčiny (při pojistné události smrt se pak vyplácí pojistné plnění jak z hlavního krytí, tak i z tohoto připojištění).

Děti

 • Hospitalizace dítěte – výplata od 1. dne – Díky těmto finančním prostředkům můžete zajistit dítěti nadstandardní nemocniční péči, sjednat pomoc v domácnosti v době své nepřítomnosti nebo pomoci své rodině s cestovními náklady při návštěvách v nemocnici.
 • Vybraná onemocnění dítěte – Pojistnou událostí je onemocnění některou z nemocí vyjmenovaných v pojistných podmínkách. Jedná se o onemocnění, která mohou postihnout jak předškoláky, tak starší školní děti a mladistvé.
 • Bolestné za drobné úrazy dítěte – Nezbytné léčení tělesného poškození způsobené úrazem, které je vyjmenováno v příloze pojistných podmínek.
 • Denní odškodné za léčení úrazu dítěte s progresí – Poskytuje účinnou pojistnou ochranu, která je určena na krytí nákladů v souvislosti s vážnějšími úrazy dítěte, jako jsou vykloubení, zlomeniny, popáleniny a poranění nervů, smyslových nebo vnitřních orgánů.
 • Trvalé následky úrazu dítěte s progresivním plněním – Jde o úraz dítěte zanechávající trvalé následky – příslušným lékařem diagnostikovány do 3 let od úrazu.
 • Závažná onemocnění dítěte s bonusem 20% – Poskytuje pojistnou ochranu pro případ, že Vaše dítě postihne některé ze závažných onemocnění. Připojištění zahrnuje 55 nejčastějších diagnóz jako je rakovina, transplantace orgánů, cukrovka, encefalitida, žloutenka, cystická fibróza, celiakie a mnoho dalších dětských onemocnění.
 • Závislost dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci – Vážný úraz ale i pomalu postupující nemoc mohou způsobit, že se dítě stane závislým na péči jiné osoby, protože nedokáže samostatně vykonávat takové běžné činnosti a aktivity jako je např. oblékání, stravování, nedokáže se samo pohybovat, potřebuje pomoc s hygienou.

Neživotní pojištění a další služby společnosti NN

Společnost NN nabízí od roku 2016 svým klientům také produkty neživotního pojištění a to ve spolupráci s pojišťovnou Direct. Nabízí tak komplexní řešení klientských potřeb. Kromě životního pojištění a doplňkového penzijního spoření si můžete sjednat také:

 • pojištění vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění)
 • pojištění majetku
 • cestovní pojištění
 • pojištění odpovědnosti

Shrnutí

Životní pojištění společnosti NN je sice na trhu méně výrazné a marketingově zdůrazněné, ale dle výše uvedených fakt a informací o pojištění můžete vidět, že se jedná o zajímavé produkty. Doporučím porovnat je s produkty jiných institucí v tomto šikovném kalkulátoru cen pojistek pro lepší orientaci v tomto ohledu.
A jaké životní pojištění využíváte vy? Dáváte přednost rizikovému, nebo investičnímu? Zahrnuli jste do svého životního pojištěné také nějaké doplňkové připojištění? Podělte se o své zkušenosti i s námi.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Gabriela
Gabriela
14.12.2020 12:13

Nejhorší pojišťovna, jakou jsem kdy měla. Řešila jsem pojistnou událost a pojistitel je jen zdroj příjmů. Délka léčení dle tabulek a tím to hasne. Kvalitní pojišťovna přistupuje k jednotlivci individuálně. Doložila jsem veškerou dokumentaci, rehabilitace atd. Nedodržují termíny, komunikace s likvidátorem otřesná, hnus. Voláte na operátora, chcete informace a ten řekne obraťte se na likvidátora. A likvidátor? Nereaguje!!!! Všechny zprávy, co jsem posílala mám uložené!!! A vracely se mi doručenky!!! Žádná omluva, nic!!! Jen výmluvy a pak klasická zpráva – zamítnuto. Doktor do doby léčení napsal rehabilitace, jelikož to moje zranění vyžadovalo,protože jsem po 28 dnech stále nemohla chodit bez… Číst vice »

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}