.st0{fill:#FFFFFF;}

Recenze: RIXO životní pojištění 

 22 června, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Životní pojištění je poměrně rozšíření pojišťovací produkt, jehož hlavním cílem je dosáhnout na kompenzaci finančních ztrát v případě náhlých zdravotních problémů, úrazů či smrti. Životní pojištění je možné sjednat v různých variantách podle toho, jaká rizika pokrývá a také, zda je jeho součástí i další forma produktu, která pojistné nějakým způsobem zhodnocuje. Vybrat si vhodné životní pojištění s optimálním rozložením financí proto v mnohém závisí právě na konkrétním produktu, jeho zhodnocení a podmínkách. Produkt je obvykle doporučován jednotlivcům nebo členům rodiny s nejvyšším příjmem, jejichž případná ztráta zaměstnání ze zdravotních důvodů by byla pro rodinu likvidační nebo by ji mohla uvrhnout pod životní standard.

Druhy životního pojištění

V současné době je možné sjednat 4 základní druhy životního pojištění, které mohou být různě modifikovány s ohledem na konkrétní nabídku poskytovatele a charakter pojištěného. Tyto druhy zahrnují:

  • rizikové
  • kapitálové
  • investiční
  • důchodové

Rizikové životní pojištění

Tento typ životního pojištění představuje nejjednodušší produkt, který pokrývá vybraná rizika spojená s úrazem či zdravotními problémy. V rámci tohoto druhu pojištění je hlavním cílem poskytnout krytí v případě smrti pojištěného (vyplacením stanovené částky pozůstalým). Základní pojištění lze dále rozšířit o připojištění pro případ úrazu, trvalých následků (invalidity) či závažného onemocnění. Výhodou rizikového životního pojištění je obvyklé nízká sazba pojistného, nevýhodou prakticky žádná spořící složka, která by byla pojištěnému vyplacena v případě dožití (i když produkty některých poskytovatelů umožňují alespoň minimální výplatu pro případ dožití – tedy dosažení věku vypršení smlouvy). Tento druh životního pojištění lidé často uzavírají pro potřeby hypotéky, doba trvání pojistné smlouvy bývá dle potřeby velmi variabilní.

Kapitálové životní pojištění

Základem kapitálového životního pojištění je krytí pro případ smrti a také dožití, produkt vždy obsahuje spořící složku, kterou jsou peníze odvedené v rámci pojištění zhodnocovány. Problémem kapitálového životního pojištění je standardně nízký výnos, který může být kompenzován vysokými pojistnými částkami v případě úmrtí, resp. doplňujících připojištěních pro úrazy či trvalé následky.

Investiční životní pojištění

Obdobně jako kapitálové i investiční životní pojištění v sobě nese spořicí složku, která však není navázána na zhodnocování postupné, nýbrž prostřednictvím investic. Výnosy investičního životního pojištění jsou zatíženy větším rizikem, což se může promítnout do nižší výplaty v případě úmrtí pojištěného (obmyšlená osoba pak vedle pojistné částky dostává také výnosy z investic, které mohou být zrovna ve fázi poklesu, jelikož komplexně je produkt nastaven tak, aby nejvyšší výnos dosáhl ve chvíli, kdy se blíží konec smlouvy).

Důchodové životní pojištění

Tento specifický druh životního pojištění se obvykle uzavírá pouze na dobu dožití – pojištění si stanová datum ukončení smlouvy, po jehož dosažení mu bude buď najednou, nebo postupně vyplácena našetřená částka.

Jak se sjednává životní pojištění

Pokud se rozhodnete sjednat životní pojištění z jakéhokoliv důvodu (obvykle se jedná o snahu zajistit rodinu nebo je požadováno při žádosti o hypotéku), stačí oslovit některého z poskytovatelů tohoto druhu pojištění. Nabídky většiny pojišťoven jsou, co se obsahu pojištění týká velmi podobné, radikální rozdíly ovšem můžete nalézt v cenách pojistného, které navazují především na způsob, jakým je hodnocen potenciál klienta. Ideální dobou pro uzavření smlouvy o životním pojištění je poměrně mladý věk a výborné lékařské hodnocení – v takovém případě bývá pojistné nejnižší. Výhodou produktů od některých poskytovatelů je možnost uzavření životního pojištění rozšířeného na všechny členy rodiny, které má sice vyšší základní sazby pojistného, ale pokrývá zpravidla zdravotní problémy partnera s nižším příjmem nebo kompenzuje náročnější výdaje na léčbu u dětí. Způsob sjednání životního pojištění pak závisí na zavedené praxi poskytovatele – v současné době je možné provést celý proces online, řada lidí však stále v této souvislosti preferuje osobní přístup.

Recenze: RIXO životní pojištění

Životní pojištění RIXO

Poskytovatelé životního pojištění mezi sebou obvykle o své klienty bojují různými akčními nebo speciálními nabídkami, což se vyplácí zejména těm, kteří mají s uzavíráním životního pojištění již nějaké zkušenost. Pro ty, kteří si nejsou jistí, zda uzavřené životní pojištění odpovídá jejich potřebám, je tady služba RIXO.

Jak životní pojištění RIXO funguje

Ve své podstatě není životní pojištění RIXO pojišťovacím produktem, nýbrž službou, která pomáhá již pojištěným osobám dosáhnout na nejlepší možnou variantu pojistných podmínek a v konečném důsledku i výše pojistného při zachování nebo zlepšení předpokládaného krytí. RIXO v současné době funguje také jako srovnávač nabídek partnerských pojišťoven, jeho základním záměrem je však úprava pojistných smluv (nejen na životní pojištění, ale také pro potřeby pojištění majetku – havarijní, domácnost apod.). Hlavním nástrojem služby je aplikace, jejímž prostřednictvím se k dané službě zaregistrujete, nahrajete stávající pojistné smlouvy a necháte je vyhodnotit. Na základě vyhodnocení vám pak v rámci služby může být nabídnuto sjednání lepších podmínek pojištění.

Historie a zázemí RIXO

Společnost Rixo, jejímž produktem služba RIXO je, funguje na pojišťovnickém trhu již od roku 2017. Prvotním cílem jejího založení bylo vytvořit platformu, která by umožňovala běžným uživatelům získávat lepší pojistné podmínky v různých oblastech pojišťovnických produktů. Díky potenciálu získala společnost v následujícím roce velmi slušné investory a stala se součástí skupiny PPF, jejíž součástí je například Home Credit, Air Bank nebo platforma Zonky. Díky silnému zázemí a spolupráci s předními pojišťovacími subjekty (Allianz pojišťovna, AXA pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Vienna Insurance Group, ČSOB Pojišťovna, Direct pojišťovna, ERGO pojišťovna, MAXIMA pojišťovna, UNIQA pojišťovna, Pojišťovna VZP) může služba nabídnout zlepšení pojistných podmínek prakticky téměř u všech již uzavřených pojistných smluv.

Proces posouzení pojistných smluv službou RIXO

Posouzení pojistných smluv prostřednictvím služby RIXO je v současné době realizováno prostřednictvím aplikace, která propojí uživatele registrací s poskytovatelem služby. V současné době stačí do aplikace nahrát fotografie pojistných smluv. Podle jejich nastavení smlouvy je následně stanoven tzv. RIXO index, který ohodnotí smlouvy na škále od 1 do 10, přičemž čím vyšší hodnotu index dosáhne, tím je smlouva s ohledem na vaše specifika kvalitnější. Kromě indexu jsou v rámci posuzování vysvětleny také silné a slabé stránky uzavřené smlouvy a možnosti jejich změn. Výstupem posouzení je pak návrh nové smlouvy, která je po uzavření aplikací stále pravidelně kontrolována z hlediska kvality.

Výhody a nevýhody služby RIXO, názory uživatelů

Pro většinu uživatelů představuje služba RIXO velmi dobrý nástroj, jehož prostřednictvím mohou získat optimální pojišťovací služby za rozumnou cenu. Uživatelé často kvitují především rychlost a přesnost zhodnocení i následného sjednání nové smlouvy – veškeré problémy s vyjednáváním vhodných podmínek tak mohou nechat na třetí osobě, která jim poskytne ideální podmínky. Celkové řešení služby je uživatelsky velmi přívětivé, a to včetně uživatelského prostředí, které umožňuje snadné a intuitivní ovládání. Navíc je vše řešeno online bez nutnosti návštěvy kamenné provozovny poskytovatele. Rozsah hodnocení pokrývá 5 hlavních typů pojištění, a to:

  • pojištění nemovitého majetku (pojištění nemovitosti, domácnosti)
  • pojištění odpovědnosti
  • životní pojištění
  • pojištění vozidla (povinné ručení, havarijní pojištění)

Všechny tyto druhy pojistných smluv si můžete nechat zkontrolovat, vylepšit a následně sledovat jejich kvalitu v rámci aplikace, která je provozována zcela zdarma. Problémem pro některé ovšem může být nutnost poskytování osobních údajů třetím stranám, které nejsou smluvně zainteresovány, nebo také nemožnost nechat rovnou posoudit návrh pojistné smlouvy, což může být částečně kompenzováno použitím srovnávače pojištění.

Celkové zhodnocení nabídky služby RIXO

Služba RIXO může být velmi nápomocná zejména pro ty, kteří nejsou spokojení s aktuálním pojišťovacím produktem v oblastech, které pokrývá. Využitím aplikace služby RIXO může být dosaženo výrazného zlepšení pojistných podmínek, což se u smluv životního pojištění může promítnout do poměrně vysoké úspory. Velikou výhodou této služby je možnost kontinuálního sledování kvality uzavřené smlouvy a provedení případných změn uzavřením navazující alternativy bez nutnosti zdlouhavého vyjednávání. Chcete-li ovšem mít jistotu, že smlouva, kterou uzavíráte, je pro vás maximálně výhodná, je lepší se již při výběru poskytovatele dostatečně informovat o aktuálních možnostech. Veškeré informace tohoto druhu o produktech od různých subjektů souhrnně můžete získat využitím nabídky srovnávacích portálů, např. epojisteni.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}